ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  141,782 godaddy connect งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  แก้งาน Mobile React Native หมดเขตแล้ว left

  รายละเอียด ปัญหาที่ติด หลังจาก build ไฟล์ออกมา ไฟล์ Android ไม่สามารถ Connect Api ได้ ส่วน IOS ได้ปกติ - ให้แก้ให้และ build ไฟล์ Android และ IOS มาเพื่อเทส ภายในวันนี้ - มีแก้ส่วนของหน้าจอเรื่องของการปรับย้ายปุ่ม - หลังจากนั้น สัปดาห์หน้าคือให้ build ไฟล์ Android และ IOS ขึ้น store

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ต้องการสร้างแอพ Xamarin (Cross Platform) เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mssql ดึงข้อมูลจาก แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมรูบ และ ทำระบบ Login

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Gravity Forms and Gravity View 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently use Filemaker for our database, but would like to move our document management to wordpre...(See Attachment). We prefer that form numbers itself automatically, and it step can have multiple items. (attachment only shows 1 item per step) Other projects will include connect the wordpress site to a 3rd party API. Other projects will follow,

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  1. Setup a Signal (TextSecure) Server with the latest version 2. Prepare a guide on how to setup Signal Server and how to maintain it 3. Connect The Signal Server with a customized Signal Android and Signal iOS

  $1119 (Avg Bid)
  $1119 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi, I need to create instagram dow...downloader api that supports downloading video, igtv + reels, stories and profile pictures from Instagram, please note that Instagram will block the ip of the server so you must connect the api to a proxy or find some other solution to avoid this problem. I hope the freelancer has previous experience in this field

  $1198 (Avg Bid)
  $1198 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Cloud Computing - Certified AWS Professionals 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for Cloud Computing professionals having AWS Certifications to connect with. Location: no location constraint Experience: minimum 2 years of relevant experience Note: experience and certifications with other Cloud platforms would be a bonus

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...App developed in Xamarin. I want to convert a C# open source windows desktop App to Xamarin mobile App. Good knowledge of UDP/Ethernet connection is desirable. We want to connect mobile App to external hardware Arduino like it's working with the windows App. We have developed most UI for the App so it will be work from where previous developer has

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  CRM VTIGER CONNECTED TO LINKEDIN AND FACEBOOK 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am looking for expert in vtiger to connect Vtiger with Linkedin and Facebook, so that I can directly import contacts / leads on Vtiger.

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  NFT MINTING 6 วัน left

  Hello, i need solana minting for buying new nft then eve...that every new NFT on solana has new site, so they have social media like discord or twitter, they will send link on their minting in they twitter and i must go to the site, connect my wallet and buy NFT. So this is not one site, there are a lot of sites for this process, hope you understand?

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Internet Connected (IoT) Water Level Sensor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...level sensor that sends a binary (0/1) response upon measurement of water level falling below a certain threshold (no more than a foot deep). This sensor must be able to connect to the internet and send a simple binary response along with an ID of device to a web server over HTTPS. In other words, the web server sends a request to the device, the

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  HTML SITE EXTRAS ADDED 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a custom design clothing online store. Customers can pick colours and sizss Due to false promises im looking for someone reliable. If you can do this once corrext ...If you can do this once corrext i have another 8 attached is what i want added [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Dont have the back end but have webkahe downloaded abd can access via godaddy

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Looking for an excellent Website designer for my company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am looking for a competent web designer, who is good with GoDaddy, WordPress and Elementor. I need someone who understands plug in issues and knows how to solve them. someone that can create multiple websites and fix website issues. This is a possible permanent position. Website examples include [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] blackbusinessenterprises

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...Requirements:  Hold a qualification in Digital Marketing Strategy or related field and/or  Experience launching and growing at least two brands  Confident in ability to connect ABE:Lab with African and global media networks  Goal oriented, target driven and motivated to help our platform achieve success Applications must consist of:  An updated

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Website migration 6 วัน left

  ...thing to a smoother and more impactful website with embedded and interactive forms. This could be done either by migrating to a new platform and hosting on services such as GoDaddy or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (we'll pay the hosting costs) with default templates or coding the website from scratch in HTML5, Javascript and CSS. Either route works, as long as we have a revamped

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  CREATE AN AGAR.IO CLONE GAME 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Im looking for someone with good skill on html 5 / node.js / javascript for create an similar game to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need same game and i want connect TRX or BNB or ETHERRUM to my game for payer can win and earn crypto when he win. I ready to hire you right now. Thx you.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Show me how to create symbolic links using SSH for Magento Multi Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/blog/setup-magento-2-multi-store/) for setting up a Magento Muti store. I have done everything except for the symbolic links as I have not done this before. I will need some-one to connect to my computer using anydesk or another platform and show me how to do it. You must have good english and know how to set up Magento Multi-sites. I require the 2nd site to

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...charging and power management features for a 5v solar panel and a connection to the JSN-SR04T module. We also require the program that provides a simple way for an end user to connect the IOT device to a local wifi network, sends data to our server and also allows for a OTA update. ...

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hi christina, do you have a quick 1-2 hours to call some companies in greece regarding a product we are interested to buy? I offer 10 usd for an hour of job, we will connect on a zoom call and I will expect you to call the companies and ask translate their responses to me after the call.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  pancekeswap 6 วัน left

  Like pancakeswap exchange the swap part only that u connect your wallet to the exchange and swap coins from there wallet and the platform is Functionable Functional platform like pancakeswap the swaping part only. People connect their walllet to it swap coins with other coins. And I don’t have to put any of my mo,ney into it.

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Odoo Server migration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need to migrate our odoo hosting (Rosehosting ) server to another server, Please connect me on chat for more details

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have live source feed from the CDN provider Dacast and now we need add our live stream feed to Native app both for mobiles and tablets. Its more just link you need connect to video player.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Helm chart to install mongoDB as service with external access 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Mongoexpress can access the mongodb with an easy inside the cluster. But I also need to connect the mongoDB from outside the cluster but the same network. As sample: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is the ingress host to connect mongoexpress I want to connect the database from outside the cluster with: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], currently

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I need a simple nodejs script for my Ubuntu VPS: - connect through API to Traccar server (already working). Javascript/nodeJs Traccar API code has to be written by you or reuse & install something like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or other that works - fetch a list of devices - send commands to this devices

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need a person who has knowledge in java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a person who has knowledge in java who can connect immediately and remotely and resolve the problem

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  nodejs script with Traccar api 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple nodejs script for my Ubuntu VPS: - connect through API to Traccar server (already working). Javascript/nodeJs Traccar API code has to be written by you or reuse & install something like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or other that works - fetch a list of devices - send commands to this devices At last, fetch a cron job that launchs

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi Roman. I wanted to connect with you on a potential conference data extraction project. Let me know if you are interested

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The platform is for listing the parking slot by owner and booking the available slot by tenant based on map location or building. For more details, please connect.

  $2631 (Avg Bid)
  $2631 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Need to Build Flutter - Mobile Application Development Please connect

  $834 (Avg Bid)
  $834 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  1. Set up pop-up on our website and connect with our 2 mailchimp accounts. Segment users in proper groups. 2. based on personalized journey to set up follow up email, like from subscribe - purchase - repeated purchase - share our site on social media (refer and earn)and how many new customers he/her bring etc. 3. social media behavior tracking based

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  VA COLD CALLING 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have a monthly package available? I'm looking for someone to make call to business for me. We install BITCOIN ATM MACHINES. Job Description:...Calls ATM Appointments B2B & B2C calling Confirming & setting appointments Research & Surveys Cold Calling Follow up on previous calls Must speak English and/or Spanish Let's connect to grow together.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...web app/site ... be creative. Use the generated Buzzy UI (you'll get a link to it when you create your app in the plugin) to populate the site with data. Optionally you can connect your app to an external data source, like a Google Sheet or REST API. Be sure to include simple instructions / help in the file so a new user can duplicate it and use it themselves

  $187 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Preferred South Eastern suburbs, Melbourne. ( reason being for testing Hardware and software Integration.) eHatsystems needs an iOS mobile app solution that will allow a user to connect to its eHat device from their iphones via the phone’s hotspot function. Because of integration testing, it is recommended the person be in the South-East suburbs of Melbourne

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I have two websites I need to move them from In motion hosting and Godaddy to a good and more affordable hosting company

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Project for Akash S. 9 วัน left

  Hi Akash S., Please let me know 1) If you are able to work with Godaddy (US) to migrate our e-comm site from old Linux/php server to cPanel server, and fix few bugs with our existing customized shopping cart and Paypal API? 2) Let me know your rate to set a new WordPress ecomm site after the site migration and bugs fixing. FYI: we are California based

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Sqlite to Mysql 8 วัน left

  Hey Yaroslav, I need all of my Sqlite converted to MySQL. Can you please go through the "backend" portion of this project and connect it with a MySQL database so we can then replicate the same types of queries that were happening in Sqlite? I would like a "class" to interact with MySQL through please. Thank you! -Todd

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  xamarin app 5 วัน left

  I'm looking for a basic Xamarin mobile app. The app h...few menu screens with options. The program would need a database backend to store some config settings and recall them to send to the device. It will need to scan for and connect to the device over BLE and then allow the user to interface with the device using several commands to read/set values.

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Woocommerce Customization Work 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Page.([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2. Make a financing Form and connect it to the product page, and connect the form like 1st URL([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are looking for someone who can help create an API Algorithm that fetches social signals (Ex: Likes, Comments, Shares, Retweets, Tweets, News Mentions on Web)...should work in realtime tracking Several 1000's of Hashtags, Keywords, DollarTags and Citations If anyone has nay prior experience in this department, Please feel free to connect with me.

  $1183 (Avg Bid)
  $1183 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I want an App that can easily connect me to other project managers. I would like to have various designs

  $8 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Project for Vikranat G. 8 วัน left

  Hi vikrant12112, Please let me know 1) If you are able to work with Godaddy (US) to migrate our e-comm site from old Linux server to cPanel server, and fix few bugs with our existing customized shopping cart and Paypal API? 2) Let me know your rate to set a new WordPress ecomm site after the site migration and bugs fixing. FYI: we are California

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  API Twitter with Python 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need support to connect to twitter by Oficial API in Python, configuring credentials such as Bearer

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Create Wordpress Plugin 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  All information and documentation you can find on the following link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need a Wordpress plugin to connect to suppliers API solution to offer their products. Please take a look at the documentation thoroughly. Only serious offers and solutions.

  $2710 (Avg Bid)
  $2710 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา

  ...is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes." This has been going on for months. I also cannot connect Instagram to the account because of the error. The work-around has been to go to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], click of Go To News Feed, and then I get to the page and a shortcut to

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Clear OpenVPN logs -- 3 5 วัน left

  I need this done via TeamViewer or AnyDesk immediately. I have a cron job that automatically clears OpenVPN logs but for s...immediately. I have a cron job that automatically clears OpenVPN logs but for some reason it isn't working. A very simple job to someone with skills. I have customers who can't connect. Please don't bid if you can't do this now.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a Nutrition Calculator On Shopify 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...calculator on my website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). The calculator will be text input and will display the results on the same page. However, the email input will be required and will connect to a list in Klaviyo. The flow chart of calculations is included in the files. PLEASE READ THE CALCULATOR DESCRIPTION AND UNDERSTAND THE FLOW CHART BEFORE BIDDING. Thank you

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Project Manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will provide you tasks. We have existing website , will need to update it and i will provide examples of other websites and info needed. I'll connect you with the guy who does the programming job.

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Build Website 5 วัน left

  ...pricing. Need wholesale customers to be able to create an account which shows pricing and previous orders. We have the domain name already and currently have a page thru godaddy, if it can be used that would be even better, but willing to change if needed. will need to be able to receive orders online and system will autimatically submit PO to our

  $2062 (Avg Bid)
  $2062 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  Website plug in 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Adding to a webslte connect Wallet & sign transaction on solana blockchain Looking for a developer who can help about this project

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  i need an magento expert for next 2 to 3 weeks, we will provide u a list of customizatsions but at this moment , there are some issues in our backups, u have to connect with me on anydesk so i can show u the issues

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Project for Neha V. 8 วัน left

  Upload a new landing page as discussed on the chat. Connect all the buttons and make sure the footer of the old landing page is also visible on the new landing page. Examples are given via Freelancer's chat.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา