Visual Basic for Apps Developersพร้อมรับจ้าง

 • Visual Basic สำหรับแอป

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 92 รายการ
 • ว่าจ้าง   paris2785
ว่าจ้าง   paris2785

  paris2785 paris2785

  Greece $34 USD / ชม.
  MS Office and VBA expert. Top 1% in Freelancer.com
  Greece
  6.7
  82 รีวิว 82 รีวิว $34 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Thanks for taking the time to read through my profile! I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my work, I develop, write and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance...
  Hello, Thanks for taking the time to read through my profile! I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my work, I develop, write and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in a number of areas, including (but not limited to): ● Excel ● Access ● VBA (Visual Basic for Apps) ● Word ● Microsoft Office ● PowerPoint ● Outlook Microsoft is one of the most used software suites used by professionals on a daily basis. If you’re using it and find yourself losing time through certain processes, my services will give you the efficiency and ease of use to get back that wasted time! If you’re interested, I work from 8 am to 9 pm Athens time, and will answer your requests and inquiries as quickly as possible! I love bringing on new clients and can’t wait to show you how I can streamline your business today! Thanks, and have a great day! ย่อ
 • ว่าจ้าง paris2785
 • ว่าจ้าง   yadavexpert53
ว่าจ้าง   yadavexpert53

  yadavexpert53 yadavexpert53

  India $30 USD / ชม.
  Excel | VBA | Spreadsheets| GAS - SERVICES
  India
  4.4
  27 รีวิว 27 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I’m MOHIT and doing FREELANCING Since 6+ years with full dedication. Basically, I provide services for EXCEL & GOOGLE SHEETS Automatons/Scripts for repetitive daily regular chores that saves time with a single click. I can create custom formulas, forms, graphs, reports, and data analysis, among other...
  Hello, I’m MOHIT and doing FREELANCING Since 6+ years with full dedication. Basically, I provide services for EXCEL & GOOGLE SHEETS Automatons/Scripts for repetitive daily regular chores that saves time with a single click. I can create custom formulas, forms, graphs, reports, and data analysis, among other things. ▶Standard functions(VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, DATEDIF Etc.) ▶Nested functions for multi-step calculations ▶Data Validation (to restrict cell input) ▶Pivot Tables (to display data) ▶Removing duplicate entries ▶Sorting/filtering tables ▶Conditional formatting ▶Advanced Charts/Graphs ▶Solver Add-ins ▶User Forms ▶Dashboards ▶Data Analysis ▶Data mining / website extraction ▶Automatons/Scripts { EXCEL + GOOGLE SHEETS } FEATURES! 1. Quick Response 2. Unlimited Revisions 3. Satisfaction Guaranteed 4. 100% Money Back Guaranteed ▶I am offering the best services and available online on CHAT 24x7 ▶No Upfront Payment and You can release payments when you are 100% satisfied* ▶I am providing solutions only for WINDOWS, not for MAC users Thank for visiting my profile and given some time. I am grateful to you. ย่อ
 • ว่าจ้าง yadavexpert53
 • ว่าจ้าง   rahul62544
ว่าจ้าง   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $60 USD / ชม.
  Excel | Google Sheets | PDF | Transcriber | Top 1%
  Pakistan
  6.5
  95 รีวิว 95 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I am Rahul, working here as a Full-Time Freelancer (Individual). I create Custom Scripts/Automations in Excel and Google Sheets to make repetitive/Time taking work done very easily with just one click, I also create Custom Extensive formulas, Dynamic Dashboards, Browser Automations and many other things as...
  Hello, I am Rahul, working here as a Full-Time Freelancer (Individual). I create Custom Scripts/Automations in Excel and Google Sheets to make repetitive/Time taking work done very easily with just one click, I also create Custom Extensive formulas, Dynamic Dashboards, Browser Automations and many other things as required, including Analyzing any data. Along with that, I create/edit PDF fillable forms and custom scripts for automatic calculations, send as email, save a copy, and every other possible thing which can be done using PDF JavaScript. Top Skills: *Microsoft Excel: Advance formulas, VBA/Macros, Dashboard, Data Analysis, Web-Scraping and Data Entry. *Google Sheets: Advance formulas, Custom Scripts, Dashboard *Adobe Acrobat: Fillable forms, Editing and Scripting. *Transcribing: English, Urdu and Sindhi To contact/hire, you can click on “Hire Me” blue button on the right. Thanks again for visiting, looking forward to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง rahul62544
 • ว่าจ้าง   ielucerotrad1
ว่าจ้าง   ielucerotrad1

  ielucerotrad1 ielucerotrad1

  Argentina $20 USD / ชม.
  Expert programmer // Graphic Designer // Draftsman
  Argentina
  4.9
  18 รีวิว 18 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  NO UPFRONT PAYMENTS MILESTONE RELEASE WHEN YOU ARE 100% SATISFIED 100% GUARANTEED, long after the project is closed I will continue to provide support and fix any undetected problems. ************* Programming Expertise ************* ✅ VBA (advanced; including software interaction) ✅ VB.Net; C#; VSTO add-ins ✅...
  NO UPFRONT PAYMENTS MILESTONE RELEASE WHEN YOU ARE 100% SATISFIED 100% GUARANTEED, long after the project is closed I will continue to provide support and fix any undetected problems. ************* Programming Expertise ************* ✅ VBA (advanced; including software interaction) ✅ VB.Net; C#; VSTO add-ins ✅ PYTHON; JAVASRIPT (google sheets) ✅ SOFTWARE AUTOMATION (autocad, corel, etc) ************* Graphic design ************* ✅ PowerPoint ✅ Adobe Illustrator ✅ Adobe Acrobat ✅ WonderShare Filmora; Pinnacle Studio ✅ Corel Suite ✅ Excel DashBoards with dynamic design ************* ENGINEERING AND DRAFTING ************* ✅ Autocad 3D, Solidworks, Solidedge ✅ Autocad Plant 3D; Autocad Electrical ✅ Electromechanical engineering ************* OTHERS ************* ✅ Web scraping; ✅ Word / Excel ✅ Languages: SPANISH (mother tongue) // ENGLISH (2º mother tongue) ย่อ
 • ว่าจ้าง ielucerotrad1
 • ว่าจ้าง   schoudhary1553
ว่าจ้าง   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ชม.
  Full Stack Developer
  India
  5.6
  23 รีวิว 23 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast ย่อ
 • ว่าจ้าง schoudhary1553
 • ว่าจ้าง   guruvenkat
ว่าจ้าง   guruvenkat

  guruvenkat guruvenkat

  India $15 USD / ชม.
  Developer in PHP, C++, VBA, Python and Flutter
  India
  3.8
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Work till your satisfaction & Provide 100% quality. Creative technologist and web/mobility/software developer for more than 20+ years with strong interpersonal, communicative and organizational skills. I use my creativity to build new solutions that provide strategic advantage to my clients and improve the overall...
  Work till your satisfaction & Provide 100% quality. Creative technologist and web/mobility/software developer for more than 20+ years with strong interpersonal, communicative and organizational skills. I use my creativity to build new solutions that provide strategic advantage to my clients and improve the overall experience of the end users. All my reviews speaks for themselves, I always respect project time and budget. Areas of expertise: WEB DEVELOPMENT ● PHP ● MySQL ● HTML/HTML5 ● CSS/CSS3 ● JavaScript ● jQuery ● AJAX ● WordPress ● Other eCommerce solutions. OFFICE AUTOMATION ● Excel VBA ● MS ACCESS ● LIBREOFFICE CALC ( Macro using Basic, Python, C++) ย่อ
 • ว่าจ้าง guruvenkat
 • ว่าจ้าง   elqueabandona
ว่าจ้าง   elqueabandona

  elqueabandona elqueabandona

  Argentina $50 USD / ชม.
  MS Excel/VBA Expert, with Business degree
  Argentina
  5.3
  19 รีวิว 19 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  # MS Office/VBA expert # Business degree and Master in innovation & technology. # Full or Part-time developer # 400+ projects successfully completed on different platforms About me: ╚ I work every day with Excel: complex formulas, databases, reports, and VBA are everyday for me. I can detect your problem just by...
  # MS Office/VBA expert # Business degree and Master in innovation & technology. # Full or Part-time developer # 400+ projects successfully completed on different platforms About me: ╚ I work every day with Excel: complex formulas, databases, reports, and VBA are everyday for me. I can detect your problem just by checking your file or talking to you for a few minutes. ╚ I also consider myself a creative person and I use that creativity in each of my projects. ╚ Communication is essential to achieve the goals, that is why I maintain a smooth relationship with my clients. ╚ You can use the "Hire Me" feature to start working with me. You must bear in mind that I will never accept a project before talking about all the essential points (what you need, how you want to achieve it, deadline, etc) ╚ Communication outside this Platform is forbidden by T&Cs, I am a professional. Please don't insist. Skills: ¶ Visual Basic for Applications (macros) ¶ Excel/Open Office/Lotus 123 ¶ Complex formulas ¶ Databases ¶ Dashboards ¶ Reports ¶ Mail Merge /Emails through Outlook-Gmail-others ¶ Arrays ¶ Forecasting ย่อ
 • ว่าจ้าง elqueabandona
 • ว่าจ้าง   gr8tech
ว่าจ้าง   gr8tech

  gr8tech gr8tech

  Zimbabwe $30 USD / ชม.
  Excel/Software Developer/Python/Django/Networking
  Zimbabwe
  5.0
  33 รีวิว 33 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I provide Excel\Formulas\VBA solutions, including integration with Word, Powerpoint and Outlook, with experience in Telecommunications, Networking (Cisco Packet Tracer, GNS3) and programming using the following technologies; Python , VBA for Applications, HTML, PHP, Javascript. I also have experience in data entry,...
  I provide Excel\Formulas\VBA solutions, including integration with Word, Powerpoint and Outlook, with experience in Telecommunications, Networking (Cisco Packet Tracer, GNS3) and programming using the following technologies; Python , VBA for Applications, HTML, PHP, Javascript. I also have experience in data entry, processing and analysis using Latex. I strive to work hard and meet client requirements and deadlines, also continuously working to improve my capabilities. ย่อ
 • ว่าจ้าง gr8tech
 • ว่าจ้าง   finecodervw
ว่าจ้าง   finecodervw

  finecodervw finecodervw

  India $50 USD / ชม.
  Programmer, Data Entry, Administrative Tasks
  India
  5.3
  38 รีวิว 38 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  VBA for Excel MS Access VBA .Net C# VB.Net SQL Query, Stored Procedures SQL Server Oracle Python R Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Google Sheets, Google App Scripting, Google Forms, Geocoding API, creating...
  VBA for Excel MS Access VBA .Net C# VB.Net SQL Query, Stored Procedures SQL Server Oracle Python R Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Google Sheets, Google App Scripting, Google Forms, Geocoding API, creating charts, custom functions, linking Google spreadsheets etc. Convert of PDF to Excel, Word. Conversion of Catalogue. Extracting information from PDF files. Data Entry, Quality check tasks Content Writing PHP frameworks like CodeIgniter,Laravel, Zend, CakePHP, FuelPHP, Slim, Yii 2 (Developing login forms, filling online PDF forms, writing cron jobs, XML Parsing, sending e-mails, image processing, usage of regex, display add/edit/delete feature for the data on the grid, playing video files, creation of charts, paypal integration, facebook, Twitter, extracting information from URL, curl etc) -Website Design | HTML | CSS. -WordPress | Woocommerce -Shopify | Shopify Template -Website Speed Optimization -PHP | MySQL | Prestashop | Opencart -React.js | Vue.js | angular -Laravel | Bigcommerce | Opencart Scraping using various tools . I have done scraping from various social media platforms, eCommerce websites, publicly available government databases, online stock data, Twitter, historical weather data, racing data, LinkedIn Azure PaaS services like Logic Apps, Azure functions, Storage, compute etc. and have also called API through Azure functions. XPath, XML Google BigQuery, Hive, Pig NoSQL DB like MongoDB, CouchBase Excel and its various features like Userforms, Pivot tables, HLookup, Vlookup, Countif, SUMIF, Left, Right, Index Match, drop down, filters, charts, graphs, conditional formatting, mail merge, dashboards. ย่อ
 • ว่าจ้าง finecodervw
 • ว่าจ้าง   writingapp
ว่าจ้าง   writingapp

  writingapp writingapp

  Vietnam $40 USD / ชม.
  App Writer
  Vietnam
  4.1
  20 รีวิว 20 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation...
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation Desktop apps. Some examples: Automation Playing Games, Automation Start/Stop/Click 3rd party apps * Automation Web apps. Some examples: Automation Web Scraping apps, Automation Web Crawling apps * Automation Data Processing apps: Automation formatting data to a specified template * Automation Data, Document Converting apps * Automation Macro, VBA for all apps in MS Office (Excel, Word, Outlook), OpenOffice, GoogleSheet * Automation Installers/Setups * Convert your Manual tasks to Automation solutions Write Web Service, Web API, Desktop API apps. Some examples: Google API, Bing API, Facebook API, MS API Fix/Solve any errors in your OS, apps ย่อ
 • ว่าจ้าง writingapp

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""