ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 windows งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ใช้Cplexในการหาshortest route

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ อยากลองเละอยากเรียนการเขียนโปรแกรมมากขึ้น

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $1233 (Avg Bid)
  $1233 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Macro excel

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ VMWare

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows จาวา

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...งานล้นมือหรือไม่ - บริการข้อมูลสินค้าให้ลูกค้า, demo สินค้า, compile TOR - ดูแลการติดตั้งที่หน้างาน, ประสานงานช่างไฟ, ตั้งค่าสินค้า - วิเคราะห์ความต้องการ/ปัญหาของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม/แก้ปัญหาให้ลูกค้า คุณสมบัติ - จบปริญญาตรีด้านไอที หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ์ทางด้านไอที 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้ในระบบ IT ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง cctv, การประกอบคอมพิวเตอร์, การติดตั้ง Windows, การตั้งค่าระบบ LAN เป็นต้น - พร้อมค้นคว้าและเรียนรู้ความรู้ที่ไม่คุ้นเคย เช่น ระบบกล้องอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆของทางบริษัท ค่าตอบแทน: โปรดเสนอ ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ (เลือกมากกว่า 1 รายการได้) - ค่าตอบแทนตามยอดขาย (1-5%) - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ที่ใช้คุยกับลูกค้า ค่าเสียเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (ครั้งละ 200-1000 บาท) - ก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ โปรแกรมช่วยเล่นเกมส์

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 คำเสนอราคา
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...extra living space with a traditional style that maintains continuity with the rest of the house. Here are some key aspects of the project: - Design: The design must incorporate a traditional aesthetic that blends with our current home style. Creativity is appreciated, but overall, I want it to emulate the charm and warmth of our existing home. - Key Features: The new space must feature large windows for ample natural lighting and an open-concept design for a spacious feel. - Plans: I need comprehensive and detailed architectural plans, that include dimensions, material suggestions, and any necessary structural recommendations. Ideal candidates for this project should have: - Significant experience in architectural design, particularly with home extensions - Proficiency in trad...

  $982 (Avg Bid)
  $982 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Docker Configuration Specialist for Windows PC 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can figure out why the current Docker file I have is not copying NextJs build in to the container. I am using the docker file here Can someone help me figure out why? Its a small work may be a line to add or delete. Looking for someone for ongoing similar work $15 for this one

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of malware analysts who specialize in both static and dynamic analysis. The target malware primarily affects Windows and Linux platforms and I need insightful analysis on these as soon as possible. Here's what I'm looking for: Skills and Experience Required: - Extensive experience in malware analysis, specifically for Windows and Linux platforms - Working on Jupyter, a malware variant associated with the SolarMaker family. - Proven track record in both static and dynamic malware analysis - Ability to work under tight schedules - Excellent problem-solving and analytical skills - Sound understanding of malware techniques and exploits - Familiarity with tools such as IDA Pro, Ghidra, and Wireshark - Detailed malware analysis - Code Analysis ...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking forward to having the ability to utilize my laptop's camera as the default camera on my Android smartphone remotely. My laptop is running on a Windows operating system. I'm open to implementation ideas and welcome innovation. Key Objectives: - Enable my laptop camera to function as my phone's default camera - Ensure secure remote access functionality - Compatibility with my Windows laptop and Android phone Ideal Freelancer Skills & Experience - Previous experience with similar projects is highly preferable - Proficiency at creating Android mobile apps and Windows software - Knowledge and application of secure remote access protocols - Strong communication is required to keep me updated on the project's progress.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a licensed structural engineer with experience in handling conex reconfigurations. Here's a brief rundown of my requirements: • Expertise in structural repairs is essential, as this will be a significant part of the project. • Further modification of the conex involves the integration of 2 doors and 2 windows. Therefore, it's crucial to have someone experienced in such alterations. The ideal candidate should have a solid understanding of rebalancing weight and maintaining structural integrity during and after the modifications. Proven work on similar projects would be a bonus. Successful bids would demonstrate how they have managed similar projects in the past, while not compromising on safety and design accuracy. Looking forward to you...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled developer to design a PE packer compatible with both x64 and x86 architectures. This Windows-based application should handle the packing process smoothly and with utmost efficiency. I need that for protect pe ideal candidate should possess: - In-depth knowledge of Windows internals, as the packer will solely be for Windows usage. - An advanced understanding of x64 and x86 architectures. - A strong grip on PE file format peculiarities that can come in handy during the development. - Proficiency in C++, or another language suitable for this type of development. - Proven experience in similar projects. In your proposal, please demonstrate your expertise in the relevant areas and any similar work you've accomplished. This will a...

  $480 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need assistance to rectify an error in my Selenium program running on Windows. Despite my Chrome browser being up-to-date, an error message still occurs stating the browser requires updating. The requirements needed for this project are: >Web Browser - Extensive knowledge in Chrome browser as the program's current running platform - Understanding of browser updates and how these can impact compatibility with programs >Selenium - Proficient with Selenium WebDriver (the exact version I am using is unclear, thus familiarity with multiple versions is ideal) - Knowledge in diagnosing and resolving Selenium related errors >General - Experience with similar troubleshooting tasks - Detail-oriented and thorough Your task will be to identify the cause of the error, propo...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer capable of creating a Google Drive downloader specifically designed for my primary operating system, Windows. It is vital that it supports video file types, including MP4 and AVI formats. The most important feature I'm seeking is high download speed above all else. The ideal freelancer should have experience in building similar software and proficiency in Windows app development is a must. Experience with Google API's is a bonus.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Classical Indoor Office Scene in Unreal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced designer to create a classic style indoor office setting using the Unreal Engine. Requirements: - Deep understanding of Unreal Engine and design aesthetics - Proven experience in creating indoor scenes particularly office settings I would like to purchase a service to design multiplayer game scenes that can run on VR, Windows, macOs and Android systems using the Unreal engine. The movements of some objects in the scene will be controlled with the data we receive via serial port (Motion capture). Ideal skills include: 1. Excellent knowledge of lighting and textures 2. Ability to imbibe and execute the classical style in a modern context 3. Strong attention to detail, ensuring the functionality and visual appeal of the office setting. I want...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert Flutter developer to design and implement a car service application for Android, iOS, and Windows platforms. Key Features: - Registration/Login - Receipts: The admin can issue receipts for the car. - Stock - Technicians - Car details - Notifications - Booking System: The app should allow users to select the type of service they require, confirm the date and time of the service, and view available service providers. This key element of functionality should be both user-friendly and robust. - Data Analysis: The app should provide robust data analysis capabilities related to the usage and bookings. There will be admin panel to handle customers with monthly subscription. Skill Requirements: The ideal candidate should have: - Extensive experience in Flut...

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...The objective is to create a Windows-compatible music software with integrated DMX control, allowing users to elevate their music experience through synchronized lighting effects. Key Features: 1- Desktop Media with DMX Control: Upgrade Foobar2000 to incorporate basic DMX control functionality through the USB output of a Windows laptop. 2- Customizable Track Colors: Enable users to choose and modify colors for individual music tracks within Foobar2000. 3- Real-time DMX Output: Ensure that the selected color for each track is accurately outputted to the DMX-controlled lights. 4- Persistent Color Settings: The chosen color remains constant until manually changed by the user. Ideal Candidate: The perfect candidate for this project possesses expertise in Windows s...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  TeamViewer Reinstallation for Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using a Windows PC and I have been experiencing frequent software crashes with my existing TeamViewer installation, rendering it nearly impossible to establish a connection. Despite my attempts to troubleshoot the issue myself, the problem persists, leading me to the decision to have the software reinstalled. So, I'm looking for a professional who possesses: - Proficiency in Windows operating system - Extensive knowledge about TeamViewer software - Troubleshooting skills and experience - An ability to reinstall the TeamViewer Your task will include analyzing the issue, removing the existing installation, and reinstalling the program to ensure it runs smoothly. Please bid if you're capable of resolving my issue.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...- Area: between 50 and 70 m2 (= 538 and 750 square feet) - 1 level with convertible attic. - Wooden structure. - 6000 m2 plot located in the countryside (=65 000 square feet) - Provision of a small terrace on part of the house. - Wall insulation: 100% straw. - Size of straw bales: Height: 37 cm, Width: 47 cm, Variable length: 80, 100, or 120 cm. - Minimize cutting of straw bales for openings (windows and doors) taking into account their dimensions. - Attic insulation: hemp, wood cellulose, or any other ecological material. - Exterior cladding: natural plaster or wood. - Maximize natural light while minimizing energy loss from openings. - Optimize room layout to maximize space. - Wood heating in the center of the house with electric heating as a backup in each room. - Mandatory ro...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a sophisticated developer to conduct a Proof of Concept on automating navigation between screens in my Windows/macOS desktop app using Playwright. This project will focus on user-interface automation and performance enhancements. Key responsibilities: - Develop a Playwright automation script for the application running on both Windows and macOS - Focus solely on automating navigation between different application screens Ideal skills and experience: - Proficiency in Playwright automation framework. Demonstrable experience in the same will be valued. - Good knowledge of cross-platform desktop application development, specifically for Windows and macOS. - Ability to understand application functionality at a granular level to create efficient navig...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...developer proficient in implementing IIS Windows Authentication within an Ionic application integrated with Keycloak. The primary objective of this project is to facilitate user authentication and enable single sign-on for internal employees of my company. Moreover, expertise in developing similar applications tailored for internal usage would be greatly beneficial. Current Implementation: * I have a server-side application hosted on IIS with Windows authentication enabled. * An Ionic application is in place, connecting to the server-side app through http/https web APIs. * The current setup functions only when Windows authentication is disabled on IIS. The primary project requirements encompass: * Ensure the Ionic application functions seamlessly with Window...

  $159 / hr (Avg Bid)
  $159 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer who can assist with the archiving of my Gmail email threads directly to my Windows computer. The ideal candidate should have expertise in handling Gmail API or similar tools and be proficient in implementing it on a Windows operating system to achieve the desired outcome. Considering there is no strict timeline for completion, the emphasis will be on ensuring quality and accuracy. Key Project Requirements: - Archive Gmail email threads in both HTML and Structured Excel format. - Ensure the archive is easily browsable and accessible on my Windows computer. - Must have done similar project before, and able to give demo on what was done as output. Practical experience with Gmail API or comparable tools to handle the email export...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Flutter Expert for Gradle & SDK Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need the expertise of a Flutter professional who can remotely guide me in resolving some issues I am experiencing with Gradle and SDK on my Windows machine. Requirements: - Proficiency in Dart language and Flutter framework - Strong understanding of Windows OS and its compatibility with Flutter - Vast experience in troubleshooting and debugging Gradle and SDK issues in Flutter-based projects - Solid knowledge of remote assistance tools to access my system and resolve the problem While I'm unsure at the moment if the problem is confined to one specific module or affects the entire project, it's important that you know how to efficiently navigate through a Flutter project to identify issues. As for version control, the question was skipped, which impli...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Landing Page Sign-Up Test 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m seeking expertise in assessing the user-friendliness, clarity of what is being offered, and loading speed of my landing page sign-up. It’s vital that this aspect of my site functions seamlessly across multiple platforms, including Google Chrome, Firefox, and Safari on Android, iOS, Windows, and OSX systems. Additional considerations will include: - End-to-end testing of sign-up with Google account - Ability to provide detailed feedback and recommendations for improvement Ideal candidates should specialize in website testing, with adeptness in cross-platform compatibility testing and familiarity with best practices in user experience design. Knowledge in troubleshooting Google sign-in integration is a plus. landing pages are: and https://blog

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...editor software that is specifically tuned for Windows. I have an advanced level of experience in photo editing, hence the software must cater to my advanced requirements. Key functionalities I am looking for: - Image Cropping Feature: I need to re-frame and focus on the important elements of an image. - Color Correction: The software should have the ability to correct the color balance and the brightness levels to enhance the vibrancy of my images. - Photo Filters: Multiple pre-set, customizable filters to add stylistic effects to the images quickly. Ideal candidates for this project would have strong experience in software development, specifically in creating utilities for photo editing, with a keen eye for UI/UX design. Familiarity with Windows platform is a must....

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VmWare EsXI Virtualization with Nvidia GPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...incorporating the Nvidia Tesla K40 GPU into our virtualization setup with the primary intention of running machine learning and AI applications. Hello, I bought myself a Dell T5810 workstation computer and added an Nvidia Tesla K40 graphics card/GPU as a second graphics card. It also has an ATI graphics card. I installed VmWare EsXI 6.5 on the computer. The purpose of this is to be able to use both Windows and Linux operating systems on the computer at the same time and to be able to use it with GPU support. When I check it from the list: There is no Tesla K40 model on this list. But there is no ATI Radeon graphics card in the same list, but I can use the ATI card as a GPU and run virtualization without any problems, but when

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a problem with a Python code to EXE conversion on Windows. The compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who understands and can resolve the issues associated with this conversion, specifically: - Python code debugging - Proficiency with pyinstaller - Windows environment application deployment - Module troubleshooting and management The aim is to have a functioning EXE file derived from my Python code without error messages popping up.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We just moved into our new house.. but the room is too small for our stuff and we're stuck. So we're looking for an interior designer to makeover our bedroom using our current furniture/art within 24hrs! They should make 3D designs with a clear plan to make the space work. It's important that the designer pays attention to detail and has a creative touch since our room is small with many windows and doors. They should work with the furniture we already have and make the room more functional and appealing. Notes: - The room measures 2.8m x 4.1m - Queen size bed Excuse the mess, still in the process of moving and we're tired yall!

  $24 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I'm seeking a proficient UI/UX designer who can bring my Windows desktop application to life. The tool focuses primarily on aiding project management tasks. As such, the design should resonate with simplicity, manageability, and task efficiency. Skills & Experience: - Proficient in crafting UI/UX for Windows desktop applications - Understanding of project management principles - Ability to turn complex processes into simplified, user-friendly interfaces - Solid track record of empathizing with user needs and behaviors - Familiarity with common design software is a must - Prior experience in designing project management tools is an edge Expect the design to ease the user experience without sacrificing functionality, and motivate the user in their project managemen...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hi, I want to place our other project on hold and begin building a separate CMMS. This is because I was recently promoted to be the lead of Predictive Maintenance in my company. The Predictive Maintenance CMMS (called Cookietree TPM) will be a separate entity from the CMMS you have been developing. The two CMMS’s don’t need to be integrated with each other. This one will be on its own Windows system.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to create a small server program for a Windows machine. This program needs to grant remote access via a web browser, allowing external users to connect and utilize the published application, including the remote desktop.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ....png and .jpeg. * The application should be able to import/export object models created within it, along with functions for grouping and separating objects. * Integrated tool gizmo for manipulations like Translate, Rotate, and Scale, plus management of all associated transforms. * Allowing users to create as many projects as they want. Platform: * The application should be developed for both Windows and Mac operating systems. User Interaction: * High-frequency interaction with the application's User Interface is needed to ensure a seamless User Experience. The project should look somewhat similar to blender. By undertaking this project, you will have the opportunity to demonstrate your expertise in Unity development and scripting, as well as your ability to construct un...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Custom Photo Booth Software Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced software developer to create custom, user-friendly photo booth software compatible with Windows operating systems. Key Software Features: - postcard or 4 sepoarate images to choose - A template feature to easily add content or designs The user interface should be simple, uncluttered and easy to use to cater to all users. Prior experience with designing photo booth software or similar interactive applications would be highly advantageous. Proficiency in working with Windows operating systems is essential. Objective is to create an intuitive, efficient, and engaging software solution to meet my photo booth's needs. To provide an accurate bid, please detail your experience and estimated timeline to completion. The chosen freelancer will be...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน windows ชั้นนำ