ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 concept design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  icon branding หมดเขตแล้ว left

  สร้าง icon ของสินค้า บนซอง โดยออกแบบภายใต้ concept Art + Medicine เพื่อสื่อถึงฟังก์ชันของมาก์สแผ่นที่จะช่วยบำรุงผิวด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร ส่วนผสมที่ถูกคิดค้นและมีการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไต้หวัน รูปที่แนบจะเป็นตัวอย่างแบบผลงานแบรนด์ที่เป็นแนวทางการออกแบบ

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Photo Jewelry หมดเขตแล้ว left

  บริการ รับถ่ายรูปจิวเวลรี่ If you want to hire me, you have to send me jewelry. I will start the work according to the agreed concept when receiving all the jewelry. My work will focus on clarity. In every corner of the object, you can send pictures that you like as an example to me. Sorry if incorrect vocabulary is used. I'm not good at this language. Thank you very much. พื้นขาวจัดแสงให้ ใส่ขนาดจริง ใส่ถาดโชว์ Display ไฟล์ vdo/gif /png/พื้นขาว **ถ่ายภาพ Stock จิวเวลรี่ ไดคัท รีทัช รูปเครื่องประดับ ลงเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ สามารถถ่ายภาพสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมแต่งภาพเสร็จสมบูรณ์ แก้ไขงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย งานถ่ายภาพสินค้าโดยส่งสินค้าเข้ามาถ่ายตามแบบความสวยงามตามที่ตกลงกับทางช่างถาพ และไม่สามารถแก้ไขงานได้หากดำเนินงานถ่ายแล้ว คอนเซ็ปต์การทำงานเ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  interior designer สามารถมำ3d max skatch up ps ตามconceptที่วางไว้

  $949 (Avg Bid)
  $949 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Build a Website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...จัดเตรียมรูปภาพที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพหน่วยงาน องค์กร หรือ รูปภาพอื่นๆ ที่เราสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่านได้ โดยไฟล์ภาพต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ประเภท *.jpg หรือ *.png • แนะนำบริษัท / ผู้บริหาร / ทีมงาน • โลโก้ สโลแกน • แผนที่การเดินทาง • ข้อมูลสินค้า / บริการ • ข้อมูลการติดต่อ • รูปภาพสินค้า / บริษัท / ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการออกแบบ 1. concept ของเว็บที่ทำ เป็นแบบไหน ทำเกี่ยวกับอะไร 2. เมนูที่ต้องการในเว็บให้มีอะไรบ้าง และ ในแต่ละเมนูต้องการให้มี รายละเอียดอะไรบ้าง(คร่าวๆ) 3. เว็บไซต์หน้าแรกต้องการให้มี อะไรบ้าง เช่น คำพูดเกริ่นนำต่าง ๆ รูปภาพสินค้าที่เด่น ๆ ที่ต้องการนำมาใส่ในหน้าแรก รวมถึงการจัดเรียงหน้าเว็บ 4. รูปแบบเว็บไซต์ตัวอย่างที่ชอบ (ถ้ามี) 5. โทนสีที่ต้องการขอสีหลัก 1 สี และขอ...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ปรับรูปภาพ หมดเขตแล้ว left

  Look natural and beautiful picture. right concept.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  Concept หลักๆ 1. เป็นเว็บสอนออนไลน์หลายๆหลักสูตร โดยใช้ Theme wordpress โดยเลือกจาก 3 theme นี ้ 1.1. 1.2. 1.3. 2. มีระบบการสมัครสมาชิก เพื่อขอรับคูปองและดูหลักสูตรได้แค่ส่วนของ Intro 3. มีระบบการสมัครเรียนเพื่อซื ้อคอร์ส 4. มีระบบการจ่ายเงิน PATPAL, เครดิต, โอนเงินผ่านธนาคาร 5. มีระบบการดู Video online โดยเลือกที่ฝากไฟล์ เช่น vimeo 6. มีระบบ Livechat เอา code ของ

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผูเขาพัก 5 คนขึ้นไป จํานวน 1 หอง - พื้นที่สําหรับจอดรถแยกแตละหองพัก - หองผูจัดการพรอมที่นอนแบบชั่วคราว 1.2 Lobby ,office Area 30% 1.3 Lanscape around of hotel - พื้นที่สําหรับจอดรถรวม - หองครัวและสวนลางอุปกรณ - หองพักพนักงานจํานวน 2 หอง หองละ 2 คน - หองเก็บผาปูที่นอนและเครื่องนอน - ลานซักลาง - หองงานระบบไฟฟา - หองงานระบบสุขาภิบาล - หองเก็บของใหญ 1...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...style that maintains continuity with the rest of the house. Here are some key aspects of the project: - Design: The design must incorporate a traditional aesthetic that blends with our current home style. Creativity is appreciated, but overall, I want it to emulate the charm and warmth of our existing home. - Key Features: The new space must feature large windows for ample natural lighting and an open-concept design for a spacious feel. - Plans: I need comprehensive and detailed architectural plans, that include dimensions, material suggestions, and any necessary structural recommendations. Ideal candidates for this project should have: - Significant experience in architectural design, particularly with home extensions - Proficiency in traditional bu...

  $982 (Avg Bid)
  $982 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  As a clothing company expanding into creative new directions, we're becoming passionate about ...pattern. We're searching for a full-time designer adept at: - Conceptualizing and constructing bold, abstract patterns - Introducing them seamlessly into clothing co-ord designs - Enlivening these with a tasteful and distinctive touch of Superman aesthetics We invite designers confident in their ability to create striking and harmonious visual effects to join us in bringing this intriguing concept to reality. Expertise in fabric patterns, colors theory and an understanding of the Superman brand will be a plus. Your role will require regular communication with our team, so strong interpersonal skills are needed. Ready to embody a world of Superhero creativity on fabric? Le...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  PLEASE READ BEFORE SUBMITTING I am currently seeking an expe...be visually appealing and complement the cartoonish art style of the characters and user interface. User Interface: - The user interface should be intuitive, easy to navigate, yet retaining the cartoonish feel to provide a seamless gaming experience. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in designing cartoonish, visually appealing video game art is a must. - Understanding of game design and integration of art assets into a game's UI. - Experience conceptualizing and executing character and environment designs. - Strong portfolio showcasing previous work in similar styles. This project would be a great fit for artists passionate about mobile gaming and are looking to expand their portfolio whilst ma...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Complete "Hot Seat" Game Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is Right TV game show. The development is partially complete, and I'm now in need of assistance to finish designing the game levels. Specifically, this project entails: - Understanding the overall game concept and mechanics based on the "Hot Seat" game from The Price is Right. - Working on creating engaging and balanced game levels that suit the essence of the original game yet offer a fresh and unique experience to users. - Testing the game levels for any potential issues and refining them as necessary. The ideal freelancer for this job would have a strong background in game level design, preferably with experience in puzzle games. Familiarity with The Price is Right or similar TV game shows would certainly be a bonus. Naturally, a knack for creativity a...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  11 คำเสนอราคา
  Health & Lifestyle eBook Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm scouting for an exceptional writer to compile a highly informative non-fiction eBook, highlighting the diverse area of 'health and lifestyle,' with a particular focus on 'herbal medicine.' I expect the eBook to exceed 7000 words. Job responsibilities: • Comprehensive research on herbal medicine within the health and lifestyle domain. • The write-up should be molded around the concept, making it lucid and interesting for the readers. • A 14-day deadline post the project assignment. • I will have full rights to the complete eBook and its content. Requirements: • Exceptional writing skills and a knack for research. • Proven track record of creating engaging non-fiction content (please share past samples). • Profound unde...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Cartoonish Logo Design in SVG 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...unique, cartoon-ish styled logo in SVG format. Key components I'm considering for this project are: - Logo Design: We’d like an SVG of the following design concept: please add the words “Camp Dumpster Fire” and show a firefighter raccoon putting out a dumpster fire (with a fire hose). We’d like the dumpster to say “this is fine” somewhere on the outside. Adding reference photos to this as well. - Preferred Color Scheme: Use the colors necessary to make the image look good (I am open to your ideas), we’d like to keep it simple for printing. Ideal Skills: I'm looking for a designer with extensive experience in Adobe Illustrator or a similar program, and a strong understanding of design principles. It&#...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Music Event Organizer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assist me with the organization of music events. This will include important tasks such as creating a comprehensive plan for the event and booking artists. Key Responsibilities: - Event Planning: The task includes conceptualizing and planning for large-scale music events that can accommodate over 500 people. The plan should be comprehensive, covering all aspects of the event from the initial concept to the day of execution. - Artist Booking: You will also be responsible for identifying and booking suitable artists for our music events. This requires a keen understanding of the local music scene and the ability to negotiate contract terms with artists and their representatives. Ideal Skills: - Experience in organizing and planning music events of a similar scale - Strong net...

  $18 - $151
  $18 - $151
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon Innovative Tech Logo Design 6 วัน left

  We're seeking a skilled logo designer with a flair for creativity to visually embody our IT company's essence. Company Name: Disendio Industry: IT Agency specializing in E-Commerce services. Initial Concept: Attached is our preliminary logo draft, with a particular appreciation for the design of the 'S'. Color Scheme Vision: Main Color: Black, symbolizing sophistication and professionalism. Accent Colors: 1. Incorporate an energetic orange shade into one part of the 'S', reflecting our commitment to innovation. 2. Integrate a vibrant green shade into the other part of the 'S' to signify fresh perspectives and sustainability. This also aligns with our focus on Shopify services, echoing Shopify's green logo. Slogan: "Innovate...

  $108 (Avg Bid)

  I am seeking a talented graphic designer who can bring my restaurant, ShawarmaZ, to life through a logo. The absence of a specific theme provides you the creative liberty to propose a design that best represents a Mediterranean grill. Ideal Skills include: * Expertise in Graphic Designing * Experience in Restaurant Branding * Creative conquest in design suggestions The project has to be turned around as soon as possible since the launch date is fast approaching. Please include your concept idea in the proposal and only bid if you can deliver swiftly and effectively.

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Open Concept Office Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expertise in office layout design to help me create an efficient, modern and functional workspace. This project focuses on some specific areas and hence the potential freelancer should be able to bring my vision to life by considering the following aspects: • Design Individual Workstations: This area of the office should provide a workspace keeping productivity in mind. It should be comfortable and equipped for long hours of work. • Customer Station: An easily-accessible area for customer service, ensuring interaction with customers is smooth and professional. • Packing Station: This station should feature a durable packing table and a dedicated spot for a printing station. Must be functional and well-organized to support all packaging operations. Open ...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Concept Video (must be visually appealing) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled video creator who can create a compelling concept video brimming with creativity and innovation. The video will be less than a minute long, aiming for a brief, high-impact message that sparks interest and action. There should be two scenes in this video like shown in the attached document. The first scene will just display the project name with some creative line drawing. This scene needs to be simple, professional and catch the attention of the audience. Scene two is intended to show a four pieces of a puzzle in motion to formulate a cloud portal image. Each puzzled piece should be displayed one at a time and then assembled to a the cloud image. The title of the project would be displayed in the center of the cloud image when all assembled. Ne...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...management system where they can create playlists of uploaded content (images, videos, and web feeds). Users can set specific playback durations, transitions and scheduling tools. Users can create multiple playlists of content and save them to display later. 3) an android app that connects to the CMS and can play the created playlists with seamless content transitions. To explain futher the concept. I have 2 x TV screens in my office (android based). I would install our app on the screen and would link to the cms i registered for (code system). I would then be able to login to my cms, create a playlist of content and would send that playlist to display on the TV screen seamlessly. There are a few neccessary features we would need, however i am more interested in finding the ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...Consider a gradient or a complementary color to add depth and dimension to the design. Professional Touch: Introduce sleek lines or elements that reflect a professional aesthetic. This could be in the form of a subtle emblem or a refined layout that aligns with the themes of faith, agility, and speed training. Layout: Evaluate the spacing and alignment of the acronym and the full wording to ensure that it is balanced and harmonious. The updated logo should be versatile for various uses, such as on a website, apparel, or marketing materials. Additional Elements: Optionally, introduce a graphic element that encapsulates the essence of the services provided, such as an abstract figure in motion, to reinforce the concept of speed and agility training. ****Designers, please...

  $101 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Modern Soft Drink Label Design -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a talented and creative designer to create a modern style label for a soft drink...so I'm open to your ingenious suggestions. Here’s what I need: - Creation of a cutting-edge, modern soft drink label design - Sensibility to colors and visually appealing aesthetics. Here is my timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forwar...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  web-based techniques to create an interactive matrix visualization. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can adeptly design and build certain UI widget(s) to set the size of a matrix - specifically, the number of rows and columns. The Widgets: - Embrace the concept of rows and columns into the UI. - You will need to create a Slider, Dropdown menu, and a Text input field for adjusting these values. - An efficient, user-friendly approach is crucial. Skills & Experience: - Proficient in front-end development (HTML, CSS, JavaScript). - Experience with user interface design. - Previous experience building similar UI components. Applications: - Please include examples of past work. - Preferably, these examples will reflect a similar task or demonstrate your ability to create intuitive UI widgets. Please note, as the specific plat...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Secure Website Redesign with E-commerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...layout and design, including its navigation menu structure. My concept includes the integration of social media comments, such as discord or discus. Although I have a concept in mind, I remain open to suggestions and ideas that can improve the design and branding. Key elements for this project include: - Digital download sales integration: In this regard, I prefer to use Amazon CloudFront services. Therefore, experience in working with Amazon CloudFront services is crucial. - Amazon services integration: Knowledge in Amazon services is essential for ensuring the smooth integration. - Security features: The website must follow best practices in security to protect any sensitive information. - Web Design: The freelancer should be capable of recreating t...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  54 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Redesign for Rebranding 4 วัน left

  I need a logo for a brand named Aleeha-Logistics. Our brand will work with export, import, drop-shipping and e-commerce service. We will provide door to door service from China to Bangladesh. Key Characteristics for the logo: - Simplicity - Text-based - Any mix creative concept will be appreciated Check attached logo for inspiration. we're willing to keep the same design with our new e-commerce drop-shipping business concept. You need to submit at least 3-5 mock up to win the contest

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a skilled designer, proficient in creating detail...need of a skilled designer, proficient in creating detailed and realistic graphics. The scope covers logos, illustrations, concept arts, including an exciting music video poster with manipulation based design. Key tasks cover: - Designing unique logos - Creating realistic illustrations - Conceptualizing and designing engaging concept arts - Generating a manipulation-based music video poster Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, illustration, and concept art - Exceptional ability in creating realistic designs - An understanding of teen aesthetics and trends - Proficiency in the latest design software tools Got the knack for realism in design a...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Professional Arabic Business Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I require a professional to craft an engaging business presentation that effectively communicates my project. This project involves a shopping mall investment. The language of presentation needs to be Arabic. Key Deliverables: - A comprehensive portrayal of the project's concept and location. - Detailed account of financial projections and potential return on investment (ROI). - In-depth market analysis and competitor assessment within the shopping mall industry. The ideal candidate should: - Be proficient in Arabic and possess excellent presentation creation skills. - Have a solid understanding of business and investment strategies, particularly within the realm of real estate and mall investments. - Be adept at market analysis and competition asses...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...towards abstract concepts constructed in a monochrome color scheme. Here's a more detailed overview of what I'm seeking: - Art Style: The final product should be a digital painting showcasing a distinctive and compelling abstract concept. I am inclined towards designs that evoke emotion, are layered with meaning, or provoke thought in the viewer. - Color Scheme: For colors, I am specifically looking for a monochrome scheme. I believe this could effectively highlight the depth of abstract art. Ideal Skills and Experience: - Strong background in digital art and design, with a special focus on creating NFT art. - Exceptional ability in using digital art software. - A creative mindset and proven experience in abstract art. - A deep understanding of color theory, ...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Graphic Designer for a board game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced graphic game designer proficient in creating characters with moderate complexity. The concept for the project revolves around a camel race reaching the finish line. Key requirements are: * Experience in designing logos, characters, cards and the box of the board game. I want to design a game and I want everything revolved around the camel character, we will portrait the camel in different ways for the cards (15-20 cards) something similar to the exploding kittens game cards, I also need to create an instruction letter and design the box. I need everything in proper formats. This is a small project for me and not a big company.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Modern Soft Drink Label Design -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a talented and creative designer to create a modern style label for a soft drink...so I'm open to your ingenious suggestions. Here’s what I need: - Creation of a cutting-edge, modern soft drink label design - Sensibility to colors and visually appealing aesthetics. Here is my timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forwar...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Tiny House Village 3D Rendering 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should highlight not just the architectural design of the village, but also the surrounding natural landscape. - The tiny houses themselves will have a modern design aesthetic, so the rendering should be able to mirror this style effectively. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the use of popular 3D rendering software. - A strong portfolio showcasing your ability in exterior rendering. - Experience rendering modern architectural designs - A keen eye for detail, especially in relation to depicting the natural landscape in a visually appealing way. I'm excited to see how you can help visualize this project. Your expertise will be instrumental in helping stakeholders fully understand and appreciate the beauty of this tiny house village concept. Let�...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a sophisticated developer to conduct a Proof of Concept on automating navigation between screens in my Windows/macOS desktop app using Playwright. This project will focus on user-interface automation and performance enhancements. Key responsibilities: - Develop a Playwright automation script for the application running on both Windows and macOS - Focus solely on automating navigation between different application screens Ideal skills and experience: - Proficiency in Playwright automation framework. Demonstrable experience in the same will be valued. - Good knowledge of cross-platform desktop application development, specifically for Windows and macOS. - Ability to understand application functionality at a granular level to create efficient navigation scripts....

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am currently looking for a skilled animator who can take the moderately complex concept I provide and turn it into a visually stunning and easily digestible animated video. The purpose of this project is to effectively convey my concept to the general public in a way that resonates and captivates them. Being able to transform theoretical and abstract ideas into a form that appeals to a diverse audience is the main challenge at hand. The ideal candidate will: - Be proficient in animation software; - Possess the ability to break down complex ideas and translate them into understandable visuals; - Understand effective storytelling to maintain audience engagement; - Have experience with creating educational or explanatory animations; - Have a good sense of timing and pacing...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need a skilled 2D animator who can apply their savvy to materialize an effective advertisement for my business. Requirements: - Mastery in 2D animation - Prior experience in creating advertisements - Ability to integrate business-related elements seamlessly into the animation Ideally, you've worked on similar projects before and can make suggestions to enrich the advertisement. Your ...Prior experience in creating advertisements - Ability to integrate business-related elements seamlessly into the animation Ideally, you've worked on similar projects before and can make suggestions to enrich the advertisement. Your passion for creating engaging content should reflect in your work in delivering a piece that effortlessly grabs the audience's attention and communicates the...

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Barcode System for Vehicle Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a system that can effectively link critical information from barcodes scanned off vehicle license discs with relevant data from our existing Excel spreadsheet. The concept is straightforward but the execution will require a nuanced understanding of both scanning technology and system development. This is how we'd like it to work: - Our handheld scanning device scans the barcode on vehicle license discs. - The system then ties this scanned information with the data in our Excel spreadsheet. This is a crucial step, and flawless interaction between the two is a must. - The system further interacts with our accounting package (we currently use QuickBooks) and processes necessary information. - The final output is a comprehensive analysis encapsulatin...

  $2189 (Avg Bid)
  $2189 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced video maker who can create an effective promotional video for a new product I'm introducing. The primary purpose of the video is to generate awareness and interest among the general public. Key Tasks: - Develop a concept that clearly communicates the product's USP and benefits. - Make sure that the video is engaging and appeals to a broad audience. - Quality execution of the video to maintain professionalism and authenticity. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in creating promotional videos, especially for product launches. - Strong understanding of what grabs the audience's attention and motivates them to engage. - Exceptional video editing skills. - Creative thinking and ability to translate brand voice into vis...

  $5892 (Avg Bid)
  $5892 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in the initial stages of developing a physical product in the consumer goods sector and need expert assistance to help bring my concept to reality. Scope of Work: • Conceptualizing and designing the product based on my initial ideas. • Creating a comprehensive design strategy to ensure the product's aesthetic appeal and functionality. • Incorporating the latest design trends and technologies relevant to consumer goods. Ideal Skills and Experience: The perfect candidate should: • Have a proven track record in designing consumer goods. • Be creative and able to brainstorm innovative design solutions. • Possess strong knowledge of current design trends and technologies. • Be detail-oriented and committed to...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of a truly talented graphic designer with rich experience in creating elegant and modern logos. This project will involve concept, design, and finalization of a logo thatwill become the face of my brand, Painted Daisy Wellness. Here are the requirements: • Design Style: Elegant and chic logo design, exemplifying modern minimalism. • Imagery: Incorporate the 'painted daisy' into the logo design in a sophisticated and not cheesy way. • Colors: Incorporate bold colors particularly for the daisy, while opting for a warm or sage green shade for the company name. • Typography: In terms of font, the company name should be in script style that elevates the brand's aesthetic. Candidates with prior experience of...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am currently seeking a talented and creative designer to create a modern style label for a soft drink...so I'm open to your ingenious suggestions. Here’s what I need: - Creation of a cutting-edge, modern soft drink label design - Sensibility to colors and visually appealing aesthetics. Here is my timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forwar...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  PLEASE READ before SUBMITTING. There's a task you need to do to be considered. I am looking for a talented animator to bring my logo to life with a dynamic 3D cartoon-style animation. The ultimate goal is to have this animation used as a breaker in YouTube videos. The animation will only incorporate the existing logo with no additional design elements. Details: - Animation Style: We're aiming for a fun, engaging, cartoonish 3D style. A bit of charm and wit in the movements would be perfect. - Logo: The only element to be included in the animation is the pre-existing logo. Creativity in how this logo is animated is highly welcomed. Ideal Skills and Experience: - Expert in 3D Animation with a knack for a cartoon-style aesthetic. - Portfolio with previous projects ...

  $1674 (Avg Bid)
  $1674 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am looking to remove part of the concrete slab on the first floor of my two-level home, seeking a more open concept aesthetically. As I currently do not have any existing architecture or engineering plans for this home, your expertise in design and planning may be essential for this project. Required Skills and Experience: - Prior experience with concrete removal projects - Understanding of home structures - Capability to work without prior plans - Proficiency in creating and adapting project plans - Experience or understanding of open concept design principles.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Crafting Empowering Women's Health Brand 29 วัน left

  ...namer to help create a unique and memorable title for a women health and hygiene brand. Your mission is to capture the essence of femininity, empowerment, and trustworthiness, which are the key attributes I want my brand to convey. You will have freedom to create a descriptive or abstract name, as long as it ensures the right meaning and emotions. Furthermore, the brand name should touch on the concept of health and wellness, being at the core of our ethos. Ideal Skills for the Project: - Proven experience in brand naming or related fields - Understanding of the women's health and hygiene market - Creative and innovative thinking - Strong understanding of brand identity and consumer psychology. By transcending the expected and predictable naming norms, we aim to create ...

  $42 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  ...content and dissect it down to its most interesting and engaging points. • Creatively repurpose the content to design a short and compelling video. • Ensure each video is effectively promoting the intended product or service. Ideal Skills: • Experience in video editing and content repurposing, specifically with creating YouTube shorts or similar brief videos. • Strong understanding of targeting and engagement principles on YouTube. • Strong storytelling skills - Ability to showcase the product or service interestingly and engagingly through the video. • Know-how of latest video editing tools and trends. This task requires experienced and creative professionals who can understand the concept and breathe new life into the content. Individuals...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled false ceiling designer to create a modern concept using Plaster of Paris. Key project details: - The design must adhere to modern aesthetics. - Plaster of Paris will be the primary material to be used in the project. - The design should seamlessly integrate recessed lighting within the ceiling structure. The freelancer selected for this project should have extensive experience in interior design, particularly in creating false ceilings. A deep understanding of modern design principles and proficiency in working with Plaster of Paris material are crucial for this job. Additionally, experience in integrating lighting fixtures into ceiling designs is also essential. Kindly share your previous examples of modern false ceil...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi GPU-AI Powered BMS solution -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Implement Data analysis - Observe Battery status, temp, charging current, current voltage, battery mode, relative state of charge, remaining/full charge capacity - Integrate Firmware changes in RC FCC V and SBS commands that aid in monitoring unauthorized changes HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with RC FCC V and SBS commands would also be a strong advantage. Required Changes: - Monitor any unauthorized changes in firmware - Customize command responses The method to monitor thes...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced designer who can help me create a personalized concept vinyl wrap for my sedan vehicle. Requirements: • You should have extensive experience designing vinyl wrap as this will be used on a personal vehicle but also to showcase quality of work to sell auto body, paint and wrap jobs as a business • I expect to work together to create a unique design that reflects my personal taste and style. • Knowledge of the intricacies of wrap design is essential, including understanding how designs translate to a three-dimensional object. Ideal Candidate: • You should have a portfolio that includes vehicle vinyl wrap designs. • Familiarity with sedan cars is an asset. • Above all, you should be able t...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  ...showcase their genius. I Need the letter " MDS" letters should incorporate in the logo. I need a logo that embodies the spirit, potential, and innovation emblematic of my designing services company. Company Name : "MADDYZ DESIGN STUDIO". open to color theme. Key Responsibilities: * Compose a logo that communicates our brand's identity effectively. * Apply your inventiveness to produce a concept that's engaging, proportionate, and versatile. Skills & Experience: * Extensive experience in logo design and branding. * Knowledge in color theories, typography, and design trends. * An understanding of Designing Services industry is a plus. * Portfolio showcasing diverse logo designs for diverse industries. : Vector files shoul...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon UK's Multicultural Focus Group Image 2 วัน left

  I'm seeking a proficient graphic artist to find a real photo of a realistic and detailed multi ethnic focus group based in the United Kingdom. The people should be a mix of casually dressed, officially dress, young(not child but young), mid age and older people representing the community as a whole. The photo should strongly and subtly promote the concept of dynamism, multiculturalism, and equal representation of various ethnic groups in the focus group. Early submissions will have an advantage. Key Requirements: - Realistic and precise detailing. - Fair and equal representation of different ethnicities. - Image should subtly promote the idea of a diverse focus group. - No text on the image initially. Ideal skills and experience: - Experience in creating high-quality, r...

  $26 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a skilled game developer who can bring my puzzle game concept to life. The game should be designed to work seamlessly on iOS, Android, and Web-based platforms. Key Requirements: - Development of a puzzle game - Multiplatform compatibility (iOS, Android, Web) - Implementation of a 2D graphical art style Ideal Candidate: - Solid experience in game development, particularly puzzle games - Strong skills in iOS, Android, and Web game development - Proficiency in creating engaging 2D graphics is a must. Let's create an addicting puzzle game that will capture and engage users across multiple platforms. Your expertise and input will be invaluable in creating this game.

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน concept design ชั้นนำ