ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,159 server 2003 quick fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $3813 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  73 การประมูล

  Hi, don't know how but I forgot windows server 2003 Administrator password and need to fix the problem very quick. Server is a virtual machine.

  $49 (Avg Bid)
  $49 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  easy task - fix windows 2003 error หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need some who can help me to fix my windows server 2003, this is the error description: The registry cannot load the hive file: SystemRootSystem32ConfigDEFAULT

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  I need you to write some content for a website. Require a freelancer to type the same content from the PDF file to word 2003..

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Freelancer for content from PDF to word 2003 หมดเขตแล้ว left

  I need you to write some content for a website. Require a freelancer to type the same content from the PDF file to word 2003..

  $14 (Avg Bid)
  $14 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Windows Sever 2003 with a MYSQL error หมดเขตแล้ว left

  our internal site has a MYSQL error when starting up. site itself is working but users cannot login because the service won't start and stay running. would like...MYSQL error when starting up. site itself is working but users cannot login because the service won't start and stay running. would like some help can get you online to the server today!

  $91 (Avg Bid)
  $91 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Migración correo Exchange 2003 a Exchange Online หมดเขตแล้ว left

  Queremos migrar el entorno actual de correo con Exchange 2003 a Exchange Online. Necesitamos ayuda para hacer los pasos adecuados para publicar la información que tenemos mediante pst o cualquier otro metodo.

  $599 (Avg Bid)
  $599 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We have 8 to 10 forms created in excel 2003 which are macro forms and include Add-ins. When we open this forms in office 2010 / 2013, we are able to open the forms but the add-ins are not working in higher version. We need to make this working in office 2010 / 2013

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล

  ...Microsoft Excel 2003 (Must be compatible with 2003 although we run most of our macros on 2010).This means you cannot use functions that are built for 2007+ excel. We also require someone who is attentive to detail. Lastly, if you only post you resume , we assume you did not READ the post. We want you to post how you can fix the above criteria

  $146 (Avg Bid)
  $146 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  In 2008 I found what seemed an unreported bug in excel 2007 In those days I was still using office 2003, I switched to excel 2007 and I found that when I opened a file created in excel 2003 I lost 2 worksheets (default 2 and 3 sheets) and in the file just remained the worksheet numbered as sheet 1; first I panic searched in google but couldn’t find

  $388 (Avg Bid)
  $388 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  migrate Exchange 2003 server to Exchange 2016 หมดเขตแล้ว left

  We want to migrate our existing Exchange 2003 server with all messages to a new Windows 2012R2 server running Exchange 2016. Final configuration of the new server and migration of the old messages are part of the project. Final project should have all users (~20) moved and running on the new server.

  $538 (Avg Bid)
  $538 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  Tansfer content of index file to Excel spreadsheet for 3 years. The index file is in PDF OCR format.

  $60 (Avg Bid)
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  ...critical to use the following versions when editing/converting files. SMART Notebook [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PowerPoint 1997-2003 Oktopus 4.4 This is a 3 parts project. 1. Convert existing SmartNotebook files version [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to PowerPoint 1997-2003 and Oktopus 4.4. 2. Insert audio files (to come) to Smart Notebook, PowerPoint and Oktopus and any revisions

  $291 (Avg Bid)
  $291 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Data Entry ( From PDF to MS Word 2003 version only ) หมดเขตแล้ว left

  Looking for an experienced candidate in Data Entry [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will be given 3 PDF files, you need to type into MS Word 2003 version only. THE ACCURACY MUST BE ABOVE 80 % ELSE THE AMOUNT WILL NOT BE PAID. After finishing the files must be saved with same name of respective PDF file. Those who're interested could text so that we will give the TECHNICAL

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล

  This project is a self-configuring neuronal network (with backpropagation) written in VB (I don't think it's possible to convert it into Python due to the fact, the training and testing phases are quite different from the classical forms) This project contains only 3 files in VB, something around 1200 lines The comments are written in french

  $202 (Avg Bid)
  $202 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I need the expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience.

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  NEED MS ACCESS 2003 PROGRAMMER หมดเขตแล้ว left

  I HAVE AN MS ACCESS 2003 APPLICATION IN WHICH I DEVELOPED AND I NEED TO MAKE SOME MODIFICATIONS & ADDITIONAL FUNCTIONALITY

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Migrate from Windows Server 2003 to 2016 หมดเขตแล้ว left

  I have a Windows Server 2003 that I want to migrate to a new VPS with Windows Server 2016. BUT ... I am running a web site created with FrontPage, which is an ancient piece of MicroSoft software that has not been supported by MS for a long time. But Ready-to-Run Software has "upgraded" the FrontPage Server Extensions and has instructions at

  $357 (Avg Bid)
  $357 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  1st Goal, get VM 2003 Small Business Server to replace intermittently failing Physical Server. Assist me with getting VM 2003 Windows Small Business Server with DHCP and DNS Servers online and communicating from Windows 2016 Standard Server with Hyper-V. Server is already migrated and running. A. Server Physical USB mouse not working in Hyp...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Suggest/Setup Firewall on Server 2003 หมดเขตแล้ว left

  I need to install a firewall to protect my windows server 2003 and setup rules for it. I need coder to SUGGEST a suitable software firewall that can be installed on theis 2003 server. i need to block all ports that are not relevant to protect server

  $66 (Avg Bid)
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล