ยกเลิก

Computer Programming in MARS simulator to test a MIPS assembly language program

Use the MARS simulator to write and test a MIPS assembly language program (named [url removed, login to view]) that

• Reads three grades from standard input. Before reading the values, include a single prompt of Enter three grades:

• Computes the integer average, and

• Prints the results as follows

The avg = ####

where #### is the average grade.

Use the MARS simulator to write and test a MIPS assembly language program that extends your [url removed, login to view] program from an earlier assignment as follows:

• Name the new program avggrade.asm.

• Continuously extract grades from standard input until a negative value is entered.

• Compute the integer average for all grades entered (truncated).

• Determine the corresponding letter grade (’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’F’) using the common ranges. • Print the average and corresponding letter grade to the terminal.

ทักษะ: Programming

ดูเพิ่มเติม : write mips assembly language program, write mips assembly language program mars simulator prompt user string process string character time display specific informatio, solution write test mips assembly language program count letters text file, solution counting words text file finding frequency write test mips assembly language program, assembly language program letter matrix, write assembly language program sort following numbers, write assembly language program matrix multiplication, mips assembly language program compare numbers, assembly language program creator, write mips assembly language program find, assembly language program average numbers

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Aberdeen, United States

หมายเลขโปรเจค: #12020311

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $122 สำหรับงานนี้

asadrana91

need an A grade? contact me.

$122 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0