ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,566 do you need an architect to get planning permission งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...is done. Qraphql schema is done to 90%. Reactjs web app is configured and the main components are build. All installations are in place. Left: - Helping the architect to build the left part of the web app. - Helping the architect to build the mobile app using React Native. The mobile app contain three slides: Map to select the location, Form /submit

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Cottage Design 6 วัน left

  We would like to build out dream cottage. We already hire an architect wish designed one according to some of the specs we gave him. However, I recently found a design that I really liked (and... can't afford to hire them again). We would like to have a drawing of something that would look similar to this: "Cottage [เข้าสู่ระบบเพื่อดู ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Foundations of Planning 6 วัน left

  I need some help with writing a contract.

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...precedenti alla sua scadenza. We need to modify the activities planning of our management software. Currently, recurring activities only appear on the date they expire: for instance, if one is inserted today, Monday, with repetition every 5 days, it will be visible only on Friday. It's necessary include an option that allows us to view a preview of the...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...is Aliya and my family is planning to build a house in Almaty, Kazakhstan. We are very excited about it and we wanted to work with the foreign architect. The land that we bought is not big- 0,20 acres or 800 sq m (I hope I did the math correctly). Overall we would like to build a house that consists of 2 parts and an indoor swimming pool. In

  $961 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $961 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  hiring a Senior .Net Developer monthly salary 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are hiring a Senior .Net Developer - Work Remotely with good offers [Responsibilities] - Design and architect complex, scalable systems. - Maintain and enhance existing applications. - Knowledge in UI framework (such as React js) - Write the technical product documentation. - Technical design, mentoring and hand on exp of best practices and processes

  $1355 (Avg Bid)
  $1355 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  MEAN Stack Developer : Angular & NodeJS , PostgreSQL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Development. Minimum 2+ years of hands-on development experience with Express, node.js, Angular JS, JQuery, NoSQL, play framework, API management and scalable web Good exposure to designing, building and deploying REST/JSON based APIs using Java/Node.JS based frameworks. Knowledge and experience across all stacks, inclusive of frontend & backend. Strong

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I want an architect or graphic designer to make me 3 photorealistic pictures (in 3ds Max I guess) that show in a 3d way the plans that I have already done. If the project is exactly what I want, there is an extra bonus for your effort. If you are interested for my job, please contact with me to give you furthermore information.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  $65382 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  The land is east facing and the size of plot is 50x15 (lengthxbreadth). The requirement is to design an architect plan for construction. Ground floor : 1 BHK with Parking area. First Floor 2BHK as per wastukala.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need an Enterprise Architect as the CASE tool to prepare all your design diagram for content, navigation, function and other models for a website

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need some changes to a WordPress theme running on our web server. The theme itself is from thrivethemes and changes must be made on the blog page as this page does not have the same layout as all our other pages. Its not possible to change the layout via the thrivetheme architect editor, I already spoke to their support and they told me that these

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  AWS Admin and architect 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to setup our AWS account. We will be using EC3, S3, RDS and our backend is developed in Django and front end is in reactjs/Redux and SSR for reactjs needs to be implemented. We will need 2 sections the super admin and then developer sections. The super admin will be used to create the whole system and will be in charge of

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Profesional en Thrivethemes de WP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola Requiero la creación de varias Landing Page haciendo uso del Plugin para WordPress Thrive Themes (architect). [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Son varias páginas, el contenido de las landings (texto) ya está creado, busco un profesional que me ayude a gestionar Word Press, generando diseños únicos haciendo uso de las herramientas que en si

  $2110 (Avg Bid)
  $2110 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  event planning 5 วัน left

  Party plan for minnesota vikings

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Design a House Plan 5 วัน left

  Hello, I am looking for an Architect / Interior designer to help me design my house. My house has 550 sq ft carpet area which is currently designed for a 1bhk. I am looking to make it a 2 bhk. Please refer the attachment for current dimensions.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Project for Tamer A. 8 วัน left

  Hi Tamer A., will you please come to chat ! i need a Elevation and interior for my House ! where my local architect, gave few design am no so convinced ! one of my friend referr this website , i saw your work ! can we have a chat

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Build a website for Investment Advisory and Personal Financial Planning business.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  An Architect is required to do the overall look of duplex villa design and other structures, interior and exterior designs. Proposed design also must be functional, safe, modern, and comply with Saudi Arabia regulations. The duplex consists of two side by side duplicated units. Each unit is 2.5 floors as follow: 1- Front yard with car garage. 2-

  $1008 (Avg Bid)
  $1008 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  -APPLY ONLY IF YOU ARE BASED IN INDIA - PLEASE READ THE WHOLE DOCUMENT CAREFULLY, SEE THE LINK- ATTACHMENTS - THIS IS A LONG TERM /FULL-TIME POSITION 6MONTHS + Salary depends on skills( RS45000- 60,000 A MONTH) PLEASE DO NOT APPLY IF SALARY DOES NOT interest YOUR EXPECTATION !!!!!!!!!!!!!!!!! ====================================================

  $636 (Avg Bid)
  $636 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Infrastructure • Architect the solution • Establish dedicated AWS account • Build out solution o security and networking infrastructure  VPCs  Security Groups  Network Access Control Lists o EC2 Instance Buildout (Virtual Server)  System hardening  Connectivity Testing  Security Testing o RDS Buildout  Connectivity Testing  Security Testing

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Skills needed are the following. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] development [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] creation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] friendly website 4. Purchasing website creation

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  An existing Excel planning should be transformed into a SharePoint webapp. The Excel planning is separated in 7 Region planning’s and one major planning. Task will be added in the region planning and should be displayed in the major planning.

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hey there, my name is Philipp, i'm the CEO of a german Start Up. We are an innovation agency and we are looking for a wordpress developer. We would like to build a website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need support in developing this kind of community. If you are interested just let me know. Best regards from Germany Phil

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  93 การประมูล
  cloud architect 3 วัน left

  design and buid a solid architecture in AWS/Azure for secure mobile app dockers and CI/CD pipeline

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello, I have an unfinished house project, I had a disagreement with the architect so I've decided to find someone to do the unfinished business. The floor plans are atteched, and I'll be sharing the .dwg file when the project is awarded. List of changes I require to be done: 1- as you will notice when check to floor plans, the s...

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Architect intern 3 วัน left

  ...agencies. Ability to conduct space planning, block planning, and adjacencies in coordination with building program. Prepares and revises documentation in various architectural phases including site plans, floor plans, building elevations, building sections, and details. Coordinates building systems (structural, mechanical, electrical, etc.) to ensure compatibility

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Experienced Exchange Architect with strong Exchange OnPrem, Hybrid and Online skills required to help write Exchange Hybrid HLD and LLD documentation. Enterprise Vault knowledge a bonus. Source environment: Exchange 2010 circa 1000 users (about 1200 mailboxes). Enterprise Vault. Servers split across two Datacentres. Target environment: Exchange

  $751 (Avg Bid)
  $751 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  IT Governence planning 2 วัน left

  Select a specific governance plan that exists at a company or a plan framework from an organization. Write a 2 page paper on three or four of the most important suggestions from the plan you select. You must provide a reference to the site where you found the governance plan, in APA format.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Precast Concrete architectural design for residential/community entrance monument signs. Looking for 3-4 des... The monument signs should have the name of a community (examples of our community names; Contempo, South Gate, Deerwood Acres, Oak Meadows, Thornwood). Design needs to be able to be scaled down for smaller communities and side entrances.

  $845 (Avg Bid)
  $845 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  This page here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need this duplicated for mobile version and desktop version. Preferably I would like it built in Thrive Architect. NOTE: I do not own "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", so I would need this created from scratch. BUDGET IS $100

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  moodle administrator 2 วัน left

  ...liaise with our solutions architect to implement improvements on the site and manage some of the more complex operational tasks. Also required is a "spring clean" of the site to better organise the structure of the site and delete old files. There may also be some limited direct contact with customers if helpdesk need to escalate a request which req...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  hi, there, i have one project, it must be done in sketchup, Need asap, i will discuss with wining bidder, thanks

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Building a 8-20 story building in Scarborough on a big, prime, 1000x250 foot lot. $700M project Looking for help with strategy related to construction, planning, investing, selling, architecting a building

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล
  Light Planning - House (pdf or dwg) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to create an intelligent light planning. House plan is in dwg or in pdf. I am looking for someone who has experience in this. Planning should be more modern

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I am an architect in profession, and an aspiring indie author. Otherworld is the first book in the four-part series The Otherworld. It is a fantasy book with an African fifteen-year-old girl as the main character. My book is about a powerful fifteen year old Witch from the Mara/Serengeti area, at the border of Kenya and Tanzania. She is a member

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน
  I need an architect 1 วัน left

  ...want someone to design it for me the ground floor I want : two guest rooms, dining area , family living room, kitchen , three bedrooms ( one master bedroom) . the first floor : I need a separate entrance from the street because I want the ground floor to be for family and to rent the upper floor in the first floor I need two apartment to rent them

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล
  Construction Drawings 1 วัน left

  Seeking an engineer/architect/interior designer to complete detailed design drawings for construction sets which include the following: 1) Partition Plan 2) Demo Plan 3) Finish Plan 4) Furniture Plan layout 5) Reflected Ceiling Plan 5) Elevations and Section drawings Must be proficient in AutoCAD and must have experience in construction drawing sets

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Contsruction Drawings 22 ชั่วโมง left

  Seeking an engineer/architect/interior designer to complete detailed design drawings for construction sets which include the following: 1) Partition Plan 2) Demo Plan 3) Finish Plan 4) Furniture Plan layout 5) Reflected Ceiling Plan 5) Elevations and Section drawings Must be proficient in AutoCAD and must have experience in construction drawing sets

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  ...only if you know what semantic HTML and architected CSS code is ******** Are you a web developer who wants to design front-end systems rather than pages? Do you write semantically and W3C correct HTML markup, ensuring accessibility and great experiences for all audience? Do you architecture, organize, and make your CSS code reusable? If you<...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Need assistance from a Google Cloud Platform Architect in using and setting up service account

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  flavour marinated eggs in 2-3 different flavours.

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  DFRT90838387219 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Scope: Looking to get an additional hand to support growing code repo As of now app is fully functional in need of an update on logic to reflect new features; please not this is not full re-write just addition of new conditions and update on existing ones where applicable. Task: Update code logic "full assistance from software architect...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Pertenezco a una joven empresa dedicada al desarrollo de servicios digitales mediante la tecnología Blockchain. Estamos buscando un asesor Marketing Strategy para expandir nuestro negocio. Nos gustaría saber si tienes experiencia en este ámbito

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล