ยกเลิก

Napisz oprogramowanie

ทักษะ: PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: oprogramowanie, napisz 5 artyku?ów, oprogramowanie c++ freelance, freelancer oprogramowanie, grafik freelancer oprogramowanie, oprogramowanie vhdl, napisz, Napisz oprogramowanie, kamera webcam oprogramowanie

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Kozy, Poland

หมายเลขโปรเจค: #12190799

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย zł2898 สำหรับงานนี้

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] เพิ่มเติม

zł3814 PLN ใน 10 วัน
(97 บทวิจารณ์)
8.5
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [url removed, login to view] เพิ่มเติม

zł2222 PLN ใน 10 วัน
(218 บทวิจารณ์)
7.8
bonapps

Hi, I have been through your requirements and it matches our expertise. I am very much interested in working on your project as it seems that we have done something similar. I am not yet confirmed that I will hav เพิ่มเติม

zł2500 PLN ใน 30 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.6
zł1666 PLN ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
zł1666 PLN ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
proc0der

Hii Greetings !! We are confident we can do this project with professional look and feel within a estimated time frame . We can complete this project on mentioned time within this budget . I am having major 13+ years เพิ่มเติม

zł1666 PLN ใน 10 วัน
(13 บทวิจารณ์)
0.0
zł2500 PLN ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
emiterzl

Witam, kwota jak i czas z kosmosu bo nic więcej nie napisałeś/aś co to ma być. Od siebie dodam, że parę aplikacji napisałem i są używane. Możesz zobaczyć pod adresem: [url removed, login to view] rejestr.emiter-uslugi.p เพิ่มเติม

zł2777 PLN ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
zł1666 PLN ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.0