ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,235 site support freelancer งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  This project is required app + website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...social media programs but with different design and other ideas The Program Requirements: 1. Registration will be via Facebook and Google or phone number. 2. the program will support Arabic, English and French languages and other languages will be developed in the future 3. The user's location must be taken at the time of registration. 4. upon registering

  $1368 (Avg Bid)
  $1368 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...to join our mailing list Provide us with a live demo of site before delivery Show us how to change, edit modify the content on the landing page ourselves later i.e., provide us with dummy text and images that we can later change ourselves via our admin panel. Unlimited revisions Free support thereafter for as long as we need it Check the current wording

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...there are only 2 products at the moment, I would like to see this site working well so I can add products and develop it. It is a part time personal project, but should be longer term if it goes well. I am looking for a helpful, easy going support person to help me get the best out of the site. My budget is quite low, but my timescales will not be urgent

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi There! A new high end resort is being established, this resort is looking to attract the best of the best in terms of potential vendors on site. The Project manager has asked that the potential Vendor in question, provide some introduction for the Resort Owner to review to illicit further discussions. The Project In Question is to Complete the

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build a website with Wordpress and some backend หมดเขตแล้ว left

  ...in, at the "info by dates" page). So site will be able to collect these files and save them as separated pdf by users/dates/and 2 report kinds for each time when data gets in (so some backend work should be done at this part). With the pdf file we sending user id for the identication part for this site (that site will idendify who will be the owner

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  LearnDash - Build my LMS with LearnDash WP plugin หมดเขตแล้ว left

  I require a freelancer with excellent knowledge of LearnDash and all the plugins which integrate and work with the LMS platform. (UncannyOwl etc) We have a full LMS built in Wordpress WPLMS ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) but come up to certain limitations which wordpress WPLMS doesn’t support well. Now we need this LMS [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] built in LEARNDASH by a pro

  $1314 (Avg Bid)
  $1314 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  upload product that is in dvd format to landing page หมดเขตแล้ว left

  ...join our mailing list Provide us with a live demo of site before delivery Show us how to change, edit modify the content on the landing page ourselves later i.e., provide us with dummy text and images that we can later change ourselves via our admin panel. Unlimited revisions Free support thereafter for as long as we need it Check the current

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Website Content Builder หมดเขตแล้ว left

  ...The buyback website will be used for customers to enter the site, find out what their device is worth, and submit the information requested from us for them to ship in their device, and receive payment upon receipt of their device. Below are some of the features that we offer on the site: - Smart List for which mobile phones that can be sold back

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...condo high rises, construction, clinics and doctors offices, ect. This sales freelancer will be paid commission only, no hourly wage. Second business is a live stream bed and breakfast studio brand that combines AirBnB accommodations with technical and electronic support for bnb guests to livestream on various platforms. Ie YouTube, InstaGramTV, FaceBookLive

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...WEB DESIGN JOB POSTING. I require a freelancer with excellent knowledge of LearnDash and all the plugins which integrate and work with the LMS platform. This is a monthly retainer job to look after not yet launched online learning website which is powered by LearnDash and a variety of plugins. The freelancer will be required to manage the following:

  $737 (Avg Bid)
  $737 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Customize product designer script หมดเขตแล้ว left

  ...gner-jquery/3581183 I have also bought the two addons, "Plus" and "Pricing". Documentation for the script ++ can be found here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] What I need to have done: I need the script to be set up and coded properly for my customers to be able to order their custom prints. but with some specific item standards

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Graphics help for a site of real estate หมดเขตแล้ว left

  I need a support graphics for a site of real estate, i have some ideas and some images to public in the site, it's usefull if the freelancer know bootstrap and css. I am a developer and i need a help for make a really good website by graphics side. With a graphic i want project a site category real estate. i have some images to implement. Sorry for

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Preload Website based on Mouse Movements หมดเขตแล้ว left

  ...task and requires novel thinking and a possibly tricky implementation. Four ideas: 2.1) Use webworkers and http2 push to get all the ressources over 2.2) Render an image of the site to be preloaded on our server based on the real users viewport (width, height of screen). Using the onClick event, show the image immediately (since that will be instantly available

  $2267 (Avg Bid)
  $2267 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...need a freelancer to make some simple modifications to a Wordpress theme that I bought. You must be very familiar with Wordpress, CSS, have modified a theme before, and have good written English. If you don't meet all of these criteria, please do not submit a bid. The theme has already been installed on my website on which the and the site has already

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Minor Modifications to Wordpress Theme of My Site หมดเขตแล้ว left

  ...need a freelancer to make some simple modifications to a Wordpress theme that I bought. You must be very familiar with Wordpress, CSS, have modified a theme before, and have good written English. If you don't meet all of these criteria, please do not submit a bid. The theme has already been installed on my website on which the and the site has already

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a problem with a plugin a Freelancer have made for me. The problem is following: - It should send the support ticket in the plugin (So my consumor can download and activate the plugin on there site, and it will automatic send the support ticket to my mail, without any edit) - The plugin give me a problem when i activate it. I can not go in Media

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Wordpress: Move s2member Site To Memberpress หมดเขตแล้ว left

  ...Memberpress plugin. Production site and staging site are currently installed on a WPEngine server so will have clean copy of production site ready to go on staging site. There is also a large database of Pending users which can be purged from the Database before transition. Following this initial project I will be redeveloping the site from a Pagelines DMS

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Completion of Web development Project หมดเขตแล้ว left

  ...and salvage cars. The site is almost complete and is in testing (with another Freelancer firm). Due to some personnel changes at the existing development firm, I now urgently need someone else to complete the site, take care of bug fixing and then longer term look to take care of ongoing enhancements and provide technical support. Initial quote will

  $485 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...will repeat the process for a desktop application & mobile application . This PM will be hired to create a highly detailed requirements document to be taken or posted to freelancer to build the SaaS application/service for us. PLEASE ONLY BID ON THIS PROJECT IF YOU CAN PROVIDE AN EXAMPLE WRITE UP FROM A SUCCESSFUL PROJECT YOU HAVE MANAGED. REQUIREMENTS

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...TOOLSETS I have a WP plugin that is updated in order to work with the new TOOLSET relationship (not legacy). I have correct most of the code with the help of the official support channel but I must have somewhere a mistake. I have not such a good WordPress php knowledge and I don't have the time to spend in order to find it so I need - someone that

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Mobile QA tester in Malaysia with CELCOM prepaid SIM หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a freelancer for the following task description: 1. Have a CELCOM MALAYSIA prepaid SIM card (either his own or only for testing) 2. Live in MALAYSIA 3. The prepaid SIM to have an internet voice and data bundle active; should allow to send and receive SMS's from short numbers. 4. An ANDROID device with a minim resolution of 480x800

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We have a unique requirement that I want a freelancer to take a look at for us. Information is outlined below: Currently we have a Joomla website at www.buchanconsulting.com. We are inclined to keep it. However, we're open to migrating all of the site over to a different platform if required to achieve success in our project requirements. We want

  $1217 (Avg Bid)
  $1217 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  ...full user uploading of news links. Must be able to be viewed nicely by mobile users. The website most similar to this newly developed website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but this new site will have a new and improved look and feel. The GUI will be much better. Will organize and provide links to news articles, blog sites and other links. Must have a very easy

  $2187 (Avg Bid)
  $2187 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล
  Membership website running on Joomla platform หมดเขตแล้ว left

  ...membership package. The videos will be hosted on Vimeo Pro. Overall structure will be similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] More details will be provided to a winning freelancer. --- Technical Requirements ---- - OS - CentOS 6/7 - HTTP Server - Apache 2.4 - DB Server - MariaDB 10.2 - Software - PHP 7 - Platform - Joomla 3.9 We already have a dedicated

  $17 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Clean up existing Squarespace sites หมดเขตแล้ว left

  Need support from a freelancer experienced with Squarespace to edit three sites (each less than 10 pages). Edits include upload of photos and texts, confirming sites directed to correct URLs, adding links, uploading header logos, etc. Current refresh of each site is relatively straightforward and does not include advanced tasks such as e-commerce

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Design a Music label website หมดเขตแล้ว left

  ...Navigations (Home, Releases, Artists, Mixes, Events, Merchandise, Gallery, Live Radio & Contact) - develop site content, style and appearance - eCommerce elements - Marketing (Email campaigns, SEO etc) - Analytics (Traffic Overview, Sources etc) - Site integration (Spotify, Soundcloud etc) - Newsletter & About Most of these are already done via the template

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Bug fixes for existing asp.net vb.net site หมดเขตแล้ว left

  ...developed application that allows me to schedule shifts. The app sends text messages to individual users to remind them of their shifts. I have lots of bugs that I will need support with. Tasks will include: - Viewing PDF reportviewer report from the internet (currently this works when publishing to local host, doesnt work when run on the web after publish)

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  make a scrapping module with python requests library หมดเขตแล้ว left

  We looking for long term freelancer to help to support in data mining, our rate is between 20 USD to 75 USD max per site (please note that is per site not per hour) depend on complexity. if you clearly understand our requirement, please reply : I understand the fee is per site not per hour require jobs skill : python, request library and other necessary

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We're looking for an additional freelancer to help us with Magento support for an eComm business. Example support includes, but is not limited to: - Being on call for any emergencies, for example being blocked by Google for some reason or indexing issues - Clearing up malware - Resolving why some users on certain browsers can't make a purchase online

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  93 การประมูล
  Project for sannyy หมดเขตแล้ว left

  Hi Sannyy. I'm after a long-term a...first few articles I would like writing are: Where to find wordpress freelancers What you should pay for a freelancer How easy it is to create a basic site with Wordpress How to choose your Wordpress hosting [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] vs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Support options available to you Each one should be around 1200-1500 words...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Need help with HTML code on basic webpage หมดเขตแล้ว left

  ...knows HTML well. I've sorted my domain / hosting etc. and have purchased a HTML based template, which I have uploaded through Filezilla, and am now starting to customize the site, but there are particular parts I'd like some help with, which are mainly: - Moving social icons to a different area of the page - Add some contact details to the header -

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  WordPress Site หมดเขตแล้ว left

  Hello – I need a modern technology services based website created. Our Businesses: - IT Support & Services - IT Consultation - Programming (Web & App) - UI / UX Design We are looking for: - Branding - Mobile version as well - Social Media Marketing - SEO - Some Copywriting, happy for any wording used from other websites. Please provide your previous

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  New social website design and HTMLCSS template หมดเขตแล้ว left

  ...Right-to-left and left-to-right layout design. 2- Colorful using appealing bright colors. 3- Design for site logo that match with site colors. 4- Using appealing graphics and minimal text. 5- Utilize the screen wide. 6- Responsive mobile friendly. 7- Support registration and member workspace. a. Profile view edit page. b. Add new contribution: i. Contribution

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  ...both by the freelancer and us the database needs to be updated with missing customer related data such as accounts, invoices, orders, coupons and other relevant data from the live site. Proper codes, clean css and javascript should be used. Test everything thoroughly on different devises, browsers and browser versions and provide support for few days

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Build a Platform in PHP หมดเขตแล้ว left

  ...Gentlemen, dear Freelancer, I hope, I can find here a freelancer, who can support me with building a platform in PHP. I'll give a short instruction (after a conversation, I'll give you more informations): > User can search by postcode > The platform is like a business directory script, its possible to add user > Each user has their own site on th...

  $1462 (Avg Bid)
  $1462 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ด่วน
  Website Completion หมดเขตแล้ว left

  ...App Get Free Credit Dashboard My Projects Browse Projects Browse Freelancers Browse Local Jobs Inbox Deposit Funds Get Support Log Out Copyright 2018 Freelancer Technology Pty Limited Switch Account finish and complete an existing site PROPOSALS MANAGEMENT ... PROJECT BUDGET (USD) $ 10 - 30 AVERAGE BID (USD) $ 32 BIDS 11 PROJECT STATUS In progress Awarded

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  The website is a portal with an extensive listing(to be made) in the...on the idea of someone working alongside on monthly pay to answer the dynamic support needs or join hands for all product related issues. I am an individual chasing this so I cannot dry-run the current work to identify the fixes that the site needs. I want the freelancer to do it.

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  build a website wordpress หมดเขตแล้ว left

  1: test Wordpress and theme function [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ( should support RTL , AND WORK smoothly ) user freelancer pass freelancer 2: need also check if the host we use now works fine with this Wordpress and this theme or not ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) if not will move theme to other host server . (lead domin to waitng screen not to

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...all of the product pages that I have set up in WooCommerce. I opened a ticket with the plugin's support team & they sent me a revised [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file this morning, but that didn't resolve the issue; therefore, I'm looking for someone here on Freelancer who can help to resolve the problem. *** Here is the error message that appears Warning: A

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...work with any sort of freelancer who has experience creating a website like this. This is a key project for us and keen to get this moving quite quickly. We currently gave 4 projects similar to this and we are keen to get this project moving asap. We are happy to work with new freelancers and also experienced ones. Full support will be given from us

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...• Each video should play in Full screen with 1 click, and revert back to Gallery overview when it is finished without click (working on the webpage today) Add .fl-support • Add support for playing linked .fl-videos • Integrated with the videos that exist on the webpage today and have the same features to be possible to be commented and rated • Each

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  We are looking for a high-quality, creative video editor to help us create software demo videos for a support site. This will be the first of more than 100 videos. Select the video attached to this contest: "2018-10-11 16.06 with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" What we are looking for in the video: - Remove downtime / load time: 00:00 - 00:05, 00:10 - 00:25, 00:27 -

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...portal 5. Edit inbuilt reports - generated using crystal reports 6. Attach a 'public' site at the root of this project - we just had the public accessible website built in ASP.net and it needs to be merged in to one single structure for IIS to serve as one site) 7. Verify pay process runs successfully Prove that your proposal isn't copy and pasted

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  clone themeforest หมดเขตแล้ว left

  i want a freelancer to build a site just like themeforest with all of its functionalities but with rtl support for my client please prove you are not a bot

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  MIcrosoft Exchange Server Expert หมดเขตแล้ว left

  Hello, We have a requirement for 1 resource who should be freelancer and willing to sit on client site for approximately 70 days. The major work responsibility are as follows : 1) Install Microsoft Exchange Server 2016 to the new server. 2) Migrate whole data from exchange 2013 to new 2016 server 3) Trouble shoots all the issue if found

  $3041 (Avg Bid)
  $3041 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Joomla Website SEO Support & Training Project หมดเขตแล้ว left

  2 person team of marketing consultants (EDT) looking for ongoing technical support with Joomla website projects and basic SEO efforts. First project scheduled to start weekend of 15 & 16 September with an existing website . The goals include: (1) use review of a sample website project, along with your recommendations for improvements, to increase our

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Maintenance of PC and general computingskills หมดเขตแล้ว left

  Hi I run a small company where we need general support and maybe for customers too. I want to test the competence of a person on general hardware PC (Window and Mac) and Excel plus GoogleDoc. We need somebody with a perfect English writen and spoken, smart and willing to get into a long term relation ship.: Test on competences and language will be

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...PostgreSQK. The site is similar to airbnb in functionality with our own custom design, which has it's own design and control panels for user, and businesses. We want all aspects of the site to be controlled from admin section (admin dashboard) and changed and updated as required. We are developing a micro-service website for booking services. The site has to

  $3839 (Avg Bid)
  $3839 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Sell hot on mobile and bill หมดเขตแล้ว left

  ...yazılım ihraç etmeyi planlamaktayız. Projelerimizde istihdam sağladığımız mühendislerimizin yanı sıra zaman olarak kısıtlı projelerde ve kendi ihtiyacımız olan projelerde Freelancer da kullanmayı planlıyoruz. Masaüstü ve bu masaüstü yazılımlarla birlikte çalışacak yada bazısektörlere yönelik web tabanlı, android ve ios destekli yazılımlara...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล