ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microsoft งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Outlook 365 Contact Sharing Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this job should have: * Experience with Outlook 365 * Familiarity with setting up contact sharing features * Great attention to detail to ensure only the intended recipients have access to shared contacts Freelancer will be required to guide me through the process step by step so that I can manage it myself in the future. I have a Microsoft 365 account. I want to put my contacts in outlook in folders/groups and share the groups with certain people in our Microsoft family . Currently in my iPhone there is many many contacts in groups . I setup the groups in iCloud, many contacts have double ups or more … some have 5. Contacts are in iPhone, iCloud, yahoo … I’m not too sure . But when I add or remove someone from a folder I want it to sync with the o...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  As an individual who has already registered as an app publisher with Microsoft, I'm looking for a professional to assist me in publishing my .exe application. Although I'm not certain, it's possible that my application isn't currently complying with the policy requirements of Microsoft. Hence, I need: - A freelancer experienced in the Microsoft app publishing process. - Familiar with Microsoft's policy standards and can ensure the application's adherence to them. - have concerns regarding our package developer/builder and Code Signing certificate, which may have contributed to the rejection. To successfully fulfill this task, an ideal candidate would be someone who can navigate the necessary compliance and publishing procedures of Micr...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Ayuda con Microsoft Project Urgente 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito urgentemente a un profesional que domine Microsoft Project y pueda efectuar correcciones en mi calendario de tareas. Tengo serias dificultades con las sobreasignaciones que debo rectificar. El problema principal radica en: - Sobreasignaciones de recursos - Sobreasignaciones de tareas Ambos de estos desafíos involucran la gestión de recursos humanos dentro del calendario de tareas. Como tal, el candidato ideal para este trabajo es alguien que: - Tiene habilidades avanzadas en Microsoft Project - Puede trabajar bajo presión y entregar resultados rápidamente - Entiende la administración de proyectos y puede ofrecer soluciones a las sobreasignaciones - Tiene un excepcional manejo del idioma español para poder comunicarse efi...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full Stack Dev for SQL-based Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a highly skilled full sta...portal from scratch, since no designs are currently available - Construction of a back end admin portal, also without existing designs Skills and Experience: - Proficiency in PHP, Python, and JavaScript is necessary - Proven experience in developing user-friendly portals from scratch - Solid background in creating and maintaining secure SQL databases with preferred hosting on either Google or Microsoft. User Portal Features: - User authentication and profile management - Capacity for users to upload data - Real-time messaging system for communication between users and admin The ideal candidate should be able to work independently, but also efficiently incorporate feedback and revisions. Previous portfolio of similar work is definite...

  $701 (Avg Bid)
  $701 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Migrating Access Database to .NET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a capable and seasoned freelancer who can assist me in moving an application from a Microsoft Access database to .NET. The main functionality that needs to be transferred is the online and offline functionality. For this task, experience in Microsoft Access and .NET is crucial. Equally significant is the ability to ensure no loss of functionality during the migration process. The freelancer should have: - Extensive experience in migrating databases from Microsoft Access to .NET - Demonstrated ability to maintain online and offline functionality in .NET applications - Portfolio demonstrating past work related to database migration. This migration aims to improve the overall functions of the current application. I'm looking forward to seeing y...

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I require a specialist to convert a series of PDF documents to Word while ensuring that the formatting is left identical to the original. The repurposing of these documents is primarily for editing. An essential requirement of the project is the compatibility of these newly converted documents with Microsoft Word versions 2007 to 2010. Ideal candidate should possess: - Proficiency in Adobe Acrobat and Microsoft Word - Strong attention to detail - Prior experience in converting PDFs maintaining exact layouts.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  I am in need of a Microsoft Access expert to apply some modifications to my existing database. This task requires modifying both the data structure and data entry forms. Here's what you'd be required to do: - Revamp the current data structure to improve efficiency and data veracity. - Update the data entry forms offering an improved user interface and better data capture. The ideal freelancer should: - Have significant experience in manipulating Microsoft Access databases. - Be adept with designing and updating data entry forms. - Possess advanced understanding of database structures, able to suggest and implement improvements. - Be detail-oriented to fully understand the current database structure and required changes. - Show strong problem-solving skills to id...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a skilled professional to conduct a detailed trend analysis on customer behavior from my dataset in Microsoft Excel. This includes: - Analyzing raw data and extracting relevant insights to recognize customer behavior trends. - Skilled in Excel's required features such as pivot tables, charts, and other visual data tools to present understandable trend outcomes. Ideal candidates should be proficient in data analysis, have a robust understanding of Excel functions and should have previous experience evaluating customer behavior trends. The goal is to gain actionable insights to optimize our customer service strategy.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data Entry 6 วัน left

  I am looking for a reliable freelancer to assist with entering text data from physical documents into an Excel spreadsheet. Precision and efficiency in data extraction are paramount. Tasks: - Review and interpret physical documents - Input text data efficiently into Excel Ideal Skills: - Proficiency using Microsoft Excel - Prior experience in data entry - Excellent attention to detail - Ability to operate scanners or related equipment if necessary for document digitization - Experience working with physical documents is a plus

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา

  I am looking for an adept individual who can speedily bring to life a Word document which will serve as a template. The successful candidate should ideally have a strong familiarity with Microsoft Word and be good at creating templates. Project Requirements: - Completion of the project is needed as soon as possible - Strong skills in MS Word document creation and manipulation are essential - This document will serve as a -template, so attention to flexibility and details is key Previous success with similar tasks will be an advantage.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled data entry professional who's comfortable working with a variety of data types...Taking care of data entry tasks regardless of their volume — from small tasks with less than 100 entries to large projects with more than 500 entries. - Being comfortable dealing with any data format — such as Excel, PDF, or even handwritten documents. Ideal Skills: - A high level of accuracy and attention to detail. - Proven experience with several data entry projects. - Strong understanding of Microsoft Excel. - Strong typing and data entry skills. This opportunity is perfect for flexible data entry specialists open to handling tasks of different sizes and various types of data. Please provide previous work samples demonstrating your ability to deliver tasks s...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Microsoft Word Page Numbering Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently, I'm trying to use Microsoft Word to design a consistent layout for my document but it seems something isn't right. Here are the issues to be fixed: - Inconsistent page numbering - Problems with headers and footers I also need some help setting up different header and footer sections, as my document needs variety, which is causing the numbering problem. As such, I am seeking a Microsoft Word specialist with strong skills in page layout and formatting, to assist. Familiarity with the various features and quirks of Word is essential. Experience in managing Word's sometimes tricky page numbering conundrum will be highly valued. You will ensure all pages are numbered consistently and the headers and footers are correctly placed and functioning we...

  $11 - $18 / hr
  ปิดผนึก
  $11 - $18 / hr
  46 คำเสนอราคา

  ...of data from physical documents into Excel. These documents will be sent to you and clear photos or scans will be required before starting the data entry process. - Shortlisting and categorizing data accurately – accuracy is paramount. - Conducting quality checks on the data entries to ensure no errors, misspellings or other discrepancies. Skills and Knowledge Needed: - Strong proficiency in Microsoft Excel and all its functions - Prior work experience with data entry from physical copies to Excel spreadsheets - Excellent attention to detail - Good communication skills to report progress. Please note that only candidates with a robust background in Excel data entry, especially those who have handled physical documents, will be considered for this role. Proven work experi...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Microsoft Dynamics and ANSI X12 EDI integration. The aim of this project is to streamline my business processes. Key Tasks: - Implementing EDI ANSI X12 standard into and out of Microsoft Dynamics. - Tailoring the integration to enhance inventory management, order processing, and shipping & receiving functionalities. You should not only have a solid background working with Microsoft Dynamics, but also a proven experience in ANSI X12 EDI integrations. Your ability to understand and improve business processes, as well as ensure data accuracy, will be vital for the success of this project.

  $2450 (Avg Bid)
  $2450 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Versatile Business Partner Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my pursuit to find a efficient and reliable busin...expect you to handle posting, answering comments, and growing our online community. - Bookkeeping: You are expected to assist in maintaining our financial records, including purchases, sales, receipts, and payments using QuickBooks or similar software. Time Commitment: This is a part-time role which would require less than 10 hours a week. Skills and Requirements: You need to be proficient with Microsoft Office. Knowledge of QuickBooks would be optimal but is not mandatory. Apart from these, excellent communication and customer service skills are essential. Previous experience in a similar role would be highly advantageous. Please make sure your bid reflects your understanding and commitment to carry out these tasks with hig...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  We're seeking a skilled Microsoft Project Freelancer to join our team on a project basis. The ideal candidate should have extensive experience with Microsoft Project, demonstrating proficiency in creating detailed project plans, timelines, and budgets. Responsibilities include setting up tasks, allocating resources, and adjusting plans as needed to meet deadlines and budget constraints. Strong analytical skills, the ability to work collaboratively with cross-functional teams, and excellent communication are essential. If you're a self-motivated individual with a track record of successful project management using Microsoft Project, we'd love to hear from you. Preferably from Kerala, who can travel to the Kochi office sometimes.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented developer with profound knowledge in WhatsApp API integration. Specifically, the successful candidate...WhatsApp user. e.g. -send -number 01234567890 ...xxx extension could be HTML TXT JPG PNG To be considered for this project: - You must demonstrate strong experience in utilising the WhatsApp API by providing past work samples. Skills/Experience: - No preference to the language used BUT the solution needs to be EXEcutable on a Microsoft command line imperative. - Experience in API Integration. This is an poised to be an exciting project for the right individual, who understands my needs, and has the right skill set to deliver a seamless solution. Let's connect and achieve greatness together!

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for someone to assist me in the day-to-day support of my custome...This role is for 4 hours a day, Monday - Friday, with the opportunity to expand to full time after 90 days. About you: 1) Speaks fluent North American English 2) Able to follow directions but not bound by directions. (e.g. if you hit a road block you must be creative). 3) Familiar with using the internet/chrome browser. 4) Familiar with searching e-commerce websites. 5) Proficient in using Microsoft. Must be familiar with excel and know how to use vlookup. 6) Overall good learner with people skills. 7) Email Support 8) Learn to use our application as a user 9) Suggest application improvements as you use our application over time If you are interested in this job post reply with "I love Data"...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled individual to convert a Google document into a Word format. The project doesn't have a strict deadline, but your timely delivery would be much appreciated. The project requirements are as follows: - Conv...your timely delivery would be much appreciated. The project requirements are as follows: - Convert a Google document into a Word document - Formatting of the content in the Word document can be different or similar to the Google document. You will have the flexibility to design and layout the document as per your professional discretion. Skills and Experience: - Proficiency in Google Doc and Microsoft Word software - Understanding of document formatting in Word - Attention to detail is crucial - Previous work in the area of document convers...

  $65 / hr (Avg Bid)
  $65 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a gifted programmer to create macros for Microsoft Excel and Outlook to streamline and automate my daily tasks. The project calls for developing a robust solution to automate: - Report generation: The macros should automatically generate and update reports in Excel. Experience in creating dynamic and complex Excel macros is essential. - Email communication: The macros should be capable of auto-generating and sending emails via Outlook. You must be familiar with programming that enables automation in Outlook. This project needs someone experienced with Excel VBA, Outlook scripting, and other automation techniques. A command over task batching and scheduling will be advantageous as the job involves daily reports and email generation. Ultimately, I am in search of a...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PPC & SEO for Australian Audience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quality score and other campaign metrics - Review competition strategies, strengths and opportunities and keep pace with search and social industry trends and developments Experience & Skills - 2+ years commercial experience in SEO / PPC Advertising - Experience in SEM Rush is a must - Experience in Online Marketing - BA in computing/marketing/mathematics or equivalent - Sound knowledge of Microsoft Excel, PowerPoint & Word or Google Suite - Advanced Google AdWords (must be certified) - Experience with Google Analytics - Understanding of paid search management is a must Key Competencies - Efficient & well organised - Sophisticated English written and verbal communication skills - Strong knowledge of the web - Ability to work autonomously with client campaigns ...

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  Urgent 750-Word APA Essay 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(you, your) as in, “When starting a company you need money.” Try to avoid shifting to the first person (I, we) as well. It is distracting to the reader and bad style to shift persons in a paper—students often do it in the middle of a sentence. The requirements below must be met for your paper to be accepted and graded: · Write between 750 – 1,250 words (approximately 3 – 5 pages) using Microsoft Word in APA style, see example below. • Deadline: The essay must be completed within 3 hours of assigning the project. This is non-negotiable and should only be considered if you're confident you can meet this timeline. • Format: The essay must be written strictly in APA format. • Quality: Despite the urgency, high-quality...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Word Document Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...document for me. Key Responsibilities: - Reformatting the Word document and enabling the easy navigation by means of well-structured headings and subheadings. - Creating a sidebar within the document with clickable sections for a user-friendly experience. Ideal Candidate: The perfect candidate would have proven expertise in Word document handling and composition. Advanced understanding on Microsoft Word including the creation of hyperlinked content within the document is highly favored. A keen eye on formatting details, like creating sophisticated sidebars and enabling easy navigation through well-placed headings, is definitely beneficial for this project. Please note that this project involves only reorganizing and improving navigation of an existing Word document and does...

  $7 - $20
  ปิดผนึก
  $7 - $20
  44 คำเสนอราคา
  Legal Office Assistant with Common Sense 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comprehending legal documents - Ability to work alone or with others and work under deadlines - Enjoy being busy and working on tasks assigned or finding work to do - Comfortable with office equipment set up, following basic office procedures and filling in the rest if procedure missing - Comfortable with finding new tasks to keep office as a whole organized and well kept - Experience with Microsoft Word, Excel - Experience with Efficiently handling office tasks - Ability to read, comprehend, and assist in filling in forms and making grammatical corrections - Assisting with administrative tasks For these tasks, having accounting skills could be a valuable addition to your roster, but ultimately, strong communication, organization skills, attention to detail, and problem-solv...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  10 คำเสนอราคา
  Word to Excel Document Formatting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Copy and paste my (4) pages of a Word document to my existing Excel document. I need a meticulous individual who is proficient in both Microsoft Word and Excel to transform four pages of a Word document into an Excel document. This task requires: - A high understanding of Document formatting. - Accurately transferring all contents from the word document into an organized tabular format in Excel. This includes all text, headings, and subheadings. - Constant attention to detail to avoid overlooking any details during the copy and paste process. Ideal candidates should have previous experience in a similar role. A high level of experience in Word and Excel is also necessary for this task.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  175 คำเสนอราคา
  "Promoting Microsoft Teams Adoption in Education" หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to create a compelling speech that encourages employees to adopt Microsoft Teams in a remote work situation. The ideal freelancer for this opportunity would be experienced in public speaking and possess a strong understanding of Microsoft Teams, particularly its benefits in enhancing collaboration, communication, and productivity. Here are some specifics concerning this project: - The target audience: It's important that the speech connects with students. It should be tailored to highlight how Microsoft Teams can make remote learning more accessible and efficient. - Primary goal: The speech should intensely focus on persuading listeners to utilize Microsoft Teams in a remote work situation. - Challenges to address: The speech should po...

  $28 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...personal, financial, and confidential business data. Not only has my name, address, and phone number been accessed, but my financial details, including credit card and bank account information, have also been breached. In addition, confidential business data, including trade secrets and client information, has also been compromised. The hacker gained unauthorized entry into my email, Amazon, and Microsoft Edge accounts. I took the immediate step of changing all of my compromised passwords. However, I am still worried about my security and need a cybersecurity expert to ensure that there are no remaining vulnerabilities or loops in my system. The passwords were changed again and I have spent days undoing what they have been doing. I had to buy a new phone and sim because they se...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  SharePoint Online Files Locating Task 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help with data management especially between Microsoft SharePoint Online and Excel. Your task would involve: - Locating specific files in one SharePoint library. These files will be clearly identified by their names which are already listed in an Excel spreadsheet. - Updating the same spreadsheet by adding a new column for the file locations once you've successfully found them in SharePoint. The ideal freelancer for this job should have the following experience and skills: - Proficient in Excel data management. - Familiarity and experience with Microsoft SharePoint Online. - Excellent attention to detail.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can create an entry system in Microsoft Lists. The system should be designed to manage and search various types of employee data. Key Responsibilities: - Develop a custom system for entering multiple types of employee information. - Construct search functionality for easy access to specific details. The fields required for employee entry will include: 1. Employee name and contact details 2. Job title and department 3. Rate of pay 4. Employment status The search function must support queries by: 1. Employee name 2. Job title 3. Department 4. Rate of pay User Interface Requirements: - Simple and intuitive design for seamless navigation. - Customizable layout and color scheme to match individual preference. - Mobile-friendly interface for acces...

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...project completed In my enterprise, we have a group policy setting that restricts user from accessing registry tools. I want to install a windows service on users machine, this service should read the url it returns below JSON. [ { policyUID: "NoControlPanel", path: "SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer", entry: "NoControlPanel", value: "1", regType: "REG_DWORD", operatingSystem: "7,8,10,11" }, { policyUID: "NoTrayContextMenu", path: "SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer", entry: "NoTrayContextMenu", value: "1", regType: "REG_DWORD", operatingSystem: "7,8,10,11" } ] I want to apply these restrictions on...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient software developer who can create a web application using the Microsoft Power Platform. Key Requirements: - Highly skilled in Microsoft Power Platform - Familiar with web application development and deployment - Ability to meet a strict deadline of one month Tasks to Perform: - Design and build a web application based on specified requirements - Thorough testing for usability and performance - Smooth deployment, ensuring the application runs seamlessly on all desired platforms I look forward to seeing your proposals detailing your experience with Microsoft Power Platform and web application development. This is a time-sensitive project so prompt responses would be appreciated.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in search of a capable professional to convert numerous PDF files into editable Microsoft Word documents. The key requirements involve: - Converting both text and numerical data from the PDFs to Word. - Absolute precision is vital as the information converted should match exactly with the original PDFs. - Please note that the PDFs do not contain any images or graphics that need to be edited. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in working with Microsoft Word and PDF conversions. - Attention to detail to ensure accuracy of information. - Ability to manage deadlines and deliver completed work in a timely manner. This is not just a file conversion process - it's about turning a PDF into a functional Word document that allows ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา

  I am in need of a freelance educator who can design a well-structured basic computer course for me. This course should encompass the following: - Microsoft Office Suite: Word, Excel, PowerPoint. You should be able to explain the important features of these applications and how to navigate them effectively. - Internet and Email Usage: Valid internet navigation techniques, creating an email account, sending, and receiving emails among other basic internet operations should be covered. - Computer Hardware and Troubleshooting: Basic knowledge about components of a computer, understanding of how they work and troubleshooting common hardware problems are necessary. Candidates should provide a portfolio of their past projects similar to this, detailing the process they employed, duration...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced data entry specialist, specifically someone competent in text data entry using Microsoft Excel. Job Details: - The task involves the entry of text data into a Microsoft Excel spreadsheet. - The complexity of the data is yet to be ascertained, as the tools and resources to be used in the entering process still need to be determined. - The user should possess strong typing skills and a keen eye for detail. Skills Required: - Competency in Microsoft Excel - Attention to detail - Quick typing skills - Experience in performing data entry tasks is ideal. Please place your bids keeping in mind the scope and requirements of the task. Thank you.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  ...seeking a skilled freelancer to design and implement flows within Power Automate for managing tasks in Microsoft Lists. The primary function of these flows should be: - Creating new items within the list, including fields for Title, Description, and Due date. - Updating existing items with adjustments to the Title, Description, and Due date as required. - Assigning associated tags to certain list items. Notably, these tags should specify certain individuals within our organization, specifically team members and administrative personnel, creating an alert or notification system of sorts. Ideal candidates for this project would have demonstrable experience with Power Automate and Microsoft Lists, with a knack for streamlining process through automation. Also beneficial ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I have microsoft access and i want to fix problems The freelancer should understand arabic And be professional in microsoft access

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need a skilled freelancer to convert a Google document into a Microsoft Word (.docx) for offline editing. You should have experience in document conversions and any challenges that might arise in ensured formatting retention. Ideal Skills: - Proficiency in Google Docs and Microsoft Word - Experience in file conversions - Attention to detail Your Application: Please include examples of past work involving similar projects in your application. This will greatly assist me in understanding your competence for this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I have microsoft access with tables and forms all ready I need to fix some problems and check the app also add some features Should done the edits all today

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  As a client invested in a Microsoft Visual Studio workspace, I am seeking an expert equipped to guide me on interpretation of the graph in the local history window, particularly to identify the feature branches among others. Any freelancer interested in this project should have proficiency in Microsoft Visual Studio, a good understanding of graphs in local history window, code versions, branches, and a knack for conveying complex tech notions just in layman's terms. A systematic, structured delivery would be greatly preferred.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Electron JS App Completion: Windows, MAC, Linux 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an alert, via the API. The alerts can be set to specific zones within the site, so the software might be configured to listen to zone A, and ONLY if an alert is processed through the web interface for zone A will it trigger, and display. The software must have the following requirements built in: • Must be installed to the ‘Program Files’ directory. • Must be capable of being installed via Microsoft Group Policy • Must be capable of being updated across group policy, via removal and reinstallation of a newer version (the MSI file). • Must be created as an MSI build for Windows, standard files for MAC and Linux • Zones are updated via our web portal, as are the site keys – which the software will need to listen to, and update according...

  $1639 (Avg Bid)
  $1639 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 Integration for Business Operations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assignment, pricelist management, and enquiry management systems using Microsoft 365 applications. We currently utilize Microsoft Excel and Teams for routine tasks but are seeking an expert in these applications to take our productivity to the next level. Key Tasks: - Suggest feasible ticketing and task assignment integration tools that can work seamlessly with Microsoft Excel and Teams - Integrate suggested tools with Microsoft 365 applications, ensuring smooth synchronization and operation - Implement pricelist management and enquiry management functionalities within the applications - Develop real-time reporting capabilities for efficient tracking and control Ideal Skills and Experience: - Proficient in Microsoft 365 applications, particularly E...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...qualified telesecretary to enhance the efficiency of our administrative team, responsible for proficiently managing incoming calls and processing patient files with the highest level of confidentiality and organization. The ideal candidate should possess: - Proven experience in managing medical files - In-depth knowledge of confidentiality regulations in the medical field - Proficiency in the Microsoft Office Suite However, we are open to candidates without prior experience, as motivation, dedication, and a willingness to learn are also important criteria. This role, conducted through telecommuting, is for a duration of 3 months and is open exclusively to freelancers based in Mauritius. It requires previous medical experience, a strong understanding of medical confidentiality p...

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน microsoft ชั้นนำ