ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,218 deep learning medical image processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...at the end or each addition. Ability to strikethrough or ghost the deleted text, (ghost through preferred). Ability to add images once the image is added can not be removed, but can be ghosted, thumbprint image nice but not required. if easier each addition can be though of as a page in a journal and the document as a project. This document would be

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Data Processing 6 วัน left

  ...questions when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. A data processing technician is mainly responsible for organizing and cataloging data. The job requires a technician to be very detail-oriented and to maintain focus while performing repetitive

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need you to do a review of an language learning website. Here is the link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] After you would get familiar with the website, I need you to provide recommendations on how to significantly improve the website. For each improvement idea, please briefly describe: what would be the added value and the cost of implementation

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Data Processing 6 วัน left

  ...more about the opening positions Just follow the briefing. You can ask questions when i am through. Let me know when you have finished reading and understand everyA data processing technician is mainly responsible for organizing and cataloging data. The job requires a technician to be very detail-oriented and to maintain focus while performing repetitive

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hey This is a simple machine learning project which will not take more than 2-3 hours for the right person. Essentially, we need to use: - Logistic Regression for feature selection - Decision tree and SVM for classification You need to be available to work immediately for next 3-4 hours and you will work together with me to implement it. Please

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Data processing 6 วัน left

  ...when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. A data processing technician is mainly responsible for organizing and cataloging data. The job requires a technician to be very detail-oriented and to maintain focus while performing repetitive

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  1 page payment processing ecommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build 1 page in wordpress. Woocommerce and payment processing integration

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Mockup Mobile E-learning Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like a mockup of a mobile website that will be used to provide training to workers. This is just graphic design to develop the look and concept, not actual web development. Design for a typical smartphone with a 5 - 5.7" screen. I only want a design for the content portion, you can just assume there will be a standard header with logo and hamburger menu at very top. This is unbran...

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Image Processing Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Can you detect below list from image? age , gender , mood , jewelry ,beard ,headgear, Headphone I need this urgently. Please bid who has already experience for this part. you should expert in deep learning algorithm or machine learning.

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  At MKCL Pune, my team is working on the development of a mobile app named "Learning Assitant" which is primarily targeted to college students. This mobile application helps college students in learning their college syllabus in a totally interactive and collaborative way. Here, to proceed with mobile app onboarding process we are thinking to create

  $1528 (Avg Bid)
  $1528 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  proyek analisis sentimen data harus ditarik dari aplikasi yang sudah ada dikantor saya klasifikasi menggunakan deep belief network untuk mencari akurasi presisi recall dan f1 pengelommpokan dengan k-means data dibandingkan dengan algoritma lain seperti naive bayes/KNN untuk klasifikasi detail hubungi 085777774355 aries jakarta, waktunya mepet

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล
  Machine Learning Predict Stock Price 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction and predict if a stock will go Up or Down. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) Experience using hyper parameters - like Adam Optimizer. H2o (automl) ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Python - Express learning Data Analytics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need help using/learning Python on Windows 10 for some data mining and data analysis use cases - Data mining Data structuring Data cleansing Text analytics

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  deep etch images, and correct light a little to be less less/ more natural located in a folder here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] job to be completed today

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need you to create a java program using processing language Budget 40$

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Educational Consultant who provides online and in-person training

  $2269 (Avg Bid)
  $2269 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Azure Machine Learning and Statically Analysis using R programming, Spark , Haddop mapreduce. Text classification, Sentiment analysis,Predective ecpriment.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  System: Using high speed cameras capturing images from angles all over a sport pitch, feeding back to our system to build a complete 3d map of the players and their position on the pitch. We want to build a system that can process the data from up to 20 high speed cameras in order to build a completely accurate model of the players and the pitch. In real time it would notify the referee if there...

  $124 / hr (Avg Bid)
  $124 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This is a traffic prediction project. I...speed, location, vehicle count and etc I expect you to do the following: 1- change format of dataset to the matrix to be imported by tensorflow 2- develop Python code using deep learning, tensorflow and etc to predict traffic 3- write the used methodology with formula in detail 4- Training and handover project

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Lifelong learning -- 2 5 วัน left

  I need you to write some articles.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Lifelong learning 5 วัน left

  I need you to write some articles.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  i have lots of student. so i need to update them about payment , news , and current affirs and also teach other online student online ..

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Deep learning 4 วัน left

  We are a new startup and are looking for a rockstar engineer with experience in deep learning and computer vision to help us with person re-identification across cameras that are not non -overlapping. More details during discussion. Thank You for your time.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  adversarial machine learning 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will create convolutional neural network for online database and fine accuracy of classifier then u will adding some poise it means exposure an attack to degregate classifier performance

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Data Processing 4 วัน left

  ...when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. A data processing technician is mainly responsible for organizing and cataloging data. The job requires a technician to be very detail-oriented and to maintain focus while performing repetitive

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I would like to add a princess character to the below photo and to process it so that it appears as a magnificent villa where the 'princess lives' - the outcome has to be a stunning photo that makes you click the button Princess of Aleomandra - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $12 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Data Processing 4 วัน left

  ...when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. A data processing technician is mainly responsible for organizing and cataloging data. The job requires a technician to be very detail-oriented and to maintain focus while performing repetitive

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Need Help Processing Orders and Creating Products 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for someone who can help me for the next couple of weeks. I need help editing artwork (just names in text) in Photoshop. Uploading the artwork to my website then processing orders as they come through. I will fully train you in how to do it, but you will need some basic skills such as: 1:Know how to use photoshop (just the basics) edit text

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  New freelancers are welcome to apply. We are looking for a candidate experienced in editing opioid-related texts, reports and summarizing FCA articles. - editing alert logs and reports - Online research - summarizing FCA articles and cite web sources in APA style - Availability may require someone free to work on editing text intermittently around 9 am to 5 pm EST - Fanatical to deadline - Fast ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Get tweets by using API and then do analysis by using ML (Python)

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need help with image classification api. This is simple project. API will return json file. If input image is trained, its confidence will be high , if not, its condition will be low (perhaps it is lower than 50%). Image data set is given. I'm looking for freelancer with good skills of tensorflow and python.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Stripe integration and Payment Processing 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Integrating the checkout page and payment for processing payments using stripe Updating database fields accordingly. Setting payments for the vendors on a semi monthly basis

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  we need a graphic design concept that we can create e-learning videos cartoons based on it. the design should have 1- transition scene 2- backgrounds 3-movement concept 4- icons based on the material (math graphs, cars , apples and any icons) 5- fonts and headlines 6- how the headers would look like 7- more than one colour variation the can work

  $250 (Avg Bid)

  Need male voice over artist for e-learning projects ( science and Maths ). Total project duration is 200 hrs.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Need someone with Following expertise 1. Google Cloud vision API / Microsoft Azure computer vision API / Amazon Rekognition. 2. Expert level python scripting(Numpy/Pandas will be an advantage). 3. Database programming(Oracle or MsSql) 4. Expertise with AWS or any other cloud computing platform would be awesome.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Wanted e-learning portal in PHP with MySQL 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Guys, I am looking PHP based e-learning portal (video based online course booking, online payment etc). The application should be responsive design in latest frameworks with all features. *******I am looking readymade portal which was developed. Please bid with live demo details, without ******demo the bid will be ignored**** I need it urgent

  $727 (Avg Bid)
  $727 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Use a payment processing system to manage and charge users and create user and admin interfaces

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Data Processing 2 วัน left

  The name o...and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. Data processing technicians operate computers and other communications equipment and may perform data entry work as part of a larger data processing system. Being a technician is a very detail-oriented job involving many repetitive duties.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Data Processing 2 วัน left

  The name o...and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. Data processing technicians operate computers and other communications equipment and may perform data entry work as part of a larger data processing system. Being a technician is a very detail-oriented job involving many repetitive duties.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Data Processing 2 วัน left

  The name of...and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. Data processing technicians operate computers and other communications equipment and may perform data entry work as part of a larger data processing system. Being a technician is a very detail-oriented job involving many repetitive duties.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We need to develop a AI Functionality where we would be able to identify object from a set of images to classify images that corresponds to a selfie. Our images are eterogenous and we provide images file and metadata in a CSV file. The output of the tasks is to provide the CSV file with the tag=Selfie for all the images recognized as a selfie. Moreover a simple web interface is requested to naviga...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล