ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,111 pcb layout designer salary งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Prototype embedded system design pcb 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have allwinner a13 chip I need a pcb designer to design a minimum system board for this chip Allwinner a13 core and a Ddr ram and a band flash chip I need altium pcb file External links [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, I need a PCB designed with CAD files to send to a PCB fabricator to have it manufactured. It is a rather simple PCB, nothing too complicated. It's basically an Off the shelf constant current driver module and some Phoenix style connectors with some LED indicators. I've bread boarded the driver itself minus the indicator LEDs. I also need a method

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Flexible PCB design and build for wearable electronics project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and build a working PCB. The circuit should work in the following way. A small wearable solar panel charges a flexible Lithium battery of 50-100mah. When the battery is full it dumps its charge wirelessly (through induction coil) to a cellphone with wireless charging capability. And the cycle begins again. As space is limited, the PCB must be on a flexible

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi All, I'm looking to work with someone to design a PCB board for a GPS Module and suggest potential components. The module will be battery powered ( Not LiPo), need to have low power consumption, be able to run some code (max memory approx 20,000 bytes). It will work with a Tri-Band LTE-FDD and Dual-Band GPRS/EDGE module solution, most likely the

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  PCB Design 5 วัน left

  Hi All, I'm looking to work with someone to design a PCB board for a GPS Module and suggest potential components. The module will be battery powered ( Not LiPo), need to have low power consumption, be able to run some code (max memory approx 20,000 bytes). It will work with a Tri-Band LTE-FDD and Dual-Band GPRS/EDGE module solution, most likely the

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am searching for an electronic hardware engineer who can work together with my team in The Netherlands and China for the schematic design and PCB layouts in Eagle.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  For my charger manufacturing business, I need smartphone charger cabinet or enclosure designer and manufacturer and initially I need to get single USB charger cabinet manufactured and material to be used should be of high quality like premium PC materials with its features like heat resistant, fire resistant, drop resistant, corrosion resistant, compact

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need help to design a small portable charger with two PCB's, one for USB, one for wireless headphones. Need help to make sure unit doesn't overheat as it will be quite compact. Have attached rough drawing below. Any questions, please ask. Patrick

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  PCB Design 4 วัน left

  Hi All, I'm looking to work with someone to design a PCB board for a GPS Module and suggest potential components. The module will be battery powered ( Not LiPo), need to have low power consumption, be able to run some code (max memory approx 20,000 bytes). It will work with a Tri-Band LTE-FDD and Dual-Band GPRS/EDGE module solution, most likely the

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need a pcb designer to design touch switch for home

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Chip programming 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop a program for PCB components NRF52832 and BMX055. The requirements are to extract the below sensor readings from the BMX via Bluetooth: - speed - direction - spin axis and rpm The data has to be refined and filtered before reception on simple interface on PC. I would like this to be developed for Windows using C or C++.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We need a very small breakout board for this sensor: Xsens MTi-7 ...small breakout board for this sensor: Xsens MTi-7 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that has a plcc28 socket specs: Vin = 5v, ports = i2c, UART, UART for GPS communication PCB has be as little as possible (VERY IMPORTANT) Hardware integration manual is available on Xsens website

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Small PCB design 3 วัน left

  I need a small circuit board designed to charge a pair of 18650 cells and proform switching. Please contact for more details.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Raspberry Pi Hat PCB Design 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design a Raspberry Pi compliant HAT with the following specifications LSM9DS1 ==> G...MCP2515 ==> CAN bus controller MCP2562 ==> CAN Driver 16 Mhz Oscillator for the CAN bus 120 Ohm Termination Resistor for the CAN Bus termination selectable via Jumper 10 PCB Screw terminals for the 8 Analog Channels of the MCP3808 and 2 for CAN High CAN Low

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  PCB Designer 1 วัน left

  ...Similar Inglés Avanzado Experiencia en el desarrollo de símbolos para bibliotecas de tarjetas de circuito impreso (3 o + Años de Experiencia) Conocimiento del proceso de diseño de PCB multicapa de alta velocidad, incluyendo: entrada esquemática, generación de listas de materiales (BOM), simulación de diseño, diseño de placas ...

  $2750 (Avg Bid)
  $2750 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Design a simple PCB that will solder directly to the pins on a SCR module, in Gerber format. A sketch is attached. Two diodes will come from the bottom on the two sides and the term block from the bottom on the end.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Need help to draw a very simple MPCB, but first i need to figure out some variants with thermal simulation! contact for more info

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  NFC-Range-Extender-Board (PCB) erstellen 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Wir benötigen jemanden, der uns ein NFC-Range-Extender-Board auf Basis einer Open-Source-Layout-Software (z.B. KiCad) erstellt. Ziel ist es, die Sourcen für ein Board zu erhalten, mit dem ein NFC-Tag auf eine entfernten (auf dem Board befindliche) Antenne gelesen werden kann. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  IT is just a copy paste work. Please note this is fixed only if you want to work then only apply for this job. Looking for a freelancer...Please note this is fixed only if you want to work then only apply for this job. Looking for a freelancer who can work for 4 hours daily on fix salary Rs. 3000. The payment will be done on monthly basis as a salary.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  111 การประมูล

  ...Develop a PCB that will activate a micropump, and also a microvalve using a microcontroller to control the inflate and deflate cycles reading the pressure sensor. The PCB must use rechargeable battery charge controller to avoid battery issues. Microusb port to charge and download user log data (time/hours used or device activity). The PCB design will

  $685 (Avg Bid)
  $685 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Create schematics and PCB design around a specific processor. Details to be provided.

  $1163 (Avg Bid)
  $1163 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need pcb design, layout with Schematics for IoT project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to design, layout pcb, circuit design and create schematics for an IOT project. Must be familiar with BGA (ball grid array)

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Physical Layout of PCB from KiCad Schematic 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We would like to find a party that is very familiar with KiCad PCB physical layout and component libraries. PART 1 ------------- We have a four (4) of electronic schematic developed in KiCad and want them to be be laid out into a physical prototype PCB for testing. Board 1 - has 95 components (of which 7 are multiple pin devices) and the balance supporting

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to make something like this I want basically to test this circuit and code and a small pcb design with SMD parts. I prefer with atmega8 or atmega328

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Firmware For ESP32 Device. หมดเขตแล้ว left

  ...person that press the button. we want to use a ESP32 Dev PCB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , router and laptop as a network. You will need to create firmware for the dev PCB and a small app for a laptop to communicate with the WiFi Dev PCB. The WiFi Dev PCB has a web server already we should use to manage the

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Lamda Controller Bosch lsu 4.9 Analog Out 0-5v หมดเขตแล้ว left

  I want to make something like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want basically to test this circuit and code and a small pcb design with SMD parts. I prefer to use atmega 8 or atmega328

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Lamda Controller Bosch lsu 4.9 Analog Out 0-5v หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to make something like this I want basically to test this circuit and code and a small pcb design with SMD parts.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Audio over IP motherboard PCB หมดเขตแล้ว left

  We are looking for someone who is very good with high speed digital layouts. The application is an Ethernet to digital audio motherboard. A daughter card with an Zynq FPGA/processor will install on this motherboard, and the motherboard will install onto a DAC board. There is a development board for this daughter card already. So this motherboard will just be a stripped down version of the developm...

  $1800 (Avg Bid)
  $1800 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  internet ISP debug box หมดเขตแล้ว left

  ... which we have a concept to address. Design a circuit for a small box to enable a small or medium sized business to quickly self-debug some connection issues. We have a PCB designer & a mechanical engineer, we just need a circuit design & prototype. If you are interested, email a response, and an NDA will be sent, which will need to be signed prior

  $1525 (Avg Bid)
  $1525 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Design PCB หมดเขตแล้ว left

  Need an ESP12F based PCB design

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Design a pcb (mix some pcb together) หมดเขตแล้ว left

  Hi, I want to combine INA3221 + UP9616 + IIC I2C 0.91" 128x32 white OL...with QuickCharge 3.0 full power even if 8 is 100% load also monitor each voltage and amp I know I can use all pcb on ebay to put this together but I want a custom pcb with all component on it (except 12v power supply) I make an image of each pcb component link together Thanks

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  C programming assignment หมดเขตแล้ว left

  Description: - basic processes with PCB (storing process current state, pointer to the current instruction) and calculate I/O yield instructions. - creating new processes per user demand and as many as user requires - implementing one scheduler (but not FCFS) and using it to schedule processes for execution - All these components need to work

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi Marek, I am looking for a pic microcontroller with a set of PCB boards. One board should have 5 digital inputs and the other board should have 5 Miniature Relays. Both boards communicate via 2 core cables to a distance of 1000 meters. Operating voltage of the boards to be 12 - 24 volt DC and power source can be arranged on both ends externally,

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Creating processes and scheduler using C หมดเขตแล้ว left

  Description: - basic processes with PCB (storing process current state, pointer to the current instruction) and calculate I/O yield instructions. - creating new processes per user demand and as many as user requires - implementing one scheduler (but not FCFS) and using it to schedule processes for execution - All these components need to work

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  PCB design หมดเขตแล้ว left

  Need mechanical and PCB design of 7 cardreaders device based on this example ( picture 1 ) connected via USB chip on board. Board should have 1 USB input and one power 5V input which will power all devices. Will be in use with Sim card size connectors so the output layout should be small. Components will be specified later. For any questions please

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Design RF circuitry - 433MHz FRS band หมดเขตแล้ว left

  We're looking for an experienced RF circuit designer, one that really knows RF (Radio Frequency) circuits: chips, transistors, tight PCB planes and part placement. Prefer Denver, Colorado area.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Projetar pcb para roteador fibra ótica (gpon) หมดเขตแล้ว left

  ...nas redesxde fibra ótica...um exemplo deste equipamento é a marca fiberhone modelo gpon 5506 ou a vsolution v2801 gpon...eu preciso do projeto da pcb e firmware... também tenho interesse em um projeto de pcb para patchpanel Preciso apenas dos projetos com os gerbers....bom file...o restante do processo eu mesmo faço obrigado...

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Project for Emmanuel David R. -- 18/10/12 12:19:59 หมดเขตแล้ว left

  Hola Emanuel Busco a alguien que me pueda ayudar/orientar con unas PCB que estoy haciendo y a veces tengo algunas dudas sobre componentes electrónicos o recibir recomendaciones sobre Mejoras por ejemplo.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Me encuentro desarrollando unos PCB para conectar ESP8266/ESP32 para proyectos de mi hogar y necesito orientación/respuestas a algunas preguntas sobre electrónica

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  PCB designer หมดเขตแล้ว left

  Need help for design a PCB, my project should be relatively simple just use some basic electronic and should be output on a large PCB

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  Design a pcb in which esp8266-12 will be used to control 5 minimilon relays with all required components ..and get it manufacture and delivered to me

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  PCB CHECKER หมดเขตแล้ว left

  Need a Professional Report regarding the PCB Layout design. The PCB is in a soft copy layout form. Need to check for the following 1) check for the working of the pcb. 2) is there any noise or disturbances. 3) are the capacitor filters provide sufficient voltage. 4) oscilloscope readings of signals (drops and spikes if any and their corrective measures)

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Embedded hardware development หมดเขตแล้ว left

  We are interested in development of hardware based on ESP 32 with Peripherals such as GPS, BLE, WiFi for interfacing with OBD port of vehic...interfacing with OBD port of vehicle. The freelancer should be well experienced on ESP and would undertake entire project right from the stage of schematic design to complete pcb layout and the firmware writing.

  $2800 (Avg Bid)
  $2800 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  design a PCB for a wifi bulb with dimmer using PWM หมดเขตแล้ว left

  must have experience in esp8266 and programming it

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello I am the owner of next Age cycles. I'm looking to have 3 custom pcbs made. The first one is for a brushless motor controller that will have many extra features and run about 200amp high voltage. Also need a BMS for a lithium ion. And I also need a display screen to go along with all of this and have them communicate with each other. More information upon request

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล