ปิด

Write some Software

Require developer for JSF/Primefaces application 6-12 Months

ทักษะ: CSS, HTML5, JSP

ดูเพิ่มเติม: bid developer write application, software banking application, php developer require surat, freelancer software database application, software write technical manual, software patent application

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United Arab Emirates

หมายเลขโปรเจค: #12190461

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹10277 สำหรับงานนี้

₹7777 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
₹7777 INR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bharatwhizbang

Hi I am very much sure that I can complete work as per your requirements.I assure you that I will provide you quality work and within the decided time frame and budget. Please drop me a message for further discussio เพิ่มเติม

₹5555 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
sachindere76

I have 12 Years’ experience in System Analysis, Design, Implementation and testing of Java/J2EE Applications including Intranet/Internet Technologies as well as Client/Server Technologies. My Areas of Interest include เพิ่มเติม

₹13888 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹13888 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.0