ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  137 simple palindrome project java งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  palindrome sequence in a sienctifc work หมดเขตแล้ว left

  I have a part in a scientific paper that is related to palindrome sequence. I want to write a discussion and conclusion of that part .

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  palindrome sequence หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need to do the discussion part of multiple parts in the paper in palindrome sequence

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  3 web pages with minimal work - 28/04/2018 19:22 EDT หมดเขตแล้ว left

  ...work. Each page will have ONLY 1 or 2 entry fields with a submit NO DB work. This is really an academic style site verse a professional, so bid as such. Project Details: The technology used can be Java or NodeJS. The front-end can be HTML, AngularJS, Angular 6, or React. The software that you write must contain very good comments that describe what each

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  22 การประมูล
  ML Palindrome Checker หมดเขตแล้ว left

  Background A palindrome is a sequence that reads the same forwards and backwards. For example “1234321” is a number palindrome, but “123456” is not. Examples of word palindromes include “wow” and “Hannah”. Phrases are generally considered palindromes when punctuation and spacing is ignored, such as “Madam, I’m Adam&rdquo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  PALINDROME! หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Background A palindrome is a sequence that reads the same forwards and backwards. For example “1234321” is a number palindrome, but “123456” is not. Examples of word palindromes include “wow” and “Hannah”. Phrases are generally considered palindromes when punctuation and spacing is ignored, such as “Madam, I’m Adam&rdquo...

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  ...Sheldon: "The best number is 73. Why? 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th and its mirror, 21, is the product of multiplying 7 and 3. In binary 73 is a palindrome, 1001001, which backwards is 1001001." > Colors: I have no colour scheme. I do like colors that are rick and have depth. I am eclectic. I want the logo to standout

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  85 ผลงาน
  Logo Design หมดเขตแล้ว left

  ...Sheldon: "The best number is 73. Why? 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th and its mirror, 21, is the product of multiplying 7 and 3. In binary 73 is a palindrome, 1001001, which backwards is 1001001." > Colors: I have no colour scheme. I do like colors that are rick and have depth. I am eclectic. I want the logo to standout

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Palindrome หมดเขตแล้ว left

  This lab will give you a practice with both queue and stack ADTs. In this work, you are to determine if an input string is a palindrome. A string of characters is a palindrome if and only if it reads the same forward and backward. Examples: eye, abba, civic, radar, and so [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] are different algorithms to determine if a string is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $52 (Avg Bid)
  $52 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Assembly program x86 using Irvine32.inc หมดเขตแล้ว left

  ...characters). Option 2 will convert all elements of the string to lower case. Option 3 will remove all non-letter elements. Option 4 will determine if the string is a palindrome. Option 5 will display the string to the screen. Option 6 exits the program. If the user enters something other than 1 – 6 there should be an error displayed to

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  H1 assmebly language for palindrome หมดเขตแล้ว left

  The project is about H1 assembly language, Write an assembly language program to do the following: In a loop, ask the user if they want to test for a palindrome word (y/n) If the answer is 'y', ask the user to input a string; echo the string back out As on the exam, call a function pal to determine whether or not the string represents

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Trophy icon T-Shirt Graphic Design หมดเขตแล้ว left

  ...colored, line through the center stripe of the flag. Our brand name "Thirteen Fifty Apparel" should be included on the front of the shirt. We normally use "Mustang" and "Palindrome Expanded SSi" fonts for most of our designs but please feel free to be creative with the logo if you desire. The phrase "Honoring The Fallen" should be included al...

  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 ผลงาน
  C++ Palindrome หมดเขตแล้ว left

  ... C++ Palindrome Description The challenge for this second assignment is to develop a program, called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], capable of detecting palindromes. A palindrome is a word, phrase, or sequence that reads the same backward as forward. Your program should take input from stdin and determine whether the characters formulate a palindrome. Requirements

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  matlab 2nd year coursework หมดเขตแล้ว left

  three question in total q1.A palindrome is a word that remains the same when all of its letters are reversed: for example, ‘radar’ and ‘tenet’ are both palindromes. Write a program which asks the user to input a word and then checks whether it is a palindrome or not, and prints ‘True’ when it is, and ‘False’ when it is not. Do not ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Design and test a recursive function palindrome หมดเขตแล้ว left

  ...function palindrome() which returns true if the entered string is palindrome, and false otherwise #include <iostream> #include<iomanip> using namespace std; cons tint LINE=80; void input_string( char a[], int &length ); void print_string( const char a[], int length ); void output( const char a[], int length ); bool palindrome( const char

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  I need a code of C++. หมดเขตแล้ว left

  I. Write a program using stacks that tests whether or not a word, expression or number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for sentences

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  I need C++ code หมดเขตแล้ว left

  I. Write a program using stacks that tests whether or not a word, expression or number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for sentences

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  basic C++ program needed in 20 minutes หมดเขตแล้ว left

  -Declare a character array of size 16. -Populate the array with random characters (small letters only, create your ...create your own function) -Write a function bool is_palindrome which checks if characters in the array constitute a palindrome. -The output of the program should be : -The content of the array -Is or is not a palindrome

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  Need a logo for Korbrok Technologies Please note that Korbrok is a palindrome (same when spelt backwards) so this needs to be factored in while designing the logo. Ideally 'Korbrok" to be in the first line and "Technologies" to be in the second line. Preferred colours would be Dark Blue, dark Maroon.

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  256 ผลงาน
  PHP Experts Needed หมดเขตแล้ว left

  ...occurrences of palindromes in it. Example: For the string I O M K I L O L I K T C J I O P L L P O The answer would be: O P L L P O and K I L O L I K Please note that every palindrome that is more than 3 characters in length can be broken down into more palindromes but you just need to print out the largest size possible for each set (so, for the example

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  96 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  project is to implement both TCP and UDP clients and servers. The execution should work as follows: 1- The server will start listening (waiting for) for a message from the client. 2- The client will then start and contact the server (on a given IP address and port number). The client will pass the server a string (eg: “radar” or “Hello”). 3- The

  $396 (Avg Bid)
  $396 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล