ปิด

openbts

I have a piece of hardware i need to configure settings in openbts with is a open source project and is also the program i am using to run the hardware if you are interested and have skills in programming and cellular devices contact me, ps i need this working ASAP

thank you

ทักษะ: Cisco, FPGA, LabVIEW, ไมโครคอนโทรลเลอร์, VMware

ดูเพิ่มเติม : interception openbts, openbts umts, chris paget openbts, embedded software, labview, openbts catcher imei, openbts consultant, openbts imsi, openbts hardware, imsi auto connect openbts, freeswitch openbts, openbts imsi catcher, imsi catcher openbts, kannel openbts, openbts india, openbts bangalore, openbts kannel

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Canada

หมายเลขโปรเจค: #12030426

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $177 สำหรับงานนี้

nicu66pr

Hello, I can do this control but....in Labview. Let me know if this is acceptable for you. If yes please provide details. Best regards, Nicolae

$250 CAD ใน 10 วัน
(13 บทวิจารณ์)
4.6
wangen1106

Dear, Sir. I'm LabVIEW, embedded c and software expert. I have many experience about your project. if you hire me, your project will complete successfully. Thank you. Regards.

$277 CAD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.8
$277 CAD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$200 CAD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MechaEnicar

A proposal has not yet been provided

$55 CAD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0