ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,081 exe source code converter งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...seeking someone who can create A CRYPTO-CURRENCIES DATA DOWNLOADER (from GOOGLE, YAHOO, ETC.,) AND CONVERTER that is able to create individual data files to be opened in METASTOCK software. The DOWNLOADER must obtain the following information: CODE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE CLOSE PRICE VOLUME Then allow the data files to be opened in Metastock

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  .net exe protection 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need protect my exe project (.net) 2.0 need to some one tell me best software for this and taring remotely to how used thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a converter to convert pdf voter list to excel, csv etc format. As I can see you have already done that project. So can you provide me this software at the earliest?

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Eazy EXE edit 4 days left

  This project consists of taking a compiled EXT file do you compiling it removing a few lines of code in recompiling the EXT file. We do not have the source code. However, we have a very tight deadline. The program was originally written and visual fox pro. We will pay quite a bit more if they can be ported over to Mac

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Function Generator Waves 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Generate a few types of waveform with sampling rate of at least 50kHz Waveforms need to display from a range of frequency from 1Hz to 10kHz and a controllable voltage off...least 50kHz Waveforms need to display from a range of frequency from 1Hz to 10kHz and a controllable voltage offset Strictly using AVR C, ATMEGA32 and Digital Analogue Converter

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Design a LoraWan IOT I/O Modbus Product 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Design 3 products as I will provide the enclosure and the freelancer must provide the PCB complete design to fit within it a...Modbus Network 2) It will have 4 analog input and 1 analog output as well as a watchdog timer circuit communicating in a TCP Modbus Network 3) It's a RS-232/422/485 LoraWan Converter to communicate with those products above.

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Troubleshoot a windows crawler (exe) 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix my crawler as whenever i run the program now, it gives a .Net framework error message. "Unhandled exception has occurred in your application......." I have attached a screenshot of the error and a dump of the details. 1) The program is a webscraper of a website 2) After it scrapes the data, it updates to an evernote account using developer token. Prefer those who have wor...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Debug a json file converter tool -- 2 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We're getting json files from an external system. But these json files contain some strings of characters that we want to remove and we also need to restructure these files for different purposes. That's why we asked a developer, one year ago, to develop a specific tool, with several output options. These output options work fine except one of them. Unfortunately, the developer ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...following. [login to view URL] to [login to view URL] [login to view URL] to [login to view URL] Example with different values. [login to view URL] to [login to view URL] [login to view URL] to [login to view URL]

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...with xlam for placing in the xlstart folder. We'd prefer the securiity of a COM DLL, and an install shield type of package that would be more secure and easy to install. All code is working perfectly in the xlsm and xlam files, all that is needed is someone who can package these on an as needed basis...basically, a price for taking our xlsm and xlam

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  convert android java player to exe player 8 hours left
  ยืนยันแล้ว

  i have a android player . need to convert as exe

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Need to make a converter that can convert 230 volt AC to 12 volt DC, input voltage- 230 volt AC output voltage- 12 volt DC and a current of 1Ampere. This would give a constant voltage and constant current as stated above

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  exe application for encryption 6 hours left
  ยืนยันแล้ว

  i have a encryption written in java for a android player. i want a exe application to encrypt the files using that encryption

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need a python script which converts PDF to Doc without losing its font styles and images.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  These modifications to be completed in 1 day: 1) Category Page header Display 2) Changes on product page 3) Fix shipping rates issue 4) To Display currency converter

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Need to make converter code for a custom made file with extension .cap to .adv files. skills needed for this job is reverse engineering, disassembling, debugging and patching

  $1956 (Avg Bid)
  $1956 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have an small PHP currency converter. It has been working fine for years. The script downloads a xml file inserts the data into the db. The XML file URL was recently updated to a HTTPS page and now the script downloads an empty file. I updated the script to point to the new URL but that did not fix the script. I need someone to sort out the file

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a Youtube to Mp3 / MP4 Converter / Downloader - Have you done a Project like this where someone will copy YouTube Video Link and paste in the site and it will generate MP3 and MP4 link to download Video and MP3 file? Then share.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi, I need a Simpower model for a fast charging station for EV. The system includes: 1- Two Batteries (EVs) 2- DC/DC converter that allows power to flow bidirectional for charging and discharging (V2G and G2V). 3- DC Bus 4- Three-phase Inverter (Grid connected) 5- LCL filter 6- Transformer 7- Grid The entire system has two controllers for (inverter

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Hi , I need your help to convert a jpeg into a photoshop file so i can edit , or if you can recreate

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  I need a python script which converts PDF to Doc without losing its font styles and images.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Study in fractional order (SEPIC) simulation by Matlab and LabVIEW. And writing a academic report on final results.

