ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 blog design งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...วัดผลความสุขในการทำงานโดยตีค่าออกมาเป็นตัวเลข และกราฟได้ - สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกด้านต่างๆ เช่น การชื่นชมซึ่งกันและกัน, ระบบสวัสดิการแบบรางวัลที่สามารถเลือกได้, ระบบกิจกรรมสร้างทีมที่สนิทสนมและเข้มแข็ง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่ Blog อย่างเป็นทางการของเรา และ official website ของเรา ซึ่งปัจจุบันทางเรากำลังเสาะหานักเขียนมือดี เช่น 1. นักเขียน SEO - มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความ SEO ในธุรกิจด้านซอร์ฟแวร์แบบ B2B - สามารถเขียนตามโจทย์ที่ได้รับ 2. นักเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจสำหรับ Blog - มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจหลากรูปแบบ - สามารถเขียนได้ทั้งบทความแบบทั่วไป และ บทความกึ่งงานศึกษาวิจัย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ทางเราเสนอให้ - บทความมีศักยภาพในการดึงคนเข้าอ่านสูง โดย Brief หลักนั้นทางเราจะเพิ่มเติมให้ภายหลัง

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการฟรีแลนซ์ เขียนบทความเกี่ยวกับเชียงใหม่ จำนวน 10 บทความ บทความละ 700-800คำ เช่น 10 ร้านอาหารต้องลอง ในเชียงใหม่ เป็นต้น ต้องการภาพประกอบตามเหมาะสม บทความนี้จะเอาไปใช้เป็น content ในเวปไซต์แนว blog

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head - ...

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  กำลังจะซื้อ theme นี้มาทำ Blog เลยอยากหาคนติดตั้ง และ config ต่าง ๆ ให้

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Content Writer Various Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled content writer who specializes in creating engaging, high-quality blog articles and website content for Various platform. The ideal candidate should have experience writing in the Various niche and be able to deliver pieces that are over 1000 words each.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced content writer who has a deep understanding of the technology industry. The ideal candidate should be comfortable with complex technical information and be able to brea...industry. The ideal candidate should be comfortable with complex technical information and be able to break it down into clear, digestible content for professionals in the field. Features of the work: - Required 10-15 blog post monthly - Blog posts writing tailored to industry professionals - Tight turnaround times - Consistent communication to ensure alignment Desired Skills: - Proven experience in technology-related writing - Ability to translate complex technical information into accessible content - Exceptional research abilities in the tech field - Understanding of ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Modern & Informative Framer Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Framer to design a modern, clean website for professionals like me. The website will have a total of 6 pages, with no e-commerce features. The primary objective is to provide information to the visitors. The ideal freelancer for this job should have: - Proficiency in Framer and web design - Strong understanding of modern, clean design principles - Experience in creating UI/UX for professional audiences I have the rough layouts already and the content to be used. But you have to put it together in a beautiful looking website. Logo and color theme is also final. The website will have following pages: Home Page Mobile App - we have a mobile app on google play store, we want to give complete information about the app, key features, f...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  B2B Website & Minimalistic but bold Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...navigation menu, - are sub pages): * Home - * Services - Amazon Brand Management - Amazon Advertising - Amazon Reseller Consulting - Walmart Brand Management - Walmart Advertising * About Us * Our Process. (tailored after ) * Resources (this is to be a blog) Website: - I want the content and design to be similar to Colors/etc can vary - The website should be sleek, professional, and optimized for lead generation and sales. - It should have a clean, modern design that caters to a B2B audience. Logo: - In addition to the website, I'm also looking for a modern and minimalistic logo. - The logo should be simple yet impactful, reflecting the essence of my business and appealing to a B2B audience. Attached is a logo that I have that is not spelled

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Rideshare Fare Comparison Website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled WordPress developer with a strong background in creating dynamic and interactive websites. The developer will be responsible for building a feature-rich website that offers fare comparison between major ride-sharing companies, provides valuable content through a blog, and fosters community engagement through a dedicated forum. Skills and Requirements: Proficiency in WordPress development, including theme customization and plugin integration. Experience with HTML, CSS, JavaScript, and PHP. Ability to work with REST APIs to fetch and display real-time fare data from major ride-sharing companies. Knowledge of SEO best practices to ensure the website's visibility and search engine optimization. Familiarity with forum plugins to create a robust and enga...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a logo for my blog which delivers profound life lessons motivating others. The ideal candidate will create an outstanding logo which reflects the earthy and natural colors that I envision for my blog. As a designer, your skills should include: - Master level knowledge of Adobe Creative Suites, - Experience in designing logos for blogs, - Ability to create concepts based on the narrative given Your task will be to incorporate abstract shapes into the logo. A knack for creating abstract and engaging visuals is a plus. A portfolio showing similar work would be beneficial.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Rideshare Fare Comparison Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled WordPress developer with a strong background in creating dynamic and interactive websites. The developer will be responsible for building a feature-rich website that offers fare comparison between major ride-sharing companies, provides valuable content through a blog, and fosters community engagement through a dedicated forum. Skills and Requirements: Proficiency in WordPress development, including theme customization and plugin integration. Experience with HTML, CSS, JavaScript, and PHP. Ability to work with REST APIs to fetch and display real-time fare data from major ride-sharing companies. Knowledge of SEO best practices to ensure the website's visibility and search engine optimization. Familiarity with forum plugins to create a robust and enga...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  WordPress Blog Content Creator VA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated virtual assistant who can help me with content creation for my WordPress blog. Key responsibilities would include writing appealing blog posts ranging between 500 to 1000 words. Key Requirements: * Excellent writing skills with the ability to engage audiences * Familiarity with WordPress and SEO best practices * Proactive, able to work independently and meet deadlines * Prior experience in blog post content creation is a plus * Firm grasp of the English language This role is not just about writing - it's about creating compelling content that resonates with our readers and adheres to our brand voice and style.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented writer to create short, highly technical articles on various technology topics. The ideal candidate will posses: - An in-depth understanding of technology and the ability to write about it in an engaging and accurate manner. - Proficiency in writing concise, expert-level content. - A proven track record of creating engaging technology blog articles. I'm looking for short, well-researched articles that can provide valuable insights to an expert audience.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a versatile writer for my blog. I specifically need someone who can create engaging, in-depth content on a variety of topics, including Technology, Health, Life Coaching, and Education. The ideal candidate should be able to cover these subjects in a way that's both informative and compelling. Key requirements and responsibilities: - Crafting 750-1000 word blog posts on a regular basis (frequency not yet confirmed) - Researching and keeping up-to-date with the latest trends and developments in the specified topics - Ensuring all content is original and not AI generated - Writing in a style that's accessible and engaging for a broad audience Ideally, you should have: - Proven experience in content writing, particularly blogs - Knowledge or back...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient WordPress developer who can carry out effective content management for my website. Specifically, my website primarily features written blog posts. Your primary tasks would include: - Managing less than 10 pages or blog posts on a regular basis. - Updating the blog posts as necessary to create dynamic and attractive content. Ideal Skills and Experience: - In-depth understanding of WordPress and content management. - Proven experience working with written blog content management. - Exceptional attention to detail, ensuring cohesiveness and effectiveness in content presentation. - Excellent time management skills to ensure regular updates. This project center around content management, with keenness on frequency and quality of u...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...Elementor skills to update our corporate website. The main focus of this project is to add a blog/news section and a careers section to our site. In addition to these main tasks, there are various other content updates required. Key tasks involve: - Designing and customizing the blog/news section with a custom layout and related posts section. - Implementing a comprehensive careers section including job listings, an application submission form, and employee testimonials. - Updating text and images across the site and adding new pages as needed. Ideal candidates should have: - Proven experience with WordPress and Elementor. - A strong portfolio demonstrating success with similar projects. - A keen eye for design, layout, and user experience. - Strong communication...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  ...apparel and supplements. The design needs to appeal to both men and women. Key requirements: - Developing an engaging and user-friendly eCommerce platform on Shopify - Designing for both genders, with a focus on a clean and professional look - Integrating payment gateways and ensuring a smooth process for customers - Optimizing for mobile responsiveness I'm also considering adding a blog section in the future, so I'm open to suggestions on this. Ideal Skills: - Prior experience in building eCommerce websites on Shopify - Strong design skills, particularly in creating gender-neutral designs - Knowledge of SEO and web optimization - Familiarity with payment gateway integrations. Please provide portfolios of similar projects you've completed. Your ...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am looking for someone experienced in web scraping and data collation. The project will involve scraping blog articles in HTML format and compiling desired information into an Excel file. Key Project Requirements: * The extraction will be from specified URLs, using their individual patterns for efficient and accurate scraping. * For each blog article, I need the title, the full text, and the publish date extracted. * This scraped data must be properly arranged in an Excel file for easy analysis. * List of articles is here: Ideal Candidate Expertise: * Proven experience in web scraping is a must, preferably with full understanding of HTML structures. * Proficiency in Excel and data organization. * Attention to detail to ensure accuracy of the scraped data

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Pro Blog Setup with Analytics Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...create a blog site for my business. The main aim of this blog is to promote our products and services to the general public. Your duties will also include integrating analytics to monitor website visits and optimize the site accordingly. Key requirements: - Web design experience, particularly with blog sites - Proficiency in using analytics tools for website optimization - Understanding of SEO and conversion tracking - Ability to tailor the site for a general public audience Your main tasks will be: - Setting up the blog site to be visually appealing, user-friendly, and aligned with our brand - Implementing visitor tracking analytics to monitor user behavior and engagement - Suggesting and implementing website optimization strategies bas...

  $1186 (Avg Bid)
  $1186 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  WooCommerce Developer & SEO Specialist Needed 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...the following changes/updates done Responsibilities: 1. SEO Optimization: • Implement advanced SEO techniques using Rank Math SEO (Paid) to optimize product descriptions, schema markup, and on-page content for improved search engine visibility. • Utilize Linkwhisper (Paid) to strategically optimize internal linking structure and enhance topical authority for blog posts, ensuring content is displayed in a topical authority format on the blog page. • Monitor and analyze SEO performance metrics, making data-driven decisions to improve organic search rankings and traffic. 2. Plugin Management: • Audit existing plugins to identify redundant or outdated plugins that can be removed to streamline site performance and security. • Update and maintain necessa...

  $30 - $250
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $30 - $250
  86 คำเสนอราคา

  I need an experienced WordPress developer to build a real estate website similar to www.squareyards.com. It must have a clean, minimalist design. Key features to include: - Property search functionality - MLS integration - Mortgage calculator functionality - Property listing Page - Project page - Blog section Ideal candidates should have previous experience in real estate website development, strong knowledge of WordPress and the ability to adhere to design guidelines. Proven experience working with MLS and mortgage calculator integrations is a must. A keen familiarity with clean and minimalist web design principles is also preferred. Please include examples of similarly complex websites you've worked on in your proposal.

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Fitness Education Blog Redesign 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced web designer to completely revamp my blog which dedicated to fitness education. The redesign will be built on WordPress and should focus on the following: The website is called I had someone on Fiver make the website, and I don't like the template, I need this done by Tuesday the 23rd, It needs to be modern designed, and updated color theme, etc. • Modernizing the Design and Layout: Give the site a fresh, updated look without deviating from the original fitness education theme. • User Experience and Navigation: Make it as easy and intuitive as possible for my audience to navigate and find the information they are looking for. Proper categorisation and search optimization are necessary. • Enhanced Functionality and Features...

  $250 - $750
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $250 - $750
  94 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content writer who can craft engaging blog articles for my website. Key Requirements: - Demonstrable experience in content writing is a must. Please provide a portfolio of your previous work in this area if possible. - Ability to create interesting and engaging blog posts. - Familiarity with SEO writing techniques is a plus. - Understanding of content marketing and its role in generating traffic and engaging audiences. This is a great opportunity for a talented writer to showcase their skills while helping me grow my online presence. I'm looking for someone who can take my briefs and turn them into compelling content that will captivate and inform my audience. If you have a passion for writing and a keen eye for detail, please get in t...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...conversions. The ideal design should be in modern minimalist, with a cool palette. The design should demonstrate a good understanding of color psychology, UX/UI best practices and demonstrate a clear user pathway aimed at improving conversions. Key features to include in the design are; - A well-executed contact form for lead generation - A lively blog section where we can share valuable content. I am particularly interested in working with a designer experienced in modern minimalist designs, and has a proven track record in designing high-conversion websites. A deep understanding of user experience design is a must-have for this project along with proficiency in HTML, CSS, JavaScript and UX/UI design software. Your portfolio should demonst...

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  161 คำเสนอราคา

  Cerco un copywriter specializzato in ambito industriale-meccanico con la conoscenza di tematiche come CNC, metalli, lavorazioni meccaniche, etc. per un lavoro continuativo: scrittura di articoli per il blog dell'azienda su temi forniti. é richiesta una formazione in ambito meccanico che può dimostrare la conoscenza del settore.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  E-Commerce Website Development similar to https://www.nykaa.com/ 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...designer who can develop an engaging and interactive e-commerce website that will mirror the functionality and design of The website should contain the following: - Product Catalog: A comprehensive and easily navigable catalog of products that allows users to filter according to their preferences. - User Reviews: An in-built system for collecting and displaying user reviews for products. - Online Shopping Cart: A reliable e-commerce setup that ensures smooth transactions for customers in terms of selection, purchase, and check-out. The website will have 10-20 pages, complete with essential features such as home, about, product categories, product detail pages, blog, and contact us, among others. Candidates with proven experience in e-commerce website development, and f...

  $524 (Avg Bid)
  $524 การประมูลเฉลี่ย
  275 คำเสนอราคา

  ...illustrations and graphic design professional to create impactful visuals for my website. I am a new adult sex blogger. I have a Wordpress hosted solution and access to themes. I am therefore not looking for theme creation from scratch in that respect. What I am looking for is graphics/illustrations and colors that I can add to my site to compliment text and help convey the page topic. Your Responsibilities: - Development of unique illustrations for website content - Creation of engaging graphics to enhance user experience - Work collaboratively on design concepts that complement the existing website aesthetics Ideal Candidate: - Open-minded in exploring diverse styles (minimalist, cartoon, realistic, etc.) - Proficient in modern design tools - Has an eye for det...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  iOS App Swift Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for a developer to add functionality to a Swift library Here's an explanation of what we need to do. We need to add this functionality (), to this Flutter package in the iOS part (), because we need to export the result of VNDocumentCameraViewController as a PDF with the text printed on it. Do you think you could do it, and how long would it take ? Please put it in your bid

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Website Redesign & New Feature Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...modern design that is visually appealing and user-friendly. The new design should be optimized for lead generation. - **Add New Features:** A blog section is a key feature I'd like to add to the website. I'm also open to suggestions on other features that would enhance the user experience and contribute to lead generation. - **Improve the User Experience:** The redesign should not only look great but also make it easier and more intuitive for visitors to navigate the website. I aim to keep them engaged and lead them towards the desired actions. The ideal candidate should have: - Demonstrated experience in both website design and development - A strong portfolio of previous projects that showcase successful website redesigns and new feature implem...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  More details: What level of customization would you like to have for the websites built through the saas software? Limited customization What categories of templates should the software include? Business Which of the following authentication systems do you want to be implemented in your saas soft...of templates should the software include? Business Which of the following authentication systems do you want to be implemented in your saas software? Email/password-based Modules that needs to be developed: Website Builder - Websites can be created in 1 click based on the type of the businesses 2. CRM - Where the users can keep a track of all the customers at 1 place. 3. Ai Assistant 4. AI Blog Builder Note: For more details go through the attached doc for full feature and functionality...

  $1388 (Avg Bid)
  $1388 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  SÓLO PERSONAS QUE HABLEN ESPAÑOL! Descripción general del proyecto: Tengo una página web ya desarrollada en Webflow que necesita algunas mejoras y funcionalidades nuevas. Actualmente, el sitio cuenta con secciones como inicio, cómo funciona, planes y precios, y un blog, FAQS, ventajas del servicio y testimonios. (ADEMÁS DE INICIO DE SESIÓN Y REGISTRARSE) Funcionalidades específicas a hacer: Necesito implementar la opción posterior de inicio de sesión y registro para nuevos usuarios. Cuando un usuario nuevo se registre, quiero que pase por un proceso que incluya ingresar su correo, nombre de empresa y teléfono, luego verificar su número de teléfono y responder a algunas preguntas sobre c&oacu...

  $636 (Avg Bid)
  $636 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Website design 9 วัน left

  Based on what we discussed via chat I need to do 2 websites 1st website. similar to - landing page - contact page - introduction of the board - a blog page where we update monthly what our members are doing - a past events page with picture links to a google drive - a page putting a spotlight on the upcoming event venue (we have one event a month) 2nd website - landing page - dive site / wreck site list. - courses with description and prices - Where ppl can inform them selves about course serials and pricing as well as wreck dice site locations - and book / reserve / inquire about courses and wreck trips - update the page with the existing course and trip schedules - all small details we spoke via chat

  $1400 (Avg Bid)
  $1400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project Start Date 18 April 2024 Project End Date 18 May 2024 Working Domain : Your keywords + On page + 400 quality Google Indexed backlinks monthly + Technical SEO + GA and GSC setup and Fix the issues + 4 article for backlink submission + 4 blog every month + GMB optimization Target For 1st month: Backlinks: 400 backlink *) Should be on google Indexed *) Min DA PA 40+ *) 90% should be Do Follow *) 90% should be Uniqueue Domain Total Keywords: 19 have current Position N/A After 1 month (25% keywords should br in Google SRP ) Working Keywords: Online Cake Birthday cake Buy cake online Birthday cake online Flower online Cake shop near me order birthday cake online flower bouquet online flower delivery in delhi gifts for boyfriend gifts for girls designer

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a skilled content writer for a time-sensitive project. - You'll be tasked with crafting engaging blog articles, with the freedom to choose a suitable word count based on the topic. - The content should be well-researched, and professionally written. - It's a time-sensitive project, so the sooner the completion the better. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in blog writing. - Ability to work under tight deadlines. - Strong research and writing skills.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Organic E-Commerce Site & Review Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled web developer to set up an e-commerce platform for organic products. ...features are key: - Product Catalog: An organized system for showcasing less than 50 products. With an option to increase with business growth. - Shopping Cart: A seamless approach for customers to buy and checkout products. - Customer Reviews: An option for customers to review and rate products. - Blog: A section dedicated to detailed organic product reviews, any user can post blog Ideal Skills and Experience The successful bidder should have previous experience in e-commerce website development and blog setup, particularly in the organic product industry. A strong understanding of SEO and customer psychology will be beneficial. Past experience with customer review integra...

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Creative Marketing Assistant Wanted! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in...Linkedin, and Tiktok accounts. This includes creating engaging posts, responding to comments, and growing the follower base. - Content Creation: I'm not looking for someone who will just use Canva templates. You must be able to create original and high-quality content in various formats such as blog posts, infographics, videos, and regular social media posts. Ideal candidate should have: - Previous experience in social media management and content creation - Strong copywriting skills and a good eye for design - Proven track record of growing social media followings - Ability to take initiative and bring new ideas to the table If you are a creative, self-motivated individual who is passionate about marketing and can work with minimal supervision, I look f...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I am in need of a content writer who is able to generate engaging blog posts and website content. The content will be primarily focused on technology, but there may be some additional topics in the future. Key requirements: - Proficiency in writing blog posts and website content - Ability to create engaging and informative content - Knowledge or interest in the technology field would be a plus I am looking for someone who can start immediately and deliver high-quality content within a short time frame.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  The project requires a talented writer with SEO expertise willing to contribute frequently to a blog. Even though the frequency of posts hasn't been specified, proficiency in delivering SEO-friendly posts in a timely manner is needed. Ideal qualifications: - Proven SEO experience, which can maximize blog visibility - Proven blog writing experience, showcasing ability to write compelling and concise content - Willingness to understand the brand's identity/voice and translate it into engaging content Remember to: - Include past work in your application - Detail your relevant experiences - Submit a thorough project proposal The purpose of these blog posts hasn't been clearly stated, however, understanding and flexibility to cater to different ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  SEO Specialist for Technical Blog -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an SEO-centric blog writer with a keen interest and understanding in technology. Your role will entail creating medium-length blog posts (500-1000 words). The exact writing style hasn't been specified, so an ability to adapt your style will be key in meeting my project's needs. Ideal skills and experience: - SEO writing experience, particularly for blog posts - Knowledge on various technology topics - Ability to write engaging and reader-friendly content - Flexibility in adapting to different writing styles.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  ...similar site-building system that can be easily modified in future for both design and SEO optimisation. Your expert ability to seamlessly combine front-end and back-end capacities will be crucial to the success of this project. The project encompases 3+ websites, new logo design, testing, and hosting capabilities. Key Requirements: - Mastery of Wordpress or similar. - A minimum of 5 years experience in full stack development. - Expert in UX/UI. - Integration of chat function. - Integration of ticketing system. - Integration of chat function. - Integration of advertising banner function. - A proven record in deploying and maintaining functional, secure and high-quality applications. - Experience in building a forum or blog. Ideal candidates should detail their e...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา

  As a freelance content creator, my specialty lies in the health and wellness industry. With my expertise, I can create compelling and informative content suitable for multiple platforms. - SKILLS & EXPERIENCE: I am ideally looking for opportunities that require comprehensive understanding of health and wellness to...research and knowledge in SEO would be advantageous. Understanding industry trends, ability to create engaging health-related content, and meeting deadline are paramount for this role. - SPECIALIZATION: My sole focus is on the health and wellness domain. As such, I'm on the lookout for tasks where my specialty can make a significant impact. If you need a seasoned content creator for your wellness blog or health-focused website, it's an expertise I have h...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  Currently, I'm seeking top-notch content contributors with proficiency in creating a variety of professional and formal written materials. The needed content spans across: - Website Content: Crafting brand-focused, clear, and compelling web copy is key. Freelancers should be able to communicate our offerings in an accessible, engaging manner. - Blog Articles: Develop insightful, well-researched articles for our blog. Experience with SEO techniques is a plus. - Product Descriptions: Write concise and persuasive descriptions for our range of products, illuminating their features in a business-friendly tone. Ideal Skills: - Proven experience in professional writing, editing, and proofreading. - An understanding of SEO practices. - The ability to communicate compl...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Clean & Minimalist WordPress Blog Theme 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ELEMENTOR PLUGIN Key requirements include: - A clean and minimalist design while incorporating some elegant elements to ensure a sophisticated look. - A functional theme that is optimized for blogging purposes, with an emphasis on readability and user-friendliness. - Compatibility with essential WordPress plugins for blogging, such as SEO optimization and social media integration. In terms of experience, I am looking for a WordPress developer who has: - Proven experience in creating WordPress themes, particularly for blogging purposes. - A good understanding of user experience and readability principles. - Familiarity with SEO optimization and social media integration within WordPress. If you have a good eye for design, a passion for creating user-friendly interfaces, ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  159 คำเสนอราคา

  ...to a national level. Your strategies should be focused on attracting potential clients from all over the country. Content Strategy: - Blog Posts: I believe that well-crafted blog posts are the most effective type of content to support my off-page SEO goals. Engaging, informative, and shareable posts are what I'm after. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in off-page SEO, with successful track record of increasing website traffic, search engine rankings, and building high-quality backlinks. - Strong understanding of national SEO strategies and target audience analysis. - Excellent content creation skills, particularly in blog posts. - Experience in working with UK-based businesses will be a plus....

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Engaging Job-Focused Blog Content Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled blog writer with knowledge and understanding of the job-seeking process. Your task is to produce SEO-friendly articles centered on career advice, job seeking strategies, and the global job market. The ideal person for this role should have: - Experience in writing on job-related topics. - Knowledge of SEO best practices. - Ability to capture the interest of job seekers. Your role will focus on: - Writing engaging, informative articles. - Utilizing SEO to increase website visibility. - Creating content specifically tailored to job seekers. The ultimate goal of these blog posts is to inform and guide job seekers. This project presents a valuable opportunity for writers with an interest in career guidance and the job-seeking industry.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Elegant Content Writer Needed for US Home Decor Brand 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced content writer to support my home decor brand. The project involves creating website content and blog articles. Key Project Requirements: - The target audience for my brand is primarily customers, but also other brands. - The ideal tone and style for the content is elegant and sophisticated. The ideal candidate for this project will have: - Proven experience in writing content for home decor brands - A strong understanding of the US market and audience - Excellent English language skills with a sophisticated vocabulary - The ability to create engaging and persuasive content If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Urgent Malware Removal for Multiple Sites 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of an expert in malware removal to assist me with cleaning up more than 5 of my websites. The affected websites are a mix of e-commerce and blog sites. The malware has caused significant issues on these sites, including: - Phishing attacks - All sites showing a white page and appearing to be disabled Your primary task will be to conduct a thorough clean-up of these sites, ensuring all malware is removed and that the sites are restored to their original state. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with malware removal, particularly for multiple websites - Familiarity with e-commerce and blog sites - Ability to conduct a thorough clean-up without causing any additional damage - Knowledge of security best practices to prevent future incid...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Multi-Goal Marketing Campaign 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a marketing professional who can help me achieve several key objectives for my project, including increasing brand awareness, generating leads, and driving website traffic. The ideal candidate should have: - A proven trac...professionals aged 30-55 and retirees aged 55+. - Proficiency in utilizing various channels and techniques to achieve the desired marketing goals. - A creative and data-driven approach to ensure the best possible outcomes within a limited budget. The budget for this project is less than $500. Please provide a proposal outlining your strategy, approach, and expected outcomes within this budget. Multiple blog posts related to cleaning will be required, will need to have expert knowledge to work on website (Wix), and marketing, content creati...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน blog design ชั้นนำ