ปิด

Design a Website Mockup

Kami mencari freelancer User Experience Design untuk merancang desain halaman home / beranda dari website kami sikumis.com. Dengan tujuan untuk meminimalisir bounce rate yang tinggi pada website kami. Website kami berbentuk marketplace untuk para petani. Terima kasih

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UXD), ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : website design mockup freelance, free date website design rate in indian airlines, website design mockup, jpeg design mockup website, website design mockup job, mockup website design psd html, graphic design hourly rate website design, bounce house website design, design rate website banner, going rate website design, freelance website design rate card, mockup website design, website design photoshop mockup, net website design rate hyd, top rated website design design mockup, website design mockup photoshop, website design rate card, free website design mockup photoshop templates, hourly rate website design php coding, dog grooming website design, website design health, boat website design, shopping portal website design, website design freelancer bid

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Indonesia

หมายเลขโปรเจค: #12011539

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp1092593 สำหรับงานนี้

rahulhunjan99

Greetings, I would like to take part in this project for the unique design of website mockup. I specialize in creating Ui/UX psd mockups and would like to share with you my portfolio: [login to view URL] เพิ่มเติม

Rp300000 IDR ใน 1 วัน
(50 บทวิจารณ์)
4.9
Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(43 บทวิจารณ์)
4.4
nurf4t

Hai saya bisa bantu proyek anda dengan hasil bagus dan saya jamin kualitasnya. Saya sudah membantu banyak klien dari berbagai negara dengan proyek yang sama. Berikut ini sedikit contoh dari sekian banyak portofolio เพิ่มเติม

Rp5000000 IDR ใน 1 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.1
Rp250000 IDR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
johan2106

Seorang desainer muda yang mempunyai tingkat kreatifitas tinggi, dapat di andalkan.. dan dapat revisi berkali kali

Rp250000 IDR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
setiawanari111

Selamat malam Saya ingin melamar pekerjaan di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan adalah mendesain website Saya akan bekerja dengan maksimal dan dengan waktu cepat, jika waktu yang ditentukan ternyata pekerjaan it เพิ่มเติม

Rp200000 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
penitasari

Saya sebagai tenaga IT, berpengalaman pada pembuatan website (terutama front end) serta pembuatan desain (iklan, mobile app dan website). beberapa pengembangan website yang saya terlibat didalamnya yaitu http://b เพิ่มเติม

Rp555555 IDR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0