ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  279,589 windows งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ใช้Cplexในการหาshortest route

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ อยากลองเละอยากเรียนการเขียนโปรแกรมมากขึ้น

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $1233 (Avg Bid)
  $1233 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Macro excel

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ VMWare

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows จาวา

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...งานล้นมือหรือไม่ - บริการข้อมูลสินค้าให้ลูกค้า, demo สินค้า, compile TOR - ดูแลการติดตั้งที่หน้างาน, ประสานงานช่างไฟ, ตั้งค่าสินค้า - วิเคราะห์ความต้องการ/ปัญหาของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม/แก้ปัญหาให้ลูกค้า คุณสมบัติ - จบปริญญาตรีด้านไอที หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ์ทางด้านไอที 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้ในระบบ IT ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง cctv, การประกอบคอมพิวเตอร์, การติดตั้ง Windows, การตั้งค่าระบบ LAN เป็นต้น - พร้อมค้นคว้าและเรียนรู้ความรู้ที่ไม่คุ้นเคย เช่น ระบบกล้องอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆของทางบริษัท ค่าตอบแทน: โปรดเสนอ ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ (เลือกมากกว่า 1 รายการได้) - ค่าตอบแทนตามยอดขาย (1-5%) - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ที่ใช้คุยกับลูกค้า ค่าเสียเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (ครั้งละ 200-1000 บาท) - ก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ โปรแกรมช่วยเล่นเกมส์

  $9 - $23
  $9 - $23
  0 คำเสนอราคา
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I have C++ (OOP) code ready (very simple code). I want to link it to windows forms (PictureBox etc). I need it ASAP. Price is negotiable. I have 4 similar projects to make, the price is of course for 1.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...the following technologies involved. You are not expected to be expert in these technologies because you can learn these while working on the project, if you have good knowledge of Dot net / C#: GUI and Web automation (Selenium) Knowledge of Code-sign the assemblies Image handling in C# Obfuscation and setup creation Create a background Windows service Multi-lingual support Logging and debugging using logs Usage of httpclient to access a REST Web API Windows background service development SignalR The project is long-term. You can expect minimum 2 years of development. It is ok if you can not work full time, part time is also acceptable, if you have the skills. Please mention: How many hours can you give every month for minimum 6 months? You can give a rough estimate. ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Need python script which post declarations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ..."Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0", "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Language": "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "x-operator-id": "", "x-amz-date": "20220126T194126Z", "X-Amz-Security-Token": "", "Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=xxx/20220126/eu-west-1/execute-api/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-security-token;x-operator-id, Signature=", "Sec-Fetch-Dest": "empty", "Sec-Fetch-Mode": "cors", "Sec-Fetch-Site": "cross-site" }, "referrer": "", "method": "GET&quo...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...Amplify->WebSocket->AWS API Endpoint->Json Response Amplify config Websockets Drivers await fetch("", { "credentials": "include", "headers": { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0", "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Language": "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "x-operator-id": "", "x-amz-date": "20220126T194126Z", "X-Amz-Security-Token": "", "Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=xxx/20220126/eu-west-1/execute-api/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  windows server 6 วัน left

  configure windows 2019 server to be a domain controller and a file server

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Android and iOS Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking to hire an Android and iOS Developer for a full time emploment. We have a messaging app currently running onl...other skills such as; •Adaptability to changing circumstances and parameters. •Goals and deadlines oriented •Confidence with older operating systems •Update on new paradigms and technologies •Experience with distributed teams and remote models. •Pair programming •Ability to write technical documentation and code reviews. Certifications in the following; •Android Certified App Developer. •MCSD: windows store App. •GIAC GMOB. •MTA Mobile Development Fundamentals. •MTA Developer •Oracle Java ME Mobile Application Developer •Mobile Development Institute • Java Technology for Wireless ...

