ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  135,720 simple php project hotel online reservation งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Velocity Bonus Team Leader Online หมดเขตแล้ว left

  เป็นผู้นำในการสอนและบริหารทีมธุรกิจ Global Dropship Online ด้านสุขภาพ ศาสตร์ต้านชราชะลอวัย นวัตกรรมสิทธิบัตรระดับหนึ่งเดียวในโลก บริหารงานแบบ Personal Franchising ออกแบบการนำเสนอด้วยการสร้างสรรค์อย่างอิสระ

  $1811 (Avg Bid)
  $1811 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Simple CAD / MDT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a simple CAD/MDT for a roleplay server. It would require a login, home, police, fire, dispatch, staff, admin pages. I have images for the login/home, police and dispatch pages. Fire would be the same as police but without the ability to look up names/plates and write warnings/citations/arrests. The staff page should have the ability to

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build me an online application form 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want an online application form built for my Personal Training Services. Please see attached file for application form questions.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  android online shopping 6 วัน left

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $28822 (Avg Bid)
  $28822 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Online assistant with excellent English Grammar... 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're a growing e-commerce brand that is expanding our team. We require the assistance of a highly motivated individual with excellent English Grammar, Punctuation and typing skill. Tasks include: -Learning from videos and pdf (everything is explained in the videos and pdf) -Doing SEO -Uploading products -Verifying grammar -Verifying layout -Writing good product descriptions that sells To...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Mobile App & Web Booking Engine for a Hotel Group 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Loyalty Program 4. Room Upgrades 5. Cross Sell F&B & Spa and others 6. Hotel Notifications - Automatic ,Scheduled & on demand 7. Notifications - Rich Content & Marketing Promotions 8. Payment Gateway 9. Hotel Content - About , gallery, contact, location .. Backed : PHP / Python Hotel Should be able to login and manage individual properties Multi...

  $1070 (Avg Bid)
  $1070 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Build Android App like Paiza Pay 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...designed to meet your everyday needs with no limits. * Mobile Recharge * DTH Recharge * Bill Payments * Insurance Premium Payment * Gift Vouchers * Flight Booking * Bus Booking * Hotel Booking * Shopping With an experience of more than a decade in serving customers in the financial industry, we understand the accountability for every penny spent. We are providing

  $872 (Avg Bid)
  $872 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I am currently working on a project based around sex ed and female health and wellbeing. For part of this project I want to create a website that has ongoing questions and surveys for website visitors to fill out with the answers and results being able to be viewed, ideally the results are anonymous but I have access to who is answering via some kind

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  simple android task 6 วัน left

  I have simple UI structure. if you are expert, you can do in one time. i have source code. I need to combine those. please bid quickly. deadline:1hour 30 minutes.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Make Simple Desktop App Voice command / Speech to text + Source Code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The Voice command application can accept our voice commands to be converted into text messages/file or API code where this message will be read by other applications as an order to do something. The application in windows environtment and easy to setup parameter and source code , so i can connect with other application Running on windows 7 / 8 / 10 Steps: First we mention the name of the ap...

  $782 (Avg Bid)
  $782 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  I Will Create A Website Using Php, Codeigniter, Yii, Yii2, Laravel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...using PHP, Yii, Laravel, Codeigniter. using this I have developed responsive, effective, creative, expressive, Web application and site. in between this I have created many dynamic cross-platform websites/applications to organizations of all shapes and sizes in Custom CMS using PHP frameworks. I am proficient with PHP framework like - PHP - CodeIgniter

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Review online content document 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Require an experienced online marketing content copywriter to review a 12 page document containing: - Facebook ad content - Facebook Ad landing page content - eBook content - Email sequence content Ideally you have experience in writing ads and marketing emails/articles.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Online Casino Slot Games development Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We looking built online Casino slot games who can do like this high quality development part , developer team or developers , exactly we need who did before time casino games and must be know about slot industry , let me know think , we will think built 20 games maybe more

  $5196 (Avg Bid)
  $5196 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  I need a logo designer 6 วัน left

  It is a small hotel with a restaurant. It is located on a river and the theme is a beach, Bahamas, Minimalist vibe. There are lots of mature trees and plants. We are about to begin extensive renovations. The area "Nowe Orzehowo" which translates directly as "The New Nutty" has been chosen as the name. There is also a mature walnut tree on the property

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล
  Seller for online visibility to real Estate agent 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Cold Calling Real Estate Agent in Canada and offer creation of online visibility 100$/ customer closed

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi i am a doing consultancy work with a Hotel & Banquet that is under construction, I have basically designed blue print of kitchen & appliances with exact dimension on paper. Need a person to make a CAD based floor plan design for the same. Estimated work hours: 6-12 hours Output files: Floor plans both 2D & 3D prespective drawing NOTE: Kindly

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a mobile app and backend solution

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a mobile app and backend solution

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have some specific ideas which include holding drawings in multiple coins so it reaches a wide audience. I want it to run on blockchain public ledger with no tomfoolery. Similiar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and have a good code and back office. Will want to demo any app or website before payment made. Also comfortable with wordpress platform.

  $623 (Avg Bid)
  $623 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I am a making an online account for a househsitting / Pet sitting website. In order to apply for available house sitting positions we need to write up a semi short "describe yourself" paragraph. It will need to include that there will be My partner who is 41 Myself who is 30 and our 5 month old Puppy coming along for the visit.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  8 Different Users Online Simulation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project is a website that has 8 different people doing things. The first person initiates the simulation by sending papers to the various people, think of this as basically a little game. Each person has a set of instructions. Depending on what sheet of paper they get it will be sent to someone else. Until all 40 pieces of paper go through or the

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I am a young entrepreneur who is starting his own business with an online store, the name of the store is MyGiftYou, what I need is a logo based on the archetype the ordinary man being dark blue or green as the main color, I would like a simple attractive logo and easy to remember, first you need to know how much is the cost.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล

  I have a wordpress website and my goal is to get my marketplace functional where people can sign up create profiles upload all required information even pictures. i sight similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  WP Developer Needed for: HBook - Hotel booking system for WordPress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...webdeveloper with experience in integrating the HBook - Hotel booking system for WordPress. Please let us know if you have any work experience with the provided plugin. ONLY APPLICANTS WITH HBOOK INTEGRATION PLUGIN EXAMPLES ARE INVITED FOR AN INTERVIEW. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  We are looking for a service-oriented individual to bridge the gap between our online store and our customers. Absolute English fluency is a requirement. The candidate will be responsible for handling all customer inquiries, currently all electronic (via email, social media channels, or a ticket system). The candidate will also be responsible for

  $1986 (Avg Bid)
  $1986 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Need Web Expert 6 วัน left

  NOTE : You don't need to send message if you are not from US I need to re arrange and resize the booking page and fix bugs for a hotel booking website. Single page only. HTML, CSS, JavaScript required.

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Spanish Online Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online store for electronics: smartwatches, ems trainer, wireless earphones and etc. We are looking for call agents, to communicate with our customers in Spain. They need to be Native Spanish speakers, and also be fluent in English. The job is simple and routine. You call the client and take delivery information: two names, address, zip code. Afterwards

  $6 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I require a cosmetic ingredient search from the list I will provide for around 8 products, description needs to be simple and brief and to the point, copy and paste from online is fine as this will be used as an E-leaflet, and I need a quick job. I need this completing in 2 hours maximum. please only bid if you can complete this job within 2 hours

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Around 10-15 days work. I have a Wordpress multivendor marketplace theme ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) that I want to customize. I am looking for experienced wordpress developer for this work. 1. Adding revolution slider 2. language translation 3. design customization (pdf wil be send) 4. payment gateway integration Thanks

  $2212 (Avg Bid)
  $2212 การประมูลเฉลี่ย
  109 การประมูล

  Can be built as an Access or variety thereof or in a MYSQL environment with PHP, etc. We can access with via a web interface that you build or via Remote Desktop for say Access. Hosting - we can host it on line in either a Windows or LAMP environment. We do need access from multiple computers. We do need the capacity for at least two users in the

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...Why Us – 6 pointers • Services – one line description • Packages – One line Descriptions. Company Profile - 200 Words Services • Public Relations and Media - 100 Words • Hotel Representations and Marketing- 100 Words • Destination Marketing - 100 Words • Travel Related Products Representation - 100 Words • Airline Representation - 10...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Croatian Online store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online store for electronics: smartwatches, ems trainer, wireless earphones and etc. We are looking for call agents, to communicate with our customers in Croatia. They need to be Native Croatian speakers, and also be fluent in English. The job is simple and routine. You call the client and take delivery information: two names, address, zip code.

  $3 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Logo creation: black shield bearing green shamrock; Duban Solutions = Company name, Like the idea of a DS overlapping somehow. have a few (horrible) designs ive tinkered with on publisher to get started.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล
  Customer support for a Romanian Online Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for native Romanian speakers to communicate via phone with customers from the country, but also be fluent in English. Work hours are between Monday to Sunday. The main task is to collect delivery information: full name, address, zip code and give the customer exact time frame for delivery. We offer 3.5 euro per hour and 50 cent's for every up sale or cross sale. Every candidate who i...

  $2 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Hungarian Online Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for native Hungarian speakers to communicate via phone with customers from the country, but also be fluent in English. Work hours are between Monday to Sunday. The main task is to collect delivery information: full name, address, zip code and give the customer exact time frame for delivery. We offer 3.5 euro per hour and 50 cent's for every up sale or cross sale. Every candidate who...

  $3 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...agree on terms. I attached a file with more details. hotel search results (with map) should be interactive with results and map like this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need an automatic mapping system to avoid duplicate hotels. The system should work on an algorithm that recognizes the same hotel on different suppliers, merge the results and rooms available

  $2372 (Avg Bid)
  $2372 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล

  ...beautiful site with an old pigsty in Spain and we're planning to open a small hotel there (up to 12 rooms). We can not wait to get at least a rough idea of our hotel and its design, even though we're still waiting for the approval. The "perfect freelancer" for this project should love nature and show it in his work. As you can see on the photos the

  $223 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Create a Professional 60 second teaser video for a new hotel opening 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a new boutique hotel opening up and would like a professional teaser video created so we can add to our website but also use it for social media marketing. We have footage from other hotels that have the same furniture and styling that can be used as well as stills. A render of the hotel is also available. Video of local beach etc can be sourced

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Online assitant 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an Online assistant, who speaks hungarian and english. You will make online consultation on the website we delegate to you. You need to know everything about the products they sell on it. But we will get to it later. Paid monthly. Need to work 6 hours/per day. Everyday

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล
  Web application for online Recording. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Freelancer, Hope you are doing fine. We want to develop a web application wherein multiple users can come online in the same session and record their voices on the platform. The voices of the users will get saved separately with a certain defined frequency say 8 kHz for e.g. The main user (or moderator) will be creating a session and share the

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  We are looking for a voice-over for a short sales movie for a hotel. (Total length of the movie is approximately 1.5 minutes). Total text is about 20 lines. Text will be provided later. To be executed half July. We will select based on the sample text provided. Voice requirements: - International English - Male - Matured sound

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Online TOEFL, SAT tutor 5 วัน left

  What: A small educational project with a friendly work environment and interesting tasks. TOEFL, SAT tutors; When: ASAP Details: 100% online, teaching Chinese students 1-1 (15-18 y.o.); Flexible schedule, monthly taxable salary; Not only you will make money, but also will gain a lot of teaching experience and practice. Requirements: - Native

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Create 60 second teaser video for a new hotel opening 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a new boutique hotel opening up and would like a professional teaser video created so we can add to our website but also use it for social media marketing. We have footage from other hotels that have the same furniture and styling that can be used as well as stills. A render of the hotel is also available. Video of local beach etc can be sourced

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  I want a logo to be designed for my hotel. I want the source file for the same. The hotel is situated on a hill station. The name is ' The Sarahan Blues '

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Compile a list of hotel businesses 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to help us compile a list of all hotel businesses (big chains as well as boutique hotels) in Australia and find some basic information about each business (location - state, address, website) for each business. We are looking for someone who is diligent, detail oriented and efficient.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  89 การประมูล
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล