ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  45,751 webdesign hotel งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผ...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Looking for someone who has got very good experience withWordPress website development using travelpayouts affiliate API. (Travel Booking website for Flight and Hotel, Car rental and Tour) Only independent developer, but not agency.

  $3876 (Avg Bid)
  $3876 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Looking for someone who has got very good experience withWordPress website development using travelpayouts affiliate API. (Travel Booking website for Flight and Hotel, Car rental and Tour) Only independent developer, but not agency.

  $746 (Avg Bid)
  $746 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  woocommerce design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  webdesign for a new woocoomerce car parts webshop. the design+css+font must be google friendly. bidders only with portofolio.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We currently have a website that needs to be transferred over to Wordpress (it has already been started and is basically just inputting the content into the template). We'd also like to increase our hotels maps optimization and SEO presence. Here is the current website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is the template: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We also have this template that we could discuss...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Telephone consultant 6 วัน left

  Survey hotel and restaurant telephone and broadband installation, anslyise current cost structure, compile report and advise. Location Chirk, near Wrexham.

  $1296 (Avg Bid)
  $1296 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Please read the following carefully before commencing this Assessment: This is the natural follow up of Assessment 1. (I will send to you via private chat) •You have previously discussed three (3) service trends, their history and implications in the marketplace, in Assessment 1. •You now need to discuss how an international 5-star hotel or chain / brand of your choice may implement th...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  hi so as said i have hotel management script in laravel and i need two script added to it properly from front end to back end and make it one.. Larval hotel management : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and links which need to be added are : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] let me know you if you can achive in my time and budget . thanks!

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  react native - 10 screen mvp - hotel booking app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a react native developer to build a hotel aggregator/booking app. This is a minimal viable product, used for testing. It has 10 screens mainly 1) login with google/fb, 2) search screen for adding (a)location, (b)number of rooms and people, (c)date from-to 3) hotel results list screen 4) hotel results on map screen 5) hotel filter screen - based on star rating, user rating 6) ho...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hi so as said i have hotel management script in laravel and i need two script added to it properly from front end to back end and make it one.. Larval hotel management : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and links which need to be added are : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] let me know you if you can achive in my time and budget . thanks!

  $14 - $70
  ปิดผนึก
  $14 - $70
  14 การประมูล
  Build a travel website -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a tours and travel website in word press Features need - Tour , Hotel , Car Rental Booking Customize Tour Booking Destination & Packages Portfoilos Client Feedback & Testimonial Social media integration Blog Page My budget is upto INR 5000 - I will hire who give the service at a low price with good quality. Thank you

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Hi Areeb. I am company looking to hire developer who has worked on C# Desktop application having Hotel Management System expertise. Full time option also available for Dubai office

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  YKTA is a joint venture of three successful automotive supplier companies- Y-Tec, Keylex, and Toyotetsu. YKTA products provide structural safety for the vehicle and important functional parts that must operate as designed. YKTA is an on-site partner and tier one supplier for Mazda Toyota Manufacturing, USA. YKTA has an equipment installation. The equipment was manufactured in Japan and is being ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  hello, do you have some sampes of the hotel website with credit card integration, and calendar sync system, etcetera that you can send to me please?hello, do you have some sampes of the hotel website with credit card integration, and calendar sync system, etcetera that you can send to me please? I wiil like to do somthing similar

  $1286 (Avg Bid)
  $1286 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  business infrastructure 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a hotel and tourism bookings online project and we have completed the registration of company and now we want to build the business infrastructure. so we looking for specialist to help us in that

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ARC has identified the family entertainment/recreation, tourism and hospitality industry as its primary interest and to that end the company is focusing its effort on the development of a recreational center that’s in four phases, comprising of: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] center [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] center, Club and bar 4.3-star hotel, resturants,

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Travel Booking Website like expedia.com 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to build a travel booking website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I am going to need a few things 1. I will be pulling the Hotel, Car and Flight info from the travelpayouts affiliate API, system should be fully integrated with them 2. I will need users to have the option to filter the hotels by distance to locations pulled from a different API 3. I will need to be able to sell addit...

  $2078 (Avg Bid)
  $2078 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  JMCH Hotel London 5 วัน left

  We have an existing staircase that needs updating / remoulding. This will require a site visit / survey, design meeting and drawings for approval by my client.

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build a travel website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a tours and travel website in word press Features need - Tour , Hotel , Car Rental Booking Customize Tour Booking Destination & Packages Portfoilos Client Feedback & Testimonial Social media integration Blog Page My budget is tight I will hire who give the service at a low price with good quality. Thank you.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Please Check JPG * When Clicked Book Now Open Popup form and Asking Following Name: Country: Mobile: Whatsapp / We Chat: *If Airport Pickup If Arrival Flight Number : Arrive Time : *If Airport Drop Hotel Name Departure Time Flight No Note to Driver : Note * Submit Button After Submit it needs to go email

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I run a hotel business. i am looking to add accommodation spaces to my portfolio. So, I am looking for freelancers who can rent out a room in their home on per day cost basis. Other charges like electricity, food etc will be paid extra.

  $3478 - $6956
  $3478 - $6956
  0 การประมูล
  API Integration to our Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are into Online Hotel Booking Platform. We are looking for an expert who is well versed in interfacing API's with 3rd party service providers. eg. My allocator, Cloudbeds, Siteminder The above service providers are Management system and we want to partner with them. Please revert if you can integrate the API's

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I'm looking for a website designer/developer who can urgently assist me with building a website for a luxury hotel in the victoria falls.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  I run a hotel business. i am looking to add accommodation spaces to my portfolio. So, I am looking for freelancers who can rent out a room in their home on per day cost basis. Other charges like electricity, food etc will be paid extra.

  $3471 - $6942
  $3471 - $6942
  0 การประมูล
  Control relay switch from iCal (Airbnb/booking.com) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to be able to turn on and off a device automatically from an iCal linked to airbnb/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] etc. This is to control the heating prior to guests arrival into a hotel room. The device is to turn on 4 hours before guest arrival (12noon) and off after the 4 hours is finished (4pm). This I would like to be able to edit as required. Power through relay: 240v ac max I am happy ...

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon Business card 22 ชั่วโมง left

  Abdulla 0577154337 Ranacamera97531@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Dirab,riyadh,[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] hotel and restorent

  $10 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Travel content writer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a well established travel writer that enjoys writing quirky, informative and interesting travel content, mainly geared towards first time visitors. The content will be delivered via app, in most cases as they are nearby approaching the landmark/attraction/place of interest/restaurant etc using GPS. To be clear, this is not a SEO writing project or a words on page project. We are on...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  I need an artistic mockup of a simple shop fit design for a small casual leasing area (attachment 105014). The area is 2 metres by 5 metres. I've drawn a rough sketch (attachment 115649) of what I'm looking for which includes: - Simply brand the light shades with our brown coloured African Unique Safaris and Tours logo with Live Your Dreams. - No change in wall paint colour - keep w...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Paid Internship 4 วัน left

  Summary: Internships that we offer students hands-on experience with a creative and fun. What you can learn from us you never can learn from any other company or university. Just tell us what you want to learn and your dream is we will help you to achieve it short time. This is a remote part-time, paid internship the core learning program will run up to 8 weeks. Are you a creative thinker? Do you...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Internship 4 วัน left

  Summary: Internships that we offer students hands-on experience with a creative and fun. What you can learn from us you never can learn from any other company or university. Just tell us what you want to learn and your dream is we will help you to achieve it short time. This is a remote part-time, paid internship the core learning program will run up to 8 weeks. Are you a creative thinker? Do you...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Graphic Design Intern 4 วัน left

