ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  260,889 html notes for web designing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  NEED HELP TO DESIGN PROTOTYPE from someone who is the expert in designing PROTOTYPE'S If you are the right person who has the expertise, please get in touch Thanks, Sidd

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I currently run the website management and digital marketing for an eCommerce business; I need someone who can assist me with small tasks. The requirement is only approx 3-4 hours per week at present. This could be a long-term and growing opportunity for the right person. The current tasks at hand include; sorting through products and ensuring the correct

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...signal. After designing filter, apply the filter to the original music signal and observe the result. Include following plots. A. Magnitude and phase plot of your filter. B. Magnitude plot of original signal C. Magnitude plot of filtered signal 2. Design your own low-cut shelving filter which can cut the low frequency of given music signal. For the problem

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Logo for Creative Agency 14 วัน left

  I am after a logo for "Creative Tribe" which is going to be a New Zealand based Creative Agency that will specialise in Web Development Web Designing UX Mobile Apps Branding Outsourcing Talent I would love this logo to be unique, catchy, cool and probably modern. I do not mind Creative Tribe or CreativeTribe (1 word or 2 words) if the

  $19 (Avg Bid)
  Mock HTML website 6 วัน left

  I would like a UI developer to work with me to build a mock HTML website.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  LoGo Designing -- 2 6 วัน left

  I need an experienced freelancer to design a logo for me.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Manic can The manic can always be a white if we ch...good to the kind of clothes you get a design on it sometimes when you designing clothes on the manikin get you lost sometimes because of the color it’s always white and you need to change it ,example like brown or black or at lest a little tan to help you get the right color for the right person.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Here are the questions for the essay Length: 1000 words or 4 printed pages. Use lecture notes, regular readings and at least one other scholarly source in constructing your answer. ( will provide if needed) List the source in a bibliography. Use consistent endnotes for references. 1. The English Reformation was carried out against the wishes of the

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  UI Designer - Long Term Contract 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for a remote UI Designer to join our development team. Your role will be based around designing screens, windows and interfaces from meetings with our developers. From your designs, our developers will create the design. Our application is a POS application built for the Windows operating system environment so you must have knowledge

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi, I am computer scientist, web engineer and inventor, I am looking for Individual WordPress developer to assist me with different task from easy like working from WordPress admin to very complex like designing automation an optimization using tools like node.js and JavaScript This position is great for someone who has some skills and wish to improve

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  First, let’s start with an introduction. My name is James and I’ve always had a knack for business. Both my grandfathers were very successful businessman, and so is my brother (luck never favored my poor father). Business is in my genes. I have a grasp of markets, trends, consumer psychology, marketing, and everything else that makes a business tick

  $875 (Avg Bid)
  $875 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  I have a list of directories, for example: Mountain-100 Black, 38 Mountain-100 Black, 38Chain Mountain-100 Black, 38Front Brakes Mountain-100 Black, 38Front Derailleur Mountain-100 Black, 38Front DerailleurFront Derailleur Cage Mountain-100 Black, 38Front DerailleurFront Derailleur Linkage Mountain-100 Black, 38HL Bottom Bracket Mountain-100

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Design a brand logo 6 วัน left

  I need a brand logo designing or editing from the current one i have

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I have the Instagram nextpost software installed and running with a current theme however we need a custom theme made. If you don't know what nextpost is...a custom theme made. If you don't know what nextpost is, please look it up, it's just an Instagram automation platform. We simply need a fully custom theme for the software done with html/PHP.

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...and cyber hacks on the databases. I want to go back to plan old static HTML websites and landing pages, but I need them to be responsive to ALL mobile device types, SIMPLE, and secure forms structures (php) with user input validations to prevent hackers from messing with the web forms and PHP. I have hundreds of domains, so I need something really

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Single web page needed in js css html 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need single web html page designed like in attachement 1:1. Project should use javascript, css styles and html. Graphics are done and will be delivered to developer. Right list on the picture with people should be scrollable by mouse scroll.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Designing of 1-d finite difference time domain (fdtd), and to analyze the propagation of the signal in the waveguide, on matlab Designing of 1-d finite difference time domain (fdtd), and to analyze the propagation of the signal in the waveguide, on matlab

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello I am looking for an experienced Researxher who could work on a project of about 60 pages. Freelancer having experience in designing adopted/adapted/self structured questionnaire would be awarded the job. You must have knowledge of both qualitative and quantitative said of research. Please come up with a practical bid and keep in mind that once

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a static website I need to be converted into a Bolt CMS Template using the Twig Engine [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $241 (Avg Bid)
  Magento Website built for Retail Store Online 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...OUR PRICE RANGE LISTED I need you to design and build my online store. Must Have Graphic Designing Skills MAGENTO EXPERIENCE Not looking for template design must be able to create and design website will be loaded onto a server i.e. Blue host BUILD A WEBSITE for an accessory store. ie. jewelry clothing wall crosses and other items. The website needs

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  extract and re design 4 html page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, i need extract 4 html pages and re design it with custom css file then implement on my php code

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  We are looking for a great designer that help us making some fantastic product design for our new "web to print" shop. We need 168+ symbols (approx 12 symbols in 14 different categories) and about 50 backgrounds - all in vector grapics. Our product is name tag stickers to mark clothing, children's stuff and other things. The patches are 30x13mm in

  $1500 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  Day Off- Leave Requests and Annual Leave Tracker C# 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... We can check how many days off approved per user for this month, between two dates and for this year. We can print reports ( Monthly , Per user , and Annual , or between two dates )> We can check all requests and filter them . Each admin can forward the request to other users and all can add notes and attachments . Local network DB. Add users, login

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Legal Bites is a one-stop knowledge portal and a community of information for all Law students, professionals and Law institutes, with the motto – Law and Beyond. It offers a free and easy-to-use custom search engine to find notes, cases, codes and informative articles and interviews empowering people to conduct their own online legal research without

  $987 (Avg Bid)
  $987 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Design two html pages 6 วัน left

  Hello, We have an application that we wanna create a website for, only index page and download page Just like : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hello I am looking for an experienced Researxher who could work on a project of about 30 pages. Freelancer having experience in designing adopted/adapted/self structured questionnaire would be awarded the job. You must have knowledge of both qualitative and quantitative said of research. Please come up with a practical bid and keep in mind that once

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  A merchandise startup, need to start with digital marketing campaign. Requirement : Posters/Banners etc. (All types of graphic designing for fashion industry)

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Shopify design customization with HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito a alguien que sepa de HTML, hay cosas que no me deja modificar shopify en mi theme y necesito que me alguien me lo haga

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  HTML survey. under $50 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I already have a design, I just need you to build it.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Need some small changes in HTML, CSS Pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, How are you? I am going to find out someone who has 4+ years of experiences in html, css designs with a pixel perfect design and is avilable to start this work immediately and can deliver it by the weekend. Here is some issues list to fix on my existing html page. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Maurer Girl Farms 6 วัน left

  I would like to design a Logo for use on small stickers. I have pointing dogs, a fruit orchard, and honey bees. Any help designing would be greatly appreciated.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Freelancing website 6 วัน left

  ...want you to design the logo for me , the website must be protected by milestone and Have 5 membership options and each free lancer and client have a staring (rating system) and it must have limited connects diifers according to your membership type and it must contain chatbot and community page and website gives you small notes or Quotes while Loading

  $916 (Avg Bid)
  $916 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I'd like to have a MySQL driven PHP web application in which people create their company profiles and issue Quotes and Invoices. I attached sample screens for it. Do not bid if you do not it within the budget! Secure code writing is a must. 3 months bug fixing must be provided by you free of charge. The freelancer will be chosen among the bidders who

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  I need a graphic designer to work with my in designing a logo, then a website using the logo he created and finally some posters.

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Freshers may apply. We are hiring professionals who have expertise in web designing and web development

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The job requires - Adding multiple data sources - Designing the query for visualization of geo data on maps - Relevance matching query for search

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Creation of an HTML email signature as per the attached file. I need someone who have done it before on outlook, it should be responsive.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Bid only after read attachment . HI there, I want convert html website in wordpress . There are total five page’s type which have different structure. Website should develop in such manner that I can create multiple page of four pages structure except home page.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have a theme of HTML Website, I need to get it converted to Wordpress. With all the features it has on HTML should work wordpress as well.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Executive Assistant for Optus Sales Managers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an Optus Business Centre and require admin support as well as executive assistant to manage our schedules, notes, followups, customers and their enquiries. We will support you in training, a live desktop and voip phone solution to take inbound and outbound calls. Jarvis training from Optus BPO is highly favored

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Put Google Conversion Tracking HTML Code in our Prestashop for Adwords 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone to put Google Adwords Conversion Tracking HTML Code in our Prestashop.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Build logo, Web design 6 วัน left

  I'm getting an app ready for van booking service.. I need an attractive Logo and web designing services. thanks Aamir

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  I am looking for someone who has good knowledge of html, css, sass and javascript. looking for long term but first I will give a paid test job. Freshers do apply. please don't bid with bots... I want someone that can work with the provided guidelines.. He should be well learner.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need someone reliable who can help me build front end designs. it's fine if you are not so expert, just need someone who is willing to learn more and can produce quality work and work with guidelines given. Fr

  $1 - $6 / hr
  $1 - $6 / hr
  0 การประมูล
  URGENT - Need a sport shoe 3D model within monday 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a 3D / CAD modeler to help me to create a 3D sport shoe model from flat views (Side, botom and top view). The shoe model is very similar to the one attached on pictures. I'll provide the sketchs and views for the needed model to the hired designer. Please link or attach similar jobs to the one needed. The hired designer will get some

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล