Android Developersพร้อมรับจ้าง

 • Android
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 549 รายการ
 • ว่าจ้าง   MilosDelic0203
ว่าจ้าง   MilosDelic0203

  MilosDelic0203 MilosDelic0203

  Serbia $40 USD / ชม.
  ⭐ Web & Blockchain & Game Developer⭐
  Serbia
  6.3
  14 รีวิว 14 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3,...
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3, Wagmi **GAME** Unity, Unreal Engine, C#, C++, Photon server, Mirror networking, P2E Game development, Ready Me Player, Convai, Metaverse Development, Blockchain Game integration, ย่อ
 • ว่าจ้าง MilosDelic0203
 • ว่าจ้าง   DrSyafiq
ว่าจ้าง   DrSyafiq

  DrSyafiq DrSyafiq

  Malaysia $50 USD / ชม.
  PhD | Web | App | SW / HW / FW | IoT | Ai | AR/VR
  Malaysia
  6.6
  16 รีวิว 16 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring...
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring System, VR/AR Applications, Desktop/Mobile Game Simulators, Green Solutions, FinTech, Drone Software and many more. I have work across all industries with small, medium and large businesses. My skills include but are not limited to: Programming Language: • PHP (Laravel, Codeigniter, Yii, Cakephp) • HTML • CSS • ASP.Net • C++ • C# • Visual Basic • Javascript (Node.js, Vue.js, Vanilla.js, Electron.js, Express.js, Angular.js, React.js, Next.js) • Flask • Django • Python • CMS Framework: • Odoo (ERP) • Wordpress/Woocommerce • Joomla • Drupal • Magnento • Pretashop • Shopify • Moodle • Koha Library • Mobile Framework: • Native iOS (Swift) • Native Android (Java/Kotlin) • Flutter • Ionic • Phonegap • React Native • Xamarin • WebRTC • Jitsi-Meet • Zoom API • BigBlueButton • Agora • Game Development / Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR): • Unity3D • Unreal Engine • ARKit • ARCore • ARFoundation • Vuforia • Hologram • Three.js • HTML5 • Blender • Engineering / Geolocation Software: • Autodesk (CAD, Revit, Maya, 3ds Max, Forge API, Dynamo) • QGIS • SGlobe • Flightradar24 • SCADA • HMI • PLC • UI / UX Prototype: • Figma • Balsamiq Mockup • Adobe XD • Computing Software: • MatLab • Wolfram Mathematica • Origin Pro • Excel • Tableau • R-Programming • LabView • OpenCV • TensorFlow • Database: • MySQL • MSSQL • MongoDB • SQLLite • PostgreSQL • Google Firebase • Server: • Linux • Windows • MacOS • Cpanel • Cloud AWS (EC2, Lightsail, S3) • Management Tools: • Microsoft Projects • Bitbucket • Gitlab • Hardware: • Drone/UAV • Smartwatch • Sensor • Arduino • High Power Laser • GPS • CCTV • ADSB Radar • Classic Bluetooth/Bluetooth Low Energy (BLE) • I have successfully received a PhD in Physics, Major in Artificial Intelligence and I am actively involved in engineering and scientific research. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to contact me. I will Guarantee you will have a Friendly Experience. Let's Digitize your Dreams..!! Warmest regards, Dr. Syafiq Affandi ย่อ
 • ว่าจ้าง DrSyafiq
 • ว่าจ้าง   aistechnolabs
ว่าจ้าง   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ชม.
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  9.7
  75 รีวิว 75 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! ย่อ
 • ว่าจ้าง aistechnolabs
 • ว่าจ้าง   AdeelAslam4
ว่าจ้าง   AdeelAslam4

  AdeelAslam4 AdeelAslam4

  Pakistan $35 USD / ชม.
  Partner with Us for Exceptional Development
  Pakistan
  8.8
  48 รีวิว 48 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience,...
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, WordPress CMS, Shopify, ReactJS, Ruby on Rails, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, Laravel and other Frameworks, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations. ย่อ
 • ว่าจ้าง AdeelAslam4
 • ว่าจ้าง   sharmarahulraman
ว่าจ้าง   sharmarahulraman

  sharmarahulraman sharmarahulraman

  India $25 USD / ชม.
  Kotlin | SwiftUI | Flutter | ARkit Expert
  India
  6.7
  72 รีวิว 72 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I have been a professional app developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/...
  Hello, I have been a professional app developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/ Bitbucket) Mostly though, having a professional manage your online presence means more time for you to focus on the business's direction! Please hire us to get your job done best in time and with quality Rahul Raman Sharma ย่อ
 • ว่าจ้าง sharmarahulraman
 • ว่าจ้าง   tangramua
ว่าจ้าง   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ชม.
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  6.7
  13 รีวิว 13 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... ย่อ
 • ว่าจ้าง tangramua
 • ว่าจ้าง   ozbas
ว่าจ้าง   ozbas

  ozbas ozbas

  Turkey $27 USD / ชม.
  FullStack & Multi Solution
  Turkey
  7.5
  11 รีวิว 11 รีวิว $27 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map...
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map apis. - Frontend: React/Redux.js, Vue/Vuex.js, Angular, HTML5, Bootstrap 4/5, TailWind, Sass, CSS3, - Backend: PHP( Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Zend ), Node.js/ Express.js, JAVA, ASP.NET, - Integrating Payment gateway APIs like PayPal, Braintree, Stripe, etc. - Third-Party Integration Firebase real-time & Firestore, Twillo, Tradingview, Algolia, SendGrid Email, Google Translator, Google Cloud Apis, etc - Social networking such as Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter APIs... I will always be faithful to your project as well as will do my best of the bests for your business to be succeeded. Also, I will keep you follow in daily communication, free technical support, and will provide you well-commented source after the app is successfully completed. Please send me a message me and let’s discuss further detail for your project. I am always ready for you. Thank you from @Özgür. ย่อ
 • ว่าจ้าง ozbas
 • ว่าจ้าง   owebest
ว่าจ้าง   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ชม.
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  8.2
  21 รีวิว 21 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest ย่อ
 • ว่าจ้าง owebest
 • ว่าจ้าง   Ameur24
ว่าจ้าง   Ameur24

  Ameur24 Ameur24

  Tunisia $18 USD / ชม.
  Mobile Application Developer
  Tunisia
  5.0
  7 รีวิว 7 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  ***** my Only bad review is from a scammer Experienced mobile app developer who has a track record of success creating apps that are both well-received and commercially viable. Skilled with working as a team and incorporating input into projects. Ability to always look for ways to improve upon an already existing app...
  ***** my Only bad review is from a scammer Experienced mobile app developer who has a track record of success creating apps that are both well-received and commercially viable. Skilled with working as a team and incorporating input into projects. Ability to always look for ways to improve upon an already existing app to keep people downloading it and enjoying it. Strong eye for detail and tenacity to never quit on something until it is absolutely perfect. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ameur24
 • ว่าจ้าง   ahmedhassan52
ว่าจ้าง   ahmedhassan52

  ahmedhassan52 ahmedhassan52

  Egypt $99 USD / ชม.
  ❇️?️⃤ PREFERRED ⭐TOP 1% Systems Architect? ❇️
  Egypt
  4.4
  13 รีวิว 13 รีวิว $99 USD ต่อชั่วโมง
  Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer science student , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning Professional" and "Data Engineering...
  Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer science student , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning Professional" and "Data Engineering Professional" ☑️ Linux system administration "Ubuntu, Debian, Kali and CSI Linux" ☑️ Cloud computing "Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure , Oracle Cloud and DigitalOcean" ☑️ Database Development and Administration "Using SQL , MySQL , Python , PhpMyAdmin and PostgreSQL" ☑️ Website, server, and email migration "Apache and Nginx webservers" ☑️ Various Cybersecurity solutions from most of the security vendors products and services including but not limited to "Cisco Umbrella , Cisco ISE , Cisco Chassis , Cisco Routing and Switching ,Snort IDS/IPS , FortiSIEM ,Fortigates, IBM QRadar , Elasticsearch stack SIEM , Graylog , SPLUNK and LogRhythm" ☑️ Mobile Application Development "Native Using Kotlin or Swift" and Cross platform "Using Flutter and React Native" ☑️ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting "WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more" ย่อ
 • ว่าจ้าง ahmedhassan52

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""