ปิด

openbts

I have a piece of hardware i need to configure settings in openbts with is a open source project and is also the program i am using to run the hardware if you are interested and have skills in programming and cellular devices contact me, ps i need this working ASAP

thank you

ทักษะ: Cisco, FPGA, LabVIEW, ไมโครคอนโทรลเลอร์, VMware

ดูเพิ่มเติม : interception openbts, openbts umts, chris paget openbts, embedded software, labview, openbts catcher imei, openbts consultant, openbts imsi, openbts hardware, imsi auto connect openbts, freeswitch openbts, openbts imsi catcher, imsi catcher openbts, kannel openbts, openbts india, openbts bangalore, openbts kannel

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Canada

หมายเลขโปรเจค: #12030426

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $128 สำหรับงานนี้

technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$200 CAD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MechaEnicar

A proposal has not yet been provided

$55 CAD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0