  $1001 (Avg Bid)
  $1001 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I would need to link up Hardware 1. Touch Screen Display 2. Bill Acceptor 3. Thermal printer 4. Raspberry Pi 5. MDB to USB converter (for bill acceptor) 6. Numeric keypad 7. Harness Firmware/ Front Programming 1. MDB USB module 2. Standalone app/ interface for raspberry pi 3. GUI for the standalone app Flows 1. User use touch screen and key in unit

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have a jar file that needs to be converted to .exe

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I need an app that will allow users to enter data into a blank spreadsheet or use the iOS copy function to paste rows and columns from a spreadsheet into the app. Users can then save the data as a tab delimited text file or use the iOS open in feature.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, I need a shoe size converter like this one: [login to view URL] I do not want stolen code like I got. I need the functionality, easy to modify and adapt. I have another converter to create as well. Thank you!

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We are looking for an OCR/Screenscraping based program ...the OCR to read the numbers. We prefer that the program is written in C#(.net). We look forward to your bids. Delivery has to be within a week. This is very important. Source code has to be included. Please Add the word "OCRJOB" to the proposal so we can be assured that you've read the job.

  $707 (Avg Bid)
  $707 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...this calculation in Excel. Also the website URL. The Excel file contains a design equation allowing the output voltage adjustment for a DC/DC converter based on varying an input voltage making the DC/DC converter dynamically programmable.I have simulated (LTSPICE) the circuit with the values obtained from the Excel spreadsheet and it works as advertised

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Using ATMEGA32 and Digital analog converter to output waves at various frequencies. 8 bit resolution with a controllable offset. strictly NO ARDUINO. Only C programming. Everything will be controlled by putty and has to fit inside small PCB.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I require a virtual assistant with excellent typing skills who can transcr...excellent typing skills who can transcribe the content of a PDF into a word document. The PDF is approximately 5,000 words in total. It is not possible to use a PDF to Word converter as the original document when converted was an image. This will have to be typed manually.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need a small simulation done and then rewrite an article. you should use the boost DC-DC converter instead of buck DC-DC converter. You should be ready to start right away and complete the work in 10hrs

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...scalable Application development. Rich UI (JS, CSS3,SVG) Development. Responsive design. We need to develop the following tools. Compress PDF Reduce the size of a PDF PDF Converter Convert images, PowerPoint, Excel and Word files to and from PDF Split PDF Extract specific pages from a PDF Merge PDF Combine 2 or more PDFs into 1 PDF file Edit PDF Add

  $619 (Avg Bid)
  $619 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need a small simulation done and then rewrite an article. you should use the boost DC-DC converter instead of buck DC-DC converter

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Need a C++ program written from scratch, which can import a GLTF v2.0 model file and export a DBO model file (retaining; geometry, normal data etc, texture references, bone skinning, and animation data).

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  You will need to convert a regular js file to an angularjs directives file. Será necessario converter um arquivo js regular para um arquivo de diretivas do angularjs.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I would like a scarping script compiled into an exe. program that will scrape some data and produce a excel CSV file with all the information. The site location is: [login to view URL] Please see the attachment for an example ([login to view URL]) of how I would like this done. The example is the first eight entries from the last time I had this done

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We need an App that can...main page will give the possibility to insert 4 value and it give back 2 values and a name of machine. We have prepared the formula in excel. The further pages are some converter of value. for example PSI to BAR. and some fixed table. Needed a menu. We would like to have some basic design and the app for apple and android

  $675 (Avg Bid)
  $675 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...the DC–DC converter is used as interface between the solar array and the electrolyzer. That is, the voltage at the terminals of the solar panels is directly converted to a different voltage at the electrolyzer [login to view URL] i want to ask some one that rewrite this article again but in the other way,you should use the boost DC-DC converter instead of

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Chciałbym zlecić wykonanie aplikacjiji EXE 32/64bit na systemy windows: Microsoft Windows Server 2003 SE Microsoft Windows Server 2012 R2 SE Microsoft Windows Server 2016 która będzie monitorować jedną tablę w bazie dancyh Microsoft SQL Server 2012 Sandard i w chwili pojawienia się nowego rekordu, będzie wysyłać dane dzewnętrznegogo serwisu przez API

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...catalog of around 1600 products that we need converting from M1 to M2. We can only supply an exported M1 csv file, which we expect you to upload to your own test site with the converter plugin installed and export as M2 compatible, as we do not want to install anything on our live M1 site and have no test site available. A signed NDA will be required. To

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We need to create an Australasia elevation 3d map based on STL models we downloaded and converted through Terrain to STL online app. Because the converter has certain limitations it is not possible to capture the region we are after (please see IMAGE 01 for reference) We already converted and downloaded portions of the map as high polygon density STL

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  English ------------------------------------------------------ I have an .exe file and I want to change the title of the main window. I do not know the programming language of this software. No source files available. See attach files.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล