ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,820 do you need an architect to get planning permission งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Simple Thrive Architect 3-Page Website Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who is experienced. A competitive bid will lead to future work (e.g. more mini-site and full-site builds). To avoid automatic bidding, please include the word "chocolate" in your bid. This lets me know you're a real human. [SUMMARY] Create a simple three-page site using WordPress and Thrive Architect. We will have three pages (home, product, and

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Delivery Planning module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create Delivery planning module for existing erp. For more details, please check file attached. you will provide entire source code and documents for database creation and tables details. Code ownership and rights of using and reselling will belong to us. You cannot market the module and have no rights on the code.

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon planning logo 2 วัน left

  Hi i am looking for a professional and sophisticated logo that looks sharp and simple. The logo needs to look modern. I have attached a file that has copies of existing logos that I like and is attached for inspiration as the new logo needs to be unique. My company is a building design company that draws building plans for builders and my customers

  $84 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...layout in autocad and transforming each room to be both smart and as a microliving concept. The deliverables are as follows: 1) Revised architectural floor plan with the revised concept 2) Sections/elevations as required The designer is to ensure that the concept is both financially feasible and not too difficult to construct. Once approved, more work will

  $110 (Avg Bid)
  Project for Cleopas66 9 วัน left

  Hi Cleopas66, I noticed your profile and would like to offer you my project. Architect Drawings are needed for the Arbazaar porch design that you won. Please provide -multiple views with dimensions and materials/colors, I think that you already have the drawings. I look forward to having this built and will send a pic when it is.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  In Drupal 7 new website needed for small business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Following are the requirements: 1) website should be at drupal 7 and for architect and interior design company 2) website should have following home, about us, contact, webform for quote, portfolio pages, service pages, testimonails 3) CCavenue Payment gateway

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  full engineer drawings 6 วัน left

  I have received our drawings from the architect and now need engineer drawings to continue building the granny flat it is 120 sqm project.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  The job requires migrations of EC2, RDS, and S3 to another AWS account. Once all is migrated it will require you to make sure all is working again and secure. Setup best of practice GitHub workflow. RDS runs PostgreSQL engine dev environment is PHP5.6. The customer facing site is WP running on the same EC2 instance. Elastic Beanstalk might be required

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Trophy icon Floor planning 2 วัน left

  ... As we visit the costumers, we draw the floorplan on a piece of paper, and need a designer to do the floor plan in 2d for computer view. The floor plans do not need to contain measurements, nor be 100% perfect, but are just for guidance so that possible buyers can get an idea of the layout of the houses. I have uploaded two drawings...

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  ArchiCAD tutoring 6 วัน left

  I would like to learn ArchiCAD so I am looking for an architect to be able to guide me. Must be in India. Can pay 100 INR per hour.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have done many projects like web development and android app development... I'm also a cloud architect , published research paper also... I'll be thankful to you for providing me the opportunity to work with you. Regards Saundarya.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi, I need a wordpress website designed for my SEO/Link Building service. The website has to be integrated with WooCommerce. Here are the details of the work needed: 1) Design an eye catching homepage using Thrive Architect and Thrive Themes (My license). Here are a few example home-pages I liked: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Research for University 5 วัน left

  ...no more 5000 . - Include all reference ( online , magazine, books ) . - It should not be copy paste . - Every topic should have sub title . 1- Introduction: 3- the Architect - history ( life - career ) - other things that he made ( briefly) - similarity and differences from ( chair one ) and his other chairs . 2- the

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Azure architect 5 วัน left

  Need to know how to set up Active directory on azure and how to configure it with in a company premise

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need you to suggest a disposition of a small apartment. The apartment is 35 square meters including storage in the hallway. The place has two rooms, on the plan, it is the red one. There is only the wall in the middle separating the rooms. The bathroom is not there yet, it makes sense to place it there, because the drain is in the storage room on

  $57 (Avg Bid)
  Dot net Developer 5 วัน left

  We work with leading Security product companies to develop innovative security products and solutions. Responsibilities: Work on security product and solution development involving .NET framework Apply domain expertise and innovative ideas to architect/design solutions, evaluate multiple options to meet client’s business requirements Be the technical

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  hi need 3 D image for high end presentation. i send 4 files from outdoor villa project need 4 ourdoor and 3 indoor shoots high resolution for make also a large poster what we can place on the plot please send me quote for 7 picutres for indoor shoots i have architect drawings only . need to have high end samples to see what how is your quality work

  $1225 (Avg Bid)
  $1225 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  For Instagram I upload photos of my planner and what I design my pages with I also upload stationary accessories stickers pens Erin Condren

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Design project 4 วัน left

  I need a 3D model of something. I'm an architect and looking for someone to do a wall art in a office space

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi there, I'm Christian. I am looking for an architect that could help me with the full set of architectural: plans for each level, site plan to show landscape, elevations, sections, 3d explanation shots, exterior rendered shots, foundation plan, roof plan, plan dimensions, electricity/water/structural plan, all from scratch. Taking into account

  $1582 (Avg Bid)
  $1582 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  I need an constructional plan and calculatons for my garden project. Need a 18,5m long and 3m high concrete wall which holds the 9x3m swimming pool. See all more details attached.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  The platform is built and operational. We need a Software Architect level developer to work on optimizing the system in a variety of areas and work on new modules. The platform consists of the following technologies - (Majority of the code) The booking system is built using the MEAN stack - MongoDB, ExpressJS, AngularJS, Node.JS - Azure Cloud Services

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hola necesito las página de contenido de un mini curso. 1 página de confirmación simple con vídeo y enlaces, así como botones a de acceso directo Gmail, Outlook y Yahoo email. 4 páginas de contenido para las lecciones del curso. Todas estas páginas tienen el mismo diseño: -Logo. -4 imágenes en miniaturas estilo thumbnail para acceder a...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Convert Autocad file 3 วัน left

  I need a DWG file of basic floor plan and house elevations converted into Chief Architect (Home Designer 2019) format. file attached.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Crypto Exchange Design (architect) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Architect to design the lower level of my Crypto Exchange. I have completed a draft Top level view. Initially to take the Top level design and do the low level elements and data flow for the exchange.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...looking for a developer to work Archiving system with OCR on a web or desktop . The preferred technology is .NET and backend database is either mssql server2014,2016 or 2017. We prefer somebody who already have the source code from earlier projects so that the development will be faster. We also like to see a demo if you already have some work done

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Logo design 2 วัน left

  I need a logo designed. Im an architect Black is my color I'm a minimalistMy full name or my initials can be usedWed Al Yamani

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  We need to implement a Kong gateway and are looking for expert level skills to help us architect and configure the gateway to support authentication and routing requirements. We are looking for someone who can understand our requirements, recommend approaches, and then work with our internal team to implement.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need an experienced WordPress developer/architect with EXCELLENT communication skills. You must write documents that are logical and grammatically correct. I need a technical proposal created for an old WP website, ASAP, within 2 hours from now! When you place your bid, please let me know why you're the best fit. Thanks! Budget: $15

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, I'm looking for a professional architect to provide me with floor plans and 3d drawings for a new home. I'm looking for someone who is interested in traditional, neo-classical architecture. I look forward to hearing from you.

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล
  Web search tool 2 วัน left

  To identify new tenders for government i use www.etenders.gov.za. this website is not user friendly. For ease of access i need to be able to search for key words in the entire database. For example "Quantity Surveyor" or "Architect". [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Current website does not have search bar. I do not own the

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need TSM Expert Admin for Backup Solution

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...prefer tto have team member who are not working at other location and want to be part of virtual team for long term association. The ideal person will be someone who has atleast work for 2+ years in the role and had to leave the job because ofpersonal reasons and now willing to work few hours daily from home. We have time flexibiltiy and person can chosse

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am an architect and interior designer from Egypt . it would be my pleasure to work with you and your respected company thank you

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I can't really describe what I want but I can explain to them what' a visualization to build my house. Am searching for passionate architecture and interior designers. I totally trust if we work harder behind the screens no matter what our output will be unbelievable. You can reach me out [removed by freelancer.com admin]

  $1861 (Avg Bid)
  $1861 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Project for Gino B. 4 วัน left

  ...profile and would like to discuss you my project. I am interior architect student preparing my grad project and have some interior renders that i am doing using vray but I am not happy with the results, so they need some work - due in about 2 weeks...alets discuss. Melissa I notice i can only select hire me below but would like to discuss before we proceed

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi I am working as middleware technical lead or architect for around 12 years.I have delivered projects on IIB v9/datapower and had some knowledge of API Connect. If it suits then I can start and agree on next aspects Regards Vineet

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon business card for architect หมดเขตแล้ว left

  i want a unique design for a business card , domain architecture and decoration with this logo

  $42 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Sharepoint architecture/developer 16 ชั่วโมง left

  We need a Sharepoint architecture/developer for our internal system development. SharePoint Architect (1Associate): The candidate should have minimum 5 years’ experience in Sharepoint development.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Project for Mina B. 3 วัน left

  Hi, Mina, same brief as the earlier one. its just now you are writting it from the perspective of m&e engineer. m&e engineer's roles, conflicts, and job overlapping with architect and quantity surveyor, through out the 5 stages of a building construction project.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Architect Male 13 ชั่วโมง left

  K Sera Sera is hiring for an Architect (Male) Desired skills & knowledge: • Excellent technical knowledge in Architecture • Excellent proficiency in Auto CAD Min. 3 to 5 years experience required. Candidates having experience in Theatre industry (Miniplex) can be an added advantage. (Removed by Freelancer.com Admin)

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Website & Fanpage Content 13 ชั่วโมง left

  I would like to hire someone for controlling my website: edit, update, fix error and writing content for company website and fanpage We are a construction business, we focus on architect advisor, design and work on construction Contact us via: Kien vang vina - Vietnam Golden Architecture (Removed by Freelancer.com Admin)

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Architect a Floor Plan. 12 ชั่วโมง left

  Hello, I would like you plan a floor plan, electrical plan with server room setting, plumbing drawing, 2 x 3D drawings for this project. I have attached some pictures explaining my imagination images named as Building_1, Building_2, Building_3, Office. As you can see the building have 2 balcony's, one in fornt formal style and one in back private

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  Ongoing, we are wanting to work with the right person to give us adhoc assistance in posting Google Tag Manager code, content updates, implement SEO changes etc. 3+ years experience as a lead software engineer or architect A real grasp of the benefits of agile and lean Experience with AWS hosting, security and SEO. Significant experience with

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Asp.Net MVC Background Tasks - Multi Threading with high performance 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for good Architect who can set Background Task for Asp.Net MVC application. Below are our requirement. 1) We have multiple functions/tasks that need to be executed on specific intervals 2) All different tasks can run parallel without waiting for each others completion 3) Resource Management Should be taken care very strictly 4) We should have

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Need an Architect to work in Kanpur หมดเขตแล้ว left

  HI, Need an architect who can make floor plans along with elevation and if possible can provide with the interiors also. If the person is from Kanpur or Lucknow then it will be good as we can meet and put our requirement.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Architect for Kanpur หมดเขตแล้ว left

  need floor plans and elevation for a plot having 2700 sqr feet area. I need it urgently. contact me on [Removed by Freelancer.com Admin] (Abhishek Gautam)

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล