ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 remote sensing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สอนตั้งค่าอุปกรณ์ สแกนหน้าhikvision ผ่านระบบตัว ivms4200 สามารถ remote เข้ามาสอนได้

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  คีย์ข้อมูลใหม่ หรือแก้ไข ลงในโปรแกรม Business Plus เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลของไทย (ERP) ทำงานโดยการ Remote เข้ามาที่เครื่องของร้าน และทำ Report ด้วย Excel จุดประสงค์คือเพื่อทำฐานข้อมูลสินค้า ให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ เช่น การทำการยิงบาร์โค้ดขายสินค้า การนับสต๊อคสินค้า ปิดต้นทุน ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลเดิมอยู่ แต่ไม่ถูกต้อง งานที่ต้องส่งมอบ (รายวัน หรือรายสัปดาห์) - รายการสินค้าที่แก้ไขในแต่ละวัน (Excel) - รายการข้อมูลสินค้าที่แก้ไขแล้วในระบบ (Bplus) ข้อมูลที่มีให้ - คู่มือการใช้งานโปรแกรม - ใบรับสินค้า หรือ ใบกำกับภาษี - รูปสินค้า - ราคาสินค้า (ซื้อ-ขาย) ข้อมูลที่ระบุ 1. รหัสสินค้า 2. ชื่อสินค้า 3. ประเภทสินค้า 4. หมวดสินค้า 5. ชื่อเจ้าหนี้ 6. ยี่ห้อสินค้า 7. สี (ถ้ามี) 8. หน่วย (แยกตามหน่วยนับ-ซื้อ-ขาย) 9. รหัสซื้อ-ขาย (บาร์โค้ด) 10. ราคาซื้อ (รวม,ไม่รวมภาษ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Legal Administrative Assistant Online 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an administrative assistant with a thorough understanding of American litigation. This is a part-time and remote role, requiring 10-30 hours of your time every week. Ideal candidate should have: - Mastery in American English, culture and slang, both written and spoken, for effective communication, including ghost writing using rough ideas I will provide. - Superior internet research skills for finding and recruiting candidates for our Talent Bank. - Ability to make an outline of the important points made by jurors in the course of a fast-moving jury deliberation. - Proficiency in Zoom, Gmail, Google Slides, Google Docs and Hubspot. - Experience making simple video edits. This project could be perfect for individuals who are interested in American juries and ...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  1 คำเสนอราคา
  LCD TV Setup and Light Switch Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer with experience in setting up Samsung smart tv and electrical installations. The task involves unhooking a Savant remote system(no longer needed)and connecting to TV through usual means. Additionally, the successful candidate will also be tasked with installing a light switch to control a lamp. The job requirements are as follow: - Proficient in TV setup especially with LCD Televisions - Background in electrical work, particularly light switch installation - Cable management skills I have all the necessary cables and equipment ready for the project. Interested freelancers should submit applications detailing their experience, particularly with jobs akin to this one.

  $171 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  B2B DATA SCRAPPING -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to have a program that can program the information of a company that uses a B2B program installed on my computer, into Excel and output it as XML at a certain time. The B2B program installed on my computer was installed on my desktop by making a remote 's in Turkish, not on my computer.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am currently in need of an experienced network engineer who can assist in implementing our company's network. It is a medium scale enterprise with a distributed network across several sites, employing the use of Routers, Switches, and Firewalls, in our ...Proficiency with Routers, Switches, and Firewalls. Experience with Meraki would be advantageous. * Proven experience in network implementation. * Ability to work in a medium-scale network environment. Ideally, we are looking for an individual who can ensure smooth network operation, optimize our network for performance and troubleshoot any network problems that might arise. The role will be a remote role, although site visits are an option if required. So, if this sounds like a project you are qualified for, I'd be gl...

