ปิด

Write a project on A web based cyber cafe management system using using php or java but php preferably..3

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 18 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $7 USD / hour

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณ
$2 - $8 USD / hour
การประมูลทั้งหมด
18
รายละเอียดโปรเจค

eal-time way to manage the client machines via monitoring and locking in order to process pc rentals which includes the ability to fully control and charge for printing

the objective is to develop an application project to manage the workings of a cyber cafe, provide timing for each user of each system, to the customer. the system will have several functions such as the capability to record the time spent on internet usage

for every machine in the cyber cafe, once a user is logged into the computer, the system should be able to trace every sites visited by the user

and a billing system that presents the user with the amount to be paid, once the user logs out. the bill should include the exact times the user connected and disconnected. maintaining a database of all internet usage for a customer

php or jave should be used php preferably

8000 words min and max 12,000

10,000 words recommended

database to use should be My SQL server,or oracle, php

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online