ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 interior design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...Perspective/3D Animation Interior Architecture และรับสอนโปรแกรม 3dsMax ? รับทำภาพ PERSPECTIVE/3D ANIMATION รับทำภาพ PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก งานบ้าน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว คอนโด โรงแรม รีสอร์ท งาน Interior งานตกแต่ง Kiosk หน้าร้าน ร้านค้า โชว์รูม โรงงาน คลังสินค้า งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR P...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  interior designer สามารถมำ3d max skatch up ps ตามconceptที่วางไว้

  $949 (Avg Bid)
  $949 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  interior design หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน งานแสดงภาพ perspective งานออกแบบสวน ออกแบบโลโก้ รับสอน3d vray

  $1087 (Avg Bid)
  $1087 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  ...an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผูเขาพัก 5 คนขึ้นไป จํานวน 1 หอง - พื้นที่สําหรับจอดรถแยกแตละหองพัก - หองผูจัดการพรอมที่นอนแบบชั่วคราว 1.2 Lobby ,office Area 30% 1.3 Lanscape around of hotel - พื้นที่สําหรับจอดรถรวม - หองครัวและสวนลางอุปกรณ - หองพักพนักงานจํานวน 2 หอง หองละ 2 คน - หองเก็บผาปูที่นอนและเครื่องนอน - ลานซักลาง - หองงานระบบไฟฟา - หองงานระบบสุขาภิบาล - หองเก็บของใหญ 1.4 design...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation ...........................................................

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Open Concept Office Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional with expertise in office layout design to help me create an efficient, modern and functional workspace. This project focuses on some specific areas and hence the potential freelancer should be able to bring my vision to life by considering the following aspects: • Design Individual Workstations: This area of the office should provide a workspace keeping productivity in mind. It should be comfortable and equipped for long hours of work. • Customer Station: An easily-accessible area for customer service, ensuring interaction with customers is smooth and professional. • Packing Station: This station should feature a durable packing table and a dedicated spot for a printing station. Must be functional and well-organized to suppor...

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...heavily towards design, it's worth mentioning that I have a keen interest in the Information Technology industry. Hence, candidates with a background or interest in IT will have an edge. Role Details: • You will be primarily focusing on graphic design tasks. • This role is a full-time job so I'm looking for someone who can commit substantial hours during the weekdays. • A candidate that thrives in a fast-paced environment would be a great fit Ideal Skills: • Competency in key graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, or CorelDraw is a must. • An understanding of design principles, color theory, typography, etc. is desirable. • Good communication skills to understand the project requirements and d...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  El proyecto consiste en realizar un modelado en 3d de la Casa en Son Puig con el interior de la casa y el exterior incluido. En este enlace se encuentra fotos de la casa, planos, secciones y fotos de la propia casa que ayudan para hacer el modelado. Incluir los muebles que salgan en los planos. No hacer un renderizado, únicamente el modelado.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Small Villa Modern Interior Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire a skilled interior designer who can provide a modern design for my small villa. Work Scope: - Living room and Bedrooms are the primary areas for the project. Main Requirements: - Experience with modern interior design for residences. - Strong portfolio showing range and creativity in small space design. - Ability to effectively plan and conceptualize a comprehensive design from start to finish. This project will create a welcoming and stylish atmosphere. I'm aiming to introduce modern elements seamlessly into the overall design. Therefore, I prefer someone who pays high attention to detail, can communicate effectively, meets deadlines, and has a strong sense of creativity. Your portfolio displaying prior wo...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Home Interior Design 6 วัน left

  I'm seeking a talented interior designer to transform my living room, bedroom, kitchen, and home theater into modern masterpieces. These spaces should adhere to a modern aesthetic while utilizing neutral tones, such as whites, grays, and beiges. The successful applicant should be experienced in: - Modern interior design techniques - Color theory, specifically with neutral tones - Designing diverse spaces, from active kitchens to intimate home theaters Please include a portfolio of your previous modern interior design projects in your bid. This will provide me with a proven track record of your design skills and creativity. Let's create something remarkable together.

