ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,701 do you need an architect to get planning permission งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...rental house with an existing full bathroom that is 94 inches by 93 inches. We want to get a design and construction plans for a remodel to change that space into two 3/4 bathrooms. They need to meet California design requirements and codes for San Luis Obispo, CA. I can supply more details and our conceptual ideas once I find an architect<...

  $970 (Avg Bid)
  $970 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...Database Expert need a database engineer/architect and Microsoft Access / MySQL pro. we have 3 store that we need to clean up and make our sheets better. We want to focus on Microsoft Access first, but then slowly get into MySQL. We need someone to process our excel sheets and be a wizard with queries. We also want our database to ...

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  My house design 6 วัน left

  I want to be able to visualise my design for my home outside first using images of what it is now. Architect needed and preferred and I can work with you to get you what you needs in the way of measurements and design concepts

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล
  Configurator 3D - DOAR PROGRAMATORI ROMANI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Caut un prog...I'm looking for a ROMAN programmer or a team to develop a 3D configurator like this ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). The configurator will be integrated into a website. The selected person or team will work with a product designer, architect, web designer, web developer and specialist UX. Please do not apply without reading.

  $2483 (Avg Bid)
  NDA
  $2483 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  currently i am able to create a user token in facebook with specific permission but it is not full permission. i need someone to guide how to enable all permission

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Software Architect 6 วัน left

  ...bring to bear talent that pushes the boundaries beyond the obvious. We are in the process of creating high impact technology solutions big data, machine learning & artificial general intelligence This job is based in Bangalore, India. Looking for rockstar Software Architect! We are looking for a highly motivated and talented Software Architect. This

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build me a boat 5 วัน left

  I currently work at a shipyard that builds super yachts ...currently work at a shipyard that builds super yachts and I'm interested in creating my own side projects. I have all access to whatever tool I need to build a boat, now I just need a naval architect to design my projects. I would like to mess with vacuum Infused Composite and Aluminum...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I am an architect looking for someone experienced with Chief Architect. Candidate must have construction and planning knowledge as well as a detailed eye.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Vectorworks 5 วัน left

  ...designers We are an outsourcing company, based in Dubai. Today we are in need of a designer with experience in Vectorworks 2018. This can be for new projects or renovation projects. Mainly it will be villa constructions. Starting from hand sketched from the architect you draft the plans in Vectorworks. Please come back to me when you have interest in

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need to develop a holiday/trip planning app for android and iOS which gives the users randomized itinerary generated using the origin city and budget selected by the user. The data for the trip has to be pulled from skyscanner/expedia APIs. The app would also allow user to download the itinerary in pdf format. More details on app structure and flow-chart

  $842 (Avg Bid)
  $842 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...looking to expand and market into other region of the world. The marketplace platform we are looking for needs to be developed with lightweight and security as main key. LEMP stack is preferred. With that said, we need to be able to drop the files and database onto a server. With a few stack configuration, it is ready to go. **We need bar...

  $1230 (Avg Bid)
  $1230 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Manufaturing planning tool 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Establish a forecast and manpower model to that will allow for job to be scheduled, manpower to be calculated and provide a presentation to leadership.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  FEWRYS TOWER. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I WANT ARCHITECTURE WHO CAN DESINGE 153 FLOOR TOWER WITH HIGH [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] TOWER INCLUD SHOPING MALL WITH 1319 SHAW ROOM,3000 CAR ...DESINGE 153 FLOOR TOWER WITH HIGH [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] TOWER INCLUD SHOPING MALL WITH 1319 SHAW ROOM,3000 CAR PARKING,1003 OFFICESE AND 513 HOTEL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] EXPARAINCE 15 YEARS IN ARCHITECT,3D MAX,VRAY,3D MODLING AND RENDRING.

  $26930 (Avg Bid)
  $26930 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We have 02 ongoing projects- we have the plan of a hotel project in place however we need to come up with a concept of the exterior /road etc. to put it in a 3d or artist impression of how the project can or willl look like from the idea to the right concept need renderings

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Project for Golpik Inc 7 วัน left

  Hi Golpik Inc, I noticed your profile and would like to get in touch with you. I am aws certified solution architect. I have hands on exp in some of the services. I would like to learn real time projects, tools used and also learn devops experience from you.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  architect 4 วัน left

  build and render

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  On-Screen Construction take off 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a constructor who can complete and on-screen take off for a house. PERFECT person will be a draftsmen or an architect. The first couple of projects will be via teamviewer using my laptop and conversation via skype.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Need AWS expert (proxy) 4 วัน left

  I am AWS certified solution architect. I need real time AWS and DevOps experience/projects. Open for payment amount. Cloud Formation, Jenkins, Chef, puppet, Lambda, RDS, Dynamo DB, Redshift, SQS, SNS, EMR, Kinesis, AWS API.

  $71 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล
  Strategy Planning 4 วัน left

  Looking for multiple types of people, social media advertising and advertising. Article specialty as well.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Full Stack Developer Needed to do some planning 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  HI I am in search of a great software / app / web app architecture who can prepare a technical document for future development. Thanks

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Create Wireframes/Clickable Prototype for a website concept 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to help me flesh out an idea and create wireframes/mock ups of the website before we go into full development. Basically you will have to be an experienced software architect who can visualise an idea and turn it into technical requirements which will inform your mock-up design. The first phase will be to develop moc...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...someone who can do a screen share and help me give a new SFTP user the correct "write access" so they can write to to the web server directory. Simply adding the user to the "www-data" group is not enough access. This is a secure server, which is why i'm okay to share the screen so you can see what is happening and provide you...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Assist in applying Group Permission in Ubuntu Linux 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone who can do a screen share and help me give a new SFTP user the correct "write access" so they can write to to the web server directory. Simply adding the user to the "www-data" group is not enough access. This is a secure server, which is why i'm okay to share the screen so you can see what is happening and provide you...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  "Planning application , write DAS just to submit to council" UK 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have done the Architectural design of the new building and need you to write DAS for Planning application and submit to council in UK until getting P permission. I will share you needed documents later. I prefer the lowest prize.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Analytics Planning, Execution & Reporting 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...company and an agency we no longer work with set up the analytics. We can access the data but have no Admin rights on this account. We developed a new site that launched July 1. We want to keep both sites active because they have different content and domains - only our business location info is the same. Currently they are not lining to each other,

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi, We need Hadoop, Kafka, Spark consultant that have extensive real world production experience of deploying such system in DC/OS. The job will be advising our engineer to use industry best practice development and deployment of such system. The job include: - Architecture design/consultantion - Use case scenario/best practice - Design/algorithm

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need a Java programmer to implement the algorithms in the planning main to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file provided in the attached files of the project and generate the same results included in the paper .more details are attached to this project

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Looking for a senior developer for Fintech based in London with a possibility to become CTO

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  analyst for work force planning forecast required 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that has developed work force planning FTE requirements across a multi channel environment, phone, email and web chat. I have 6 weeks of data as follows: phone - 30 minute increments email - 1 hour increments web chat - 1 hour increments You will use the above data to understand interval trends and apply this to an annual 12 month data forecast based

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  3D Rendering of a four story apartment 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to produce a 3d architectural render of a four storey apartment development for me. I need all internal spaces done. I need a video animation as well. All the floor plans and elevations have already been done by my architect. Thanks

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  I am a golf course architect. I am looking for someone to work with on a regular basis to present my designs from autocad and hand sketches of golf course and landscape projects in SKETCHUP. I have attached an example of each and would like to see them put together in a SIMPLE Sketchup model.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  ...that you are a software architect, I am currently looking for a professional who might be able to help me put together a project I am working on. I run my own business in the Unclaimed Money Industry I have been doing it for the last 2 years, my business name is Retrieval Solutions, as part of my work I use multiple online public databases to search

  $7222 (Avg Bid)
  $7222 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...that you are a software architect, I am currently looking for a professional who might be able to help me put together a project I am working on. I run my own business in the Unclaimed Money Industry I have been doing it for the last 2 years, my business name is Retrieval Solutions, as part of my work I use multiple online public databases to search

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Austalian Planning and Infrastructure Works 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Analyse Data from Australian Planning Websites and prepare a brief report of key findings.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Looking for an elementary teacher or someone with experience with teaching language to research and plan technology design for a specific design idea.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Home renovation: Add porch, change roof from flat to pitch, move wall to enlarge a room and 2 bathrooms. We have plans to build a granny flat over garage. It needs to be updated to current code.

  $3389 (Avg Bid)
  $3389 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  I'm a landscape architect ... looking for someone who can help me in designing a professional portfolio of my work..

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I'm a landscape architect ... looking for someone who can help me in designing a professional portfolio of my work..

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  System Architect 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a system architect who could review our files and provide feedback on the structure and possible improvements.

  $1155 (Avg Bid)
  $1155 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Architect/designer/graphic designer wanted who is proficient at creating render drawings. Need render drawings created for multiple rooms in large custom, luxury home build. Includes kitchen and bathroom renders, floor to ceiling bookshelves, window layout renders etc etc. Must have your own software package that is capable of creating realistic

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  I am a realtor in need of a small, responsive site with IDX integration, responsive and landing pages--don't need custom landing pages. I have the Thrive squared theme and all the plugins installed already and already have google analytics set up. I am uploading a jpeg example of a page I like a lot and also check out [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which has the

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hey O!  We are a creating a really interesting and unique project similar to Slack and Trello. We are looking for an architect with machine learning experience to examine code for comments/functionality and to deem if the code cis correctly working as it should. We need an individual that is proficient in GraphQL, Django, React, and ...

  $2659 (Avg Bid)
  $2659 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Its a approximately 500sqft addition. 260 sqft in the from of home and 240 sqft on left side where one small bathroom will be added. Need one architect to draw all required architectural and engineering etc for getting permit in milpitas ca.

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I am a technology entrepreneur and an embedded firmware engineer by trade. I led a tech business from start-up to trade sale exit in 18 months via an appearance on BBC2 Dragons' Den. For my current start-up I need a quality web/cloud architect person to join me. The task will be to create an entire solution that receives IOT data from di...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Se requiere de arquitecto con experiencia previa para inicio inmediato. Para realización de estudios de costes. Spanish Speaking Architect wanted (Venezuela, Peru, Bolivia, Colombia, Spain...)

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I am looking for a person who can create overview charts that are totally not compliant with architectura...for the layman. So I am looking for a Visio or OmniGraffle person who is familiar with pictograms and is able to create professional looking charts derived from my handmade sketches. I am looking for an artist much more than for an IT architect.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am looking for an architect who can design my house. It's a 40x50 sqft plot and I want to build a 3 story house based on the semi detached architecture. I would need the floor plan with complete details of external elevation. I am expecting a design, similar to the attached sample

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล