ยกเลิก

Computer Programming in MARS simulator to test a MIPS assembly language program

Use the MARS simulator to write and test a MIPS assembly language program (named [url removed, login to view]) that

• Reads three grades from standard input. Before reading the values, include a single prompt of Enter three grades:

• Computes the integer average, and

• Prints the results as follows

The avg = ####

where #### is the average grade.

Use the MARS simulator to write and test a MIPS assembly language program that extends your [url removed, login to view] program from an earlier assignment as follows:

• Name the new program avggrade.asm.

• Continuously extract grades from standard input until a negative value is entered.

• Compute the integer average for all grades entered (truncated).

• Determine the corresponding letter grade (’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’F’) using the common ranges. • Print the average and corresponding letter grade to the terminal.

ทักษะ: Programming

ดูเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Aberdeen, United States

หมายเลขโปรเจค: #12020311

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $122 สำหรับงานนี้

asadrana91

need an A grade? contact me.

$122 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0