ยกเลิก

Golang/Ubuntu 16 management

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $36/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

$12 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sundaybangla

Hello, I am professional DevOps Linux Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus System Admin for your project :) i can start now for setup and deploy app. Thanks and regards. Abu

$55 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
CTVNEWS24

hi there! i am Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus system admin. i can start your project to Golang/Ubuntu 16 management now :) I will give you 3 days free service when my job is done with best review. come on line and le เพิ่มเติม

$55 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dirisalagopal

Amazon Web Services: EC2, Load Balancers, RDS, Elastic Beanstalk, Elastic File System, IAM, VPC, Security Groups, Cloud Formation, Lambda, S3, CLoudFront, Redshift, Route 53, Cloud Watch, Kinesis, SNS, SQS, API Gateway เพิ่มเติม

$20 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0