  Summary: Internships that we offer students hands-on experience with a creative and fun. What you can learn from us you never can learn from any other company or university. Just tell us what you want to learn and your dream is we will help you to achieve it short time. This is a remote part-time, paid internship the core learning program will run up to 8 weeks. Are you a creative thinker? Do you...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  For 3 types of sites: Hotel(17), Construction(18), GYM(23) You can find complete information in the RFP attached.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Python scrapping from Booking.com 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python script to get all the 3-4-5 star hotels of a specific city from Booking.com. As less dependency as possible. Please use: - Python 3 - Pyppeteer - Chromium (if needed) Data needed from the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] list: - URL - Hotel name - Number of stars (numeric) - Address (country, zip, city, address) The script must be able to handle two parameters: - City - Stars (single n...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ‎1.‎ we need website and applications handle Arabic and English ‎ ‎2.‎ integration with amadeus account and our iata ‎3.‎ integration with our hotel reservation supplier ‎ ‎4.‎ able to integrate with ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) ‎ ‎5.‎ apps have all ability to search for best price and do booking and issue ticket ‎6.‎ connecting apps to p...

  $756 (Avg Bid)
  $756 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Nous sommes un studio de graphisme spécialisé au Maroc qui propose une stratégie de marque, un logo, des cartes de visite, des designs d’emballages et bien plus encore. *Création de logo Je crée avec soin votre logo(type), sigle, symbole ainsi que l’ensemble des éléments graphiques de votre identité visuelle, je vous assure la cr...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  hotel management system 3 วัน left

  need laravel developer with experience

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Hotel management system 3 วัน left

  i need an laravel developer with experience with some modules chnges

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have a vacation houses business in Oia village Santorini island Greece. Till now we rent two houses to tourists. You can have a look about our business and photos at our website at www.azaleahouses.com. Last year we bought the property exactly next to the Azalea Houses property. Inside the new property exist a cave of about 60m2 that is currently under renovation. When we finish the renovation...

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hola Edwin. Vamos a trabajar en el hotel Marquis los Cabos 26,27 y 28 de Febrero. Hacemos traducción simultánea y necesitamos alguien que ayude con la logística de entrega / recepción de radios con audífonos y atención al público en general. Estarías interesado?

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build me a PWA in the travel space 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a PWA developed for the hotel industry. I would require the pwa front end and the database back end as well with n no of admin panels for the clients and a superadmin panel . There would be a chat option , document scanner option and some options like food ordering , booking a spa appointment and asking for amenities like soap , towel etc , payment gateway and check in and out from hotel ...

  $3215 (Avg Bid)
  $3215 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  WebDesign - Trabalho em Regime de Freelancer para Empresa 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Procuro um freelancer para trabalhar em regime de freelancer para uma empresa de Portugal. Tem de ter conhecimentos em Worpress, HTML, CSS, JS preferencialmente também PHP, MYSQL. O trabalho é continuo é para ser contratado em regime de freelancer. Preciso de ver portefólio vosso.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need hotel furniture shop drawings for USA market

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Hotel promotions 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I own a hotel and I would like it to be heavily promoted

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Website creation 3 วัน left

  Website Hotelsforcheap 1. Hotel discount website 2. Creating logo 3.I have domain 5. No square space 6. Subscription would be nice as well as PayPal payment integrated 7. Content is below photos can be sent Cover page How it works Have you ever scrolled through [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and saw a particular hotel that looks delightful to stay in but couldn’t afford...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Looking for email data for targeted email in London area. B2b Audio Visual Product. Market sectors , Headquarters (Facilities managers) , Car dealer principles , Art gallery owners , Hotel Managers , Retail (fashion mainly) independent , Leisure venues (club / pubs) Just email address , contact name and contact telephone if possible.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We currently have a website that needs to be transferred over to Wordpress (it has already been started and is basically just inputting the content into the template). After that is finished our booking engine needs to be integrated to the site via CSS. We'd also like to increase our hotels maps optimization and SEO presence. This would be an ongoing job where we'd ask you to also manage...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  This Website displays Hotel Rooms detail and Photos, also some tourism guidance. Tools & Tech: HTML & CSS, Wordpress. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  The deliverable is website template which must be reusable to create new websites based on the template. The visual (webdesign) is provided with PSD files. Looking for expert level CMS Development specialist in PHP symphony framework.

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล