ปิด

Hire a Java Developer

ทักษะ: Java

ดูเพิ่มเติม: java developer hire johannesburg, asp developer bid hire, game developer java money, iphone developer cost hire, fxcm developer java, production support developer java, isbackend developer java, iphone developer work hire, buddypress developer website hire, shirt developer java, freelance developer java ccpp

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12009311

freelancer จำนวน 8 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹24097 สำหรับงานนี้

anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(17 บทวิจารณ์)
5.1
nagarajdvdg2009

Hi, I have 6 years of experience in Java development. I have been working on Spring boot projects recently. Hope we can have more conversation. Regards, Nagaraja Devadiga

₹27777 INR ใน 14 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.5
₹27777 INR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.3
₹12777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
andriyseledkov

Experience in Java 4 years + , I have free time to finish this project asap. I don't see any doubts that project will done ideally

₹13333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
phaet0n

Hello i have a team of 3 Java specialists. all of them have more than 5 years experience in Java and Scala. also we have experience in all needed technologies. you can find our portfolio in https://drive.google.c เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Mahigssharma

More than 15 years of engineering experience using Java for object architecture , design and programming (j2se/j2ee/Struts/Spring), designing highly-available, scalable , multi-tenant web, XML/SOAP/REST endpoints , ser เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0