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Aws Ec2 Instance With LD player On Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I need someone to install LD player on ec2 aws instance. I have not bought the instance yet so you can buy accordingly. Also, I need a step wise document to implement the process myself. Os should be windows

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Simple Gui Programm, turn off local pc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple Gui Program for windows turn off local pc's

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are a training company and want to give our clients an impression about what we are doing in our trainings and what kind of information we provide. We want to show example lessons on YouTube and are looking for admins/trainers who can create these examples: - Veeam - Microsoft Windows Server 2019/2022, Azure, MS SQL Server - BigData - Veritas Software - McAfee and Trend Micro Trainings should be done in English or German language and should have subtitles in German and English. You can find our websites here:

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ASP classic (or ASP.NET) based «File server» 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create a new application using ASP classic (or ASP.net webforms, VB code). This information is not complete but is sufficient to provide an estimate (times and costs). ----- General info ----- The new portal/application must allows (after login) users to store and retrieve file via browser (like File Explorer of Windows). Browsers in use are Firefox and Chrome. The new portal/application will work under IIS 10 (Windows). User access will be managed using user/pass + a third safety parameter will be necessary (as if there were two passwords). ----- Process info ----- One Admin only. Admin side, the portal must set few parameters like start/stop of service (for maintenance), number of log rows for access/upload/deletion, time of upservice, users/groups (...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Install Pixray on Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who can install pixray for me on Windows

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Configure an Email server for multiple domains 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to configure Hmail or any other open source email server software on a windows server. Emails would be triggered from multiple domains which would be hosting e-commerce websites. Server will be in AWS. Emails should land in inbox not in spambox

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Cloud Management -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a remote server which employees can login to each day to work on code, .net (visual studio and sql). We don’t want any developer to be able to download the source code and/or copy the database. We currently are using AWS to host our Windows server, so it may be better to use AWS if deployment is much easier from one instance to another. Also, we are up for any other options but security is a priory. Please go through the attached file and answer each question. Based on your answers we will move forward

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Cloud Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a remote server which employees can login to each day to work on code, .net (visual studio and sql). We don’t want any developer to be able to download the source code and/or copy the database. We currently are using AWS to host our Windows server, so it may be better to use AWS if deployment is much easier from one instance to another. Also, we are up for any other options but security is a priory. Please go through the attached file and answer each question. Based on your answers we will move forward

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are migrating our site from a Centos 6 Server to a Centos 7 server and have setup a Test environment in our office. The current Live site is running on CentOS 6 Server which is running PHP 5.3.3 and MySQL database version 5.5.61 The new CentOS 7 Test ...7 Test environment is running on PHP version 5.6 and My SQL is 5.5.62. The website data has been uploaded and we are getting a 404 message on Test Centos 7 server We are looking for a developer / team who can work on fixing the 404 issue caused due to new CentOS 7 setup including a different PHP version. The project will require the work on our Virtual Box Test server which is setup on a Windows machine which can be accessed remotely via AnyDesk / Team Viewer. Please read the attached PDF for Error message and additional...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Este proyecto tiene como fin, permitir el acceso remoto a personas que requieran una conexión a mis computadores, allí ellos podrán usar el poder computacional para trabajar en sus proyectos. La idea es elaborar una forma de pago donde ellos pagan y reciben automáticamente el código de conexión de una aplicación (any desk oTeam viewer) así mismo es obligatorio proteger Windows frente a la instalación de aplicaciones no deseadas y evitar la ejecución de programas portables.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I develop After Effects plugins in my spare time but my level of experience is medium and I often get stuck using the Adobe After Effects SDK. I am looking for a C++ developer that can work with me to help me solve various issues with my plugins. It is on Visual Studio C++ 2019 Community, on Windows. We would set up several sessions of one or two hours throughout the week and work together. The following two requirements are essential: THE SESSIONS WILL BE REMOTELY DONE USING TEAMVIEWER ON MY COMPUTER. YOU MUST HAVE EXPERIENCE WITH THE AFTER EFFECTS SDK. If you are not able fulfill the above two requirements, please DO NOT apply for this project. You will need to show proof that you have worked with the After Effects SDK. If you have a strong understanding of mathematics, the Af...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Old Pricing Program updated to work on new windows versions 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to update an old Pricing Software program we had custom made years ago. We want the same exact program just upgraded to work with new versions of windows. Program uses an excel file that we already have to upgrade our prices yearly. Program can be found here

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Build a custom Sync root and namespace extension for windows -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for: Strong c++, shell/namespace extension work preferable, Familiar with Microsoft 365 and MS Office. You will need a working M365 tenancy with MSOffice installed and licenced – trial can be used. Objective: 1. Implement the Sync Root from the sample app and use it as a basis 2. Implementing: Integrating with file picker contracts (Windows Runtime apps) - Windows app development | Microsoft Docs a. Ensure 3. Implementing: Integrate with Office from Windows universal apps | Microsoft Docs a. May need to implement Integrate a Cloud Storage Provider - Win32 apps | Microsoft Docs || Integrate a Cloud Storage Provider - Win32 apps | Microsoft Docs b. Ensure that when we open a word document from the sync root on the machine and you click on “Share” (...

  $1515 (Avg Bid)
  $1515 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ... 2. Make some parts of ship color customizable programmatically from GLB load, that is, some parts can be customized by finding that mesh in the GLB file programmatically and changing the texture properties. 3. Separate instance structure that maps the inside of the ship shape, cockpit with window and control panel, and rooms that look professional where we can further decorate in the future. Windows should be clear so we can render parts of the outside world onto the inside structure scene. 4. Must be open to at least three revisions based on initial feedback 5. Must have large enough interior design to allow game characters to walk inside the ship 6. Must have area for character to "enter turret" using a ladder or something that we can make clickable My contract: ---...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  help me setup smtp on windows vps 2016 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need someone who will help me setup a full smtp with dkim dmarc

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Windows and doors web site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  windows and doors project web site

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  In order to do some testing, we have created a Linode ubuntu 16.04 to install Oracle VirtualBox and then run Windows 7 Pro. We have successfully installed VirtualBox but when we run it we get an error: "Qt FATAL: QXcbConnection: Could not connect to display. Aborted (core dumped)". Obviously since this is a virtual server there is no display. We have been told that it is possible to get this working, but despite our efforts we have not been able to do it. THEREFORE, we are looking for someone who has done this and is able to provide us with simple instructions to make this work. We want to be able to run VirtualBox and then install Windows 7 Pro (SP1 and SP2) and then use it via a browser to do testing.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want the Python sample ([login to view URL]) of Angel API to be set up in my system (Windows 10). To be used with Angel. ([login to view URL]) Execute python samples with various order types (buy, sell, market/limit orders), check the pending orders Square off all orders with market price / predefined price I wanted to close that position automatically when the following 3 conditions will meet. 1. If total MTM Profit reached 5000/- 2. If total MTM Loss reaches 10000/- 3. If any of the not happened then close the trade at 3.15 PM Login auth token generation can be done with a sample python web page Test and execute get position, order book, and trade book API Error handling in a usable and readable format. Keep track/display open positions Continuously display the MTM and ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad T. 8 วัน left

  I'm looking for somebody who can help us integrating Blake2s algo into fpga so we have the validation code we need somebody who can interface it with fpga once the code is done so the app miner will use our algo inside fpga to solve the block are you familiar with this ? Fundamentally we should take a miner to compile in linux/windows modify the part where the block is passed to the blake2s and use our part communicating with our FPGA bitstream

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Japanese Curation - Entrepreneurship 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. WHO ARE WE ? Our start-up was created to help organizations (CAC 40, SMEs, associations) to reinvent the way they develop business skills. How do we do this? By offering, on a model similar to Netflix for series/films, access to a platform where users can find a catalog of...that HAS NOT BEEN PUBLISHED MORE THAN 3 YEARS AGO. - It must have been published by a person who knows its subject - not an Internet user who has no experience in the subject in question. - Depending on the type of resource (articles, videos or podcasts), the image and sound must be of GOOD QUALITY, the UX design of the website must be correct, there must not be a lot of ads and "pop-up" pages or windows. - For articles, videos and podcasts: the user should not have to subscribe to the website an...

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน windows ชั้นนำ