ปิด

Recherche level designer pour projet jeux video multi-plateforme (appli mobile, PC, consoles).

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 10 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $799 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
10
คำอธิบายโปรเจค

Recherche level designer pour projet jeux video multi-plateforme (appli mobile, PC, consoles).

Il s'agit de participer à la concrétisation d'un projet d'IA conversationnelle accomplissant une croissance (naissance, néo-natal, enfance…) en lien avec l'XP accumulée par le joueur dans ses interactions (cf Aibo de Sony…).

Pour cela sous devrez être capable de travailler en équipe, en lien avec deux autres équipes réparties dans le monde ( Développement Appli et graphisme / Développement IA).

L'interface sera embarquée sur mobile et les codes d'évolution du personnage IA répondront aux codes classiques des RPG (XP, levels, evolution des caractéristiques).

Motivation ultime exigée.

Search level designer for multi-platform video games project (mobile app, PC, consoles).

It involves participating in the concretization of a conversational AI project achieving growth (birth, neo-natal, childhood ...) in connection with the XP accumulated by the player in his interactions (cf Sony Aibo ...) .

To do this, you will have to be able to work as a team, in connection with two other teams spread around the world (Application Development and Graphics / AI Development).

The interface will be embedded on mobile and the codes of evolution of the character AI will answer the classic codes of the RPG (XP, levels, evolution of the characteristics).

Ultimate motivation required.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online