ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,890 auto sizing image popup window script งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  RECREATE 3 IMAGES FOR A WINDOW SIGN 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I HAVE 3 IMAGES I WANT TO RECREATE BUT CHANGE SOME IMAGES SAME FORMAT AN LAYOUT.. NEED THIS DONE ASAP WITHIN HOURS OF AWARDING PROJECT

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  Looking to prototype an electronic equipment 1) which acts like a window Blind. ( Window curtains should open on a click of a button) 2) should be Bluetooth compatible with iPhone and Android

  $211 (Avg Bid)
  $211 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I have a new company email and logo and I'm unable to...to translate properly into the email signatures. What I want is this to look professional and clean in all email platforms as well as mobile. I realize the logo type, logo sizing, font, font size, and spacing could all be an issue here. This is where I need help to decipher the problem and fix.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  We need to hire a photographer in Denver between 18-20th of July who will shoot auto trucks with autoaccessories in different perspective. Our worker will installed accessories and show how it works and a photographer will shoot these actions. Such photoes would show a teaching aid of autoaccessories' installation.

  $44 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $44 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  2 x Designs 6 วัน left

  Looking for someone to design me 2 x designs, I have images on the ideas just need a designer to put it together, the 2 designs are similar but different, the sizing will be 5669x3827 px. The attached pics are ideas only, you may want to add your own ideas to the project

  $62 (Avg Bid)
  $62 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  64 การประมูล
  Fix Wordpress websites built by another developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...websites need fixing because the developer I used are not able to fix them. Many detail mistakes need to be fixed asap. Such as: 1. missing pages need to be created 2. Picture sizing, layout, and resolutions issues 3. contact form issues 4. link domain Below are wordpress websites need to be fixed at the moment: 1. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. http://threefa

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  115 การประมูล
  Trophy icon Design & Model Popup Tent 5 วัน left

  We need to design a popup tent. We are stuck. This tent is tricky, because it is made from very thin material. So it's sort of transparent. We are not happy with this design, but we would like to see some simple, modern, clean, and fresh new ideas. I have attached both a model, and all of the artwork. Please keep the same colors and font family. Do

  $125 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน NDA
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 ผลงาน

  ...correct data is linked into the webpage in the correct fields. After the user selects the dropdowns, and clicks on 'next', a popup will appear with the data they selected and then all the other fields that are now in the popup would be populated with additional information from the corresponding data cells in the excel documents. This would include data

  $533 (Avg Bid)
  $533 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  WINDOW S 5 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Design project 5 วัน left

  I need some graphic design. I have my Logo. I need to add some writing too and create images for our social media profiles sos sizing the images to fit etc

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล

  I am looking for a Designer. I need for the platform „Twitch“ and the social media network „Twitter“ a banner design. The sizing i can deliver. More details in a chat

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล

  We have successfully run a Facebook ad program for one of my clients, with a 5:1 ROAS. Meaning for every dollar we spent we helped the client earn $5 dollars. But we have exhausted our funds. We are currently looking for internet marketing/affiliate marketers interested in leverage our custom Facebook audience and pixel to continue to drive ROAS Conversions. Here is the main selling point. The c...

  $3981 (Avg Bid)
  $3981 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Trophy icon Coffee cup print design 3 วัน left

  ...design is described in the attached word document. There will be 2 designs required, one for the small cup and one for the larger cup. They can be the same, but it's just the sizing that needs to change. The size of the designs are also attached as two PDFs. Other than the specified requirements, feel free to add more graphics and design components

  $141 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $141 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 ผลงาน
  9282 Residential Fire Sprinkler 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Provide hydraulic calculations and pipe sizing for a 25 head residential CPVC fire sprinkler system per NFPA 13D.

  $156 (Avg Bid)
  $156 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...uniwebview plugin for unity. Now after I enter the card details on the payment page, n click pay now, a new page should popup open for entering a password but this popup doesn't open in webview. I need your help to allow this second popup to open as well. Only bid if u have read my description. And mention in your proposal how will you help me tackle this

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Hello, I have a onlineshop based on shopware. I need a form where people can signup for a newsletter. This form should pop up a couple of seconds after the user enters the site.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Trophy icon Real Estate Seller Leads Ad 15 ชม. left

  I want a creative ad to run on social media. Need the ad to be created with correct sizing for facebook, instagram, twitter and pintrest and our website lead form page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This ad is to be designed for social media to generate real estate seller

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 ผลงาน
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Window toast notifications through WinForms C# 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to setup toast notifications through Winform C# Application. Visual Studio 2015 Notifications should work on Windows 8 and onward. Skip if its Windows 7 or earlier. We are using Advanced Installer to create our setup.

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for Window Film Company 1 วัน left

  Please see attachment.

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  206 ผลงาน

  Leica Camera USA currently operates 8 stores nationwide. Every 3 months, we roll out a new marketing campaign. This requires removal of the the old collateral, and installation of the new materials. The clings are traditional peel and stick clings for both the interiors and the windows. We are looking for Visual Merchandisers skilled at applying the clings in the following markets: San Francisc...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need someone to update my PPT deck, mostly spacing, font sizing and updating colors.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  I need a software to display Popup on YouTube, Vimeo, DailyMotion or any other embedded video. There will be two types of popups. 1. Click Link 2. Collect Email(via Aweber, MailChimp and GetResponse integration) You can develop this in any language and framework of your choice. I just want this to work smoothly and efficiently. I need this within 3

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Designed this price list myself but cannot get the sizing correct for printing. As a large board the writing is still too small and unreadable. Would like someone to resize this project for me and size it correctly so that it prints at the correct size and customers can read it. Feel free to improve the design if needed.

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  74 การประมูล

  ...am looking for someone who is very experienced with photo sizing and wordpress. With 6 products you would have to resize approx. 4-5 images each to the smallest size possible but still keeping them sharp. This you have to try out with uploading them at my wordpress product site. Every image has to have the same dimensions as well (length&height). Also

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล

  ...am looking for someone who is very experienced with photo sizing and wordpress. With 6 products you would have to resize approx. 4-5 images each to the smallest size possible but still keeping them sharp. This you have to try out with uploading them at my wordpress product site. Every image has to have the same dimensions as well (length&height). Also

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล

  ...commercial solar PV projects. Need to have experience with three phase electrical drawings. Three line & One line diagrams. Familiarity with NEC code is beneficial. Wire & conduit sizing is important too, but I can help with that. Also going to need to make mechanical drawings. Some projects will be roof mounted, some will be ground mounted. Previous experience

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล
  Trophy icon I need some vehicle exterior advertising designing หมดเขตแล้ว left

  I need some banners designing that will go onto a vehicle that we are using (Thai Song Taew). The parts of the vehicle are shown in the attachment labelled 'Sizing'. These will be banners and / or stickers that I will have printed locally. - We need our logo AND 'Book on Trip Advisor' (logo) to be visible on both sides and also the front. -

  $75 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 ผลงาน
  Vinyl Decal Graphic Design หมดเขตแล้ว left

  I'd like to have my tshirt design redone to be used as a design for my vehicle rear window. Similar font with white lettering and much less of a radius. I want the lettering flattened out a good bit, but still have a radius. I'd like to have the paint splatter matched in color and shape the best possible. Additionally, I'd like have the same white

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  Tech Packs creation for new brand หมดเขตแล้ว left

  I am starting a knitwear brand and I need tech packs to create my first samples with my chosen factory with measurements and sizing and flat drawings. Everything that needs to be included in your average tech pack.

  $122 (Avg Bid)
  $122 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  CentOS - Email issue giving IMAP popup error หมดเขตแล้ว left

  My CentOS server is having issues where when i connect to the imap email it pops up a certificate warning error (see attached file). Need this to be resolved and also keep the security of the mail server in tact. Seems like SSL is miss-configured on this centos server.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  I am looking for someone to redesign our current live chat window using css.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Design exit intent popup หมดเขตแล้ว left

  Project details: The popup should be designed according to the website's existing design line; colors, icons etc Popup content: "Full refund for problems that cannot be solved by remote control! Try us now! "

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  ...first4figures.com. Our website is based on Magento 1 and we need the design to match. We need the designs to take into account e-commerce behaviour and have the correct sizing to attract sales. I also strongly recommend that you look at the following sites to get some idea of what others in our industry are doing: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $500 (Avg Bid)
  $500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 ผลงาน

  Origial Transposh Wordpress plugin is using the widget code to add translation drop-down list, I need to use it as sticky menu or the permanent popup on left down side of web browser screen. 1. First of all, it should be the same Transposh widget results including be able to switch languages, editable message checkbox for the switched language, set

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  ...the task are similar 1. side bar hide and show not working [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] hide and show with jquery (webform is already designed need to just resolve issue) `[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to redesign 4 popup(previous developer will remain this incomplete need to make this complete) `[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] jqgrid design (json is completed do not any R&D in backend code jus...

  $48 (Avg Bid)
  $48 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Bug on modal window prestashop basket. หมดเขตแล้ว left

  Hi, On Prestashop 1.7.3 When you add a product to the cart, you can not continue if you click on "c...Prestashop 1.7.3 When you add a product to the cart, you can not continue if you click on "continue shopping" or on click on the cross, there is a problem when closing the modal window, when it closes. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Best regards.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  window หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $307 (Avg Bid)
  $307 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  ...Basically, i wanted to have a small popup image when mouse over on the specific award logo on our website, you may refer "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" for reference. Please note that this award logo currently stay on mouse scroll on our website, i would like to maintain this behavior. When visitors click on the logo or popup image, the youtube video will be ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Update Current Website - Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...scale to mobile phone still. I would like to maintain the same colour scheme as on current site. Things which I would like changed: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to be full width and fluid sizing. 2. Main page links: Home, About Us, Products, Customers, Gallery, Contact Us. The content for each of these links to be visible on the a scrolling homepage. When a user clicks

  $356 (Avg Bid)
  $356 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  I need ...Needs to be eye catching to women ages between 21 to 45. Our competitors are Fabletics, Fashion Nova, and Forever21 when it comes to product assortment. The site must feature sizing charts, blog, customer profile/account CMS database and separate area for direct sellers and vendors to login. Ideally the site will be hosted on Wix or Weebly.

  $1263 (Avg Bid)
  $1263 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  135 การประมูล
  Architectural Engineer หมดเขตแล้ว left

  ...losses and summer heat gains. 2. An assessment of the ground floor electrical power requirements load using software or “rules of thumb” calculation methods. 3. Details of sizing and selection calculations and schedules of selected plant, equipment and ancillaries. 4. A set of drawings: installation plans and schematics, plus details and cross sections

  $420 (Avg Bid)
  $420 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Window Banner vector image หมดเขตแล้ว left

  We have a sample graphic image that we would like a new vector image file made. Need to fit on a window size 6m wide x 2m high

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  70 การประมูล

  ...CSS style programming is one known method, but a better method is welcome. More details how the colors change over 24-hour will be provided at your request. The spherical sizing for the gradient will be much larger than the screen, so the background will consist of a small portion of a whole sphere. A built-in capability must allow the developer to

  $129 (Avg Bid)
  $129 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Project for Khoa H. หมดเขตแล้ว left

  Hi Khoa H., additional image sizing functions and upload method for cocexperts

  $100 (Avg Bid)
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  cutting out images / photoshop หมดเขตแล้ว left

  Hi, I got 30 high resolutions images. cutting out images, nothing else. the paths must be more than perfect. No coloring, sizing … I need the files as PSD. attached similar image. all images like this. IMPORTANT: Check the attachment, send me an screenshot where to find/show me path/layer function in photoshop, otherwise you I am not interested

  $94 (Avg Bid)
  $94 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  87 การประมูล

  ...the plugin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: add an input text field in the form in the right sidebar (above the other fields) to fill the popup of a marker. Once filled, the popup should work as a standard one (see one as demon on the home page of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for an example). The job can be done in three steps: first implement

  $134 (Avg Bid)
  $134 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล