ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,337 free web design footer header งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need some text from the footer of a website removed, pretty simple

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  I just simply need page links added to the black footer on a website

  $14 (Avg Bid)
  $14 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  I have a basic wordpress site that I'd like to modify to add a professional header, footer and the layout of the homepage. I'd like to mimic a site like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for my site. My site is ValidationHub.com.

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  We have an Angular 1 project. The backend is Node. We need a developer to do make some minor changes to the front end only. You must now angular 1, scss, Tasks: - add footer which will require html, scss, js - modify registration process such that some sections are not displayed if data is present in the scope. - add reCaptcha on the forgotPassword

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  My website is not indexed by google i want someone who can make some changes like in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and sitemap to make the site indexed fast.

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  changes for the footer pages name หมดเขตแล้ว left

  I need some changes to an existing website. I need you to build a website for my small business.

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  terms, privacy, support pages at footer หมดเขตแล้ว left

  hi, we need someone prepare terms and condition, privacy policy , about us, FAQ , how it works, pages for our upcoming project ,we will provide sample sites , we can extract text from there and change

  $202 (Avg Bid)
  $202 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Menu and footer changes on Wordpress site หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for someone to make changes to my header menu and footer on my Wordpress website. For the footer, it needs to be changed to black. For the header menu, see attached file for the edits I need

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  76 การประมูล
  Add header and footer code from CS-Cart to WordPress หมดเขตแล้ว left

  We are changing themes on the WordPress side of our site. We currently display the cs-cart header and footer in WordPress for site continuity. I am looking to create a child theme add the cs-cart code to the new theme header and footer. Live WP site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Dev WP site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We will most likely have more changes to

  $150 (Avg Bid)
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล

  We have a copyright footer at the bottom of each page, we want to add our logo next to the signature at the bottom. Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] at the bottom where it says "כל הזכויות שמורות לקינג דיויד 2018. פיתוח עיצוב ושיווק ע”י MediaSecret" - logo needs to be to the left.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล
  Customize my website footer section หมดเขตแล้ว left

  Hi I want a quick resolution of my footer [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] looks bad in mobile view.

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  I've embedded a form into a webpage via iframe. However, the iframe overlaps with the website's footer on certain iOS devices (only iphone plus models seem to be affected) - see attached screenshot. This issue doesn't seem to occur on Desktops and Android devices. I haven't been able to determine what the issue is as I haven't been able to replicate

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล

  Hello, I need header and footer for desktop and mobile to look clean and organized. I will provide video mockup of instructions. Thank you

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Fix my email footer หมดเขตแล้ว left

  need someone to fix my html email footer

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  Make Header and Footer for Custom App หมดเขตแล้ว left

  I need a CodeIgniter expert to help me create a header and footer for my custom application.

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  removing clipbucket footer หมดเขตแล้ว left

  Hello there, so i have a really small and fast project, this is f...really small and fast project, this is for the script "clipbucket" i would like to remove the footer saying "About UsTerms Of ServiceHelp You have accidently removed #ClipBucket# From Footer Read more" and i dont want to add the "#clipbucket" in the footer file. thank you. -b...

  $98 (Avg Bid)
  $98 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล

  The footer is not displaying properly on one of my wordpress websites. I used to have a 3 column footer which could be updated using widgets function. I need this to be fixed. Should be a simple coding error.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  109 การประมูล
  fix the footer on my wordpress website หมดเขตแล้ว left

  The footer is not displaying properly on one of my wordpress websites. I used to have a 3 column footer which could be updated using widgets function. I need this to be fixed. Should be a simple coding error.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  77 การประมูล
  Need some text in the footer removed (Joomla) หมดเขตแล้ว left

  There is a bit of text that I need removed from the footer of a site, the site is built in JOOMLA which i don't usually use, this is a 30 second job for someone who knows Joomla. I've attached an image of the text to be removed.

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  I ...name in the right side of a footer in 6 point type. This macro will need to automatically run and update each time the file is opened. We need this because when we edit a file and save it with a new name, we want the updated version file name to automatically show up in the footer each time the file is opened. This footer appears on every page.

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  Need footer not showing in mobile and in product description to be a button of Read More, so customer can select to view full description.

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Design a new EMAIL FOOTER หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone to come up with a clean and new email footer: (ill link the company logo to attached also + old footer to get an example at what to make it better then) - Use a simple basic font - Have the name pop out ig "Mark Martin" - include all social media tags: Facebook, instagram, twitter, linkd in (the little pictures) and if you can link

  $56 (Avg Bid)
  $56 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  HTML Footer Markup หมดเขตแล้ว left

  Create a HTML Footer Markup with contact details.

  $105 (Avg Bid)
  $105 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  108 การประมูล

  Install Wordpress Theme, Navigation Menu, Footer Menu, Pages Text and Pictures. Payment in 2 days. Please send me example links of websites you have completed.

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Remove Phone Number top right and in the footer หมดเขตแล้ว left

  I need a phone number removing from the global structure of the website.

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  Create and Add Two Graphics to My Homepage to make it look more like an ecommerce store. Add Navigation and Footer Menus. Simple Job

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Suggestions for header & footer of existing site หมดเขตแล้ว left

  Suggestions for header & footer of existing site

  $119 (Avg Bid)
  $119 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Amend my footer and testimonials carosel on WP Site หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am using this wordpress theme. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I don't like the footer or testimonals carousel and wanted some help with these please. Nothing too fancy. I just don't like the layout and the boring design. Lots of ongoing work for a good WP designer as I try to get my new site up to scratch over the coming months.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  ...developer. Just a brief detail. The logo in my current website is not visible and prominent due to color combination of Top Header, menu bar and footer. Below things need to be done. 1- Colours of Top header, menu bar and footer need to be changed by considering the colours of Logo to make it more attractive and professional look with the more visibility

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  70 การประมูล
  Edit footer in shopify template หมดเขตแล้ว left

  Please bid exactly what you would like and how much time it will take you. Hello! Need help editing the footer of the shopify template. Just want it deleted without messing up the template.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล

  I need to fix two design elements in my Wordpress site: align one checkbox to the left and change the color of a footer background. I attached the screenshots.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  67 การประมูล
  Magento 2 Child Theme - Override header and footer หมดเขตแล้ว left

  I have a Magento 2 theme that overrides the default header and footer... I need to extend to return the functionality to render the default header and footer.

  $48 (Avg Bid)
  $48 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...a Wordpress developer that can finish the menu and footer styling of a Wordpress theme. The theme is Bridge and the work is 80% done. Work that needs to be done: - Styling tweaks to menu and adding logo icons (Facebook for example) - Styling tweaks to footer design - upload homepage banner (design elements already loaded to media library) OR can be

  $112 (Avg Bid)
  $112 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  107 การประมูล
  edit footer code in a cpt file หมดเขตแล้ว left

  need to edit this footer so it will look like this.... here is video [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] here is site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] here is the file code attached here is the new look [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I have had an email footer designed and provided to me in HTML format. I need to transfer this into the exclaimer signature manager software. The freelancer will need to be experienced with this specific software and be able to set this up so that it is able to be used on the exchange server - across several users. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Build a bilingual footer for Wordpress website หมดเขตแล้ว left

  ...to have a bilingual footer and a bilingual cookie notice on my wordpress website (German, English) for bilingual Privacy Policies, Imprints etc. Right now, my WordPress Site has a bilingual header-menu and other content which I´ve created with Polylang plugin but unfortunately I haven´t found out a way to create a bilingual footer and cookie notices

  $62 (Avg Bid)
  $62 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Design a Logo, PowerPoint template, and email footer หมดเขตแล้ว left

  Business sector: law. I need a logo designing. I have a colour scheme already fixed, as part of creating a new website that is ...for use on the website, and also in letterhead. Then need a PowerPoint template creating consistent with the chosen colour scheme (about 5 different slides). Then email footer text using the logo and colour scheme.

  $119 (Avg Bid)
  $119 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล

  ...screen from my trading platform which is located here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - the image will need to be png and exactly the same size. The other issue I have is that the footer isnt showing up on my domain here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as it does on the test site here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need these 2 simple issues taken care of and it will

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Fix wordpress Footer หมดเขตแล้ว left

  I need some changes made to the footer on my WordPress site to match how it used to look

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Footer Links หมดเขตแล้ว left

  Adding Footer Links to my Website

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  I need a great Wordpress developer to fix PHP these tasks: - Wordpress backoffice access is not opening - Change theme highlight colors...fix PHP these tasks: - Wordpress backoffice access is not opening - Change theme highlight colors (the brand is now blue) - Change logo in all pages - Change footer - Remove a image from header Thank you very much.

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  Build a footer for website, orginal one disappeared. หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Footer page needs setting back up. This comprises of Page tabs and Social icons

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Restore Menu, Header and Footer Like Demo: WordPress หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need to restore a WordPress menu (header) and Footer like the demo of a WordPress website.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล

  We have an existing template made in boostrap. We want to make the header and footer responsive as well as adding a mega menu.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  Hello, I would like to have a header, background and footer designed for my current site. Attached is a file with the project requirements. Thanks, Mike

  $98 (Avg Bid)
  $98 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  67 การประมูล
  header and footer design หมดเขตแล้ว left

  I have designed for my web site. But in header and footer part, I can not design with slider beautifully. so I want to work with freelancer for my website design. keep in touch with me. thank you

  $371 (Avg Bid)
  $371 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  91 การประมูล
  Email header and footer copying and re designing for me หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need a header and footer signature making like the attached almost exact, except the colour scheme, content data, links and logo i will need this making for 4 members of staff so avatars need to match to there profile image. its to work on gmail and outlook and other email platforms. i use gmail so you will need to tell me how to install it or

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  JS Scripts To Footer for wordpress website หมดเขตแล้ว left

  Hi Freelancer, I need a web developer can speed up my website upload by transferring all JS files from header to footer. Current Situation:- Site Speed Slow 5.5s FCP 8.3s DCL I will need this:- Site Speed Fast 1.2s FCP 1.5s DCL Let me know if you have questions Thanks

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล