ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,509 need writers start right away งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I want a fresh new logo for my website "[login to view URL]" . logo which a non copyrighted.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I want a fresh new logo for my website "[login to view URL]" . logo which a non copyrighted.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  React Native Expo Loading Spinner Not Working Right 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  The loading spinner is loading for seconds then disappearing without fully loading the first time, the second time I think is fine when you load it.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi, I am looking for someone who have knowledge about animal right in India and can update my current Terms & Condition and Privacy Policy Statement for my website. Must have knowledge and experience about legal law in India for Animals.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, I am looking for 3d freelancer who able to work right away. I want exact design like attached file. No need to wrote mockup on it. I want red light ( effect) in place of Blue upper and downside. And i need logo on marked place. You can check attached screen hot for logo. You can take logo from [login to view URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Australian Native English writer required lots of writing work!! Initial pay will be 1.25 AUD per 100 words. There will be continuous work for the right candidate. Non-Natives please don't waste your bid. I'll report non-native bids. Newbies are also welcome but they must show samples so that I can judge their writing style.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i want to hire a worsening consultant, who knows adobe captivate or elucidate or any other authoring software.

  $1 - $6 / hr
  $1 - $6 / hr
  0 การประมูล

  ...to "what is the capital of australia?" at top of bid need to be able to research need to be able to do APA referencing and footnotes need to be able to write original words in native speaker like language task for an international charity need 3000 words and refs in 8 hrs from acceptance need progress sent each hour write "i can do 3000 w...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Never had any work done to get our site noticed. Any suggestions on bettering the the site is welcome too.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...an experienced resume writer that's available right now. I have a meeting today and they requested an updated resume. All content needed is listed in the old resume, but looking for a more up-to-date layout and a few special touches to make it pop. Sales, marketing, and new home construction resume writers preferred. Crossing my fingers someone is free

  $148 (Avg Bid)
  NDA
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Please see attached word doc. I need this converted to a user-friendly spreadsheet that we can upload to google drive as google sheets. We need it done immediately please!

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am just finishing up my WordPress website for my church. I need the logo enlarged, stretched (horizontally) See image. I need the logo to fit the best as we can without appearing stretched in the red box. Also, I need a way to add links to Youtube videos on the right column...3 of the latest videos to automatically to rotate off so the 3 newest

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I want to build a consumer complaint database with the information I have. I want to be able to pull different things out of the database to analyze. So it may be the date it was produced, the time, where the complaint came from, which facility the product was made in etc. But i want to be able to pull different columns of info to make graphs, but to also be able to enter new complaints in.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I have a two simple images (put a word in the middle, then add some arrows and text) that I need designed to fit aesthetically on a 48mm circle right away, within 30 minutes. Please provide both final versions to me in .ai format. Will show you an example of what I'm looking for when we chat. Thank you.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hello All, Please send us the detailed proposal regarding your SEO process and let us know how you will work on multiple projects. We need the best SEO partner to work for our client's projects. Happy Bidding

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Welcome to the beginning. Consider this job a paid trial. If we work well together, you'll be doing a lot more of the website design and building. However, we will start with you being my subject matter expert on Wordpress Development & all things Divi. I want to rely on you to check my work and help me where I stumble and fail. Here's a little

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  I need someone who can help me simple SEO Audit for my WordPress Site and let me know what your hourly fee. will discuss soon.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a nodeJS and javascript expert. Simple work to implement some classes to read and write special nature excel file and jasmine test for it. More details will be provided by PM Thank you in advance.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I need a keyword research done quickly right now

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  I want highly experienced magento 2 developer, there are 10 to 12 task and some translation job later. Hope fully 3-4 hours job.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello freelancers I have a lot of projects in all engineering fields so i am looking for Electrical & Electronics engineer Mechanical Engineer Civil Engineer Engineers should be expert in following fields Arduino Matlab Raspberry Pi FPGA Verilog/VHDL Python PCB Design (Eagle/Altium) Solidworks AutoCAD if you are expert in any of above mentioned fields then you can place a bid. We wil...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  PLEASE READ BEFORE BID Hello I need smtp and mail sever now. please provide me and i need only smtp server smtp that can send 200k email everyday at a time and its will on inbox. for 1week or 1 month

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  as in the title I am looking for a system that helps me with inventory. Ideally I can than scan the product barcodes from my mobile phone. Need advice which is the best and than implementation. Price to be negotiated.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want dev to convert small psd to html right away. In 2-3 hrs. PSD will be provided in PM

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  It is 6sqm size little coffee bar, that sells drinks and snacks. Needed some logo and some menus. i can provide samples of what i would like to look like. nothing sophisticated is needed, as we are short in budget and time))

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  We need someone FAMILIAR with assisting with Webinars to help set one up and run it ASAP. Please don't contact us if you are not CLEARLY conversational in English! Do NOT contact us if you have no experience and "want to learn" please You will need to help us create, manage and produce videos and visuals for the event, organise the event itself

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need a wordpress developer that can start immediately. Task 1: Fix broken STRIPE/Paypal Are previous developer just changed the webhook URLs and now we can not process payments. This must be fixed immediately. Task 2: Configure levels of access in Indeed Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin Task 3: Activate and configure the GamiPress

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  I am looking for a interactive app with chat features. I am also looking to incorporate PayPal; and there most be a wall to share public announcements. Video live streami...and video post is a great feature to have. This app is basic. The most important feature that it most have is a raffle application to select monthly recipients of prizes give away.

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We need someone FAMILIAR with assisting with Webinars to help set one up and run it ASAP. Please don't contact us if you are not CLEARLY conversational in English! Do NOT contact us if you have no experience and "want to learn" please You will need to help us create, manage and produce videos and visuals for the event, organise the event itself

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Quicky job, problem to click on mobile, is very low sensity, i want it to be fixed.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need someone to write product descriptions for my online Mugs website. I want someone that is fluent in English, excellent grammar, sense of humor required, creative and must be original no plagiarized material. I would like to see examples of your writing by giving you a product image and it's current description to see your capabilities. I'm

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need a 650-750 word blog post article titled: “How to choose the right floor plan for building your new home in Darwin” This blog post is intended to be a detailed list-style post, that educates readers on the things they need to consider when choosing their floor plan. Here are source articles you can use for technical inspiration: https://freshome

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...solution :) We need to disable right click print and ctrl+P - on our pdf veiwer POPUP so people cant print or save docs in our hardcoded administration platform. We did disable so its not possible to right click and print / save etc before opening doc, and when popup we disabled the click to save and click to print but we cant remove the right click.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I do have the Nex - Factory & Industrial WordPress theme i need it to be installed to 2 of my websites. both of my websites are on 1 and 1 servers

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...support a UK based entrepreneur and develop with the business. You will be asked to undertake a variety of tasks to support and grow the business. Job Overview: Immediate start for successful candidates. Flexible hours and good rates of pay. Typical tasks may include: • Research • Bookkeeping • Building and managing contacts databases • Social media

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need someone to write product descriptions for my online Home Decor website. I want someone that is fluent in English, excellent grammar, sense of humor required, creative and must be original no playjorised material. It will be done through an excel spreadsheet. I would like to see examples of your writing by giving you a product image and it's

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  ... I need someone to create a site in wordpress that has horizotall scroll . so user can scroll horizontal to see all pages. needs to be responsive and work smoothly on mobile. / contact us/ advertise/ about us/ social icons. Must show proof of past wordpress sites you made to be considered. Start right now , you ready to work? I mean it right lets

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ... I need someone to create a site in wordpress that has horizotall scroll . so user can scroll horizontal to see all pages. needs to be responsive and work smoothly on mobile. / contact us/ advertise/ about us/ social icons. Must show proof of past wordpress sites you made to be considered. Start right now , you ready to work? I mean it right lets

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ... I need someone to create a site in wordpress that has horizotall scroll . so user can scroll horizontal to see all pages. needs to be responsive and work smoothly on mobile. / contact us/ advertise/ about us/ social icons. Must show proof of past wordpress sites you made to be considered. Start right now , you ready to work? I mean it right lets

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ... I need someone to create a site in wordpress that has horizotall scroll . so user can scroll horizontal to see all pages. needs to be responsive and work smoothly on mobile. / contact us/ advertise/ about us/ social icons. Must show proof of past wordpress sites you made to be considered. Start right now , you ready to work? I mean it right lets

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We need someone FAMILIAR with assisting with Webinars to help set one up and run it ASAP. Please don't contact us if you are not CLEARLY conversational in English! Do NOT contact us if you have no experience and "want to learn" please You will need to help us create, manage and produce videos and visuals for the event, organise the event itself

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, Attached is the file of what I have done. I need to have this redone NEATLY in adobe illustrator, with 1/8 inch bleeds on all sides, according to printer. I need this done RIGHT NOW. ALl designs are done, just need to have redone quickly in different software

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Need a responsive site based on WordPress . The site is shop like, or classified ads, with categories and subcategories, and the product it self. Every page must contain navbar and footer with social links and terms of use ,site map based on pages in database , “configurable..not hard coded “ . The home page contain categories. Each category contain

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  Our website sells home heating oil via Wordpress/WooCommerce. We installed a WooCommerce plugin to be able to create multiple discounts with one promo code. Our products aren't setup the standard way in WooCommerce so the plugin isn't working recognizing quantities purchased, and discounts are not working in the shopping cart.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  I need someone to use bumble for me and use it 1 hour a day. You'll need to know how to use it, and have access to it on your part of the world.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Audio, a newly formed audio post production company and I'm also expanding services to include video editing. I need to get help and advice as to how to get more website traffic and Most Importantly at this exact moment I desperately need my GoFundMe page seen by more people and go viral. I'd like to find a freelancer whos also just starting who wouldn't

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล