ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,739 list component งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำการเรียกข้อมูลไปยังหน้าเว็บโดยใช้ Stored Procedure ที่ทางเรากำหมดให้ โดยใช้ Component ของ DevExpress

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Joomla Component - Community Association Managment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I need a component where I can organize different Community Associations. I need basicly the following: 1. Property accounting: Record and view every fee, payment, deposit, and refund. Make transaction notes so we know who habitually pays late. Residents can pay their fair share of trash and common area maintenance via wire transfer, cheque

  $741 (Avg Bid)
  $741 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  using SSIS script component, access web service API to pull data into data flow.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...can communicate with me in fluent English, as the inner workings of the code of the app should be explained in detail that can be understood by beginners. I want to be able to list this app as mine; however, as I hope to generate some ad revenue as well, will pay a negotiable portion of that with the developer in exchange for me taking credit for the app

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Make a context menu component with CSS/HTML/Javascript 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, This is a small job to create a contextmenu item only with HTML+CSS+Javascript, to use in my project . I need to make a Radial contextmenu, inspired by this one here : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] With modifications, I have the main idea and sketch in my head, though, I need it to be in code as simple as possible no need for SVG with minimum animations coz its for a private project for me . ...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  create a Joomla page with K2 component. Similar to the page " [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" The page should be similar to "Travel Kit", all offers and travel should be similar to "Travel Kit" offers with the following changes: 1- Give way the "Add to cart" instead comes "book now" which leads to a form. 2- “Book now” form, should

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...related to stress corrosion cracking, where I am statically loading a C-ring specimen and introducing it into a furnace containing corrosive gases. With the stress alone, the component is not expected to crack; however, once we put different corrosive gases in the furnace, cracks start to occur. The way to apply the stress on the specimen is by applying

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Here ar...There should be a link at bottom of the page which should take user to second screen where it should list all the entries user added so far. Exercise 2 Mock the UI in the screenshot Points to remember: Code should be clean Build every UI component with the least UI elements as possible Reuse NativeScript theme styles as much as possible

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  NPV Calculator Widget 2 วัน left

  Hello, I am looking for a commodity component - there are TONS of mortgage, annuity and investment calculators that do what I want. Also, the calculations for NPV are very well-known. I want to be able to embed a widget on a web page that takes a list of N cashflows and calculates the NPV of a selected subset of those cash flows projected over X

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...I am looking for a Delphi component to be built to be able to use the libpostal C++ library from git hub (openvenues). I have tried to do some ground work myself and know there are C++ headers and DLL available. I am using 32 Bit Delphi 10.2 The ultimate goal will be able to be able to either have a unit or component available where I can use the

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Looking for a PCB designer who can take on a PCB design created in PADS professional (2.3), change one IC with a different footprint (but same location - no new traces needed) and export the result so it can be opened and edited in KiCad 5 in the future. Your profile: 1) having PADS professional 2.3 license available 2) experience in PCB design 3) experience in KiCad

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Joomla PDF component customisation 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  -PDF (example PhocaPDF [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). --Customisation of PhocaPDF component. The component works perfectly, few additions are needed. --Replace Phoca branding with our own branding everythings. --Creates PDF of selected articles from backend --Better error handling --Add more template options to PhocaPDF -ACL support https://docs

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Joomla GDPR component multilanguage setup 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are using this one component for GDPR: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need a person who can asap set the 4 language component following extension's developer manual (in attach).

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Joomla PDF component development 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  -PDF (example PhocaPDF [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). --Customisation of PhocaPDF component. The component works perfectly, few additions are needed. --Replace Phoca branding with our own branding everythings. --Creates PDF of selected articles from backend --Better error handling --Add more template options to PhocaPDF -ACL support https://docs

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Salesforce Lightning Component 8 ชั่วโมง left

  I would like you to build us a new custom Lightning component for our customer help site. Once developed, I would like you to put it onto the page layout and style it like the other components. My team will review your code and handle deployment to production. The component should show: * User passphrase * Account number * Account representative

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Joomla component development กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  -PDF (example PhocaPDF [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). --Customisation of PhocaPDF component --Replace Phoca branding with our own branding everythings. --Creates PDF of selected articles from backend --Better error handling --Add more template options to PhocaPDF -ACL support [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:Access_Control_List_Tutorial -Multi-language

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Joomla PDF component หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  -PDF (example PhocaPDF [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). --Customisation of PhocaPDF component --Replace Phoca branding with our own branding everythings. --Creates PDF of selected articles from backend --Better error handling --Add more template options to PhocaPDF -ACL support [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:Access_Control_List_Tutorial -Multi-language

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a simple react card component written. The component will render differently based on whether a user is logged in or not. Styling will be in Bootstrap 4.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am getting the following error when trying to run a SSIS package. This error occurs when downloading a file from a URL location. I have read a bit about the error and it seems it's related to permissions as I am also getting a second error message in Event viewer. This is the SSIS error: [Download error] Error: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: The request was aborted: Could not create SSL/TLS...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Office Rooms Scheduler - Angular or jQuery Component หมดเขตแล้ว left

  Looking for an AngularJS developer (can be also JS) to build a scheduler component to enable user to reserve office rooms in selected time periods on selected days. Each days should be divided by configurable number of possible rooms. Users can reserve a room on specific date by click on the calendar and adjust the reservation time period. Each user

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Build Vue.js component หมดเขตแล้ว left

  I want to build form with specific fields, select box with multiple data in the form of table structure inside the option tag,tree structure in vue js

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Front End App หมดเขตแล้ว left

  ...will be able to list, claim, cancel, verify and complete the delivery jobs. they will also be able to see job delivery history from the server. the mapping component will help driver deliver jobs, and also be an input into pricing details of the job. its desired for the mobile application to also have a geo-fencing component for future planning

  $4233 (Avg Bid)
  $4233 การประมูลเฉลี่ย
  177 การประมูล
  Experienced iOS swift developer needed หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced iOS developer to build a list screen, 1. Load data from json server API 2. Save it to sqlite DB 3. Render it in iOS device 4. Add, delete, update (crud) entries into existing model using tesr client 5 there will be only entity and one list screen involved No server side interaction other than initial data loading from

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Listing Grid component with filters. หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a frontend developer to support our team of developers. Goal of the current project is the development of a listing grid component with filters on an existing web application, based on specific parameters.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Angular or jQuery Component - Dental Diagram หมดเขตแล้ว left

  Looking for an Angular developer (can be also JS) to build a component that will let the user to choose each part of the diagram (single or multiple) and manage those selections (change color to selected from outside of the components - binding). Each part should be highlight (borders) while mouse cursor is over it. Parts can be filled with solid color

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Create estimation module using Odoo ERP system หมดเขตแล้ว left

  ...CCTV part), than anther question will be generate (what type of system, where there are Analogue and IP), main component will be shown if we select Ip for example like DVR, Camera, Cables, all component items. when I select DVR, there is list of DVRs based on the inventory. Same for Cameras, and anther materials. when i confirm the sales, the selected

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Basic Control board II หมดเขตแล้ว left

  Project Blue Board • Controller board for a hand held fan and light source. • All required information should be provided below, otherwise propose or ask • Critical component locations are indicated Basic control board with following main components: • Battery 3,7V HHS 106070 -5000mAh • Voltage step up from 3,7V to 12V and 24 V Respectively

  $750 - $1500
  แนะนำ ปิดผนึก
  $750 - $1500
  13 การประมูล

  I have an 18 years old legacy Win 32 bits dll VST plugin (not protected in any way) that I need to be converted into an OSX AU 64 bits component so that it can be fully functional within Logic Pro X. It is an audio effect, not an instrument. And it's a basic one. It's not a pirate plugin, it's a legacy one that has been freely provided to the community

  $1188 (Avg Bid)
  $1188 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  web online viewer for .sketch (Sketchapp.com) files หมดเขตแล้ว left

  I want sort of online previewer for sketch file (single artboards) where you can see it on different devices (drop down list) and when selecting artboard there is rescaling tool and showing height/width and snap to closest device. Need to have also option to share this artboard link with url (public url for unregistered users) and private (registered

  $2185 (Avg Bid)
  $2185 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Upload component for Vue JS 2 หมดเขตแล้ว left

  Budget: $150. - Full functionality as JIRA’s upload dialog. - Upload local files and preview images - Browse Google Drive and Dropbox files and folders - It needs to show progress while uploading. - It shows file size - It shown thumbnail, selection like above - When reopening the upload form, it shows the recently uploaded files. You can establish a simple test server to demonstrate that...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Joomla Component PHP Treeview Plugin - Part 2 หมดเขตแล้ว left

  Improvements in the joomla component called fabrik

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  web app viewer for .sketch files หมดเขตแล้ว left

  ...see it on different devices (drop down list) and with artboard rescaling tool. Need to have also option to share this artboard link with url (public url for unregistered users) and private (registered users) with certain users with email invitation. *important!!! Viewing will be depending on Sketchapp component positioning Possible future work to

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Simple React Selectbox Component with icon หมดเขตแล้ว left

  Please look at attached file and if you can make this component with React, please bid, Just simple! It should be select box and the icon should be changed according to options.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  custom component modifications หมดเขตแล้ว left

  joomla component modifications - NEED DONE WITHIN 24 HOURS PERFECTLY i have 3 very small components that another developer developed that a need a few changes to each i will provide the installable file for you to work from and you should deliver a new installable file for each component task 1 ============================ com_minisite changes

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  AngularJS or JS Component - Office Rooms Scheduler หมดเขตแล้ว left

  Looking for an AngularJS developer (can be also JS) to build a scheduler component to enable user to reserve office rooms in selected time periods on selected days. There should be two major views (changed by radio-button) - specific day and whole week. Each days should be divided by configurable number of possible rooms. Users can reserve a room on

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  aem component creation หมดเขตแล้ว left

  I need some help to complete my project work done .need a aem developer who can create or help me for java osgi component.I can pay him for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] not a full project .

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Vuejs/Vuetify: Nested menu component หมดเขตแล้ว left

  We need a nested menu component for Vuetify/Vuejs that can be placed into a v-navigation-drawer. Spec attached.

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Google Maps API Component หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking to build a component based on Google Maps API. Functionality is as follows: Initially shows 8 location pointers and a list with the locations overlaying the map. On click of a particular location, either from the pointer or from the list, zooms in on that pointer. In this case, the list with locations also turns into an information

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Development of Custom Google Maps Component หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking to build a component based on Google Maps API. Functionality is as follows: Initially shows 8 location pointers and a list with the locations overlaying the map. On click of a particular location, either from the pointer or from the list, zooms in on that pointer. In this case, the list with locations also turns into an information

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Board game component and box art assets. หมดเขตแล้ว left

  Hello! I am a prospective game designer looking to ...planet in a Tug-of-war fashion. The box will be rectangular so it seems fitting. I will be publishing through a print on demand service that has template requirements for component art assets. I can provide copies in photoshop, illustrator, or .png formats, as the images will require bleed space.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Looking for an expert guru to create a vuetify component in few hours, feel need to hire a right candidate and start up immediately. This is the first step to build vuetify form generation tool.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Angular or JS Component - Dental Diagram หมดเขตแล้ว left

  Looking for an Angular developer (can be also JS) to build a component that will let the user to choose each part of the diagram (single or multiple) and manage those selections (change color to selected from outside of the components - binding). Each part should be highlight (borders) while mouse cursor is over it. Parts can be filled with solid color

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  need texteditor component หมดเขตแล้ว left

  I need an component texteditor that support media also. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Upload component for Vue JS หมดเขตแล้ว left

  I need an upload component for Vue like JIRA's uploader one. See attachment for more details. Budget: $100

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Draw component footprint in Altiun Designer หมดเขตแล้ว left

  I need a footprint for a specific SIM card socket in Altium Designer. Datasheet of the socket attached.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Use Electron based on Vue and Typescript [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Integrate Monaco Editor with Typescript LSP into a Vue Component [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  we have a react application which displays image ,needs double tap to zoom. I have been using this js Pinchzoom. It works but all the ...script tag. sometimes it loads before render hence zoom function don't work . Here is the link to the application [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] any other react component for double tap zoom and pinch-zoom

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  joomla component modifications หมดเขตแล้ว left

  task 1 com_minisite changes ….. please call this component ‘Manage Events’ in the admin menu i need event date on the table here : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on x_site we need a new dropdown / select with 3 options Event type : European Days (1) Euroschool (2) Other (3) ALTER TABLE `eu_site` CHANGE `type` `type` INT(1) NOT NULL

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล