ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 windows metro งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ใช้Cplexในการหาshortest route

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ อยากลองเละอยากเรียนการเขียนโปรแกรมมากขึ้น

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Windows หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการให้พัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้สำหรับ Windows

  $1233 (Avg Bid)
  $1233 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Macro excel

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ VMWare

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows จาวา

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...งานล้นมือหรือไม่ - บริการข้อมูลสินค้าให้ลูกค้า, demo สินค้า, compile TOR - ดูแลการติดตั้งที่หน้างาน, ประสานงานช่างไฟ, ตั้งค่าสินค้า - วิเคราะห์ความต้องการ/ปัญหาของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม/แก้ปัญหาให้ลูกค้า คุณสมบัติ - จบปริญญาตรีด้านไอที หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ์ทางด้านไอที 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้ในระบบ IT ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง cctv, การประกอบคอมพิวเตอร์, การติดตั้ง Windows, การตั้งค่าระบบ LAN เป็นต้น - พร้อมค้นคว้าและเรียนรู้ความรู้ที่ไม่คุ้นเคย เช่น ระบบกล้องอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆของทางบริษัท ค่าตอบแทน: โปรดเสนอ ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ (เลือกมากกว่า 1 รายการได้) - ค่าตอบแทนตามยอดขาย (1-5%) - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ที่ใช้คุยกับลูกค้า ค่าเสียเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (ครั้งละ 200-1000 บาท) - ก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows C หรือ C++ โปรแกรมช่วยเล่นเกมส์

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 คำเสนอราคา
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...deleting, and replacing lines of data, and toggling records on or off for processing by Selenium scripts. The GUI will feature action buttons for Reboot Browsers, Reboot Terminals, and Get Power Data, each triggering corresponding Selenium scripts. Additionally, users should be able to activate these scripts for individual records by clicking specific cells. The setup should also be integrated with Windows Task Scheduler for automated execution, particularly for the Reboot Terminals action. This will enable efficient data management, task automation, and streamlined execution of specific functions through Selenium. Note that this phase is just a minimum viable project. If the prototype is successful, additional projects will follow. Visit this link for the exact specs:

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  As your client, I'm in need of a creative and dedicated software developer to construct a software specifically for windows. While I did not indicate chosen features, the software will handle the operations of part-time workers, hence it will require functionalities such as scheduling, payroll system, and employee management system. The software should have a modern and sleek interface that is user-friendly and easy to navigate. It is essential to me that users have a positive experience using this tool. Ideal Skill Set: - Proficiency in Windows software development - Experience in UI/UX design, presentation is key - Understanding of Employee management systems, Payroll systems and Schedules - Dedication to delivering high-quality and efficient software solutions

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need an expert to assist with SSH support on a Windows operating system. I need to connect to a specific server and understand what issue is going on, because connection is failing. If possible i would like to get help in connecting by cmd

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Electron Forge Webpack React App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled professional who can help me create a robust, efficient application using Electron Forge, Webpack, Typescript, and React aand Redxu and using Craco and Terser. The application is just essential project then i will add some...to it to be suitable as a business tool, so it's essential that the final product is reliable Key requirements: - Expertise in Electron Forge, Webpack, Typescript, and React - Experience in building business applications - Understanding of cross-platform development The project's workflow will revolve around my Mac. Once the application is completed, I'll also need assistance to export it for Windows. While the application doesn't require integration with external services or APIs at this stage, your ability to ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled app developer who can work on a unique project for my aluminium windows and doors production company. The project should be developed for both iOS and Android platforms. Key responsibilities will include: - Building an app with a Material calculator for precise production. - Inclusion of a material database, for convenient access to relevant information. - Ability to design windows and doors using built-in tools in the app. Ideally, you should have a robust background in e-commerce, a sound understanding of relevant app development tools, and a knack for intuitive, user-friendly design. Experience within the building or materials industry could be advantageous. Your aim is to create an efficient, easy-to-use tool that integrates multiple ...

  $2304 (Avg Bid)
  $2304 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  I need help in my existing project someone did but still need to update so I need highly professional PHP expert for binary modification and encryption tools. Key Requirements: - Proficiency in PHP: You should have a strong comman...need to update so I need highly professional PHP expert for binary modification and encryption tools. Key Requirements: - Proficiency in PHP: You should have a strong command of PHP and its related functions. - Binary Modification: I need the tool to be able to modify binary files effectively. - Encryption: The tool should also have robust encryption capabilities. - Windows Compatibility: The tool needs to work seamlessly on Windows operating systems. Must have Ubuntu for testing otherwise not acceptable I will share my existing work to fix on t...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Projeto Software Windows (Apenas Portugueses de Portugal) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Desenvolvimento de uma simples aplicação Windows que abra automaticamente em FullScreen e que nao saia desse modo e mostre apenas uma webpage. (Tipo KIOSK) O endereço deve poder ser mudado num ficheiro JSON.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  As an expanding firm, I need a reliable IT professional with expertise across hardware, software, and network management. I am operating systems including Windows, Mac OS, and Linux and require troubleshooting support for all these. Key Responsibilities: - Troubleshoot hardware issues and perform maintenance regularly - Install, update, and troubleshoot various software including Microsoft Office Suite, Adobe Creative Cloud, and Salesforce - Set up and configure our company-wide network to ensure seamless connectivity Ideal Skills: - Proficient in servicing Windows, Mac OS, and Linux operating systems - Experience with hardware maintenance and installation - Background in software troubleshooting for Microsoft Office Suite, Adobe Creative Cloud, and Salesforce - Network s...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Urgent Setup: Cloud-Based Windows GPU Desktop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in urgent need of a professional who can help me set up a virtual desktop on the cloud. This desktop should run Windows OS and come equipped with a GPU for rendering purposes. Key Requirements: - Setup a virtual desktop on a cloud service provider (undecided, advice needed) - Ensure the desktop is running Windows OS - Configure the desktop with a GPU to support rendering and other related tasks Time sensitivity: I am looking to get this project completed ASAP, so time is of the essence. Ideal Freelancer: I'm seeking a freelancer who is experienced in cloud computing and virtual desktop setup. A background in working with GPUs, especially for rendering, will be an added advantage. Given the urgency of this project, prompt communication and efficient work deliver...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  working in shenzhen office Building materials industry, company platforms (Alibaba/Tiktok/Google and other promotion/operat...and coordinate with various departments of the company and factory; 6. Complete temporary tasks assigned by company leaders. Job requirements: 1.22-30 years old, full-time college/undergraduate degree or above, native english. and outgoing, with dreams of enduring hardship, and a love for foreign trade work; shuttle buses to the subway ,such as Qinghu station On metro Line 4 、 WuHe Station on Metro line 10 Bus stations: Baoneng Science and Technology Park North Bus Terminal 、 Tailing Building Station in Qinghu Community, Longhua District. shenzhen city, guangdong wesite:

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Windows Xen Server Configuration & Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assistance with setting up a Xen server on a Windows operating system. This project involves a few key areas, including the installation of the Xen server, network configuration, and resource allocation. Additionally, I need help with troubleshooting a Python script that is meant to run on this server. Key Responsibilities & Requirements: - Install Xen server on Windows OS - Configure the network settings for optimal performance - Proper allocation of resources on the Xen server - Troubleshoot the Python script and ensure it runs smoothly - Knowledge of Python scripting and experience with Xen Server configuration is a must - Strong understanding of network configuration on Windows servers The ideal candidate for this project should be well-versed in Window...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Laptop Intune Autopilot Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional who can help me set up Intune autopilot for laptops in my organization. Key Objectives: - Automate the setup of new laptops with Windows 10 OS using Intune Autopilot. - Ensure a seamless and efficient onboarding process for new laptops. - monthly patching of ms security patching The ideal candidate should: - Have prior experience with Intune Autopilot setup for Windows 10 devices. - Have a good understanding of the onboarding process for laptops in an organization. - Be able to work independently and provide suggestions for a streamlined device setup process. Your expertise in this area will be crucial in helping my organization optimize its laptop deployment process. Please share your relevant experience and propose a plan for h...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a windows application developer in. NET. I have full source code of my application in. NET. Requirement is to generate application and carryout its testing for any bugs Key Features: • Basic application with source code Skills and Experience: • Prior experience with Windows application development. I'm looking forward to reviewing your proposals, particularly those with details on how you would approach this task.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm currently struggling to run a PHP website project on my Windows laptop. The fatal issue I'm facing seems to be related to a database connection error. The database I'm using for the project is MySQL. And it run in xampp I need a skilled PHP, MySQL and Windows operating system expert to resolve this problem and get the website running smoothly on my laptop. Proficiency in troubleshooting such issues would be an added advantage.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  ASE Certified Engineer for Chevy Silverado 2001 3500 Damage Report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an ASE certified mechanic to write a damage report based upon pictures and description. The following will be needed: Mechanic’s contact information and certification details. Detailed descriptions of each damaged area. Photographs of the damaged parts. Repair cost estimates. A statement declaring the vehicle as a total loss. Please see pictures attached. The vehicle was vandalized and all windows and lights were broken by kids who threw rocks at the truck while it was parked. The exhaust has holes rusted through, it's leaking power steering fluid, one of the engine mounts is rusted off, the frame for the passenger front window is broken, the idler for the timing belt is broken and the transmission fluid needs to be changed. The purpose of this is to get a salvag...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced individual to set up a Selenium Maven project on Jenkins, specifically for Linux. It is working good with Windows OS but giving issue with Linux Server.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced app developer to transform an existing Windows application into a modern, cross-platform data entry tool to run on Android, iOS and Windows tablets, using the new .NET MAUI (Multi-platform App UI) framework. This application will serve as a basic data entry form that connects to an SQL database, enabling users to input and store records seamlessly. Project Requirements: Data Entry Form: Develop a user-friendly interface for data entry, allowing users to input various fields which will be stored in an SQL database. Needs an input form for creating or editing a data collection point and then a form to enter new records. Offline Mode Capability: Implement offline functionality where users can continue to collect data entries without a connection...

  $4598 (Avg Bid)
  $4598 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Windows app that can intercept search engine searches and redirect them to my domain. The app should have a user-friendly interface and be compatible with multiple browsers.

  $1077 (Avg Bid)
  $1077 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...solution on my 2012 Windows Server VPS. The primary goal for this project is to conduct thorough network security analysis. You will be provided with a VPS with admin rights of 2012 windows server. Your task is to create a Guest User on the VPS and log, decrypt and save 24x24 hour https traffic made by guest user no matter what application is using browser/terminal/other app. The log file should have an easy readable format. The guest user should not have the option to remove the monitoring process. Ideal Candidate: - Network Security Expertise: A professional with a strong background in network security analysis, who understands the intricacies of HTTPS traffic monitoring, is highly preferred. - Windows Server and VPS Proficiency: Proficiency in configuring a...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Kalonline Game Item Data Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to help me scrape item information from the Kalonline game. - I'm in need of a custom way that can run on Windows to be able to extract specific shop details from the Kalonline game. Key Requirements: - Extracting item names and prices - Extracting shop owner's name - Retrieving location of each shop in the game - Capturing item description Feel free to reach out if you have any questions. Looking forward to working with you. Ideal Candidates should have: - Proficiency in game scraping techniques - Experience with online game data scraping would be a big plus

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm seeking a laptop management software that's compatible with Windows, Mac, and Linux.(No management skills needed) Key Requirements: -laptop power one 24/7 -responsiveness Good to have: - Experience in software development, ideally with an emphasis on platform compatibility - Knowledge of networking and remote access technologies ONLY Looking for a person who is based in US.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced 3D rendering expert to craft a modern architectural design by adding textures, lighting, and an immersive environment. The rendering should feature: - Modern architectural style which is sleek and simplistic. - Include façade, windows, doors, and more. Ideal skills and experience: - Proficiency in 3D rendering software. - Strong understanding of modern architectural styles. - Ability to create lifelike textures, lighting, and environment. - Attention to detail and a commitment to accuracy. Notes: I need to modify the original building's rendering images, replacing the center ventilation wall with the pattern from the .dwg file. I'm looking for two versions, one in white and one in bronze.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Azure Migration for Webservers, Apps and Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...suggestions on where to run these app on Azure – Functions may be the right place. VPN • We must have a vpn for access Firewall and other Security • Firewall is required, as well as intrusion detection, data loss prevention Failover/Backup Location • We have customer requirements for a failover location. We want to understand the most cost-effective way to do this on Azure Windows Forms App • We have a windows forms app we would like to run on Azure if there is a way. In the long run we can move to be web-based, but it would be ideal if Azure to run it now Migration Plan • We plan to start with our development database and development servers. These do not need to be behind a firewall or have intrusion detection, etc. • Once the...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Dockerizing LLM for Windows Deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need my LLM application dockerized. Key Requirements: - **Windows Operating System**: The dockerization should be done keeping Windows as the primary deployment platform. Ideal Skills: - Experience with Docker and Windows - Knowledge of containerization and virtualization The project is time-sensitive and I need it completed ASAP. Please only bid if you can commit to this timeline.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Develop a Script for Shop Details from Kalonline Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a custom script that can run on Windows. The script needs to be able to extract specific shop details from the Kalonline game. Key Requirements: - Extracting item names and prices - Extracting shop owner's name - Retrieving location of each shop in the game - Capturing item description Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python - Familiarity with game scraping techniques - Understanding of Kalonline game mechanics - Previous experience working with game data is a plus Deliverables: Fully functional script in a programming language of your choice (Python, PHP, etc.). Documentation on how to run the script and any dependencies. Feel free to reach out if you have any questions. Looking forward to working with you.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Someone who knows English, experience with customer support experience is preferred. Need to get a project done for me because I am busy. tasks will be explained in private ch...detail. I don't have time to read your copy-paste template with 3 paragraphs. write in short 2-6 lines why you would fit for this role. Important: Can read, write and speak English fluently. Plus points: Philippines, budget-friendly service, humble polite and friendly, helpful and hardworking, Experience with specific tools like Google Sheets, Excel, PDF editing, and File organizing using Windows Explorer. Mention your experience if you have. Also mentioning when you have started using PC / Laptop and how familiar you are with such tools, and your availability would be recommended! Waiting for 5...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา