ปิด

Portable File System using Linked Allocation Method

Implement a Portable File System (PFS) with Linked Allocation Method, which can perform “Allocate a file”, and “Move files from the Windows file system into your file.” You should have your own directory structure, allocation table, etc. inside your file. Move files back out of your file to the Windows file system or Linux/Unix file system.

ทักษะ: Linux

ดูเพิ่มเติม : program copy file system using java windows, java project file system simulation using fat, move file using java given path table, file system create directory race free, eclipse sql databse file system, file system provider, using embedded system developement, upload file system, sap file system, file system viewer, cgi open tmpfile read file system, simulating file system tree java, file system filter, writing file system filters, inserting xml file sql server table

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12195889

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1575 สำหรับงานนี้

mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

₹1650 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gurtajs4

Hi, I am an Android Expert, with Linux, Server Backend Knowledge. I have also worked on IOS Recently I have worked on Raspberry Pi Projects. One of them was coming up with a Tangible Interface with a cube shape, wh เพิ่มเติม

₹1500 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0