  $132 (Avg Bid)

  As an owner of a building experiencing both foundation and interior wall cracks, I'm in need of a thorough evaluation tackling the perspective of structural integrity. The main areas of interest are: - Foundations - Interior walls I am primarily concerned about whether these cracks indicate any serious structural flaws. If you are an experienced structural engineer or have a background in civil engineering and architecture, and have dealt with similar projects before, your expertise would be appreciated. Your responsibilities will include - - A comprehensive evaluation of the foundation cracks. - Thorough assessment of the interior wall cracks. - Determining whether these indicate serious structural issues. - Providing a report with findings and recommendat...

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...any other ecological material. - Exterior cladding: natural plaster or wood. - Maximize natural light while minimizing energy loss from openings. - Optimize room layout to maximize space. - Wood heating in the center of the house with electric heating as a backup in each room. - Mandatory rooms: open-plan kitchen and living room, bathroom, separate toilet, 2 bedrooms. - Minimalist and natural interior decoration - Roof with 2 mandatory slopes, material: tile or slate. - Emphasize a simple shape to reduce construction costs. - Provide for expandability for an aesthetic extension of 50m2 within the next 5 years. - Decision to be made: single-story house or on stilts. - Proposals must incorporate principles of sustainability, energy efficiency, and harmonious integration with the na...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี
  Scandinavian Modern Farmhouse Transformation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented interior designer who is well-versed in Scandinavian and Modern Farmhouse styles, to completely transform my home which spans 3600sqft Relevant skillset and experience includes: - Proven experience with Scandinavian-Modern Farmhouse style - Interior design for residential spaces exceeding 2,000 sq ft Key areas of focus: The home should have a cohesive feel, each room flows with the others Key consideration for the project: - A welcoming color scheme that incorporates warm wood floors, white sheetrock, and light natural stone Board formed concrete exterior elements Please, share relevant portfolio examples of your work and describe how you plan to meet the project's needs in your bid.

  $3740 (Avg Bid)
  $3740 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Scandinavian Farmhouse Interior Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...first of its kind in our rural region, and the design will subsequently be used in suburban areas to sell more homes with similar styles. - The House: The layout will roughly include 6 bedrooms and 5.5 bathrooms. The exact numbers may slightly vary as we perfect the design. - Color Palette: The color scheme will feature white prominent, warm woods, natural light-colored stones, and a metal roof to provide a neutral and earthy tone throughout the house, in-line with the Scandinavian look. As a freelancer working on this project, you need to have experience in interior design, particularly with the Scandinavian farmhouse-style. Your role would include creating a layout that ensures the house flows well, create a welcoming and functional interior which...

  $3000 - $5000
  ปิดผนึก NDA
  $3000 - $5000
  35 คำเสนอราคา
  Modern Living Room Design for Villa 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional interior designer to revamp the living room in my Arab-style villa. The aim is to inject a modern aesthetic while still emphasizing its cultural heritage. Key Aspects To Consider: - Comfortable, modern layout for family gatherings - Integration of current cultural elements native to Arab design - Predominant usage of modern design influence The ideal candidate should have: - Proven experience in combining modern design with traditional elements - A portfolio showcasing previous work in similar contexts - Recognition of the needs and functionality of a family living space

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...bedrooms, bathrooms, and kitchen. I want potential viewers to have a clear visual idea of what these spaces will look like once they are fully realised. - The 3D model and walkthrough animation will be primarily used for interior design planning. They should aid in visualising the final design and help in making informed choices concerning the villa's décor and arrangement. Ideal Candidate: I am seeking someone with prior experience and demonstrated expertise in architectural 3D modelling and walkthrough creation. A strong understanding of .dwg files and architectural design would be highly beneficial for this project. Additionally, a keen eye for detail and an ability to deliver realistic textures would significantly contribute to the project. P...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  We just moved into our new house.. but the room is too small for our stuff and we're stuck. So we're looking for an interior designer to makeover our bedroom using our current furniture/art within 24hrs! They should make 3D designs with a clear plan to make the space work. It's important that the designer pays attention to detail and has a creative touch since our room is small with many windows and doors. They should work with the furniture we already have and make the room more functional and appealing. Notes: - The room measures 2.8m x 4.1m - Queen size bed Excuse the mess, still in the process of moving and we're tired yall!

  $24 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I am looking for an experienced and creative interior designer/architect to help me design my residential space. What I am expecting: - You will be responsible for creating different interior styles of the floor plan for the home. The specific square footage will be discussed later but please consider your ability to handle both small and larger spaces. - we want a very modern stylish Italian design. This should exude simplicity but sophistication. Subtle color schemes, functional and clutter-free layouts, and sleek fixtures are among what I envision. - I appreciate innovative and unique ideas. Thus, both professional experience and creativity are essential. Ideal Skills and Experience: - Experience in modern, minimalist designs is a must. Please provide a ...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled false ceiling designer to create a modern concept using Plaster of Paris. Key project details: - The design must adhere to modern aesthetics. - Plaster of Paris will be the primary material to be used in the project. - The design should seamlessly integrate recessed lighting within the ceiling structure. The freelancer selected for this project should have extensive experience in interior design, particularly in creating false ceilings. A deep understanding of modern design principles and proficiency in working with Plaster of Paris material are crucial for this job. Additionally, experience in integrating lighting fixtures into ceiling designs is also essential. Kindly share your previous examples of modern false ceil...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...assist in creating an interior design and rendering application. This application should be developed for iOS, Android, and the web, to ensure a wide user reach and accessibility. Key Features: - Provide 3D modelling capabilities. Users should be able to create and visualize their ideal interior design configurations in three dimensions. - Include Virtual reality integration. Users should have the ability to experience their designs in a lifelike, immersive way. - Feature a function for mood board creation and materials selection. Users should be able to collate inspiration, choose from different design materials, and see their selections integrated into the 3D models. The principal purpose of this app is to provide a platform for users to create and...

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Residential Structure Frame Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the planning phase of a residential project and I'm seeking an exp...gypsum board. Three (3) Enphase-5P 5kw battery packs (approx 200lb each including conduit, pack, and conductors) and Enphase IQ Controller 3G being installed to wall. 1. Requesting 3 of 4 walls and ceiling (home is on slab) be asymmetrically rated to 1-hour as a barrier. (Interior side, facing batteries can be only side altered to meet request) 2. If second framing is required, (i.e. two staggered 2x4 frames), stamped plan is required. 3. Final plan requires stamp for planning approval primarily for structural changes. 4. If design is too impracticable, intumescant paint/retardant material with x2 layers of 5/8 Fire Ex Gypsum with mineral wool insulation with proper fireblocking practices i...

  $500 - $950
  ปิดผนึก
  $500 - $950
  38 คำเสนอราคา
  Modern Interior Design on a Budget 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm excited to upgrade my living room and bedroom into a modern aesthetic. I need an affordable designer who: - Can work with an affordable budget and has experience in budget-friendly projects - Demonstrates a creative understanding of modern design principles - Can bring a fresh and sleek look to my living room and bedroom spaces - Streamlines the selection and procurement of furniture and decorations within the budget Expertise in design optimization for small spaces is a plus. Please share examples of your previous work, particularly your budget designs.

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented interior designer to create a modern and efficient space plan for my medium-sized guest room and bathroom. The vision for this project is to create a multifunctional guest room for sleeping, studying, and a work station, paired with an effectively designed bathroom for bathing and storing toiletries. The ideal freelancer for this job should have: - Expertise in modern interior design - Creativity in optimizing space for multiple functions - Proven experience with similar medium-sized rooms - An eye for incorporating storage solutions in design - Ability to deliver design in a timely manner Please note that being able to visualize your design ideas would be a definite advantage in this project. So, if you have the skills ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...life-like design for my 4-meter long Airstream food trailer. Interior Fittings: - One of the highlights should be on stainless steel countertops, tailored for a food handling environment. Prior experience with designing stainless steel interior structures would be extremely beneficial. Exterior Aesthetics: - I would love the model to have a classic Airstream look, with its signature silver exterior and rounded shape. Familiarity with this style is a key criterium for the project. Equipment Setup: - Inside the trailer, there should be proper accommodation for a fryer and griddle, as well as refrigeration units for food storage. The model should depict realistic dimensions of these equipments to ensure practicality. Overall, the ideal freelancer should have a str...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...life-like design for my 4-meter long Airstream food trailer. Interior Fittings: - One of the highlights should be on stainless steel countertops, tailored for a food handling environment. Prior experience with designing stainless steel interior structures would be extremely beneficial. Exterior Aesthetics: - I would love the model to have a classic Airstream look, with its signature silver exterior and rounded shape. Familiarity with this style is a key criterium for the project. Equipment Setup: - Inside the trailer, there should be proper accommodation for a fryer and griddle, as well as refrigeration units for food storage. The model should depict realistic dimensions of these equipments to ensure practicality. Overall, the ideal freelancer should have a str...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented interior designer to create a modern space for takeaways. Additionally, I would like a combination of classic and modern design. The requirements include: • reception area, • sitting area, • kitchen for preparing, cooking, and serving. The area is 63 m2. Please use materials and colours suitable for takeaways that stimulate appetite. While I am open to new ideas, affordability is important. I have uploaded the existing files here.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...* Implement specific structural changes according to the new layout designs that I will provide. This includes adding, removing, and relocating walls, windows, doors, etc. * Pay close attention to detail and follow the layout designs I provide strictly. Skills and experience required: * Proficient use of AutoCAD for drafting and updating floor plans. * Strong background in architecture or interior design. * High attention to detail and accuracy. * Previous experience dealing with structural changes in floor plans will be highly advantageous. Please note, I will provide all the required materials including the existing floor plans in PDF format and the new layout designs for all the changes needed. This project will not include any aesthetic changes. Only serious and high...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Modern Interior Design for Home 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an accomplished interior designer with a focus on modern aesthetics for my residential property. The scope of this project will cover the living room, kitchen, and dining room areas. Ideal Skills: - Expertise in modern interior design concepts - Prior experience with residential projects - Proficiency in space planning and 3D visualization Responsibilities: - Collaborate with me to understand my design preferences and needs - Develop and present design concepts for each room - Implement the approved concepts using quality materials and finishes Interested candidates should share their portfolios of previous modern interior design projects. Previous experience in residential interior design would be a great advantage.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Villa Interior Design With Modern Flair 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a talented interior designer with a keen eye for detail and a brilliant knack for utilizing spaces. Key Requirements: - The project involves designing interiors for a villa that includes four bedrooms and a home theater. - I have a clear preference for modern interior design styles. If you have proven experience in this area that would be very valuable. - Color is an essential part of the project. In particular, I'm interested in bold and bright color schemes. So, your ability to harmonize these types of colors in a way that they bring out class, elegance and taste is critical. - I am looking for someone who can complete the project as soon as possible. If you are known for your speed without compromising the quality of your work, then you a...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional with expertise in interior paint selection. - Expertise Required: - Understanding of different paint types, preferably having worked with interior paints. - Excellent color and material sense to advise on a suitable paint for my project. - Ability to work within short timelines, as this project needs to be completed ASAP. Please note, the ideal finish for the selected paint hasn't been decided, so your contribution will be beneficial in making that decision. Bids from those with a robust portfolio of past paint selection projects will be particularly welcomed. Please include specific examples of your work, highlighting your adeptness at fast project turnarounds if possible. Fluent English communication is essential for this job...

  $60 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  3D rendering 8 วัน left

  3D rendering of the product in an interior scene(5x renders in 2K resolution).

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...seeking an interior architect to help me renovate and design three main areas of my home: living room, kitchen, and bedroom, including the bathroom. Here's a brief rundown of what I expect for each space: Living Room: I want a comfortable, welcoming, yet stylish living room suitable for relaxation and leisure. I lean towards a modern design aesthetic. Kitchen: As a place for primarily cooking and dining, efficiency is vital, with enough storage and bench space to comfortably prepare meals. As with the rest of my home, a modern aesthetic is desired. Bedroom: I want a tranquil space with plenty of storage solutions. The bedroom should offer a peaceful place to relax after a long day, again, in keeping with the modern theme. Ideal Skillsets: 1. Experienced wit...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  SketchUp & Enscape 3D Model of Apartment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...accurate and visually stunning 3D model of a modern apartment utilizing SketchUp and Enscape. This model is for interior design visualization. The model should be based on a provided floor plan, with the focus on building the accurate empty apartment which includes doors, windows, floor, ceiling lights and kitchen etc. - Models must be highly detailed, with textures and materials for a realistic appearance. - Key elements must be grouped correctly: internal walls, external wall, windows, doors, floor, ceiling, and lightings. - You need to create also the 2D floor plan from layout for architectural documentation. This project requires a high level of understanding in architectural design and 3D modeling. Gaining experience in SketchUp and Enscape is a must, along...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Brochure Design for My Interior design company 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented graphic designer who can help me with a Brochure design project. This project is specifically for advertising purposes and needs a unique and impactful design. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in print design. - A strong portfolio showcasing their skills and creativity in the layout and composition. - Previous work experience creating advertising material. - Proficiency in using graphic design software such as Adobe Illustrator or InDesign. - An understanding of advertising strategies and how design plays a part in successful campaigns. This project requires a concise, wordmark style design that is both visually engaging and promotes the message of the advertisement. The designer I am seeking n...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced interior designer with a knack for modern aesthetics to bring fresh inspiration to my residential kitchen. The creative process will require the successful candidate to work closely with me, understanding my taste and ideas to ensure the final design truly resonates with my vision. *Key Expectations:* - A new and innovative modern design concept for the kitchen. - Demonstrated expertise in residential design, specifically kitchens. - Excellent communication to ensure my ideas are incorporated effectively. *Skills and Experience Required:* - Proven experience in residential interior design with a strong portfolio showcasing modern kitchen designs. - Exceptional creativity and innovation. - Excellent time management and p...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...professional interior designer to create a fresh and minimalistic design for my nail salon. Key Requirements: - The salon's aesthetic should be minimalistic. Design should align with this vision and create a clean, uncluttered feeling. - The primary colour palette should be black and white. Feel free to incorporate these colours in a way that strengthens the overall minimalistic look and feel of the salon. - First and foremost, there should be a comfortable seating area. This area is key as customer comfort is our highest priority. It should fit seamlessly into the salon's interior and its minimalistic approach. Ideal Skills and Experience: I am looking for a professional interior designer with experience in salon or commercial space de...

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  As someone passionate about interior design, I need a talented 3D designer who can create a traditional setting for my living room, bedroom, and kitchen. - Designing Tasks: - Your main task will be to create precise and realistic 3D renderings. I believe a picture is worth a thousand words, and such renderings will communicate the design scheme more effectively. Ideal Skill Set: - You should have extensive experience in designing traditional interiors, a keen eye for details, and excellent 3D rendering abilities. - A strong understanding of color schemes, materials, and fabrics that fit the traditional theme is important. - Furthermore, prior experience in designing bedrooms, living rooms, and kitchens will be beneficial. - Knowledge in using advanced 3D...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create an AI-based interior design application compatible with iOS, Android, and the Web. Essential features include room visualization, furniture recommendations, color scheme suggestions, and material selection. The room visualization should allow for: - Basic floor plan layouts - interior visualisation - Materials selection options In addition to technical competency, experience with AI and UX/UI design for similar applications would be highly beneficial. A strong understanding of interior design principles will also help ensure success in this project.

  $1225 (Avg Bid)
  $1225 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...assist in creating an interior design and rendering application. This application should be developed for iOS, Android, and the web, to ensure a wide user reach and accessibility. Key Features: - Provide 3D modelling capabilities. Users should be able to create and visualize their ideal interior design configurations in three dimensions. - Include Virtual reality integration. Users should have the ability to experience their designs in a lifelike, immersive way. - Feature a function for mood board creation and materials selection. Users should be able to collate inspiration, choose from different design materials, and see their selections integrated into the 3D models. The principal purpose of this app is to provide a platform for users to create and...

  $2531 (Avg Bid)
  $2531 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Modern Florida House with ICF Construction 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...architect experienced with ICF construction to design a Florida modern house of 2500 to 3000 sq ft. I'm not looking for detailed engineering, but the designs should be ready to hand over to an engineer. Here's what I'm looking for: Design Features: - Open floor plan - Energy efficient design - Outdoor living space - A walkable roof made of concrete with a coating Budget: - My budget for this construction is within the range of $500,000 - $1,000,000. Interior Features: - Design should be based on use as a short-term rental - Each bedroom should have its own bathroom. You should be able to provide portfolio examples of similar works and possess strong knowledge of modern styles and energy efficient designs. A keen eye for lifestyle-f...

  $3676 (Avg Bid)
  $3676 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Advanced 3D Interior Designer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented and experienced interior 3D designer to assist us in replicating the design of our existing cafe and restaurant in a new location. The project involves creating detailed 3D models and drawings for the interior layout, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), architectural elements, and furniture arrangements for both the cafe and restaurant areas. Requirements: Proficiency in 3D modeling software (e.g., SketchUp, Autodesk Revit, Blender, etc.). Experience in interior design, particularly for cafes and restaurants. Ability to create accurate MEP drawings. Strong attention to detail and ability to replicate existing designs. Excellent communication skills to understand and implement client requirements effectively. Deliverables: Detailed 3D mo...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  PDF to DWG Conversion for Architecture 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...manually drafted in the 1970s) into DWG format for architectural design and engineering purposes. These new CAD plans will be used by house designers and engineers when designing some upcoming remodelling work planned for our house. In this project, you will: - Convert PDF plans into detailed DWG (AutoCAD) files. - Ensure all original elements are accurately maintained, with attention to both interior and exterior details. - Avoid any simplifications or modifications to the details. The ideal freelancer for this job will have extensive experience with AutoCAD and architectural drawing. A careful eye for detail and a commitment to precision is paramount. The converted files are meant to serve in creating a detailed architecture design and engineering plans, hence ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  We are a luxury home furnishings and interior design firm looking for a draftsperson and illustrator that draws by hand. We have regular work for hand-drawn floorplans, architectural renderings, and furniture designs. We are not looking for CAD help. Must be able to work in person with our design principals at our Laguna Niguel office. Hours would range from 15-25 per week with a flexible schedule within the Mon-Fri 8am to 5pm hours. Position is freelance and we will pay however often you'd like to invoice us. No benefits.

  $32 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Trophy icon Apartment interior design project 4 วัน left

  To create a furnishing project for an apartment, including furniture, lighting, and all necessary items, along with graphic design planning. see map Full apartment project. Create a project with the measurements of the apartment

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  As the ow...am searching for a talented interior designer who can bring a classic aesthetic to all the rooms in my property. The design should; - Embrace the nuances of classic style - largely defined by understated elegance and deep, rich colors. - Cover every room in the villa - from living spaces, bedrooms, bathrooms to the kitchen and other areas. The ideal freelancer would be; - Experienced with classic interior design. - Able to communicate progress effectively and incorporate my feedback throughout the project. - Someone who understands residential spaces and can create an inviting, homely environment. I look forward to bringing a timeless elegance to my villa with your expertise. Please include a brief description of your past work in classic re...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm searching for an accomplished interior designer with a background in modern residential design. My main focus for this project is my living room. Key aspects of this role include: - Previous experience with residential design, specifically modern styles - Ability to design a living room that harmonizes with the rest of the house - Creativity and an eye for detail It would be a plus if you are: - Proficient in using design software - Able to work within budget constraints - Good at communicating and can provide regular updates on progress Please provide examples of previous work, especially any projects that involved modern residential interiors. Looking forward to transform my living room into a stylish, modern space.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented writer to craft engaging reviews of car detailing services. In particular, you will emphasize on: - Exterior cleaning and polishing - Interior cleaning and vacuuming - Waxing and protection The purpose of these reviews is to increase customer awareness and drive sales, so it's essential that you have an appealing and persuasive writing style. It is also vital that you have a comprehensive understanding of automotive detailing to give fair and accurate evaluations. Relevant experience in car detailing or automotive writing is an added advantage. Let's attract potential customers together with your words!

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน interior design ชั้นนำ