เสร็จสมบูรณ์

Virtual Assistance Project 19

มอบให้กับ:

indhushivi

Love to know the guidelines and work along with you. Thanks in advance.

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $23 สำหรับงานนี้

saranaone

I can complete your requirements and tasks on time with good quality results I have 30Hrs/Week and little team with me Thanks in advance

$25 USD ใน 1 วัน
(13 บทวิจารณ์)
2.7
sourabh2001

Hello Greetings!! I have read your requirement and very much confident that I can do this job for you. I have 3 years experience in data entry, web research, classified posting, e-commerce product uploading, ZOHO เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(5 บทวิจารณ์)
1.5
$15 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
arafatmohidul

Dear sir , I have done several project like this .I have confident that i will do your work very well.I hope you would like my work and you will give me a good feedback which is very important for my future เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
luzdolphin

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
donfoss6

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S เพิ่มเติม

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
thinkitltd4

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0