  $2718 (Avg Bid)
  $2718 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  CodeIgniter Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a CodeIgniter website developing expert i will solve 7-10 issues from my website and some feature i will add only experts and real people knock me i will discuss by Screen shar-e after i will give you work i will give remote work

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...with teams across a number of timezones US, UK and Europe. Compensation: $12,000- $17,500 dependent on experience. The breadth of compensation bands reflects our commitment to identifying the most suitable candidate for the role, taking into account both the time commitment you can offer and the varying levels of length and depth of experience and skills we are looking for. Location: This is a remote position, requiring candidates to be based in the US and available during standard US business hours. Candidates from outside the US candidates will also be considered. About the Role Trillium Technologies builds effective interdisciplinary teams to tackle the most interesting and important challenges of our time. These range from detecting and managing bushfires, to creating d...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...backend development using Node.js or similar technologies. Familiarity with APIs for fetching weather data and integrating external services. Strong problem-solving skills and attention to detail. Excellent communication and collaboration skills. Benefits: Opportunity to work on a meaningful project that has the potential to positively impact the agricultural industry. Flexible working hours and remote work options. Competitive fixed price of 5000 INR for the project. If you are passionate about using technology to solve real-world problems and are interested in contributing to the agricultural sector, we would love to hear from you! Please submit your proposal detailing your relevant experience and approach to designing the app. Note: This is a fixed-price project with a budg...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced developer with advanced knowledge in IoT, preferably those who've...developer with advanced knowledge in IoT, preferably those who've previously worked on smart home automation projects. Your essential role will be to integrate and streamline an effective remote control system for appliances across the connected home. Exceptional expertise in IoTivity will be invaluable to the success of this project. The ideal candidate should possess: - Proficient experience in IoT, with prior work on smart home automation projects. - Strong skills in IoTivity technology. - An in-depth understanding of different IoT sensors and boards. - Ability to integrate IoT functionalities such as remote control of appliances. Please, provide details of rele...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  VA and Data Entry for English Academy - ONLY FREELANCERS FROM EGYPT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We are a start-up English online courses Academy in Egypt, and we are looking for a remote VA/Data entry person who is willing to grow with us (hopefully, the project can develop into a long-term project). The salary and budget are very tight, because we are just starting out. But we hope that the budget will increase in the future, once the business become up and running. I am searching for a remote VA and Data entry professional, who can help me promote my English Academy on social media (Facebook, Instagram, and TikTok). The VA tasks will be as follows: 1. Create weekly 10 posts (Images) (about English-Learning content) on Canva. You can use AI to find ideas. These 10 posts will be used to share them on social media across the week. (2 posts per day x 5 days a week)...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Flutter Expert for Gradle & SDK Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need the expertise of a Flutter professional who can remote...Vast experience in troubleshooting and debugging Gradle and SDK issues in Flutter-based projects - Solid knowledge of remote assistance tools to access my system and resolve the problem While I'm unsure at the moment if the problem is confined to one specific module or affects the entire project, it's important that you know how to efficiently navigate through a Flutter project to identify issues. As for version control, the question was skipped, which implies that this probably may not apply to my project, but being familiar with popular VCS like Git and Subversion could be an added advantage. Your ability to communicate clearly, patiently and professionally during the remote access troublesh...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in need of expertise for designing an optoelectronic device with intended primary function of a photonics integrated circuit. Design knowledge in this area is vital for understanding my vision and translating it into a practical solution. The device should also encompass the following features: - Sensing capabilities: Specifically, this device should be capable of integrated circuit mechanisms. This requires a strong understanding of digital and analog systems, optical sensors, and their practical applications. - Integrated functionalities: The designed system needs to incorporate signal processing functionality. Therefore, experience with electronic signal processing technologies is indispensable. Having experience in hardware design, optoelectronics, photonics integrated ...

  $2281 (Avg Bid)
  $2281 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Looking for React developer backend developer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...intelligence (AI), and machine learning (ML). The ideal candidate will be a collaborative team player who is reliable and committed to delivering high-quality solutions. Request access to see project here. Feel free to ask questions: Position Overview: Position Title: Full stack Developer Location: [Remote] Employment Type: [Full-time/Part-time/Contract] Responsibilities: Collaborate with the team to design, develop, and implement web applications, mobile apps, and databases. Utilize expertise in AI and ML to enhance the functionality and efficiency of our products. Write clean, efficient, and maintainable code that meets project requirements and industry standards. Participate in code reviews

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Experienced ETL ODI for Data Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for ETL ODI Developer for long term contract role who can support us 8 hours a day from Mon- Friday Experience 7+ years Long Term Work Hours 10.30 am – 07.30 pm IST Remote Key Skills : • 7 + years’ experience in building function & store procedure using ODI too and 3+ Years in Project Management • Strong in Agile, JIRA • Design Data warehouse table and applicable documentation. • Develop table creation scripts and execute the scripts for the Database Administrator (DBA). • Analyze data sources and determine data relationships to pair with the business requirements documentation (BRD). • Familiarity with data quality issues and Exact, Transform, Load (ETL) processes • Design and develop Extract Load Transform (ELT) p...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Product Description Writer for Accommodations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in image editing tools and an eye for visual details. - Basic understanding of HTML and content management systems, WordPress preferred. - Ability to work independently, manage multiple projects, and meet deadlines. Offer: - Opportunity for a long-term collaboration with a growing luxury villa rental platform. - Flexible working hours with a focus on deliverables. - Supportive and collaborative remote work environment. - If you are detail-oriented, have a flair for content creation, and a passion for the luxury hospitality industry, we would love to hear from you. Join us in crafting the ultimate online destination for luxury travel experiences! How to Apply: Please send a portfolio of your previous work, specifically highlighting any content creation or data entry projects rel...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Android Network Security Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to create a remote administration tool for Android devices(mobile as well as tablets etc.) Features of the program and more information can be provided to bidders.

  $1110 (Avg Bid)
  $1110 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Position: Affiliate Program Partner Company: Elipse Trading Location: Remote Type of Employment: Flexible About Us: Elipse Trading is a leading educational platform specializing in cryptocurrencies and Forex market trading. Founded by a group of crypto enthusiasts in the United States, specifically in Southern California, our startup focuses on developing and promoting educational digital products in the trading field, covering both the cryptocurrency and Forex markets. While our primary focus is the U.S. market, our products are relevant to English speakers worldwide. Our mission is to provide valuable and up-to-date knowledge for trading professionals and beginners alike. Due to the expansion of our affiliate program, we are seeking a highly motivated and results-oriented Affili...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am on the hunt for an experienced Python developer who can help me improve my existing script for Elasticsearch, specifically in error handling and adding new functionalities. Key requirements: - Proficient in Python - Familiarity with Elasticsearch and SSL client connections on remote nodes - Extensive knowledge in error handling and coding for custom commands execution on remote nodes - Capability to implement the said enhancements as swiftly as possible I have 3 Elasticsearch node and 1 Kibana node. Executing script for upgrade Elastic and Kibana version. 1st it will connect to Kibana node and stop kibana service and create softlink or mv cmds using linux cmds. 2. In local one of Elasticsearch node exeute stop service and create softlink. 3. connect to other 2 Ela...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  STM32-Based Ladder Language IDE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...required as below : - Strong exerience with desktop application development using python libraries/frameworks preferable wxpython . Experience in developing IDEs is more preferred. - Capable to convert graphical representation/language to c program translation(we will provide references of open source examples) - cross compiling C program for target hardware using IDE - knowledge of XML schemas - remote procedure calls in C - Networking - knowledge of embedded systems People who have strong experience in the above keys skill should only apply. I am not in a rush and am more concerned with the quality of the final product, so there's no strict deadline. However, progress updates would be appreciated. Note : person who show good performance and understanding would be give...

  $2379 (Avg Bid)
  $2379 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...my mobile as suppliers then he becomes customer for me. So in this case when I want to see my customers list then I should see data from table customers where uid is my uid and also I should see the uid, name, email, mobile from table users of that user who has added my mobile as suppliers. Also I should see the transaction done by me using uid and txnBy. NOTE: WORK WILL BE DONE ON MY PC USING REMOTE CONNECTION....

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to create a small server program for a Windows machine. This program needs to grant remote access via a web browser, allowing external users to connect and utilize the published application, including the remote desktop.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Journal Software Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ob Title: International ISSN Acquisition Specialist Location: [Your Location, Remote] Job Type: Full-time/Part-time/Contract Overview: We are looking for a highly efficient and detail-oriented individual to join our team as an International ISSN Acquisition Specialist. This role involves swiftly acquiring ISSN numbers for journals from various countries to ensure their proper identification and indexing. Responsibilities: • Research and gather information about the ISSN issuing authorities in different countries. • Liaise with ISSN agencies and organizations worldwide to expedite the process of obtaining ISSN numbers for journals. • Review journal metadata and documentation to ensure accuracy and completeness before submission for ISSN assignment. • Comm...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...my mobile as suppliers then he becomes customer for me. So in this case when I want to see my customers list then I should see data from table customers where uid is my uid and also I should see the uid, name, email, mobile from table users of that user who has added my mobile as suppliers. Also I should see the transaction done by me using uid and txnBy. NOTE: WORK WILL BE DONE ON MY PC USING REMOTE CONNECTION....

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  Required Experience: • Expertise in Health & Life Insurance, espe... • Licensed in a minimum of 8 states or more. • Preferred: Certification in the Federally Facilitated Marketplace (FFM). • Exceptional organizational skills and the ability to manage multiple tasks in a fast-paced environment. Compensation: Base salary of $500 per week (paid on the 1st and 15th of each month) plus $250 bonus for every 50 deals (paid once the carrier pays us). Work Setting: Remote / Fulltime Work Schedule: Monday to Friday, 10:00 am to 6:00 pm Eastern Time Location: United States Language: English & Spanish (Bilingual Speaker) Key Tasks: - Assisting in the application process of a health insurance license - Helping with preparation for the licensing exam - Comple...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello, I live in Turkey I need an electronics expert to help develop a cold room automation system that focuses primarily on climate control. This system should have certain features, including - Remote control: I want to be able to manage my heating and cooling systems remotely. This will allow me to adjust the temperature of my cold room from anywhere using a mobile app, even if I am not near my cold room. - Energy Consumption Monitoring: Also, the system should have an energy consumption monitoring feature. This will allow me to more effectively monitor and manage the energy usage of my heating and cooling systems. This project should be connected to a web server with mysql and controlled via computer, it should have its own application for ios and android. special electro...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Advanced CSV Data Analysis with Pandas 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who can spend at least 20 hrs during the weekend. The task is simple where you will load the data file and answer few questions using Python/pandas. Some tasks may require visualization. Non-negotiable requirements 1. Be able to handle the task mentioned above. 2. Remote login to the machine we provide and complete the tasks. 3. Work at least 20 hrs over the course of two days: Saturday and Sunday Payment Terms: $8 per hours $2 bonus per hour if you work at least 20 hrs Payment will be released after 7 business days We verify all work submitted. Please make your bid with short comment. No need to add fluff. Only looking for individuals. Companies, please do not bid on this project. Thank you.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  WANTED MEDIA EXPERT … work REMOTE.. you have ENOUGH FAITH IN THEIR SKILLS TO WORK ON PERFORMANCE ONLY 50% of donations you generate Fund raising projects: HOMELESS VETERANS, and OTHERS in need. see our web-site www.VeteransCareCharity. an IRS 501c3 Non-Profit, Charitable

  $7714 (Avg Bid)
  $7714 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Online Marketing Coach 5 วัน left

  Job Title: Online Marketing Coach

 Location: Remote (Must be able to work in US time zone)
 Job Type: Part-time (with potential for full-time)
 Requirements: •⁠ ⁠Online marketing background 5+ years minimum •⁠ ⁠Proficiency in WordPress, SEO, Google Ads, and Facebook Ads. •⁠ ⁠Exceptional English language skills with no discernible accent. •⁠ ⁠Ability to articulate concepts clearly and concisely. •⁠ ⁠Previous experience in online coaching or training. •⁠ ⁠Strong interpersonal and communication skills.
 How to Apply? Submit a 1-minute video recording introducing yourself, explaining your background, and showcasing your abilities to alnie@localservicemastery [dot] com and the subject line should be "Online Marketing Coach Application - [Your...

  $1021 (Avg Bid)
  $1021 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...rock-solid security, should be capable of: - Remote Monitoring: Facilitating the tracking and regulation of the device from a distance, offering checks and fine-tuning as per requirement without physical engagement. - Machine Learning Capabilities: Incorporating intelligent algorithms into the system, enabling it to learn and improve from experience. - Real-Time Analytics: Providing instant, continuous insight into its functioning, making it easy to monitor and take necessary actions immediately. To succeed in this role, you must possess an extensive background in cybersecurity, particularly focused on embedded systems. A deep understanding of firmware and hardware security is paramount. Moreover, expertise in developing IoT devices with remote monitoring, machine learni...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Comprehensive Publication Support Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Title: Scopus Publication Specialist Location: [Your Location, Remote] Job Type: Full-time/Part-time/Contract Overview: We are seeking a dedicated and experienced individual to join our team as a Scopus Publication Specialist. The primary responsibility of this role is to facilitate the publication of research papers in Scopus-indexed journals, ensuring a seamless process from submission to acceptance. Responsibilities: • Work closely with authors to ensure their research papers meet the requirements of Scopus-indexed journals. • Provide guidance on selecting appropriate journals based on the scope of the research and the journal’s indexing status. • Assist authors in preparing and formatting their manuscripts according to the guidelines of the targe...

  $868 (Avg Bid)
  $868 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As a visionary with a specific idea in mind, I am looking for an astute Android and iOS app developer who can help me recreate a Chinese application focused on remote control for kids' ride-on cars and can improve its aspects like performance and User Interface. Key Specifications/Improvements: * The primary purpose of the app is to control children's ride-on cars remotely and should be user friendly. * I expect an improved performance compared to the original app, meaning the new app should respond faster, consume less battery, and crash less often. * The UI needs to be revamped with a modern, intuitive design making it more appealing for the users. * Lastly, I am interested in discussing potential, additional features that can be added to enhance the app's func...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Graphics Intern : $100/Month 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hours you can commit to each week up to a maximum of 20 so you do not neglect your studies and the proposed schedule (in EST time zone please) by day. with no more than 4 hours per day that you will be able to be an intern for my client. 3. for 3, please write your proximity to Indore India, and New Delhi. My client has an overseas offices there. It is not a requirement to be in India. This is a remote Position. 4. For 4, please write your the experience you may have had for clients. As an intern, you would like to learn the tools you already know better so you become more employable. 5. For 5, please list the most important 5 development tools or platforms you have personally opened and have at least a basic understanding of. 6. You understand this in an unpaid intern position f...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for a dedicated professional to provide remote customer service for my electronics business. Your responsibilities will revolve primarily around handling basic order inquiries. Your skill set should ideally include: - Experience in customer service, specifically in electronics - Strong communication skills, both written and verbal - Abilities to analyze, troubleshoot, and resolve issues promptly - Great organizational skills for efficient data entry work Experience with remote work is valued, and being a proactive problem-solver will make you a perfect fit for this job. Join our team to manage customer relations from the comfort of your home.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Social Media Manager Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Title: Social Media Manager Location: Bangladesh (Full-time, Remote) About Our Company: We are an innovative marketing platform established in 2022, dedicated to helping AI and SaaS companies amplify their sales and online presence. Our team thrives on creativity and cutting-edge strategies to navigate the dynamic world of digital marketing. The Role: We are seeking a talented Social Media Manager to join our dynamic team. This role is designed for a creative and data-driven individual with a passion for AI and SaaS products. As our Social Media Manager, you will be the voice, eyes, and ears of our brand across various social platforms. Key Responsibilities: Manage and oversee all social media accounts. Extract and handle data entry from platforms like ProductHunt. Bring inn...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  BossJi is a new caree...candidates. We are looking to quickly onboard remote/WFH freelance recruiters ready to work on various non-tech, mid-level roles (typically Rs. 5-15 LPA packages) in B2B SaaS and fintech startups. Role description: Your role will be to source and screen candidates as our clients will take over the recruitment process post-shortlisting our candidates. We'll give the mandates (from our clients), screening questions, and message templates as well as share feedback. Who's this role for? Recruiters confident of their candidate sourcing/screening abilities who can close mandates quickly Those who need flexibility: set your own hours and WFH (We don't care what hours you work as long as you generate a consistent flow of strong candidates.) Locat...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We are seeking an organized, detailed-oriented, and tech-savvy Virtual Assistant to help me manage my business tasks. Your primary responsibility will be Remote Support with a focus on Job Post management and Google Drive organization. Key Tasks; * Job Posting: You'll be tasked with creating compelling job posts, ensuring they reach the right audiences and attract potential candidates. * Drive Organization: Your key role will be to manage my Google Drive. This involves organizing screenshots into accessible and logical systems, ensuring all files and folders are correctly named, and stored for easy retrieval. Expertise Needed: * Proficient in Google Drive: Must demonstrate a knack for organizing complex information into comprehensive, user-friendly systems. * Strong Attentio...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  ...home automation system. The system will include multiple features such as: - Lighting Control: Capability to regulate and control lighting systems throughout the home. - Security System Integration: Ensure effective integration with existing security systems. - Appliance Control: Integrate controls for fans, AC, and washing machine. The system should be designed for user accessibility through a remote app on a mobile device, ensuring a seamless and convenient usage experience. The ideal candidate for this project should possess: - Proven experience with PCB design for home automation. - Solid understanding of lighting, security system, and appliance control integration. - Familiarity with developing systems controllable through mobile apps. - Robust knowledge about large syst...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  TypeScript Bug Repair Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced TypeScript professional to rectify a persistent bug in our application. This bug is consistently causing incorrect results during information display across multiple user sessions. Responsibilities and Requirements: - Locate and fix the bug causing incorrect results - Validate that the bug is no longer affecting the information display functionality - Ensure the is...testing techniques - Ability to communicate complex technical issues in a user-friendly manner This project requires a sharp attention to detail and a solid understanding of TypeScript. If you can efficiently solve this problem, there's potential for additional work on this project. working via anydesk or ultraviewer entire project is compulsory. do not apply if you are not willing to wo...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Remote Sales and Administrative Assistant (1 day/Week with the option to take on more days in the future) Are you a highly organized and self-motivated individual with exceptional communication skills? We're seeking a remote Sales and Administrative Assistant, working three days a week. As a remote Sales and Administrative Assistant, your role will include lead sourcing, telesales, email communication, data entry, CRM marketing emails, and general administrative duties. Start date: Immediate Looking forward to hearing from you! This position is only available for South Africa.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  PrestaShop Shop Manager/Administrator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Summary: The PrestaShop Shop Manager/Administrator is responsible for overseeing the day-to-day operations and administration of the PrestaShop e-commer...multitasking in a fast-paced environment. Knowledge of digital marketing channels, SEO, and online advertising platforms. Familiarity with web analytics tools (e.g., Google Analytics) and reporting methodologies. Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot technical issues independently. Working Conditions: The PrestaShop Shop Manager/Administrator typically works in an office or remote setting, with occasional meetings or events. May be required to work evenings, weekends, or holidays during peak periods or special promotions. May involve occasional travel for industry conferences, training seminars, or vendor...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  E-commerce App Full-stack Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a proficient software developer with expertise in full-stack mobile app development, specifically for an e-commerce fuel delivery application, and be able to support with software development for admin purposes in the business. Main Duties: - Develop a responsive, user-friendly e-commerce mobile application. - Handle both front-end and back-end developme...Strong attention to detail and a focus on creating user-friendly app features. - Knowledge of current e-commerce trends, and ability to implement these in the mobile app. In favor of freelancers who can provide samples of previous e-commerce mobile apps they have developed. Looking forward to your bids, thank you! We can offer competitive rates for the right candidate. We offer a flexible remote working en...

  $6034 - $12068
  ปิดผนึก
  $6034 - $12068
  62 คำเสนอราคา

  ...innovative system for my electric fleet. The perfect candidate must have proven experience and deep understanding of IoT implementation in the automotive industry. Key Features: * Real-time tracking to monitor the position of each vehicle at any given moment. * Remote monitoring and control, for comprehensive control over our fleet. * Predictive maintenance strategies to drastically reduce maintenance costs and enhance field operations. Devices for implementation: * GPS trackers, which will be tasked with absolute positioning of our fleet. * Remote locking and geo fence alerts * Control modules to oversee the operational functions of our fleet. Data collection: * Vehicle location data, crucial for tracking and managing our electric fleet. * Battery status, to keep close...

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  As a business owner, I'm in need of a remote part-time administrative assistant. Your tasks will mainly involve: - Office correspondence management: You should be able to handle various forms of correspondence such as emails, calls and letters. - Database or records maintenance: The ability to maintain and update our existing databases and records is crucial for this role. - Event and meeting coordination: Arranging and coordinating our meetings, webinars, conferences or other events. The ideal candidate will have office administration experience and be comfortable working remotely. Good organization skills and attention to detail are key for this position. Your ability to juggle multiple tasks will be appreciated.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Blockchain Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled Blockchain Developer who has expertise in integrating Web3 wallets and smart contracts with custom websites. Now, we are building the powerful Metaverse project. As a Blockchain Developer at our team, you will play a key role in developing and maintaining our web applications, with a particular focus on blockchain integration. Responsibilitie...✅Collaborate with backend developers to ensure seamless integration with APTo aIs and services. Requirements: ✅Extensive experience in integrating Web3 wallets (such as MetaMask) with React applications. ✅Solid understanding of smart contract development and integration with custom website. ✅Knowledge of database setup and management, including SQL and/or NoSQL databases. ❗️This is a full-time remote location❗️

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I have a small Python Script that I execute on a remote Linux server from Windows cmd. Inside the script, I put a car Id (VIN = Vehicle Id Number: 17 characters), some data about this car, are retrieved and stored on a DB. I would like to execute the Python script from a webpage (to implement to my wordpress website) with an input field to enter the car VIN. Once the car data are retrieved and stored on the DB for the VIN by the Python script, we show the result on the webpage. If you are interested by the project, please check PDF detailling tasks to realize. Please make me offer only if you are available now to work on it (1 to 2 days to dedicate I guess - if you have all skills) Thank you

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Title: Experienced Python Developer for Web Project (Django and Flask) Description: We are seeking an exper...Proven experience in web development with Python. Proficiency in Django and Flask frameworks. Good understanding of relational and non-relational database principles. Ability to work independently and as part of a team. Excellent communication skills and ability to collaborate effectively with team members. Contract Duration: 3 to 4 months (possibility of extension based on project needs) Location: Remote work Start Date: As soon as possible If you are passionate about web development and have a strong background in Python, Django, and Flask, we would be delighted to welcome you to our team for this exciting project. Please send a cover letter describing your relevant e...

  $4193 (Avg Bid)
  $4193 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Urgent IPMI Issue Resolution 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Unfortunately, Microsoft did a very long mandatory update to my laptop and I can no longer connect to my remote server using IPMI. The server is running Ubuntu 20.04. I need somebody to take remote control of my laptop and connect to the server using putty, which fortunately is still working, and sort out the IPMI problem.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...your skills and previous work. - Ability to work independently and efficiently, managing multiple projects simultaneously while adhering to deadlines. - Excellent communication skills and a collaborative mindset, with the ability to effectively communicate with team members and clients. - Attention to detail and a keen eye for visual aesthetics. - Access to necessary equipment and software for remote video editing. If you are a talented Video Editor with expertise in Adobe Premiere Pro and a passion for creating compelling visual content, we encourage you to apply for this opportunity. Please provide your resume, portfolio, and any relevant samples or links showcasing your work. We look forward to reviewing your application and potentially collaborating with you on our projects....

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน remote sensing ชั้นนำ