ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  90,130 atl oledb provider งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...be filtered by some information • System Parameter Configuration - Display the current system parameter and allow the administrator to modify • Login - Login page for administrator การเชื่อมต่อไประบบอื่นๆที่อยู่ในขอบเขต (Consumer) • Credit Card Payment Gateway • Direct Debit Payment Gateway • QR Image Retrieval • Rabbit Line Payment Gateway การเชื่อมต่อจากระบบอื่นๆที่อยู่ในขอบเขต (Provider) • QR Payment Notification โดยในลักษณะการทำงานเป็นรูปแบบของ โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software co...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Integrate Flutter Frontend App with Backend; UI and APIs ready 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would love you to integrate my flutter frontend app with my backend. By managing state using BLOC OR PROVIDER pattern and also integrating with the backend. Will that be possible? The server api has about 80 Endpoints, will that be possible and how long will it take you? Attach is a document of just 30 endpoints of the 80 endpoints. Also here is a link of the frontend ui video :

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  CONFIRMIS SITE VERIFIER (YOKOHAMA) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying if the candidate resides at the given address through 3rd party in the neighborhood. REQUIREMENTS: • Must be living in Yokohama, Japan • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet access Site visit guidelines will be provided through chat. You are only required to deliver the pictures, observations, and interview outcome and are not expected to put together ...

  $50 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We are looking for KYC agents that help us to find and submit users from their own countries to register an account on a platform. Job Scope: - Find the users and help them to register an account on the platform. - Record down the basic information of the users for verification purposes when needed. - Ensure the users can provide the information when needed for the verification. The payment will be made every 2 to 3 days once the account is successfully registered and verified.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  The provider that I have for reviews (TrustedShops) shows reviews in a carousel that I want to change. I have spoken to TrustedShops and they told me that to design a new carousel, I cannot change it with CSS, I have to create it from scratch using their API

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The provider that I have for reviews (TrustedShops) shows reviews in a carousel that I want to change. I have spoken to TrustedShops and they told me that to design a new carousel, I cannot change it with CSS, I have to create it from scratch using their API

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  carousel api reviews 9 วัน left

  I'd like to show my reviews from TrustedShops provider in a different carousel that they provide. It has to be done with their API.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'd like to show my reviews from TrustedShops provider in a different carousel that they provide. It has to be done with their API.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...exchange Solana for our Coin (Solmon) Ticker Symbol (SMN) So we need a button to connect the wallet. A Statusbar where the funding percentages are shown. A counter with start and end times. The price of our Coin (SMN) in Dollar and the Price in Solana Solana (Ticker Symbol SOL) And when you click on the button to connect with the wallet then they should open a popup where they can select the wallet provider. (Phantom Wallet, Solflare) The ICO Phase will be in 3 phases Phase Whitelist with only 50 Wallet Addresses whitelisted at a price of $0,003 per Coin paid in Solana. Which should start in the middle or end of December 2022 Pre Sale Phase with $0,005 per Coin Which should start on the 10th of January and be live for 20 Days Public Sale Phase with $0,009 per coin Q1 Best wi...

  $4585 (Avg Bid)
  $4585 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hello, Please read before bidding, I do not renegotiate price on chat 1. Need to replace 3 tables with an existing DB. 2. Need to update code to work with new tables 3. test it on live server Attaching image of origina db table destinatario and table zip_mx ( User (destinatario) Zip (postal code from Mexico) New DB table table ...bidding, I do not renegotiate price on chat 1. Need to replace 3 tables with an existing DB. 2. Need to update code to work with new tables 3. test it on live server Attaching image of origina db table destinatario and table zip_mx ( User (destinatario) Zip (postal code from Mexico) New DB table table destinatario and Zip-pe ( postal code from Peru) files: controller, view model the lowest provider will get this quick project Need to be do...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Replicate Development Environment using Docker on AWS Workspace 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently use Vagrant and VirtualBox to manage local Dev environments for our Developers. We are exploring moving to running Vagrant with Docker as a provider instead of VirtualBox. Once this is working we will move to develop on AWS Linux Workspaces so that we can setup a new developer environment from scratch in 20min. This project is to get our current Vagrant setup running with Docker as a provider on an AWS Linux (CentOS) Workspace. Our current environment includes the following servers that will need to be setup as Docker Containers: 1) Web Server - PHP, Angular, OctoberCMS 2) Application Server - SuiteCRM 3) Services - Java Services 4) DB - MySQL If you submit a proposal please give details of your relevant experience. Also note that we will require a short video...

  $100 - $1000
  ปิดผนึก NDA
  $100 - $1000
  3 คำเสนอราคา
  Edit and Re-host a deleted website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to make some changes to an already developed website and re-host the same on an existing domian. Old website got deleted by the hosting provider due to hacking concerns. Files are still present to be used again. Also have a few other website projects to be done, new and old. Looking for a freelancer or agency to do ongoing work. Must be reliable and have a good portfolio of work.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Build an app on Android and iOS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are seeking to build an app/service with a reliable provider, the app is about building an online recipe box and help users organize, explore and add new recipes. A recipe box is a service where users can save all their recipes for future use and easily access and use them when they want to cook something. The goal is to help users load all their recipes from different places, for example - an old notebook, an email, a WhatsApp message, a facebook page or an online link they have for a recipe . The online recipe box will allow them to save and share their recipes and also search for new recipes and follow other members’ and their recipe boxes. An important aspect from a tech planning perspective is around social features (follow, likes, comments etc…) so pl...

  $17079 (Avg Bid)
  $17079 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Job Bridge 6 วัน left

  ...their region. For example if someone in singapore is looking for a plumber, a plumber in england shouldnt pop up for them. I will need an ecommerce system included where whatever rates the service providers charge the system automatically charge an extra 10% BEFORE it is added to their portfolio and when the seeker pays upon work completion that 10% goes to my company while the rest goes to the provider. App must have every language included as i am aiming for international coverage with this app. I would like ads but not so much as most seekers will use this only when they need a service. Main target for the seekers are companies who do not want to hire full time staff and only need service providers for hourly work but the rates should also allow for not just hourly rates but a...

  $2095 (Avg Bid)
  $2095 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Optimize Drupal 7 site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My Drupal 7 site exceeds the CPU usage limit. The provider says that there is a code that generates too many requests from the site itself (see detailes in the attachment). Furthermore, there are frequent problems with the DB size (limit exceeded).

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hi there, I am looking for the follwoing: A Team of Software Developer to develop me an API Software to make easy access for general payment for business and consumer. We will look at also access as a merchant code provider and avoid the business goes thru with this. I am a business owner and i am looking if this is for you. I am also a software developer. But due to my schedule. I am offering this in 3 Pharases: 1. Developing stages: 2. Trials Stages: 3. Run Stages/ Become Public: If this will be successful we will also include a bonus on the success of this project as well. We will also notify if you have got the project and the best team that will put forth the best and safe payment system.

  $5697 (Avg Bid)
  $5697 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Explaination some BSC swap issue -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Contract A: Contract B: Contract B: Contract B: 1. What is the difference btw two above contracts? Contract A takes one "Transfer" to complete a swap. But B takes two "Transfer"? 2. Which RPC endpoint provider is the best in "up to date" block information? Lowest delay time? Such as Moralist,...?? 3. What is the mechanism of contract B - "Self destruct"? 4. Please give me the good implementation of the pancake library for swapping( low gas price )?

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want a website and a app for my service provider business

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  CiscoPacketTracer_PracticalScenarioBasedReport 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Practical scenario-based report on switching using the Cisco packet tracer Scenario The ‘Career Advance’ (CA) is a higher education provider located in Melbourne. Currently, they are renting three floors of a building in the suburb of Southbank. It has been recently confirmed that they will move to a new building located in the nearby suburb of St Kilda by the end of next month. The existing network infrastructure is not efficient and is not secured. There are a lot of complaints from staff about slow network performance and security issues such as unauthorized access to administrative documents. The reason for this is in part that the institute currently has only two networks, one for staff and one for students. There is one router (Cisco 2620XM) connecting both networ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...of initial Proof-of-concept version of the system The roadmap toward the final product can be divided into several phases, each addressing specific aspects of architectural design and technical implementation of the system: 1. Defining the system architecture - defining optimal Android virtualization system - defining needed computing/networking resources and selecting optimal infrastructure provider - defining optimal automated testing framework 2. Initial setup of a PoC system - creating several instances of AVDs, using previously defined virtualization system - developing a PoC script to automate provisioning of AVDs - developing a PoC script to automate installation of the testing app from the App store - creating a PoC automated test, covering a simple test case (like sig...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We are 10 years old content writing service provider company with a team of 12 writers. We are looking for 4-5 reliable, responsible and full-time content writers to join our team. You must be: Excellent in English writing skill 6 months - 2 years of experience in content writing A good researcher, willing to write on a variety of niche. Available online from 10 am to 9 pm IST for updating the work status. Work involves: Writing high-quality and informative articles, blogs, reviews, product descriptions etc. Writing 1000 words daily (min 30000 words per month) and other work like uploading it to website editing etc. Payment: Monthly basis but initially we will pay you weekly NOTE: There will be a trial period of 1 week where you’ll be getting half the rate mentioned above....

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Debug a Jenkins pipeline having terraform code on AWS provider 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, There is a development pipeline which ran fine 8 days ago, to update code of RDS like adding mysql database and user which works fine on local through Terraform but giving error when executed through Jenkins.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Graphic Designer -- 2 5 วัน left

  Hello! We are looking for a graphic designer to join us for a project to update our proposal templates and e-signatures. This position will be in office in South Florida (not remote). This position has a potential to extend to other graphic design projects. Please message us if interested for more details. About Monarch Air Group: Since 2006, Monarch Air Group has been a leading provider of on-demand air charter and private jet solutions for Fortune 500 companies, government agencies and discerning individuals around the globe. Our private air charter services accommodate a variety of destinations, from New York to Miami, to Milan and Paris, and more. Whether it be flying to a business meeting, going on a romantic getaway, or traveling private for safety precautions, we have the ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Integrate Flutter Frontend App with Backend 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would love you to integrate my flutter frontend app with my backend. By managing state using BLOC OR PROVIDER pattern and also integrating with the backend. Will that be possible? The server api has about 80 Endpoints, will that be possible and how long will it take you? Attach is a document of just 30 endpoints of the 80 endpoints. Also here is a link of the frontend ui video :

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Integrate Frontend App with Backend 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would love you to integrate my flutter frontend app with my backend. By managing state using BLOC OR PROVIDER pattern and also integrating with the backend. Will that be possible? The server api has about 80 Endpoints, will that be possible and how long will it take you? Attach is a document of just 30 endpoints of the 80 endpoints. Also here is a link of the frontend ui video :

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Smm Panel Main Servser 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to have my own smm panel. I want to become an smm panel service provider. I don't want a reseller. We are looking for a developer to build an smm panel server for this. I don't want to make API connections to other panels. I would like to have my own panel. The price is negotiable. Thank you.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Build basic plug in for UISP 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a plugin built for UISP that integrates with an external provider (that has various APIs). The plug in should: Create a customer with our external provider Place an order for that customer with our external provider Will run a nightly check using Service and Service Order Event tags. The API provides a HTTP interface via REST JSON to interact with different Products.

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Here is my code to display google road map on the qgscanvas: QgsDataSourceUri ds; ("type", "xyz"); ("url", QString("https://mt1.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}")); QgsRasterLayer* layer = new QgsRasterLayer(ds.enc...QgsRasterLayer* layer = new QgsRasterLayer((), "my map", "wms"); QList<QgsMapLayer*> layers = mCanvas->layers(); (0, layer); mCanvas->setLayers(layers); mCanvas->setExtent(layer->extent()); but the result display incorrect coordinate, investigate information about provider, I can not found information about CRS, map unit,..... When use QGIS desktop, I can add xyz tile layer using google map to the canvas and right click on layer, choose properties to show information about

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need customer orders web application. (No customer access, no payment processing). MUST be responsive design between computer/ tablet /phone It needs to have clean design UI. Simple flow, light colors. Preferred hosting on Linux web server (hosting provider) Application would be used to enter customer orders that are taken over the phone or in person. (Employee will enter customers info and order) (NO PAYMENT processing or customer access) Customer (First Name, Last Name, Phone Number) (Option to import/export customers would be great) (from Excel file) Item/Product: (Product Category, Product name, SKU, Price) (Option to import/export Products from Excel file) would be great) Workflow would be: Login to App ( email and password) (Option to stay logged in) (Option to re...

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  OpenCart Upgrade 4 วัน left

  Upgrade the OpenCart 3.0.2.0 website () to use the latest version. Issues have begun to crop up with the change to the latest version of PHP with our hosting provider that we wish addressed. This site uses Journal 2 (this might be due for an upgrade as well) and the Square Payment Module.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I want to make a service based website + android app + iOS app ( all connected ) We are giving 8 to 10 services, which includes gps plus payment - also the customer has to connect with the service provider through our app only like urban company.

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are developing a 2D role play dialogue game similar to games. We require artwork for static characters and also artwork for background scene images. I've attached a quote request document, we need section 2 to be completed in order to approve a service provider. Budget of up to €18k available.

  $18678 (Avg Bid)
  $18678 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer that can carry out a project to execute a 360 business review of a company in order to facilitate an investment. The Company is a wedding audiovisual and artist provider willing to grow in the corporate events and potentially the concerts segment. The company has received an offer from a wedding venue corporate (with 4-5 venues) that can guarantee a revenue stream of 300k EUR allowing to invest in high quality equipment and technicians with high recovery rate (7x). This would open the possibility to target the corporate events market with top quality service and utilize resources during the work-week. The market is Spain, mainly focused in Madrid. What is required: (1) Strategic Plan: Understand the market size, trends, economics (margins) and business...

  $2342 (Avg Bid)
  $2342 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  SMS API expart 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've partnered with a local SMS gateway provider. I want you to create an API to send post requests to the SMS gateway that I've partnered with

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need SMS API expart 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've partnered with a local SMS gateway provider. I want you to create an API to send post requests to the SMS gateway that I've partnered with

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Currently the site is running in older version php version 5.6 , the server newly bought is running with Version 7.4 , there is no way to downgrade the php version to 5.6 by the server provider. So i need someone who can change to coding to run the site in the new server with php 7.4.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  PROVIDER OF APARTMENTS LEADS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a database of propierty managers that have more of 10 apartments in the following cities: Barcelona: 100 Leads Lisboa: 100Leads Madrid: 100Leads Málaga: 100leads

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Backend On flutter Mobile app using firebase 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It’s an appointment booking app And it’s has two types of accounts, Customer(The one that will book Appointment for a Service) , Service provider(The one that will put his service and Available appointments in the app for booking) So We already done from the front end(UI) And we just want to implement the back-and using firebase noSQL database And running the app

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  We are a online live language course provider, we need a small system where , 1. student register for the course, on registration they should be provided with a roll number. 2. On the class day students should go to the website and punch in there attendance in response the student will get a whats app line contaiing the online zoom class link to join the class

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello, Im looking for an IT expert to set up a Binance Smart Chain Fullnode on a VPS. The consultant must advice on a proper VPS Provider, selected hardware infrastructure and must set up 1-3 Full nodes on the BSC. You must be experienced in this task and you must have set up Blockchain nodes before. Milestone Payment will only be released after fully syncing!

  $793 (Avg Bid)
  $793 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Need help to integrate razorpay payment gateway with android 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We developed one android application with function of payment gateway we already integrated the razorpay payment gateway but unbale to resolve orderid issue due to this the amount get refunded automatically by gateway service provider.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  3ds Max model updated and rendering หมดเขตแล้ว left

  I need updates and changes introduced to two existing 3ds Max models. Attached file shows sample of instructions for required changes. Essentially the job consists of adding indicated elements to the existing model and developing high-quality photorealistic renders. Base model upon which the initial render seen in the attached pdf was created will be made available to the service provider.

  $863 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $863 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Installing odoo software on a server 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Installation of Odoo 15 Community version with necessary and predefined settings on server of German hosting provider. After installing odoo, we will test and use the programme. this will result in a list of change/adjustment requests that you should then implement. This will probably be exclusively about the correct settings, not so much about programming. So the first step is the Instaqllation project. The second step is about desired and necessary adjustments.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Fix Google Merchant Centre and Google Ads for our Shopify Store 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have been running Google Ads for around 6 years we didn't have many problems, lately we switched to a different feed provider on Shopify. Shortly after we made this switch we had our Shopping Ads for UK region ALL disapproved by Google. Google ads it tells us we need to add tag manager tag to all pages. Also many other ads disapproved. We would are looking for someone to come in and fix/repair the issues with the merchant centre feed & get our shopping ads all up and running again (we are happy to look at another merchant centre product feed provider if necessary) Tasks: 1. Clear errors on Google Ads to enable our campaigns to run optimally.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I have a server (debian 10) with docker container for airflow and spark. Both are in the same network. I also installed a spark provider in airflow. However I am not able to run a SparkSubmitOperator task in airflow. Keeps getting error. Needs somebody to take a look at the setup and identify the issue. Or suggestion of better configuration.

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We Are Excited to Announce Our New Staff Position for An Email Marketing Manager! Requirements: 1) Fast Learner - One on One Training Provided Via Our CEO and Founder 2) Must Be Able to Work Independently - Little to No Supervision Provided Unless Needed 3) Experience With Any Email Service Provider (Not Mandatory to Be Those Listed Below) Examples: GetResponse, DirectIQ, , Omnisend, Zoho, FireDrum, MailerLite, Campaigner, And Many More. 4) Experience Managing Other Freelancers Worldwide (English Speaking Still Required of Those Being Managed) - Preferred but Not Mandatory 5) Has Experience with Creation & Management of Daily Email Campaigns (Easy to Use Drag & Drop Editor Within Each ESP) For Large Accounts. (Simple Drag & Drop Templates That Can Add to Over 40 to 50 c...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Tiny House Marc 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of our basis (Steel trailers like structure) Drafting the structural wood schematic (optional) Quantity of materials needed for each construction, based on our specific technical requirements (Mainly wood and natural materials) Weight analysis of overall structure, with weight repartition across the base (Optional - Can be done via existing sketchup plugins) We are not interested in a one-time provider but a long-term partner we can rely on to support us in our construction design processes, integrating our particular needs and requirements and accompanying us in our growth. We will work closely with you in order to get you all the necessary information but we expect you to quickly come forward with an efficient process that will allow for maximum automatisation of all tasks in ...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I am into education provider service, so i need a portfolio/catalogue website just to show case the courses and communicative platform in website, so as to drive more traffic through social media connectivity and others if needed in future. Suggest me a proper devoloper! thank you.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We want seprate approval from offerwall and integration on our website(). Here's is offerwall list: Universe Sample and some daily survey provider.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา