ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,403 video file caption writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Add caption to a video 6 วัน left

  I have a caption to be added to a one minute video If you are fast at editing, bid, its easy work

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Powershell 6 วัน left

  ...item. +-------------------+ | PC Identification | +-------------------+ Manufacturer : Parallels Software International Inc. Model : Parallels Virtual Platform Caption : DENNIS-PC PrimaryOwnerName : dennis SystemType : x64-based PC +---------------------+ | BIOS Identification | +---------------------+ Manufacturer :

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Black and White Cartoonv2018 4 วัน left

  ...very full and cluttered with about 5/6 cars all being worked on at the same time (hoods up, wheels off etc). It also shows Bob the mechanic rushing between all the cars. The caption at the bottom should read "Until Bob restricted his active jobs, he spent more time going between cars than fixing them. " Please include “© 1202 Performance” in the bottom

  $31 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi, I need a design for a Christmas ts...tshirt; i would be looking for a comical/novelty graphic of a high quality so it can be up scaled and printed. Preferably it would include a Santa with a ninja mask; with the caption: Sneaky Santa. Don't ask... Additionally: for the price stated i would gain all royalties and rights to the image/design. Thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Web based Dashboard 3 วัน left

  For our internal purpose we need a web based dashboard interface that allows us to upload tex...On Text selection >> Option to fill"textContent" >> Select Location DropDowns >> Select UserId and post On Image Selection >> Open folder to select image >> Option to add caption with a image preview >> Select Location DropDowns >> Select Use...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Editing the html design 3 วัน left

  The design I have has 6 problems. ...6 problems. These need to be cleaned. A short job of 1-2 hours. 1- I want different images for each bubble 2- Expanded text skewed 3- Mobile page is buggy 4- Centering the caption to the image 5- Code needs clearing 6- The background will be changed and the code will be converted to PHP Small 1-2 things can be more

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Trophy icon Make a logo 1 วัน left

  We are a group of individuals working in the education field. We are starting a college (class 11 and 12) and coaching centre for JEE, NEET. S...the box. Logo should be minimalistic, relevant to the field of education/ learning. We will need the vector files if choosen. Name of the institute: SRIDHAR'S ACADEMY Caption: YOUR DREAM. OUR VISION

  $69 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need a function that will: -Read all image and video files in a directory -Read exif "Title" and "Caption" info for each file -Display Image / Video and exif info for each file, which I can then use in html code. Something like: <img src="[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"><br/> Exif Title<br/> Exif Caption<...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...(Example Image B) 

2) Dolphins swimming together on the top of the water. Caption: We’re on your team. Consider us your friends and consultants. (Don’t put the caption on the image - we’re writing it here so you know what the image is meant to represent.) The caption will be going to the right of the image (shown in Example B1) sometim...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน
  Logo Creation หมดเขตแล้ว left

  Looking for Logo designers. Logo Name : Jayplus Caption: Makes Happier Samples requested. Best sample will get project.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Draw a cartoon image หมดเขตแล้ว left

  I am looki...side of centre - Man on ladder on side of building falling off Right side centre - Building on fire (with ladder on side) The left hand caption (to be added later) will read Human Risks. The right hand caption (to be added later) will read Asset Risks. Please send link to sample of previous work. Copyright to pass to buyer on payment.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Fast Graphic Design Skills - Ongoing Hourly Project หมดเขตแล้ว left

  ...existing image. reframing the existing images into different size format Adding some overlay effect on an existing image (progress bar, like instagram videos) Adding some caption (Title in black Frame) Framing images for FB Advertising These are all simple and easy things to do but I don't have the time to do it. DO NOT BID ON THIS PROJECT IF: You

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  I need an artist to draw a design for a t-shirt หมดเขตแล้ว left

  I want an Ice climber drawn in the same style as a regular show character with the caption underneath him saying "icy". He also needs to be holding ice tools and have a drip of frozen ice hanging from his nose. He should be wearing a Black diamond vapour helmet and wearing crampons with mountaineering boots.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Trophy icon Illustration showing Client Map หมดเขตแล้ว left

  I have attached a drawing that I need cr...arrow pointing to a larger icon with a caption, "Webinar" The webinar icon has an arrow pointing to a drawing of a coupon with the title, "Free Intro Call" Lastly, the coupon has an arrow pointing back to the main character ("You") I need the final deliverable to be sent to me as a layered PSD file

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Build An Online Industrial Directory หมดเขตแล้ว left

  ...filtered by category. 4. Upload companies (name, logo, description, images, products, services, contact, social links, location in maps). 5. Bulletin section (upload images and caption for events, announcements and promos(capability to assign category)). 6. Login (capability to create new users and assign permission to them (administrator, editor)). We already

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need video edited and uploaded to YouTube. หมดเขตแล้ว left

  I just recorded a webinar on Zoom. Got it captioned with Rev. Need to cut off the first 2:1...YouTube account. I don't have enough storage on my computer to download and edit. (on the list to sort out) I already have the caption file all done. If cutting off the 2:15mins needs to match up with the video. Need it done in 12 hours. Thanks!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Logo creating หมดเขตแล้ว left

  I req...Little Stars and I would like 3 little stars in a triangle above and next to the S at the end. My caption is; Learn, grow, go! And would like this written underneath ‘Little Stars’ in a smaller font. I would then like A, B, C in blocks set behind the writing but still visible. This needs to be very eye catching and colourful too please.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  ...customize image and name of each channel or all, for example need channel 1 to 1000 put image in acc and name for customize diferents campaigns 5 - send text, image , text caption , video , pdf etc... 6 - limit the total messages send per each channel, like only 10 messages per channel, 20 messages we can setup how many messages will send 7 - Block the

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Trophy icon Design an emblem/logo for my wedding หมดเขตแล้ว left

  I'd like you to come up with a logo/emblem for my wedding. The emblem must be of a single colour. (black and white, n...single colour. (black and white, no tones.) It must encapture the following themes: °wedding °festival °love We will be getting this design put onto wine glasses with the caption: "Yolo Wedfest 2018" Thanks in advance! Logan

  $14 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Animation gif หมดเขตแล้ว left

  I want a animation gif for a project of mine for healthcare . It involves two persons with skeleton start talking to each other and gain the who...a animation gif for a project of mine for healthcare . It involves two persons with skeleton start talking to each other and gain the whole body and become full with a writing caption followed by animation.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Have a BS3 carousel which is causing some issues with internal links as they all seem to be inheriting the LAST slides HREF, urgent assistance needed!!

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  link on Instagram post หมดเขตแล้ว left

  ...com/instagram/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you log in with Instagram account upload an img and post it on Instagram feed. the problem that the fuckers on Instagram wont let you to post links in the caption part and i have a link in the text. i found an apk app that let you post links but i need something for web... who knows the way if there is anyway?? p.s dont give me the bio

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Social media manager. (Instagram) หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone who can manage my instagram and edit pictures for me, find an engaging caption, promote my pages and help me grow engagement on my social media. Looking for serious candidates only.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Trophy icon Alter 2 Pictures หมดเขตแล้ว left

  ...logo in file New-03.ai. Everything else remains the same with all of the wording and color. On Graphic design (2) (3) File.. 1) Use Hero Picture 2 to modify the Graphic Design (2) (3) picture. The "Pet Genie" logo on the left hand unit needs to be covered up. 2) Also, the one cartridge of the refill cartrigdge shown under the caption of "Litter

  $18 (Avg Bid)
  รับประกัน
  job only for masters หมดเขตแล้ว left

  ...com/instagram/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you log in with Instagram account upload an img and post it on Instagram feed. the problem that the fuckers on Instagram wont let you to post links in the caption part and i have a link in the text. i found an apk app that let you post links but i need something for web... who knows the way if there is anyway?? p.s dont give me the

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Poster Design หมดเขตแล้ว left

  ...Each of these posters will have a central image ( generally a lifestyle image ) . This image will be provided by us . We will propose different image options There must be a caption that shows the selling point or covers the central theme of the poster. This will be in the designer's scope. Overall design of the poster will be in designer's scope. However

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need a logo designed for my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and this expands to fix electronics and website colours are white and any other brig...need a logo designed for my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and this expands to fix electronics and website colours are white and any other bright colours like blue green orange,logo and caption should clearly explain given criteria

  $9 (Avg Bid)

  ...below the main photo). --The slideshow should be able to embed and play videos (my videos are all hosted on Vimeo) - some of the content will be in video form, not photo --The photo must be able to hold a caption like in the mockup. --I'd also like the slideshow to display the photos in a random order for a preset group of filters as the default whenever

  $1845 (Avg Bid)
  $1845 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  ...I'm looking for a video editor to work on an ongoing time tracker project. Main tasks will be basic video editing. ex: adding an existing clip to the end of another video. reframing the existing video into different size format Adding some overlay effect on an existing video (progress bar, like instagram videos) Adding some caption (Title in blac...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Needed a Social Media expert to handle the Social Medi...fashion will have 3 designs: Pinterest Post Design Twitter Post Design Facebook and Google Plus Design You will have to write caption and post to social media channels. Your work have to include hashtags research, writing engaging and catchy captions to be posted with each article on our blog.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Project for WEBSRANKER หมดเขตแล้ว left

  ...in the next couple of days. We need someone to work on our SEO and social media management, Posting 2 posts per day on social media (We provide all designs, u just create caption and post) I need someone who can work with us for a full year to get the required results, someone who is available and who replies to our questions. Can we chat? Again, i

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Log in to Business หมดเขตแล้ว left

  ...in the next couple of days. We need someone to work on our SEO and social media management, Posting 2 posts per day on social media (We provide all designs, u just create caption and post) I need someone who can work with us for a full year to get the required results, someone who is available and who replies to our questions. Can we chat? Again, i

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Subhakanta S. หมดเขตแล้ว left

  ...in the next couple of days. We need someone to work on our SEO and social media management, Posting 2 posts per day on social media (We provide all designs, u just create caption and post) I need someone who can work with us for a full year to get the required results, someone who is available and who replies to our questions. Can we chat? Again, i

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Suresh K. หมดเขตแล้ว left

  ...in the next couple of days. We need someone to work on our SEO and social media management, Posting 2 posts per day on social media (We provide all designs, u just create caption and post) I need someone who can work with us for a full year to get the required results, someone who is available and who replies to our questions. Can we chat? Again, i

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Third Party Verification - 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Menus (dynamic) 3. Campaigns - multiple campaigns can be created, each will have its own field structure. we should create an admin page where user can specify name of field, caption, type of field (i.e. dropdown, textbox, etc). As soon as campaign is live, data entery form will be created on runtime based on the campaign selected from dropdown. Each data

  $805 (Avg Bid)
  $805 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  website caption หมดเขตแล้ว left

  need help structurizing a website for ecomonics

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Create AutoVideos for Youtube from Wordpress Posts หมดเขตแล้ว left

  ...wordpress posts. I have similar tools, but I would like to improve a little bit. With this plugin ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) we create this kind of videos mixing images and caption texts [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] With a internal tool we create this other kind of videos ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We need to design a LOGO, NAME and CAPTION ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Company Name : The 643 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo format: Anything which suits (Our main customers are tourists, guest

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Design facebook post design 800x800 size หมดเขตแล้ว left

  I have the caption text , but need designs for all posts. total 100 design required.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  ...are some basic customizable options such as displaying the episode thumbnail image or not. (See mockups below) All components must adapt their font style (Title, body, caption) and color to the webpage theme the user has. All components must offer a color player and a gray player version, background opacity color, and must be responsive to mobile

  $1103 (Avg Bid)
  $1103 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo branding 'InstaRoom' หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm looking for a logo branding for - InstaRoom Caption: Smarter room finder ! This is online portal to advertise rooms and flatshare by people. I'm looking for a professional trendy logo with good colours. You can try with name font also create as a separate logo. - Logo need to be on both white and dark colour background - final files

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Excel to Word copying macro หมดเขตแล้ว left

  ...table. I want the macro to paste the tables into word with the table title separating them, captioned as a table in word. Ie the macro would do the same as if I: 1) insert a caption with the ‘table’ label 2) the append with the title copied from the value of the title cell 3) copy and paste the named range from the worksheet 4) change the table property

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need 11 different powerpoints made that can be used for commercial usage. I need to have all rights to the powerpoints and I need them ...should be or how many slides should be In the powerpoint but I need it to be full of information that will make it easy to understand. If you have read this far then please caption your quote with the word "KETO".

  $1032 (Avg Bid)
  $1032 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Social Media Management หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for someone...media accounts. Facebook | Instagram | Pintrest - Graphic Designers preferably* - Provide a schedule for me with posing time - Must know how to create creative and clever caption - Have good time management skills, - Must have past experience with Social Media Marketing - Open communication and provide frequent updates

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Contact form with links to PayPal หมดเขตแล้ว left

  ...currently using Enfold theme to display photos with Lightbox. Each photo has a caption showing under it when displayed in the grid or full screen. Check out the first image Empire State Building on this portfolio: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The first image caption currently contains the image Title (Empire State Building) with the following

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  create an A5 booklet in In Design หมดเขตแล้ว left

  ...would like to create an A5 booklet, 49 pages long. Most pages only have an image on them (with a caption for each image). About 10 pages have text as well. I have all the content and images in powerpoint and I need it converted into an In Design file, the basic design is done but I need someone with an eye for layouts to enhance the existing design

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon POSTER หมดเขตแล้ว left

  Póster for advertising logo. Design elements: Dark background Amber/ashes on foreground neón lighting Smoke Ad elements: Modern text Caption: Coming soon -------------------------------- Orientation: landscape HD QUALITY

  $190 (Avg Bid)
  รับประกัน