ยกเลิก

Napisz oprogramowanie

ทักษะ: PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : oprogramowanie, napisz 5 artyku?ów, oprogramowanie c++ freelance, freelancer oprogramowanie, grafik freelancer oprogramowanie, oprogramowanie vhdl, napisz, Napisz oprogramowanie, kamera webcam oprogramowanie

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Kozy, Poland

หมายเลขโปรเจค: #12190799

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ zł3030 สำหรับงานนี้

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i เพิ่มเติม

zł3814 PLN ใน 10 วัน
(102 บทวิจารณ์)
8.6
bonapps

Hi, I have been through your requirements and it matches our expertise. I am very much interested in working on your project as it seems that we have done something similar. I am not yet confirmed that I will hav เพิ่มเติม

zł2500 PLN ใน 30 วัน
(7 บทวิจารณ์)
4.2
emiterzl

Witam, kwota jak i czas z kosmosu bo nic więcej nie napisałeś/aś co to ma być. Od siebie dodam, że parę aplikacji napisałem i są używane. Możesz zobaczyć pod adresem: [login to view URL] rejestr.emiter-uslugi.p เพิ่มเติม

zł2777 PLN ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0